Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN môn mỹ thuật 3

6 70 1
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 20:10

Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN môn Mĩ thuật lớp 3 Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi Chú 1 TTMT Xem tranh thiếu nhi( đêt tài môi Trường) - HS tiếp xúc làm quen, với tranh của thiếu nhi, của hoạ sĩ. - Hiểu nội dung, cách sắp xếp hình ảnh, màu sắc trong tranh đề tài môi trường. - Có ý thức bảo vệ môi trường. HS khá giỏi: Chỉ ra được các hình ảnh, màu sắc t4rên tranh mà rem yêu thích. HS chưa đạt: - Tập mô tả các hình ảnh,các hoạt động và màu sắc trên tranh 2 VTT Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Tìm hiểu cách trang trí đường diềm. - Cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm. - Hoàn thành các bài tập ở lớp. HS khá giỏi: Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp. 3 VTM Vẽ quả - Nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc, tỉ lệ một số loại quả - Biết cách vẽ quả theo mẫu. - Vẽ được hình quả và vẽ màu theo ý thích. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. 4 Vẽ tranh Đề tài Trường em - Hiểu nội dung đề tài trường em. - Biết cách vẽ tranh đề tài trường em. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. 5 TNTĐT Nặn quả - Nhận hình khối của một số quả. - Biết cách nặn quả. - Nặn được một vài quả gần giống mẫu. HS khá giỏi: Hình nặn cân đối gần giống mẫu. 6 VTT - Hiểu thêm về trang trí hình HS khá giỏi: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông vuông. - Biết cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. - Hoàn thành bài tập theo yêu cầu. Vẽ được hoạ tiết cân đói, tô màu đều, phù hợp. 7 VTM Vẽ cái chai - Nhận biết đặc điểm, hình đang, tỉ lệ của một vài loại chai. - Biết cách vẽ chai. - Vẽ được cái chai theo mẫu. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. 8 VT Vẽ chân dung - Hiểu được đặc điểm, hình dáng khuôn mặt người. - Biết cách vẽ chân dung. - Vẽ được chân dung người thân trong gia đình hoặc bạn bè. HS khá giỏi: . Vẽ được khuôn mặt đối tượng, sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc phù hợp. 9 VTT Vẽ màu vào hình có sẵn - Hiểu thêm về cách sử dụng màu. - Biết cách vẽ màu vào hình có sẵn. - Hoàn thành được bài tập theo yêu cầu. HS khá giỏi: Tô màu đều, gọn trong hình, màu sắc phù hợp, làm rõ nội dung. 10 TTMT Xem tranh tĩnh vật - Hiểu biết thêm về cách sắp xếp hình, cách vẽ màu ở tranh tĩnh vật. - Có cảm nhận vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. HS khá giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích. 11 VTM Vẽ cành lá - Nhận biết được cấu tạo hình dáng, đặc điểm của cành lá. - Biết cách vẽ cành lá. - Vẽ được càch lá đơn giản HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống với mẫu. 12 VT Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam - Hiểu nội dung đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam. - Biết cách vẽ tranh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam. - vẽ được tranh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chon màu, vẽ màu phù hợp. 13 VTT - Biết cách trang trí cái bát . HS khá giỏi: Trang trí cái bát - Trang trí được cái bát theo ý thích. - Chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối, phù hợp với hình cái bát. 14 VTM Vẽ con vật quen thuộc - Biết quan sát, nhận xét đặc điểm, hình dáng của một số con vật quen thuộc. - Biết cách vẽ con vật. - Vẽ được hình con vật theo trí nhớ. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. 15 TNTD Nặn con vật - Hiểu hình dáng, đặc điểm của con vật. - Biết cách nặn tạo dáng được con vật theo ý thích. . HS khá giỏi: Hình nặn cân đối, gần giống con vật mẫu. 16 VTT Vẽ màu vào hình có sẵn - Hiểu thêm về tranh dân gian Việt Nam. - biết cách chon màu tô màu phù hợp. Tô được màu vài hình có sẵn. HS khá giỏi: Tô màu đèu, gọn trong hình, màu sắc phù hợp làm rã hình ảnh. 17 VT Đề tài Chú bộ đội - Hiểu đề tài chú bộ đội. - Biết cách vẽ tranh đề tài chú bộ đội. - vẽ được tranh đề tài chú bộ đội. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. 18 VTM Vẽ lọ hoa - Nhận biết hình dáng, đặc điểm của một số lọ hoa. - Biết cách vẽ lọ hoa. - Vẽ được lọ hoa và trang trí theo ý thích. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. 19 VTT Trang trí hình vuông - Hiểu cách sắp xếp hoạ tiết và sử dụng màu sắc trong hình vuông. - Trang trí được hình vuông. HS khá giỏi: Chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối, phù hợp với hình vuông, tô màu đều, rõ hình chính phụ. 20 VT Đề tài Ngày tết và lễ hội - Hiểu nội dung đề tài ngày tết noặc lễ hội. -biết cách vẽ trang về ngày tết hay lễ hội. -Vẽ được tranh về về ngày tết hay lễ hội. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu và vẽ màu phù hợp 21 TTMT Tìn hiểu về tượng - Bước đầu làm quen tiếp xúc với nghệ thuật điêu khắc. - Biết cách quan sát,nhận xét hình khối, đặc điển các pho tượng. HS khá giỏi: Chỉ ra nhữnh hình ảnh về tượng mà em yêu thích. 22 VTT Vẽ màu vào dòng chữ nét đều - Làm quen với kiểu chữ nét đều. - Biết cách tô màu vào dòng chữ. - Tô được màu dòng chữ nét đều. HS khá giỏi: Vẽ màu hoàn chỉnh dòng chữ, tômàu đều, kín nền, rõ chữ. 23 VTM Vẽ cací bình đựng nước - Biết quan sát, nhận xét, hình dáng,đặc điểm, màu sắc cái bình đựng nước. - Biết cách vẽ bình đựng nước. - Vẽ được cái bình đựng nước. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. 24 VT Đề tài tự do - Hiểu thêm về đề tài tự do. - biết cách vẽ đề tài tự do. - Vẽ được một bức tranh theo ý thích. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu,vẽ màu phù hợp. 25 VTT Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật - Biết thêm về hoạ tiết trang trí. - Niết cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhât. - vẽ được hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhât. HS khá giỏi: Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều phù hợp. 26 TNTD Nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vật - Nhận biết được đặc điểm, hình khốu của các con vật. - Biết cách nặn hoặc vẽ, xé dán, tạo dáng con vật. - Năn hoặc vẽ hoặc xé dán, tạo dáng được con vật. HS khá giỏi: Hình nặn hoặc vẽ, xé dán cân đối, gần giống con vật mẫu. 27 VTM Vẽ lọ hoa và quả - Nhận biết được hình dáng,tỉ lệ, đặc điểm của lọ hoa và quả. - Biết cách vẽ lọ hoa và quả. - Vẽ được lọ hoa và quả. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu 28 VTT Vẽ màu vào hình có sẵn - Biết thêm về cách vẽ màu. - Biết cách vẽ màu vào hình. - Vẽ được màu vào hình có sẵn. HS khá giỏi: Tô màu đều, gọn trong hình, màu sắc phù hợp làm rõ nội dung. 29 VT Tĩnh vật ( Lọ và quả) - Biết thêm về tranh tĩnh vật. - Biết cách vẽ tranh tĩnh vật. - Vẽ được tranh tĩnh vật đơn giản và tô màu theo ý thích. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. 30 VTM Cái ấm pha trà - HS biết quan sát, nhận xét hình dáng,đặc điểm, màu sắc cái ấm pha trà. - Biết cách vẽ cái ấm pha trà. - Vẽ được cái ấm pah trà. HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu 31 VT Đề tài các con vật - Nhận biết được hình dáng, đặc điểm và màu sắc ủa một số con vật quen thuộc. - Biết cách vẽ các con vật. - Vẽ được tranh con vật và vẽ màu theo ý thích. HS khá giỏi Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu và vẽ màu phù hợp. 32 TNTD Tập nặn hoẵcé dán hình dáng người - Nhận biết hình dáng của người đang hoạt động. - Biết cách nặn hoặc xé dán dáng người. - Nặn hoặc xé dán được hình dáng người đang hoạt động. HS khá giỏi: Hình nặn hoặc xé dán cân đối, tạo được dáng hoạt động. 33 TTMT Xem tranh thiếu nhi thế giới - hiểu nội dung các bức tranh. - Có cảm nhận vẻ đẹp của các bức tranh qua bố cục, hình ảnh, màu sắc. HS khá giỏi: Chỉ ra các hình ảnh, màu sặc trên tranh mà em yêu thích. 34 VT Đề tài mùa hè - Hiểu được nội dung đề tài mùa hè. - Biết cách vẽ tranh đề yài mùa HS khá giỏi: hè. - Vẽ được tranh và vẽ màu phù hợp. . Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN môn Mĩ thuật lớp 3 Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi Chú 1 TTMT Xem. phù hợp. 3 VTM Vẽ quả - Nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc, tỉ lệ một số loại quả - Biết cách vẽ quả theo mẫu. - Vẽ được hình quả và vẽ màu theo ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN môn mỹ thuật 3, Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN môn mỹ thuật 3, Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN môn mỹ thuật 3

Bình luận về tài liệu huong-dan-thuc-hien-day-hoc-theo-chuan-ktkn-mon-my-thuat-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP