BÀI 17- LỚP VỎ KHÍ

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(9675 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 127
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 16:10

Mô tả: I. Thành phần của không khí I. Thành phần của không khí Dựa vào biểu đồ, em hãy cho biết thành phần của không khí trên Trái Đất ? Theo em, thành phần nào giữ vai trò quan trọng nhất đối với sự sống trên Trái Đất? I. Thành phần của không khí I. Thành phần của không khí - Hơi nước: Tạo ra nước trên Trái Đất; Điều hoà nhệt độ của không khí . - Khí ôzôn: Hấp thụ bức xạ của tia tử ngoại (tia có hại cho sức khỏe con người) Rất quan trọng đối với sự sống của con người I. Thành phần của không khí I. Thành phần của không khí Không khí bao gồm những thành phần sau: Không khí bao gồm những thành phần sau:  Khí Nitơ: Khí Nitơ: 78% 78%  Khí ôxi: Khí ôxi: 21% 21%  Hơi nước và các khí khác: Hơi nước và các khí khác: 1% 1% 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển) 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển) 0 16 80 km Tầng đối lưu Tầng bình lưu Các tầng cao của khí quyển Quan sát hình vẽ và dựa vào SGK trang 52 - 53, em hãy cho biết: - Khí quyển gồm những tầng nào? - Đặc điểm cơ bản của từng tầng là gì? Hiện tượng cực quang Hiện tượng cực quang 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển) 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển)  Lớp vỏ khí gồm các tầng: Lớp vỏ khí gồm các tầng: Tầng Tầng đ đ ối lưu, tầng bình lưu ối lưu, tầng bình lưu v v à à các tầng cao của khí quyển các tầng cao của khí quyển  Tầng đối lưu: Tầng đối lưu:  Nằm sát mặt đất Nằm sát mặt đất  Tập trung 90% không khí Tập trung 90% không khí  Nơi diễn ra các hiện tượng khí tượng Nơi diễn ra các hiện tượng khí tượng  Nhiệt độ giảm theo độ cao Nhiệt độ giảm theo độ cao  Tầng bình lưu: Tầng bình lưu:  Nằm ở giới hạn trên của tầng đối lưu đến độ cao Nằm ở giới hạn trên của tầng đối lưu đến độ cao khoảng 80km khoảng 80km  Nhiệt độ tăng theo độ cao Nhiệt độ tăng theo độ cao  Các tầng cao của khí quyển: Các tầng cao của khí quyển: Hầu như không ảnh Hầu như không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người hưởng trực tiếp đến đời sống của con người 3. Các khối khí 3. Các khối khí  Dựa vào hình vẽ và sách giáo khoa trang 53 – 54, em hãy hoàn thành phiếu học tập sau trong 5 phút? Tên các khối khí Nơi hình thành Tính chất Lục địa Lục địa Hình thành Hình thành trên . trên . Độ ẩm . Độ ẩm . Đại dương Đại dương Hình thành Hình thành trên . trên . Độ ẩm . Độ ẩm . Nóng Nóng Hình thành ở những nơi Hình thành ở những nơi có nhiệt độ . có nhiệt độ . Nhiệt độ , Nhiệt độ , Lạnh Lạnh Hình thành ở những nơi Hình thành ở những nơi có nhiệt độ . có nhiệt độ . Nhiệt độ Nhiệt độ Khói khí đại dương Khối khí lục địa Khối khí lục địa Biển hoặc đại dươngĐất liền Nơi có nhiệt độ cao hơn Nơi có nhiệt độ thấp hơn Khối khí nóng Khối khí lạnh Các khối khi Tên các khối khí Nơi hình thành Tính chất Lục địa Lục địa Hình thành trên Hình thành trên đất liền đất liền Độ ẩm Độ ẩm thấp thấp Đại dương Đại dương Hình thành trên Hình thành trên biển hoặc biển hoặc đại dương đại dương Độ ẩm Độ ẩm cao cao Nóng Nóng Hình thành ở những nơi Hình thành ở những nơi có có vĩ độ thấp vĩ độ thấp Nhiệt độ Nhiệt độ cao cao Lạnh Lạnh Hình thành ở những nơi Hình thành ở những nơi có có vĩ độ cao vĩ độ cao Nhiệt độ Nhiệt độ thấp thấp 3. Các khối khí 3. Các khối khí  Các khối khí luôn di chuyển và làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua  Các khối khí chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi chúng đi qua và bị thay đổi tính chất . tượng cực quang 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển) 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển)  Lớp vỏ khí gồm các tầng: Lớp vỏ khí gồm các tầng: Tầng Tầng. ôxi: Khí ôxi: 21% 21%  Hơi nước và các khí khác: Hơi nước và các khí khác: 1% 1% 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển) 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí

— Xem thêm —

Xem thêm: BÀI 17- LỚP VỎ KHÍ, BÀI 17- LỚP VỎ KHÍ, BÀI 17- LỚP VỎ KHÍ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tùng Lão
Tùng Lão Vào lúc 09:57 pm 28/03/2014

chán quá ai trả lời cho mình câu này cái: lớp vỏ khí là gì

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-17-lop-vo-khi

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.131540060043 s. Memory usage = 17.76 MB