khai quat van hoc dan gian viet nam

11 498 6
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 15:10

KHAI QUAT KHAI QUAT VAấN HOẽC DAN VAấN HOẽC DAN GIAN VIET GIAN VIET NAM NAM I- Văn học dân gian là gì? - Là những sáng tác nghệ thuật ngôn từ truyền miệng - Sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm phục vụ cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. 1-Tính truy n mi ng :ề ệ - Truyền từ người này sang người khác , từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng lời nói . -Tính chất truyền miệng còn thể hiện trong những diễn xướng dân gian. II-MOÄT SOÁ ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN VHDG VN II-MOÄT SOÁ ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN VHDG VN 2- Tính t p thậ ể Một người khởi xướng,tập thể hưởng ứng tham gia truyền miệng trong dân gian III-NHỮNG THỂ LOẠI CHÍNH CỦA VHDG VN III-NHỮNG THỂ LOẠI CHÍNH CỦA VHDG VN -Thần thoại -Sử thi -Truyền thuyết -Truyện cổ tích -Truyện cười -Truyện ngụ ngôn -Tục ngữ -Câu đố -Ca dao -Vè -Truyện thơ -Chèo Giá trò nhận thức Giá trò giáo dục Giá trò thẩm mỹ Bản sắc riêng cho nền VH Đạo lí làm người:Nhân đạo Là kho tri thức phong phú về đs các dt IV-NHỮNG GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA VHDG VN IV-NHỮNG GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA VHDG VN Giá trò cơ bản của VHDG Trình bày một cách ngắn gọn từng đặc điểm của VHDG * CỦNG CỐ: * CỦNG CỐ: + Học kỹ bài. + Soạn tiếp “Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ” chú ý vận dụng kiến thức đã học giải toàn bộ bài tập SGK chuẩn bò tiết luyện tập * DẶN DÒø: * DẶN DÒø: . KHAI QUAT KHAI QUAT VAấN HOẽC DAN VAấN HOẽC DAN GIAN VIET GIAN VIET NAM NAM I- Văn học dân gian là gì? - Là những sáng tác. bằng lời nói . -Tính chất truyền miệng còn thể hiện trong những diễn xướng dân gian. II-MOÄT SOÁ ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN VHDG VN II-MOÄT SOÁ ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN
- Xem thêm -

Xem thêm: khai quat van hoc dan gian viet nam, khai quat van hoc dan gian viet nam, khai quat van hoc dan gian viet nam

Bình luận về tài liệu khai-quat-van-hoc-dan-gian-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP