Đề thi môn Lịch sử lớp 4 HKI

2 2,412 61 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 09:10

trờng tiểu học Bà triệu Thứ t ngày 26 tháng 12 năm 2007 Lớp: Họ và tên: Bài kiểm tra học kì I Lớp 4 Năm học 2007 2008 Môn: Lịch sử (Thời gian: 40 phút) Câu 1: Hãy chọn các địa danh cho sẵn dới đây điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau viết về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng: (2 đ) Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây), Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Mê Linh Mùa xuân năm 40, tại ., Hai Bà Tr ng phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ làm chủ Mê Linh. Từ . , nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm .; rồi từ Cổ Loa, tấn công ., trung tâm của chính quyền đô hộ. Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trớc ý trả lời đúng. (5đ) 1. Kinh đô nớc Văn Lang đặt ở: a) Phong Châu (Phú Thọ) c) Mê Linh b) Cổ Loa d) Thăng Long 2. Ngô Quyền đã dùng mu này để đánh thắng quân Nam Hán: a) Chôn cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. b) Dùng thuyền nhẹ khiêu chiến để nhử địch vào bãi cọc. c) Mai phục sẵn ở hai bên bờ sông. d) Cả ba kế trên. 3. ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lợc năm 981 là: a) Chặn đợc âm mu xâm lợc của nhà Tống. b) Độc lập đợc giữ vững. c) Nhân dân ta vững tin vào tiền đồ của đất nớc. d) Cả ba ý trên. 4. Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa L về thành Đại La vì: a) Đại La là vùng đất nằm ở trung tâm đất nớc. b) Đại La có đất rộng, bằng phẳng, màu mỡ, dân c không khổ vì ngập lụt. c) Nhà vua tin rằng đến vùng đất rộng sẽ xây dựng đợc cuộc sống ấm no cho nhân dân. d) Cả ba ý trên. 5. Thủ đô của chúng ta sẽ tròn 1000 năm tuổi vào năm: a) 2008 c) 2010 b) 2009 d) 2015 Câu 3: Hãy nối tên các chức quan ở cột A với nhiệm vụ ở cột B (1,5đ): Chức quan A Nhiệm vụ B Hà đê sứ Tuyển mộ ngời đi khẩn hoang Khuyến nông sứ Trông coi việc đắp đê Đồn điền sứ Chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất Câu 4: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (1,5đ): . Thứ t ngày 26 tháng 12 năm 2007 Lớp: Họ và tên: Bài kiểm tra học kì I Lớp 4 Năm học 2007 2008 Môn: Lịch sử (Thời gian: 40 phút) Câu 1: Hãy chọn các địa. Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây), Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Mê Linh Mùa xuân năm 40 , tại ., Hai Bà Tr ng phất cờ khởi nghĩa.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Lịch sử lớp 4 HKI, Đề thi môn Lịch sử lớp 4 HKI, Đề thi môn Lịch sử lớp 4 HKI

Bình luận về tài liệu de-thi-mon-lich-su-lop-4-hki

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP