Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

16 423 7
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 14:10

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh I. PHN M U I.1. Lý do chn t i. Từ năm học 2002-2003 Bộ giáo dục đào tạo đã thực hiện cuộc cách mạng về giáo dục, đổi mới cả nội dung và phơng pháp dạy học.T năm học 2006 n nay ngành GD- ĐT triển khai cuộc vận động lớn Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Cuộc vận động này đã đợc toàn xã hội hởng ứng, làm thay đổi nhiều mặt hệ thống giáo dục, đem lại những thành công đáng ghi nhận. Từ những thành công khi triển khai cuộc vân động lớn Hai không, năm học 2007-2008, Bộ GD - ĐT thêm vào cuộc vận động đó hai nội dung quan trọng là chống ngồi nhầm lớp của học sinh và vi phạm đạo đức nhà giáo. Đây cũng là những điểm mấu chốt tiếp theo để việc dạy và học trong nhà trờng đi vào thực chất, để Ngành giáo dục tự khẳng định đổi mới vì sự phát triển của đất nớc, của ngành, xây đắp nền móng cho ngôi nhà giáo dục vơn cao. Đổi mới về mục tiêu và nội dung dạy học đòi hỏi phải có sự đổi mới về phơng pháp dạy học, là quá trình tích cực hoá hoạt động học tập tích cực của học sinh dới sự chỉ đạo hớng dẫn trực tiếp của ngời giáo viên; học sinh phải tự giác, chủ động sáng tạo, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã thu nhận đợc một cách có hiệu quả vào thực tế nhằm nâng cao chất lợng trong nhà trờng. Nền kinh tế thị trờng trong giai đoạn mới đang mở cửa, Tiếng Anh từ lâu đợc coi là ngôn ngữ giao tiếp quan trọng, càng quan trọng hơn trong xu hớng hội nhập kinh tế ngày nay bởi học sinh học tốt bộ môn này sẽ có điều kiện sử dụng ngôn ngữ quốc tế để học tập, giao tiếp, trao đổi thông tin. Ngời thầy giáo phải nắm vững phơng pháp dạy học một cách vững chắc, vận dụng linh hoạt các thao tác trong quá trình dạy học. Mỗi thầy cô giáo phải là tấm gơng sáng về đạo đức, tấm gơng sáng về tự học và sáng tạo. Coi trọng kỳ vọng rất nhiều nhng bản thân từng nhà giáo phải nỗ lực thật lớn mới có thể hoàn thiện mình trong nghề dạy học. Đặc biệt Tiếng Anh là bộ môn đặc trng mang những nét đặc thù riêng, học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lợng dạy học bộ môn, nhất là việc giảm thiểu tỉ lệ học sinh yếu kém. Giáo viên Tiếng Anh phải nỗ lực nh thế nào đây để nâng cao chất lợng học sinh yếu kém, thực hiện tốt nội dung chống học sinh ngồi nhầm lớp trong cuộc vận động Hai không của Bộ GD-ĐT. Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 1 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh i lin vi vic ỏp dng cụng ngh thụng tin trong dy hc, mụn ting Anh cng l mt mụn lý thỳ khi ỏp dng vi bi ging in t vỡ cú nhiu tranh nh p , nhiu hỡnh ng. Nhng hc sinh khỏ gii qua ú cng phỏt huy c kh nng tip thu nhng ngc li nhng hc sinh yu kộm cng tr lờn th ng. Cỏc em ch lu ý vo cỏc hỡnh nh sng ng, khụng ý n mc ớch chớnh ca bi hc. Nhiu em khụng bit ch no nờn ghi chộp v ch no khụng cn ghi. nhiu em li dng vic hc phũng Lap khi hi thoi ụi ó núi chuyn riờng khụng quan tõm gỡ n vic hc vy sc hc ó yu kộm li cng yu kộm. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh, bản thân tôi đã nhiều đêm trăn trở làm sao để những học sinh thuộc diện yếu kém có thể biết đọc, biết viết, biết giao tiếp bằng Tiếng Anh những tình huống gần gũi trong cuộc sống. Phải chăng những học sinh này là những học sinh yếu do không đợc quan tâm một cách thích đáng, do hoàn cảnh gia đình hay do các em lêu lỏng dẫn đến mất gốc, chán nản, không thích học . Vì vậy trong phạm vi của đề tài tôi xin đa ra một vài kinh nghiệm của mình về Nâng cao chất lợng học sinh yếu - kém môn Tiếng Anh I.2. Tớnh cn thit ca ti. ti vit ra khi ỏp dng vo ging dy s giỳp nhng hc sinh yu kộm hng thỳ hc hn, d hiu bi hn v gn gi vi bi hc hn. Cỏc em c t do tỡm hiu bi hc theo cỏch ca mỡnh.Cỏc em t tin khi giao tip cựng cỏc bn v nht l khụng cũn ngi hc mụn hc khụng phi ngụn ng m ca mỡnh.Dn dn cỏc em theo kp hc tp ca cỏc bn. Vy ti ny giỳp nõng cao cht lng hc sinh yu kộm mụn ting Anh I.3 Mc ớch nghiờn cu Hin nay tỡnh trng hc sinh yu kộm cú tt c cỏc tnh, thnh ph. Din hc sinh khụng kin thc, k nng, kh nng hc lp hin ti tp trung nhiu cỏc tnh, cỏc vựng khú khn, c bit khú khn; vựng nỳi cao, vựng sõu, vựng xa, hi o. c bit mụn ting Anh l mt mụn hc ting v cỏc em ớt cú c hi ng dng trong chng trỡnh hc ph thụng.Cỏc em ớt khi c giao tip trong mt tỡnh hung c th vi ngi nc ngoi nờn cỏc em cha ý thc c tm quan trng trong vic hc ting nờn t l hc sinh yu kộm cũn cao, k nng giao tip cũn hn ch. Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh Vic tỡm ra gii phỏp nõng cao cht lng hc tp , thanh toỏn hc sinh yu kộm l do chớnh ban lónh o nh trng , bn thõn cỏc giỏo viờn b mụn ch B GD-DT khụng th cú mt bin phỏp c th theo li trớch ca B trng B GD-DT Nguyn Thin Nhõn núi Mc tiờu o to ca chỳng ta vn l cho thanh thiu niờn Vit Nam cú nng lc vo i ch khụng phi cp cho cỏc em chng ch. Trong vic tỡm ra gii phỏp khc phc tỡnh trng yu kộm trong hc sinh, B khụng th cú mt bin phỏp c th, m chớnh cỏc a phng phi tỡm ra gii phỏp cho riờng mỡnh. Tuy nhiờn, v phớa B s cú k hoch nõng cao cht lng i ng giỏo viờn, kin c hoỏ trng lp to iu kin nõng cao cht lng dy v hc" . L mt giỏo viờn trc tip ph trỏch ging dy b mụn ngoi ng tụi thy vic nõng cao chy lng hc tp v thanh toỏn hc sinh yu kộm l nhim v ca mi giỏo viờn b mụn.c bit ting Anh l ngụn ng chung th gii nờn vic tt c cỏc em phi bit c ,bit vit, bit giao tip sau khi hc ht chng trỡnh ph thụng l iu cp thit.Vy tụi mnh dn vit ra kinh nghim ca riờng vi mc ớch nõng cao cht lng hc tp v thanh toỏn hc sinh yu kộm b mụn ngoi ng. I.4. Đối tợng, phạm vi, kế hoạch, thời gian nghiên cứu. 4.1. Đối tợng nghiên cứu: HS lớp 6 Đề tài này đợc tôi thử nghiệm và thực hành trong chơng trình Ting Anh 6 với những bài cung cấp kiến thức mới. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này tôi đã thử nghiệm trong 2 lớp 6A1 v 6A2 tại tr ờng THCS Mạo Khê II. 4.3. Thời gian nghiên cứu:2 năm ( 2008 2010 ) I.5 úng gúp mi v mt lớ lun thc tin. ti ny rt thit thc trong vic nõng cao cht lng cho hc sinh yu kộm trong mụn hc ting, ó v ang rt c quan tõm .Nu ti ny thnh cụng s gúp mt phn tớch cc trong vic loi b hc sinh yu kộm mụn Ting Anh II. PHN NI DUNG II.1. Thc trng vn . II.1.1. S lc v trng Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 3 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh Năm học 2007 - 2008 trờng THCS Mạo Khê II có tổng số lớp là 28 ( Mỗi khối 7 lớp) với 1041 học sinh và 63 cán bộ giáo viên. Nhà trờng nhiều năm liên tục đạt Tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh và năm 2003 đã đợc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh công nhận là trờng đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010, đã đợc nhận nhiều bằng khen của UBND Tỉnh, của Bộ Giáo dục, năm học 2006 - 2007 nhà trờng đợc Thủ tớng Chính phủ tặng Bằng khen. Là một trờng có nền nếp về công tác dạy và học, có đội ngũ đoàn kết nhất trí, trình độ tay nghề khá đồng đều, có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tơng đối đầy đủ, hiện đại đảm bảo cho công tác dạy và học. Trờng THCS Mạo Khê II nằm ở trung tâm thị trấn Mạo khê - một thị trấn công nghiệp với 3,9 vạn dân và có nền kinh tế phát triển nhiều thành phần, việc học tập của con em nhân dân là một nhu cầu rất lớn, đòi hỏi nhà trờng phải có những giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng đợc các nhu cầu đó của nhân dân. Trong nhiều năm qua nhà trờng đã có nhiều cố gắng trong công tác phổ cập GD, trong giảng dạy để huy động số trẻ trong độ tuổi đến trờng, duy trì sĩ số, nâng cao chất lợng giờ dạy . và đã thực sự chiếm đợc lòng tin yêu của nhân dân Thị trấn Mạo Khê và một số vùng lân cận. II.1.2. Mt s thnh tu ó t c. Nh trng c trang b phũng hc b mụn nờn cỏc em ó hng thỳ hn vi mụn hc.Bn thõn l mt giỏo viờn dy gii cp c s, cú nhiu tõm huyt vi ngh,luụn trn tr tỡm gii phỏp vi hc sinh yu kộm nờn nm hc va qua mụn hc cng ó t c mt s thnh tu. S lng hc sinh khỏ gii tng, s lng hc sinh yu kộm gim rừ rt II.1.3. Mt s tn ti v nguyờn nhõn. T nhng nm qua , theo phng phỏp i mi trong dy v hc, hc sinh c hc chng trỡnh, sỏch giỏo khoa mi; nhng đối tợng tiếp nhận vẫn chủ yếu là học sinh khá giỏi. Đối tợng học sinh yếu cha nắm chắc kiến thức, học theo tính thụ động, chờ đợi kết quả của bạn mình đa ra. Nhiều em rất ngại thực hành nói ở trên lớp, sợ nói ra sẽ bị sai. Một số em cha đọc thông viết thạo, thậm chí không thích ghi chép bài học ở trên lớp cũng nh không làm bài tập về nhà. Phơng pháp học cha phù hợp với tình hình đổi mới về giáo dục trong giai đoạn mới. Trong những năm thực hiện đổi mới chơng trình, sách giáo khoa và phơng pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, giáo viên chỉ chú trọng đến việc đổi mới trong tổ chức các hoạt Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 4 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh động học tập của học sinh, hoàn thiện các bớc dạy theo hớng đổi mới chứ cha thật sự chú trọng hớng dẫn cách học và thực hành cho đối tợng học sinh yếu kém. Giáo viên chỉ dừng lại ở mức độ hớng dẫn còn chung chung với tất cả các đối tợng học sinh. II.1.4. Mt s vn t ra. Tỉ lệ học sinh cha nắm đợc kiến thức vận dụng còn yếu ở tất cả các kĩ năng nghe, đọc, viết còn quá cao.Chứng tỏ học sinh ch a nắm đợc phơng pháp học tập bộ môn, cha vận dụng đợc kiến thức mà giáo viên đã hớng dẫn để chủ động sáng tạo thể hiện cái tôi của mình trong hoạt động giao tiếp. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình các em cha động viên thích đáng, hớng dẫn, định mức thời gian học cho các em. Từ những thực tiễn cấp thiết trên vn dt ra l làm thế nào để nâng cao chất lợng môn học cao hơn, hc sinh nm chc kin thc, bit vn dng cỏc k nng, giỳp cỏc em thy c tm quan trng ca vic hc ting v thy yờu mụn hc, v hn na l tỡm gii pháp nhằm nâng cao chất lợng học sinh yếu kém môn Tiếng Anh ở trờng THCS. II.2. p dng trong ging dy. II.2.1. Cỏc bc tin hnh. + Kho sỏt cht lng u nm hc Để thực hiện đợc đề tài này ngay từ đầu năm tôi đã tiến hành kiểm tra, khảo sát chất lợng bộ môn của 2 lớp mình dạy là 6A1 và 6A2. Kết quả khảo sát nh sau: Lớp SS Nữ Giỏi Khá TB Yếu Kém 6A1 6A2 39 43 22 23 5 5 11 6 15 20 6 8 2 4 Sau khi cho thấy kết quả nh trên tôi đã quyết định thực hiện các dự kiến của mình vào cỏc trng hp c th, đặc biệt giành thời gian trong các phần luyện tập, đặc biệt là các giờ học thêm (bán trú) + Nắm đặc điểm tâm - sinh lý của học sinh. Lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi hết sức nhạy cảm thuộc vào giai đoạn giữa trẻ em và ngời lớn, không còn là trẻ em nhng cũng cha phải là ngời lớn, mà các em thích làm ng- ời lớn nhng xử sự nh là trẻ con, thích làm theo ý mình, thích cái lạ, thích bạn bè và bắt đầu cảm thấy chán bộ môn. Tôi nắm bắt đợc điểm này ở các em đặc biệt là những em yếu - kém. Do đó tôi đã thay đổi phơng pháp học cho các em,vừa học vừa chơi, tạo cho các em không khí nhẹ nhàng thoải mái khi hoạt động nhóm, hoạt động cặp.Với những em có vẻ Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh nhút nhát, cha tự tin khi hoạt động tập thể , ngại nói tiếng Anh, sợ nói ra dễ bị sai, tôi hỏi học sinh bằng những câu hỏi dễ nhất để khuyến khích và động viên các em. Ví dụ: - Gọi những học sinh này khi muốn kiểm tra nghĩa Tiếng Việt của từ đã học - Nhắc lại từ, cụm từ hay câu mà các bạn hay cô giáo vừa mới nói xong - Gọi học sinh sửa những lỗi đơn giản nh: lỗi chính tả, Ngời giáo viên phải đặt cái tâm lên trên hết, bởi chỉ giỏi về chuyên môn thôi cha đủ mà phải có đức nh câu nói của Bác Hồ Ngời có tài mà không có đức là ngời vô dụng . Do đó ngời giáo viên lên lớp phải nắm đợc đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh, coi học sinh nh là ngời con, ngời em trong gia đình, cùng trò chuyện tâm sự với các em vào giờ ra chơi và những lúc rảnh rỗi, tôi luôn dành tình cảm cho học sinh đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em hiểu rằng các em đợc chia sẽ và cảm thông, giúp các em tránh xa sự mặc cảm từ đó không ngừng phấn đấu vơn lên trong học tập. Tôi đã thực sự cảm thông, chia sẽ với các em, luôn mang trong mình tình cảm Cô giáo nh mẹ hiền, phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp dạy học Tất cả vì học sinh thân yêu. + Đặt tên, phân chỗ ngồi cho học sinh yếu kém: Đối tợng học sinh yếu luôn có những khía cạnh khác nhau: em thì vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, túng thiếu không đủ điều kiện cho việc học hành dẫn đến học kém, em thì do gia đình quá nuông chiều ít quan tâm đến việc học của các em dẫn đến các em chơi bời, lêu lỏng, không chú tâm vào việc học. Có em chăm học song vì thiếu sự đầu t, chăm sóc, hớng dẫn từ các lớp dới, dẫn đến mất gốc . Trong quá trình dạy, tôi thờng đặt cho học sinh những cái tên nhí nhảnh, khác nhau từ tên của một số loài trái cây, một số đồ vật, con vật hay màu sắc , vừa tạo không khí vui vẻ, nhẹ nhàng vừa giúp cho các em khắc sâu từ vựng, bằng cách đó các em nhớ đợc từ vựng mà không cần phải mất thời gian để học nhiều. Ví dụ: You are an orange; You are a dog; Your name is red; etc. Chỗ ngồi của học sinh yếu - kém cũng là một vấn đề quan trọng ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng học tập của các em. Bởi lẽ khi đến lớp các em không những chỉ học ở thầy cô, mà còn phải học ở bạn rất nhiều, bạn bè chính là nơi để các em luyện tập, giao tiếp, trao đổi thông tin và cả những kiến thức đã lĩnh hội đợc từ thầy cô. Do đó bạn giao tiếp theo nhóm hay theo cặp phải là những đối tợng nhằm hỗ trợ hoạt động của các em,các em Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 6 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh cùng thi đua với nhau theo từng nhóm hay cặp; hay là các em trở thành những đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn cùng tiến Ví dụ: Với đối tợng học sinh trung bình - yếu, các em sẽ đợc ngồi cạnh những học sinh giỏi của lớp; đối tợng học sinh yếu ngồi cạnh những em khá - giỏi, đối tợng học sinh kém đợc ngồi cạnh những em khá. Tuy nhiên cũng theo đặc điểm tình hình học sinh yếu kém của từng lớp mà bố trí chỗ ngồi cho các em phù hợp với khả năng của từng em; tránh sự mặc cảm, tự ti về trình độ; nắm chắc vị trí chỗ ngồi của từng học sinh yếu - kém; thờng xuyên kiểm tra, theo dõi sự tiến bộ của các em. + Dành sự quan tâm thích đáng đối với học sinh yếu kém ở trên lớp: Đây là một hoạt động khá quan trọng và hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lợng bộ môn cho học sinh yếu kém. Từ trớc đến nay mỗi một giáo viên khi lên lớp đều mong muốn đợc hớng dẫn hết những kiến thức cơ bản của bài học trong phạm vi của một tiết dạy nên phần lớn đều tập trung cho tất cả các đối tợng mà cha dành sự quan tâm thích đáng đến đối tợng học sinh yếu kém. Bởi lẽ đối tợng này sẽ làm cháy giáo án nếu chúng ta không biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phơng pháp tổ chức hoạt động trong lớp cho các em. Trong khi hớng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức bài học, ngoài việc kết hợp nhuần nhuyễn các đối tợng học sinh tôi còn đặc biệt chú ý đến sự tiếp thu của đối tợng học sinh yếu kém bằng cách nhấn mạnh, nói chậm rãi hay nhắc lại kiến thức cần lu ý để đối tợng này dễ hiểu bài hơn. Khi kiểm tra, đánh giá tôi cũng dành những câu hỏi dễ, gợi mở để giúp các em tự tin trả lời câu hỏi. Khi sử dụng đồ dùng dạy học, tôi dùng tranh trái cây, đồ vật , con vật để học sinh đọc lên từ tiếng Anh. Ngoài tranh ảnh, cards, posters, băng, đài .tôi còn hớng dẫn cho các em làm một bảng phụ cá nhân. Chỉ bằng một tờ lịch hay một tấm bìa cũ có bao giấy trong ở ngoài, bài học sẽ trở nên rất hứng thú thông qua các trò chơi nh Bingo, Guessing; hoặc tôi tổ chức cho các em làm bài tập trắc nghiệm qua trò chơi Rung chuông vàng mà các em thờng hay xem ở trên truyền hình. Bằng cách đó sẽ lôi cuốn đợc tất cả các đối tợng học sinh, đặc biệt là những em hằng ngày thờng tỏ ra nhút nhát cũng tham gia rất sôi nổi. Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh Ví dụ: Unit 4 - English 7: Muốn khắc sâu những tính từ trong dạng câu Compliments từ sáu từ mới: delicious, interesting, bad, wet, great, bright. Tôi cho học sinh chọn bốn trong sáu từ trên, mỗi em viết vào bảng phụ của mình bốn từ đã chọn.Giáo viên đọc đáp án, học sinh nghe và đối chiếu kết quả của mình với đáp án. Học sinh nào đúng với đáp án thì giơ bảng phụ lên và hô to Bingo. Giáo viên dán những bảng phụ đúng lên bảng, học sinh d- ới lớp dễ dàng đọc thấy đáp án để kiểm tra. + Dạy phụ đạo theo lịch của nhà trờng: *cỏc nguyờn tc m tụi ó ỏp dng cú tit dy ph o tt -Giáo viên luôn soạn giáo án chu đáo, chuẩn bị đồ dùng kỹ lỡng và phù hợp với nội dung bài soạn. - Tạo sự tự do, thoải mái cho học sinh. (Đây là những buổi học mà học sinh yếu kém cảm thấy tự do trong khuôn phép, thoải mái nhất bởi xung quanh không còn đối tợng để mặc cảm. Do đó tôi đã vận dụng điểm này để cho các em luyện tập nội dung bài học một cách nhẹ nhàng). - Củng cố kiến thức cơ bản các em đã đợc học ở các tiết trớc hoặc kiến thức của lớp dới mà các em bị hỏng. - Đơn giản hoá nội dung bài tập và nâng độ khó từ từ một cách phù hợp với trình độ của các em. - Luôn cho các em học theo nhóm, cặp để tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đoàn kết và chắc chắn về kiến thức mà các em còn nhớ đợc. - Bầu một cán sự bộ môn của lớp học phụ đạo (HS này là trợ lý đắc lực giúp tôi thờng xuyên kiểm tra, đánh giá việc làm bài tập ở nhà của các em, kiểm tra những nhiệm vụ mà giáo viên đã giao ở tiết trớc. Kiểm tra việc chuẩn bị bài vở, SGK, SBT và cả việc ghi chép ở trên lớp). - Khôn khéo, mềm dẻo nhng cứng rắn, phải biết nói bằng mắt khi học sinh tỏ thái độ không nghe lời. +Củng cố và hớng dẫn phơng pháp làm bài tập về nhà cho học sinh yếu kém: Đây là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết bởi sau một tiết học các em cần biết mình đã học đợc những gì. phải học và vận dụng những kiến thức cơ bản nào vào bài tập, cách làm bài tập trong sách bài tập nh thế nào. Đối với học sinh yếu kém hoạt động này đòi hỏi phải có sự cụ thể và tỉ mỉ hơn. Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 8 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh Ví dụ: Yêu cầu học sinh mở SBT ( trang 16 - 17), đọc và nêu yêu cầu của bài tập, giáo viên hớng dẫn cách làm bài tập với hình thức so sánh hơn và hơn nhất của những tính từ trong ngoặc. Gợi ý làm mẫu từ 1 đến 2 câu. Bài tập 2 (a): Fruit is candy. ( good) Đối tợng làm bài là HS yếu kém cho nên với câu bài tập trên tôi thêm từ than vào, Fruit is . than candy. ( good) ; ? Điểm ngữ pháp của bài tập này là gì. - Hình thức so sánh hơn. (có em nói là hình thức so sánh hơn nhất.) ? Tại sao em biết dó là hình thức so sánh hơn. - Có sử dụng than ở trong câu. ? Thế hình thức so sánh hơn nhất có đúng không - Không đúng. GV khẳng định điểm ngữ pháp của câu trên là so sánh hơn nhờ có than ở trong câu. Em hãy cấu tạo hình thức so sánh hơn good - better. Đáp án của câu trên sẽ là: Fruit is better than candy. *Dạng bài tập chia động từ trong ngoặc 1. He (go) . to the zoo yesterday. 2. Lan (go) to school every day. 3. They (have) a party tonight. 4. The students (visit) their old teacher next week? 5. She (not eat) bread for breakfast now. 6. My mother (read) books after dinner. ? Thời động từ nào đợc dùng ở câu 1 - hiện tại đơn, quá khứ đơn -Các câu trả lời trên các em suy nghĩ và xác định bằng kiến thức mà các em nhớ đợc. Tuy nhiên giáo viên có thể khẳng định quá khứ đơn để tiếp tục gợi mở hớng các em tới câu trả lời đúng ? Tại sao em biết dó là thì quá khứ đơn. -HS nhận ra đợc là có dấu hiệu nhận biết yesterday ở trong câu. ? Thế thì hiện tại đơn có đúng không?. (GV vừa đa ra các dấu hiệu cụm thời gian của hiện tại đơn: always, often, every day, every time ) -HS sẽ thấy đợc đáp án đúng là quá khứ đơn. Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 9 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh ? Em hãy chia động từ go -went -He went to the zoo yesterday. II.2.2.Nhng bi dy minh ha Những buổi học phụ đạo theo lịch của nhà trờng v nhng bui hc bỏn trỳ là những buổi rất thuận lợi để tôi hớng dẫn phơng pháp làm các dạng bài tập một cách cụ thể cho học sinh yếu kém. Mỗi lớp có hai tiết học liên tục trong một buổi, tôi dành hớng dẫn phơng pháp làm mỗi dạng bài tập vào một buổi, buổi này hớng dẫn dạng bài tập ngữ pháp - từ vựng; buổi sau hớng dẫn dạng bài tập ngữ âm; trắc nghiệm; đọc hiểu; nghe hiểu; Khi đảm bảo HS đã nắm chắc kiến thức cơ bản tôi bắt đầu luyện bài tập tổng hợp theo tháng hoặc kỳ. Với mỗi dạng bài tập tôi hớng dẫn học sinh làm bài trình tự theo các bớc: *Ví dụ: -Tôi ra dạng bài tập: Multiple choice 1. This is new classmate. (a. we b. us c. our) 2. name is Hoa. (a. she b. her c. hers) 3. We are class 7a. (a. on b. in c. at) 4. Hoa is Hue. (a. from b. of c. on) 5. Her parents still there. (a. lives b. living. c. live) 6. Hoa has of friends in Hue. (a. some b. lots c. lot) 7. Her new school is than her old school. (a. bigger b. big c. biggest) *Chỉ đẫn phơng pháp làm bài theo yêu cầu của bài tập: -Tôi hớng dẫn các em đọc đáp án và tập trung vào từ loại mà đáp án đề cập đến. +Câu 1, 2 đều có đáp án là đại từ chủ từ, đại từ túc từ, tính từ và đại từ sở hữu. +Câu 3, 4 đều có đáp án là giới từ +Câu 5 đáp án liên quan đến dạng của động từ. +Câu 6 đáp án là các tính từ số lợng. +Câu 7 đáp án có liên quan đến tính từ so sánh *Gợi ý để học sinh làm - làm mẫu: +Câu 1: ? Chổ trống này có cần chủ ngữ không Không. Chủ ngữ của câu là This. ? Vậy trớc một cụm danh từ từ loại gì đợc dùng-Tính từ. (Sẽ có em trả lời làtúc từ) -Cô giáo cần phải khẳng định ngay là dùng Tính từ Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 10 . không của Bộ GD-ĐT. Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 1 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh i lin vi vic. cũn cao, k nng giao tip cũn hn ch. Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh, Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh, Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-nang-cao-chat-luong-hs-yeu-kem-mon-tieng-anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP