Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chứ nhật

17 1,718 1
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 20:10

GIÁO ÁN TOÁN 5 DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CỦNG CỐ BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Hoạt đông 1: * Có 6 mặt : hai mặt đáy; bốn mặt bên. * Hai mặt đáy bằng nhau; các mặt bên đối diện bằng nhau. * Có ba kích thước: chiều dài , chiều rộng và chiều cao . Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. a/ Diện tích xung quanh Tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật được gọi là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Hoạt động 2: Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. Hãy thực hiện các thao tác khai triển trên đồ dùng học tập. 8cm 8cm5cm5cm 4cm Sau khi khai triển, phần diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích hình nào ? Từ việc so sánh đó ta có thể tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên bằng cách nào ? Chiều dài x chiều rộng Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: ( 5 + 8 + 5 + 8 ) ( 5 + 8 ) x 2 Chu vi mặt đáy Chiều cao 26 = 104 (cm 2 ) Đáp số: 104 cm 2 Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào ? Sxq = x 8cm 8cm5cm5cm 4cm 8cm 5cm x 4 ( Cùng một đơn vị đo ) Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ). BÀI HỌC b/ Diện tích toàn phần Diện tích của tất cả các mặt gọi là diện tích toàn phần.Em hiểu thế nào là diện tích toàn phần ?Là tổng diện tích 6 mặt. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào ? Lấy diện tích xung quanh cộng diện tích hai đáy. Diện tích một mặt đáy là: 8 x 5 = 40 ( cm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 104 + 40 x 2 = 184 ( cm 2 ) Thảo luận nhóm 4 Tính diện tích toàn phần của hình chữ nhật trên. 4cm 8cm 8cm5cm 5cm 8cm 5cm Thực hành tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Bài 1: 5dm 4dm 3dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là : ( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 ( dm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : Diện tích một mặt đáy là : 5 x 4 = 20 ( dm 2 ) 54 + 20 x 2 = 94 ( dm 2 ) Đáp số: Sxq : 54 dm 2 Stp : 94 dm 2 Hoạt động 3 : Bài 2: 6dm 4dm 9dm Diện tích xung quanh của thùng tôn là: ( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm 2 ) Diện tích mặt đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 ( dm 2 ) Diện tích tôn cần để làm cái thùng không nắp là: 180 + 24 = 204 ( dm 2 ) Đáp số: 204 dm 2 . triển, phần diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích hình nào ? Từ việc so sánh đó ta có thể tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Tính diện tích toàn phần của hình chữ nhật trên. 4cm 8cm 8cm5cm 5cm 8cm 5cm Thực hành tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Xem thêm -

Xem thêm: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chứ nhật, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chứ nhật, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chứ nhật

Bình luận về tài liệu dien-tich-xung-quanh-va-dien-tich-toan-phan-hinh-hop-chu-nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP