Giáo án ngữ văn 7 HK 2

81 342 2 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/81 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 16:10

Gi¸o ¸n: Ng÷ v¨n 7 Tiết 73-74: Văn bản TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. Mục tiêu cần đạt: Giúp Hs: -Hiểu sơ lược thế nào là tục ngữ, hiểu nội dung tư tưởng, một số hình thức nghệ thuật (kết cấu, vần điệu, nhịp điệu, cách lập luận) và ý nghĩa của những câu tục ngữ trong bài học. -Phân tích được nghĩa đen, nghĩa bóng, thuộc những câu tục ngữ trong bài học. -Bước đầu có ý thức vận dụng tục ngữ trong nói và viết. II. Chuẩn bị: -Sưu tầm một số câu tục ngữ. -Bảng phụ. III. Tiến trình lên lớp: 1.Bài mới: Tục ngữ là một thể loại văn học dân gian, là kho báu về trí tuệ, kinh nghiệm dân gian. Tuy là những câu ngắn nhưng có ý nghĩa triết lý sâu sắc. trong tiết học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu những câu tục ngữ nói về thiên nhiên và lao động sản xuất Hoạt động cuả thầy và trò Nội dung bài học HĐ1 Hdẫn hs đọc văn bản Gv đọc mẫu. Gọi Hs đọc và đọc chú thích sgk/3,4. . Gv: Tục ngữ dân gian có thể chia các đề tài: -Tục ngữ về thiên nhiên -Tục ngữ về con người và xã hội I. Đọc và tìm hiểu chú thích: 1.Đọc: 2.Khái niệm tục ngữ: Những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội) được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩa và lưòi ăn, tiếng nói hàng ngày. Đây là một thể loại văn học dân gian. HĐ2 II. Tìm hiểu văn bản: ? Có thể chia 8 câu tục ngữ trên thành mấy nhóm? Chia 2 nhóm: -Nhóm 1: Các câu 1,2,3,4. Nói về thiên nhiên. -Nhóm 2: Các câu 5.6.7.8. Nói về lao động sản xuất. 1.Nhóm 1: Gọi 1 hs đọc câu đầu. a.Câu 1: ? Em thử giải thích nghĩa của câu 1. -Mùa hè (tháng 5) đêm ngắn, ngày dài. -Mùa đông (tháng 10) đêm dài, ngày ngắn ? Em có nhận xét gì về vần, nhịp nghệ thuật diễn đạt? Gieo vần lưng, nhịp 3/4 hoặc 3/2/2 Đối lập, cường điệu, phóng đại. Lª ThÞ Mü Th¶nh 1 Giáo án: Ngữ văn 7 ? Cõu tc ng trờn cú bt ngun t mt c s khoa hc no khụng? Vy ý ngha thc t ca nú l gỡ? -Da vo s quan sỏt nhiu ngy, nhiu ờm, nhiu nm ri ỳc kt thnh kinh nghim. -Vn dng tớnh toỏn, sp xp cụng vic mt cỏc hp lý Gi hs c cõu 2. b.Cõu 2: ? Cõu ny nờu nhn xột v hin tng gỡ? t mau, vng õy ng ngha vi nhng t no? -V cỏch d oỏn nng ma, da trờn c s xem sao trờn tri. -Mau (dy, nhiu) - Nng -Vng (tha, ớt) - Ma ? So vi cõu 1 v hỡnh thc ngh thut cú gỡ ging v khỏc nhau? -Ging: u núi v thỡ tit -Khỏc: Kt cu ca cõu trờn cú 2 cõu i xng nhau, i lp tng t, tng v cũn cõu dúi ch cú 1 cõu 8 ting v cu trỳc theo kiu iu kkin- gi thit- kt qu. ? Ta rỳt kinh nghim gỡ qua cõu tc ng trờn? Nhỡn sao d oỏn thi tit v sp xp cụng vic. ? Vỡ sao ngi Vit Nam li quan tõm n nng ma? C dõn nụng nghip, ng nghip nng ma cú liờn quan n c hay mt mu, m no hay úi kộm. Gi hs c cõu 3. c biu cm v chỳ ý cỏch ngt nhp. c.Cõu 3: ? T vic tỡm hiu chỳ thớch: rỏn m g. Em hóy cho bit cm t: cú nh thỡ gi, cú ng ý gỡ? Cỏch núi ú s dng bin phỏp tu t gỡ? Chun b chng gi nh ca phũng dụng bo. ú l cỏch núi hoỏn d. Gi hs c cõu 4 d.Cõu 4: ? Em hiu ti sao thỏng 7 thy kin bũ thỡ li lo lt. Thỏng 7 õm lch l lt thng xy ra -Hin tng kin di chuyn lờn cao thoỏt khi t m v trỏnh nc. ? Vỡ sao cỏc hin tng ú cú liờn quan vi nhau? Kin rt nhy cm vi thi tit nh t bo cm bin chuyờn bit. ? Cõu tc ng khụng ch núi lờn thi tit m cũn núi lờn iu gỡ v tõm trng? Ni lo ca ngi nụng dõn v l lt hng nm. ? Túm li bn cõu tc ng va tỡm hiu cú c im chung gỡ? -ỳc kt kinh nghim v thi gian, thi tit, bóo lt, cho ta thy phn anũ cuc sng vt v bi thiờn nhiờn klhc nghit ca nc ta. ? Em hóy chuyn cõu tc ng thnh cõu ngh lun vi cỏc t: khi, thỡ, ch, li Lê Thị Mỹ Thảnh 2 Giáo án: Ngữ văn 7 2.Nhúm 2: Gi hs c cõu 5 a.Cõu 5 í ngha ca cõu tc ng ny, õy cú phi l bin phỏp so sỏnh khụng? Ngoi ra cũn cú bin phỏp tu t no na? -Núi lờn giỏ tr v vai trũ ca t ai i vi i sng ca con ngi. -õy l cỏch núi n d. -L cỏch núi phúng i. ? Em cú nhn xột gỡ v hỡnh thc cu to ca cõu tc ng trờn? Cõu ngn gn nhng ni dung sõu sc. Khuyờn khụng nờn lng phớ t ai. Gi hs c cõu 6 b.Cõu 6: ? Nhn xột hỡnh thc, ni dung. Cõu ny cú gỡ ging v khỏc vi cỏc cõu trờn? -õy l mt cõu tc ng Hỏn -Vit. -Núi v th t hiu qu ca cỏc ngh (nht nuụi cỏ, nhỡ lm vn, ba lm rung) ? Liu kinh nghim y cú hon ton ỳng khụng? Tu iu kin phỏt trin nờn khụng phi ni no, lỳc no cng ỳng. ? Giỏ tr ca cõu tc ng? Con ngi cú th to ra ca ci vt cht. Gi hs c cõu 7. c.Cõu 7: ? Kinh nghim trng trt cõu tc ng ny ỏp dng cho loi cõy no? V trng lỳa nc. ? Ti sao cõu tc ng ny cú cỏch lp lun va tng hp va phõn tớch? Sp xp th t quan trng ca tng yu t (nc, phõn, lao ng, ging) mt cỏch dt khoỏt. Gi hs c cõu 8. d.Cõu 8: ? Nờu ý ngha ca cõu tc ng? Núi lờn tm quan trng ca thi v v lao ng, chm bún i vi cõy trng. ? Qua 8 cõu tc ng va tỡm hiu em nhn xột v cỏch din t? -Hỡnh thc ngn gn. -Gieo vn lng, cú nhp iu. -Dựng phộp i (hỡnh thc v ni dung). -Hỡnh nh c th, sinh ng. -Cỏch núi cng iu -Lp lun cht ch. Gi Hs c ghi nh trong sgk/ 5 Ghi nh: sgk/5 H3 III. Luyn tp: Cho hs tỡm 1 s cõu tc ng thuc ch thiờn nhiờn v lao ng sn xut. Tho lun nhúm, ghi vo bng ph, i din nhúm trỡnh by. Bi tp vn dng: 2.Dn dũ: -Hc thuc lũng phn ghi nh. Hc thuc cỏc cõu tc ng -Su tm ca dao, tc ng v a phng. -Son bi mi: Chng trỡnh a phng. Lê Thị Mỹ Thảnh 3 Gi¸o ¸n: Ng÷ v¨n 7 Tiết 75: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần văn và tập làm văn) I. Mục đích cần đạt: Giúp Hs: -Biết cách sưu tầm ca dao, tục ngữ theo chủ đề và bước đầu biết chọn lọc, sắp xếp, tìm hiểu ý nghĩa của chúng. -Tăng thêm hiểu biết và tình cảm gắn bó với địa phương quê hương mình. II. Chuẩn bị: -Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ,địa phương. -Bảng phụ. III. Tiến trình lên lớp: 1.Bài mới: Hôm nay chúng ta sẽ sưu tầm các câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương mình. Hoạt động cuả thầy và trò Nội dung bài học HĐ1 1. Yêu cầu sưu tầm: Gv nêu yêu cầu cụ thể. Chú ý những câu ca dao, dân ca, tục ngữ nói về địa phương mình HĐ2 Gọi hs nhắc kại các khái niệm? 2.Ôn lại các khái niệm ca dao, dân ca, tục ngữ. HĐ3 3.Nguồn sưu tầm: Gv gợi ý: hỏi cha mẹ, người lớn tuổi, sách báo, sách văn học dân gian. Hoạt động theo nhóm Sắp xếp các câu đã tìm được theo 3 nhóm: ca dao, dân ca, tục ngữ. Sắp xếp các câu trong từng nhóm theo thứ tự A,B,C của chữ cái đầu câu. Học sinh đọc các câu đã tìm được sau khi đã sắp xếp theo thứ tự A,B,C 3.Dặn dò: -Về nhà tìm thêm các câu ca dao, dân ca, tục ngữ mỗi loại 5 câu và ghi vào vở. -Sau khi tìm sắp xếp theo thứ tự A,B,C. -Soạn bài mới: Tìm hiểu chung về văn nghị luận Tiết 76: Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. Mục đích cần đạt: Giúp Hs: -Bước đầu làm quen với văn nghị luận -Hiểu được nhu cầu về nghị luận trong cuộc sống. -Hiểu được đặc điểm chung của văn nghị luận. II. Chuẩn bị: Lª ThÞ Mü Th¶nh 4 Giáo án: Ngữ văn 7 -Dn bi ca bi vn: cn to ra thúi quen tt trong xó hi -Su tm mt s on vn ngh lun. -Bng ph. III. Tin trỡnh lờn lp: 1.Bi mi: Vn ngh lun l mt kiu vn bn quan trng trong xó hi, vn bn núi l l nhm phỏt biu lờn cỏc nhn nh, t tng, suy ngh, quan im trc mt vn , ũi hi chỳng ta phi dng vn phõn tớch, tng hp, so sỏnh, suy lớ, din dch. vy chỳng ta phi s dng loi vn bn gỡ biu t. bi hc hụm nay s giỳp chỳng ta gii ỏp thc mc ú. Hot ng cu thy v trũ Ni dung bi hc I.Nhu cu ngh lun v vn bn ngh lun: H1 Gi 1 Hs c cõu hi a. Gv gi ý tr li. Hóy nờu thờn cỏc cõu hi v cỏc vn tng t. Cõu thnh ng chn bn m chi cú ý ngha nh th no? Hai cõu tc ng: Khụng thy ú my lm nờn v hc thy khụng ty hc bn: cú gỡ mõu thun nhau khụng? 1.Nhu cu ngh lun: =>Nhng cõu hi trờn rt hay, ú cng chớnh l nhng vn phỏt sinh trong cuc sng hng ngy, khin ngi ta phi bn tõm v tỡm cỏch gii quyt. ? Gp cỏc vn v cõu hi loi ú, em cú th tr li bng cỏc kiu vn bn ó hc nh k chuyn, miờu t, biu cm hay khụng? Hóy gii thớch vỡ sao =>K chuyn v miờu t u khụng thớch hp vi vic tr li hoc gii quyt cỏc vn trờn. Vn biu cm cng ch cú th giỳp phn no. Ch cú vn ngh lun mi cú th giỳp chỳng ta hon thnh nhim v mt cỏch thớch hp v hon chnh. ? tr li nhng cõu hi nh th hng ngy trờn bỏo chớ, i phỏt thanh, truyn hỡnh em thng gp nhng kiu vn bn no? Hóy k tờn mt vi kiu vn bn m em bit? Bỡnh lun, xó lun, phỏt biu ý kin, tham lun hi tho khoa hc. H2 Vy bc u em hiu th no l vn bn ngh lun. 2.Th no l vn bn ngh lun: Gi hs c vn bn: Chng nn tht hc. sgk/7. Tho lun a.Vớ d ? Bỏc H vit cho ai c, vit bi ny nhm mc ớch gỡ? ai thc hin? thc hin mc ớch y bi vit a ra nhng ý kin no? Nhng ý kin y c din t thnh nhng lun im -Vit cho ton th nhõn dõn VN - chng gic dt do chớnh sỏch ngu dõn ca thc dõn Phỏp. -Lun im chớnh: Mt trong nhng vic phi thc hin cp tc lỳc ny l Lê Thị Mỹ Thảnh 5 Giáo án: Ngữ văn 7 no, tỡm cỏc cõu vn mang lun im ú? nõng cao dõn trớ. ? Bi vn ngh lun di dng ý kin no? Tuyờn truyn kờu gi ngi dõn i hc. ? Hóy nờy ý chớnh ca bi vn -Khi xa dõn ta khụng c hc. -Ngy nay cn phi hc nõng cao dõn trớ, cú tri thc xõy dng xõy dng t nc. -Mi ngi cn phi i hc, ngi bit ch dy cho ngi cha bit ch. ? Ngoi cỏc lý l trờn Bỏc H cũn nờu ra cỏc dn chng gỡ? Tỏc hi ca chớnh sỏch ngu dõn. Phong tro truyn bỏ quc ng. ? bi vn cú sc thuyt phc Bỏc ó s dng nhng lớ l v dn chng no? *Lớ l: -Tỡnh trng lc hu, tht hc trc CM thỏng 8. -Nhng iu kin cn cú tham gia xõy dng nc nh. -Kh nng thc t trong vic chng tht hc. *Dn chng: -ỳng vi thc tin ? Trong giai on sau CM thỏng 8. Bi ngh lun ca Bỏc H cú ý ngha thc t i vi cuc sng nh th no? Hng ti gii quyt nhng vn t ra trong i sng. ? Qua phõn tớch vớ d, em hiu th no l vn ngh lun. c ghi nh sgk Ghi nh: Sgk/9 H3 II. Luyn tp: Cho hs c bi vn BT1. Hng dn Hs tr li 3 cõu hi trong sgk a.õy cú phi l mt bi vn ngh lun hay khụng? b.Tỏc gi xut ý kin gỡ, dũng no th hin ý kin ú? Tỡm lớ l v dn chng? c.bi ngh lun nhm gii quyt vn cú thc t hay khụng? BT1: sgk/9 a.õy l vn bn ngh lun vỡ: -Nờu ra vn bn lun v gii quyt. - Tỏc gi s dng nhiu lớ l, lp lun v dn chng. b.Cn phõn bit thúi quen tt v thúi quen xu. Cn to ra thúi quen tt, khc phc thúi quen xu. Nhng cõu vn biu hin: Cú thúi quen tt v thúi quen xu c.Phự hp vi thc t. Gi Hs c BT 2. Tho lun Treo bng ph. BT2: -MB: Mi gia ỡnh cn to ra np sng p, vn minh. Lê Thị Mỹ Thảnh 6 Giáo án: Ngữ văn 7 -TB: Nờu ra cỏc thúi quen xu cn loi b. -KB: Tuyờn truyn mi ngi cn to ra np sng p, vn minh trong xó hi Hng dn lm bi tp 3,4 BT3,4: lm nh 3.Dn dũ: -Hc thuc phn ghi nh. -Lm bi tp 3,4. -Son bi mi: Tc ng chung v con ngi v xó hi Tit 77: Tp lm vn TC NG V CON NGI V X HI I. Mc ớch cn t: Giỳp Hs: -Hiu c ni dung, ý ngha v mt s hỡnh thc din t (so sỏnh, n d, ngha en, ngha búng) ca nhng cõu tc ng trong bi hc. -Thuc lũng nhng cõu tc ng v bit vn dng vo thc t. II. Chun b: -Tỡm mt s cõu tc ng v con ngi v xó hi. -Bng ph. III. Tin trỡnh lờn lp: 1.Kim tra bi c: -c thuc lũng 8 cõu tc ng v thiờn nhiờn v lao ng sn xut, theo em cõu no hay nht, sõu sc nht.? Vỡ sao? 2.Bi mi: Ngoi nhng cõu tc ng núi v thien nhiờn v lao ng sn xut, cũn cú nhiu cõu tc ng cho ta nhiu bi hc b ớch, cỏch ỏnh giỏ con ngi trong cuc sng. Tit hc ny cỏc em s i vo tỡm hiu. Hot ng cu thy v trũ Ni dung bi hc H1 Gv Hng dn cỏch c, c mu cỏc cõu tc ng. Gi hs c I.c, hiu: 1.c: Gi Hs c chỳ thớch sgk/12 2.Tỡm hiu chỳ thớch: H2 II.Tỡm hiu vn bn: Gi Hs c cõu 1. Nờu ý ngha v nhn xột cỏch din t. 1.Cõu 1: Mt mt ngi bng mi mt ca. -í ngha: Ngi quý hn tt c. -Cỏch din t: so sỏnh, nhõn hoỏ, i lp ? Em hóy tỡm nhng cõu tc ng cú ý ngha tng t. -Ngi sng hn ng vng. -Cũn ngi, cũn ca ? Cõu tc ng c s dng trong -Trit lớ sng, phờ phỏn nhng k coi Lê Thị Mỹ Thảnh 7 Giáo án: Ngữ văn 7 trng hp no? trng vt cht-an i (Ca i thay ngi) Gi Hs c cõu 2. Nờu ý ngha 2.Cõu 2: -Rng, túc th hin sc kho ca con ngi. -Núi v t cỏch, tớnh tỡnh. ? Cõu tc ngha c vn dng trong hon cnh no? ỏnh giỏ, khuyờn nh, nhc nh. => Nhng gỡ thuc hỡnh thc con ngi u th hin nhõn cỏch ca ngi ú Gi hs c cõu 3. v hỡnh thc cõu ny cú gỡ ỏng lu ý (vn, nhp, i) 3.Cõu 3: -Vn lng. nhp 3/3. -i rt chnh. ? Nờu ý ngha ca cõu tc ng? -Ngha en: Dự nghốo kh thiu thn vn phi n ung sch s. Dự rỏch cng phi sch s. -Ngha búng: dự nghốo kh thiu thn cng phi sng trong sch, khụng vỡ nghốo tỳng m lm by b, xu xa, ti li. ? Nhng trng hp no nờn s dng cõu tc ng ny? Khuyờn nh, gioỏ dc con ngi v nhõn cỏch, lũng t trng. ? Tỡm nhng cõu tc ng cú ý ngha tng t. Gi hs c cõu 4. Cõu ny cú my v? Nhn xột quan h tng v? 4.Cõu 4: -Cú 4 v v quan h ng lp. ? Ngha en, ngha búng ca cõu tc ng ny nh th no? -ip t hc: nhn mnh (n, núi, gúi, m) cng phi hc. -Mun nờn ngi thỡ phi hc hi, rốn luyn tt c t cỏi ln n cỏi nh. mi hnh vi ng x ca mỡnh u chng t l ngi lch s, t nh, cú vn hoỏ, thnh tho cụng vic, bit i nhõn x th. Gi hs c 2 cõu 5. 5.Cõu 5: ? Cỏi hay v lớ thỳ ca cõu tc ng ny l gỡ? cao vai trũ ca thy giỏo trong giỏo dc con ngi. ? Tỡm mt s cõu tc ng núi v ngi thy giỏo? -Nht t vi s, bỏn t vi s. -Mun sang thỡ bc cu kiu, mun con hay ch hóy yờu ly thy Gi hs c cõu 6: 6.Cõu 6: ? Cõu tc ng ny cú mõu thun vi Cõu 6 khụng cú ngha l thy thua bn, Lê Thị Mỹ Thảnh 8 Giáo án: Ngữ văn 7 cõu trờn khụng?. Tho lun nhúm hc thy l quyt nh, nhng nu hc thờm bn thỡ cng tt, vỡ hc bn cú nhiu nhiu thun li => Hai cõu ny khụng mõu thun nhau m b sung cho nhau v vn cao yu t quyt nh l thy. ? Em cú nh xột gỡ v cỏch lp lun khỏc nhau ca 2 cõu tc ng? Cõu 5 l lp lun theo quan h diu kin, kt qu; cõu 6 lp lun quan h so sỏnh khụng ngang bng. ? Gi Hs c 2 cõu 7. 7.Cõu 7: ? Em nhn xột gỡ v cỏch din t? Thng ngi t trc thng thõn nhn mnh i tng cn ng cm thng yờu. ? Nờu ý nghoa ca cõu tc ng? Khuyờn con ngi phi ng cm, quý trng ng loi. ụiG Hs c cõu 8. 8.Cõu 8: ? Tỡm hiu ngha en v ngha búng ca cõu tc ng? Nghó en: Ngha búng: khi c hng thnh qu no ú thỡ phi nh n ngi ó cú cụng gõy dng nờn. ? Cõu tc ng c vn dng trong trng hp no? Cho Hs tho lun Phi bit n ngi ó giỳp mỡnh, ụng b t tiờn, cỏc lit s ó dng nc v gi nc. Gi hs c cõu 9 9.Cõu 9: ? Gii thớch ngha en v ngha búng ca cõu tc ng trờn? Mt ngi khụng lm nờn vic ln, vic khú. Nhiu ngi hp sc s lm nờn vic cn lm. ? Nhn xột v ngh thut din t? Hỡnh nh i lp v n d. ? í ngha ca cõu tc ng l gỡ? Sc mnh ca s on kt. ? Cõu tc ng trờn c ỏp dng trong trng hp c th no? ? Gi hs c ghi nh . Ghi nh : sgk/13 H3 III.Luyn tp: Tỡm nhng cõu tc ng ng ngha v nhng cõu tc ng trỏi ngha vi nhng cõu trong bi. BT: +Nhúm ng ngha: -Ba ụng th da bng 1 ong Gia Cỏt. -on kt thỡ sng chia r thỡ cht. -Hn nhau l ngha ch ng +Nhúm trỏi ngha: -Ca trng hn ngi. -n chỏo ỏ bỏt. -Tham vng ph ngi. Lê Thị Mỹ Thảnh 9 Gi¸o ¸n: Ng÷ v¨n 7 -Được chim bẻ ná- được cá quên nơm. 3.Dặn dò: -Học thộc ghi nhớ . -Học thuộc các câu tục ngữ, nắm nội dung từng câu. -Xem phần đọc thêm sgk/13,14. -Soạn bài mới: Tiết 78: Tập làm văn RÚT GỌN CÂU I. Mục tiêu cần đạt: Giúp Hs: -Nắm được cách rút gọn câu, -Hiểu được tác dụng của câu rút gọn. II. Chuẩn bị: -Các ví dụ mẫu -Bảng phụ. III. Tiến trình lên lớp: 1.Kiểm tra bài cũ: -Nhắc lại 2 thành phần chính của câu? Cho ví dụ. 2.Bài mới: Trong khi nói hoặc viết đẻ cho câu gọn hơn mà người nghe, người đọc vẫn nắm được nội dung, ta thường dùng câu rút gọn. Vậy thế nào là rút gọn câu –rút gọn các thành phần nào của câu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học. Hoạt động cuả thầy và trò Nội dung bài học HĐ1 I.Thế nào là rút gọn câu: Gọi 1 Hs đọc ví dụ ở sgk 1.Ví dụ: ? Trong 2 câu trên có từ ngữ gì khác nhau? giữ vai trò gì? Câu b có thêm từ chúng ta. Giữ vai trò chủ ngữ. ? Câu a, câu b khác nhau chổ nào? Câu a vắng chủ ngữ. Câu b có chủ ngữ. ? Tìm những từ ngữ có thể thay thế chủ ngữ ở câu a? Các em, người Việt Nam, mọi người… ? Vậy tục ngữ có nói riêng về một ai không? Tục ngữ đưa ra lời khuyên chung. ? Vì sao chủ ngữ trong câu a được lược bỏ? Làm cho câu gọn, thông tin nhanh, tránh lặp từ. Ví dụ 4: ? Tìm thành phần được lược bỏ và giải thích nguyên nhân lược bỏ thành phần câu? a.Vị ngữ được lược bỏ. b.Chủ ngữ, vị ngữ được lược bỏ. => Vì các thành phần đó đã xuất hiện ở câu đứng trước. ? Em thử khôi phục thành phần bị lược bỏ. Lª ThÞ Mü Th¶nh 10 . nhng k coi Lê Thị Mỹ Thảnh 7 Giáo án: Ngữ văn 7 trng hp no? trng vt cht-an i (Ca i thay ngi) Gi Hs c cõu 2. Nờu ý ngha 2. Cõu 2: -Rng, túc th hin sc kho. ng thnh cõu ngh lun vi cỏc t: khi, thỡ, ch, li Lê Thị Mỹ Thảnh 2 Giáo án: Ngữ văn 7 2. Nhúm 2: Gi hs c cõu 5 a.Cõu 5 í ngha ca cõu tc ng ny, õy cú phi l
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 7 HK 2, Giáo án ngữ văn 7 HK 2, Giáo án ngữ văn 7 HK 2

Bình luận về tài liệu giao-an-ngu-van-7-hk-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP