văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là

15 1,688 3
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 12:10

. Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn có từ là Câu trần thuật đơn không có từ là Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả Câu đánh giá Câu tồn tại Câu. Tiết 118 Câu trần thuật đơn không có từ là I> Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là 2. Kết luận: - Câu miêu tả : - Câu tồn tại: II> Câu miêu
- Xem thêm -

Xem thêm: văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là, văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là, văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn