giao an dao duc lop 5 (ca nam)

34 1,133 2 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 08:10

Ngày dạy / / Đạo đức: Em là học sinh lớp 5 I - Mục tiêu: HS biết: - Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trớc. - Bớc đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu. - Vui và tự hào khi là HS lớp 5.Có ý thức học tập rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5. II Tài liệu và phơng tiện - Các bài hát về chủ đề Trờng em. - Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên. - Giấy trắng, bút màu. - Các chuyện nói về tấm gơng HS lớp 5 gơng mẫu. III- Các hoạt động dạy học Tiết 1 Khởi động: HS hát tập thể bài hát Em yêu trờng em, nhạc và lời: HoàngVân Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận * Mục tiêu: HS thấy đợc vị thế của HS lớp 5, thấy vui và tự hào vì đã là HS lớp 5. * Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS quan sát từng tranh, ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau: - Tranh vẽ gì? - Em nghĩ gì khi xem tranh, ảnh trên? - HS lớp 5 có gì khác so với HS các khối lớp khác? - Theo em, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5? 2. HS thảo luận cả lớp 3. GV kết luận: Năm nay các em đã lên lớp 5.Lớp 5 là lớp lớn nhất trờng. Vì vậy, HS lớp 5 cần phải gơng mẫu về mọi mặt để cho các em HS các khối khác học tập. Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK. * Mục tiêu: Giúp HS xác định đợc những nhiệm vụ của HS lớp 5. * Cách tiến hành 1. GV nêu yêu cầu bài tập 1. 2. HS thảo luận bài tập theo nhóm đôi 3. Một vài HS trình bày trớc lớp. 4. GV kết luận: Các điểm (a), (b), (c), (d), (e) trong bài tập 1 là những nhiệm vụ của HS lớp 5 mà chúng ta cần phải thực hiện. Bây gìơ chúng ta hãy tự liên hệ xem đã làm đợc những gì: những gì còn cần cố gắng hơn. Hoạt động 3: Tự liên hệ (bài tập 2 SGK) * Mục tiêu: Giúp HS tự nhận thức về bản thân và có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5 * Cách tiến hành 1. GV nêu yêu cầu tự liên hệ. 2. HS suy nghĩ, đối chiếu những việc làm của mình từ trớc đến nay với những nhiệm vụ của HS lớp 5. 3. Thảo luận theo nhóm đôi 4. GV mời một số HS tự liên hệ trớc lớp. 5. GV kết luận: Các em cần cố gắng phát huy những điểm mà mình đã thực hiện tốt và khắc phục những mặt còn thiếu sót để xứng đáng là HS lớp 5. Hoạt động 4: Chơi trò chơi Phóng viên * Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học * Cách tiến hành 1. HS thay phiên nhau đóng vai phóng viên (Báo Thiếu Niên Tiền Phong hoặc Đài truyền hình Viêt Nam) để phỏng vấn các HS khác về một số nội dung có liên quan đến chủ đề bài học. Ví dụ: - Theo bạn, HS lớp 5 cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy nh thế nào khi là HS lớp 5? - Bạn đã thực hiện đợc những điểm nào trong chơng trình Rèn luyện đội viên ? - Hãy nêu những điểm bạn thấy mình đã xứngđáng là HS lớp 5. -Hãy nêu những điểm bạn thấy mình phải cố gắng hơn để xứng đáng là HS lớp 5. - Bạn hãy hát một bài hoặc đọc một bài thơ về chủ để Trờng em. - 2. GV nhận xét và kết luận 3. HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. Hoạt động tiếp nối 1. Lập kế hoạch phấn đấu của bản thân trong năm học này: - Mục tiêu phấn đấu; - Những thuận lợi đã có; - Những khó khăn có thể gặp; - Biện pháp khắc phục những khó khăn; - Những ngời có thể hỗ trợ, giúp đỡ em khắc phục khó khăn. 2. Su tầm các bài thơ, bài hát nóivề HS lớp 5 gơng mẫu và về chủ đề Trờng em. 3. Vẽ tranh về chủ đề Trờng em. Ngày dạy / / Đạo đức : Em là học sinh lớp 5 Tiết 2 Hoạt động 1: Thảo luận về kế hoạch phấn đấu * Mục tiêu - Rèn luyện cho HS kĩ năng đặt mục tiêu - Động viên HS có ý thức phấn đấu vơn lên về mọi mặt để xứng đáng là HS lớp 5. * Cách tiến hành 1. Từng HS trình bày kế hoạch cá nhân của mình trong nhóm nhỏ 2. Nhóm trao đổi, góp ý kiến. 3. GV mời một vài HS trình bày trớc lớp. HS cả lớp trao đổi, nhận xét. 4. GV nhận xét chung và kết luận: Để xứng đáng là HS lớp 5, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện một cách có kế hoạch. Hoạt động 2: Kể chuyện về các tấm gơng HS lớp 5 gơng mẫu * Mục tiêu: HS biết thừa nhận và học tập theo các tấm gơng tốt. * Cách tiến hành: 1. HS kể về các HS lớp 5 gơng mẫu (trong lớp, trong trờng hoặc su tầm qua báo, đài). 2. Thảo luận cả lớp về những điều có thể học tập từ các tấm gơng đó. 3. GV giới thiệu thêm một vài tấm gơng khác. 4. GV kết luận: Chúng ta cần học tập theo các tấm gơng tốt của bạn bè để mau tiến bộ. Hoạt động 3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ về chủ đề Trờng em. * Mục tiêu: Giáo dục HS tình yêu và trách nhiệm đối với trờng, lớp. * Cách tiến hành 1. HS giới thiệu tranh vẽ của cả lớp. 2. HS múa, hát, đọc thơ về chủ đề Trờng em. 3. GV nhận xét và kết luận : Chúng ta rất vui và tự hào khi là HS lớp 5; rất yêu quý và tự hào về trờng mình, lớp mình. Đồng thời, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là HS lớp 5; xây dựng lớp ta trở thành lớp tốt, trờng ta trở thành trờng tốt . Ngời soạn: Vũ Ngọc Hùng Ngày soạn 22 / 9 / 2007 Ngày dạy 25 / 9/2007 Đạo đức : Bài 2 Có trách nhiệm về việc làm của mình I - Mục tiêu Học xong bài này, HS biết: -Mỗi ngời cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình. - Bớc đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. -Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho ngời khác. II Tài liệu và ph ơng tiện - Một vài mẩu chuyện về những ngời có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi. - Bài tập 1 đợc viết sẵn trên giấy khổ lớn hoặc trên bảng phụ - Thẻ màu để dùng cho hoạt động 3, tiết 1. III- Các hoạt động dạy học Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Chuyện của bạn Đức * Mục tiêu: HS thấy rõ diễn biến của sự việc và tâm trạng của Đức; biết phân tích, đa ra quyết định đúng. * Cách tiến hành 1. GV cho HS đọc thầm và suy nghĩ về câu chuyện. Sau đó yêu cầu 1-2 HS đọc to truyện cho cả lớp nghe. 2. HS thảo luận cả lớp theo ba câu hỏi trong SGK. 3. GV kết luận: Đức vô ý đá quả bóng vào bà Doan và chỉ có Đức với Hợp biết. Nhng trong lòng Đức tự thấy phải có trách nhiệm về hành động của mình và suy nghĩ tìm cách giải quyết phù hợp nhất. Các em đã đa ra giúp Đức một số cách giải quyết vừa có lí, vừa có tình. Qua câu chuyện của Đức, chúng ta rút ra điều cần ghi nhớ (trong SGK) 4. GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK. * Mục tiêu: HS xác định những việc làm nào là biểu hiện của ngời sống có trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm. * Cách tiến hành 1. GV chia HS thành những nhóm nhỏ. 2. GV nêu yêu cầu của bài tập 1, gọi 1 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài tập . 3. HS thảo luận nhóm 4. GV mời đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận. 5. GV kết luận: - (a), (b), (d), (g) là những biểu hiện của ngời sống có trách nhiệm; (c), (d), (e) không phải là biểu hiện của những ngời sống có trách nhiệm. - Biết suy nghĩ trớc khi hành động, dám nhận lỗi, sửa lỗi; làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn, là những biểu hiện của ngời có trách nhiệm. Đó là những điều chúng ta cần học tập. Hoạt động 3:Bày tỏ thái độ (bài tập 2 ,SGK) * Mục tiêu: HS biet tán thành những ý kiến đúng và không tan thành những ý kiến không đúng. * Cách tiến hành 1. GV lần lợt nêu từng ý kiến ở bài tập 2. 2. HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ tay(theo quy ớc). 3. GV yêu cầu một vài HS giải thích tại sao lại tránh hoặc phản đối ý kiến đó. 4. GV kết luận: - Tán thành ý kiến (a), (đ); - Không tán thành ý kiến (b), (d), (c) Ho¹t ®éng tiÕp nèi: ChuÈn bÞ cho trß ch¬i ®ãng vai theo bµi tËp 3, SGK. Ngời soạn: Vũ Ngọc Hùng Ngày soạn 22 / 9 / 2007 Ngày dạy 25 / 9/2007 Bài 2 Đạo đức : Có trách nhiệm về việc làm của mình Tiết 2 Hoạt động 1: Xử lí tình huống (Bài tập 3, SGK) * Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống. * Cách tiến hành 1. GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm xử lí một tình huống trong bài tập 3. 2. HS thảo luận nhóm. 3. đại diện các nhóm lên trình bày kết quả (dới hình thức đóng vai ). 4. Cả lớp trao đổi, bổ sung. 5. GV kết luận: Mỗi tình huống đều có nhiều cách giải quyết. Ngời có trách nhiệm cần phải chọn cách giải quyết nào thể hiện rõ trách nhiệm của mình và phù hợp với hoàn cảnh. Hoạt động 2: Tự liên hệ bản thân * Mục tiêu: Mỗi HS tự liên hệ, kể một việc làm của mình (dù rất nhỏ) và tự rút ra bài học. * Cách tiến hành: 1. Gợi ý để mỗi HS nhớ lại một việc làm (dù rất nhỏ) chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu tránh nhiệm: - Chuyện xảy ra nh thế nào và lúc đó em đã làm gì? - Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào? 2. HS trao đổi với bạn bên cạnh về câu chuyện của mình. 3. GV yêu cầu một số HS trình bày trớc lớp. 4. Sau phần trình bày mỗi HS , GV gợi ý cho các em tự rút ra bài học. 5. GV kết luận: Khi giải quyết công việc hay xử lý tình huống một cách có trách nhiệm, chúng ta thấy vui và thanh thản. Ngợc lại, khi làm một việc thiếu trách nhiệm, dù không ai biết, tự chúng ta cũng thấy áy náy trong lòng. Ngời có trách nhiệm là ngời trớc khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận nhằm mục đích tốt đẹp và với cách thức phù hợp: khi làm hỏng việc hoặc có lỗi, họ dám nhận trách nhiệm và sẵn sàng làm lại cho tốt. 6. GV yêu cầu 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK Ngày dạy / / Bài 3 Đạo đức: Có chí thì nên I - Mục tiêu Học xong bài này, HS biết: - Trong cuộc sống, con ngời thờng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Nhng nếu có ý chí, có quyết tâm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những ngời tin cậy, thì sẽ có thể vợt qua đợc khó khăn để vơn lên trong cuộc sống. - Xác định đợc những thuận lợi, khó khăn của mình; biết đề ra kế hoạch vợt khó khăn của bản thân. - Cảm phục những tấm gơng có ý chí vơn lên khó khăn để trở thành những ngời có ích cho gia đình và xã hội. II Tài liệu và ph ơng tiện - Một số mẩu chuyện kể về những tấm gơng vợt khó (ở địa phơng càng tốt) nh Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Đức Trung, - Thẻ màu dùng cho hoạt động 3, tiết 1 III- Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: HS tìm hiểu thông tin về tấm gơng vợt khó Trần Bảo Đồng * Mục tiêu: HS biết đợc hoàn cảnh và những biểu hiện vợt khó của Trần Bảo Đồng * Cách tiến hành 1. HS tự đọc thông tin về Trần Bảo Đồng (trong SGK) 2. HS thảo luận cả lớp theo câu hỏi 1, 2, 3 (trong SGK) 3. GV kết luận: Từ tấm gơng Trần Bảo Đồng ta thấy: Dù gặp phải hoàn cảnh rất khó khăn, nhng nếu có quyết tâm cao và biết sắp xếp thời gian hợp lý thì vẫn có thể vừa học tốt, vừa giúp đợc gia đình. Hoạt động 2: Xử lí tình huống. * Mục tiêu: HS chọn đợc cách giải quyết tích cực nhất, thể hiện ý chí vợt lên khó khăn trong các tình huống. * Cách tiến hành 1. GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống. - Tình huống 1: Đang học lớp 5, một tai nạn bất ngờ đã cớp đi của Khôi đôi chân khiến em không thể đi lại đợc. Trong hoàn cảnh đó, Khôi có thể sẽ nh thế nào? - Tình huống 2: Nhà Thiên rất nghèo. Vừa qua lại bị lũ lụt cuốn trôi hết nhà cửa, đồ đạc. Theo em, trong hoàn cảnh đó, Thiên có thể làm gì để có thể tiếp tục đi học? 2. HS thảo luận nhóm. 3. Đại diện nhóm lên trình bày. 4. Cả lớp nhận xét, bổ sung. 5. GV kết luận: Trong những tình huống nh trên, ngời ta có thể tuyệt vọng, chán nản, bỏ học, . Biết vợt qua khó khăn để sống và tiếp tục học tập mới là ngời có chí. Hoạt động 3:làm bài tập1- 2 SGK * Mục tiêu: HS phân biệt đợc những biểu hiện của ý chí vợt khó và những ý kiến phù hợp với nội dung bài học. * Cách tiến hành 1. Hai HS ngồi liền nhau làm thành một cặp cùng trao đổi từng trờng hợp của bài tập 1. 2. GV lần lợt nêu từng trờng hợp, HS giơ thẻ màu để thể hiện sự đánh giá của mình(thẻ đỏ: biểu hiện có ý chí, thẻ xanh: không có ý chí) 3. HS tiếp tục làm bài tập 2 theo cách trên. 4. GV khen những em biết đánh giá đúng và kết luận: Các em đã phân biệt rõ đâu là biểu hiện của ngời có ý chí. Những biểu hiện đó đợc thể hiện cả việc nhỏ và việc lớn, trong cả học tập và đời sống. 5. HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. Hoạt động tiếp nối: Su tầm một vài mẩu chuyện nói về những gơng HS Có chí thì nên hoặc trên sách báo ở lớp, trờng, địa phơng. Ngày dạy / / Đạo đức: Có chí thì nên Tiết 2 Hoạt động 1: làm bài tập 3 SGK. * Mục tiêu: Mỗi nhóm nêu đợc một tấm gơng tiêu biểu để kể cho lớp cùng nghe. * Cách tiến hành 1.GV chia HS thành các nhóm nhỏ . 2. HS thảo luận nhóm về những tấm gơng đã su tầm đợc 3. Đại diện từng nhóm trình bầy kết quả làm việc của nhóm. GV ghi tóm tắt lên bảng theo mẫu sau: Hoàn cảnh Những tấm gơng Khó khăn của bản thân Khó khăn về gia đình Khó khăn khác Lu ý: GV cho ví dụ để HS hiểu đợc các hoàn cảnh khó khăn: - Khó khăn của bản thân nh: sức khoẻ yếu, bị khuyết tật, - khó khăn về gia đình nh: nhà nghèo, sống thiếu sự chăm sóc của bố hoặc mẹ, - khó khăn khác nh: Đờng đi học xa, hiểm trở, thiên tai, lũ lụt, 4. GV gợi ý để HS phát hiện những bạn có khó khăn ở ngay trong lớp mình, tr- ờng mình và có kế họach để giúp bạn vợt khó. Hoạt động 2: Tự liên hệ (bài tập 4, SGK) * Mục tiêu: HS biết cách tự liên hệ bản thân, nêu đợc những khó khăn trong cuộc sống, trong học tập và đề ra đợc cách vợt khó khăn. * Cách tiến hành: 1.HS tự biết phân tích khó khăn của bản thân theo mẫu sau: STT Khó khăn Những biện pháp khắc phục 1 2 3 4 2. HS trao đổi những khó khăn của mình với nhóm. 3. Mỗi nhóm chọn 1-2 bạn có nhiều khó khăn hơn trình bày trớc lớp. 4. Cả lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ những bạn có nhiều khó khăn ở trong lớp. 5. GV kết luận: Lớp ta có một vài bạn có nhiều khó khăn nh: bạn . Bản thân các bạn đó cần nỗ lực cố gắng để tự mình vợt khó. Nhng sự cảm thông, chia sẻ, động viên, giúp đỡ của bạn bè, tập thể cũng hết sức cần thiết để giúp các bạn vợt qua khó khăn, vơn lên. - Trong cuộc sống mỗingời đều có những khó khăn riêng và đều cần phải có ý chí để vợt lên. - Sự cảm thông, động viên, giúp đỡ của bạn bè, tập thể là hết sức cần thiét để giúp chúng ta vợt qua khó khăn, vơn lên trong cuộc sống. Ngày dạy / / đạo đức: Nhớ ơn tổ tiên I - Mục tiêu Học xong bài này, HS biết: -Trách nhiệm của mỗi ngời đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ. - Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn , phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng. - Biết ơn tổ tiên; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. II Tài liệu và ph ơng tiện - Các tranh ảnh, bài báo nói về ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng. -Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện, nói về lòng biết ơn tổ tiên. III- Các hoạt động dạy học Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ * Mục tiêu: Giúp HS biết đợc biểu hiện của lòng biết ơn tổ tiên * Cách tiến hành 1. GV mời 1-2 HS đọc truyện Thăm mộ 2. Thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau: - Nhân ngày Tết cổ truyền, bố của Việt đã làm gì để tỏ lòng biết ơn tổ tiên? - Theo em, bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể về tổ tiên? - Vì sao Việt muốn lau dọn bàn thờ giúp mẹ? 3. GV kết luận: Ai cũng có tổ tiên, gia đình, dòng họ. Mỗi ngời đều phải biết ơn tổ tiên và biết thể hiện điều đó bằng những việc làm cụ thể. Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK. * Mục tiêu: Giúp HS biết đợc những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn tổ tiên. * Cách tiến hành: 1. HS làm bài tập cá nhân. 2. HS trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh. 3. GV mời 1-2 HS trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lí do. Cả lớp trao đổi, nhận xét, bổ sung. 4. GV kết luận: Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với khả năng nh các việc (a), (c), (d), (đ). Hoạt động 3:Tự liên hệ * Mục tiêu: HS biết tự đánh giá bản thân qua đối chiếu với những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn tổ tiên. * Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS kể những việc đã làm đợc để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và những việc cha làm đợc. 2. HS làm việc cá nhân. 3. HS trao đổi trong nhóm nhỏ 4. GV mời một số HS trình bày trớc lớp. 5. GV nhận xét, khen những HS đã biết thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng các việc làm cụ thể, thiết thực và nhắc nhở các HS khác học tập theo bạn. 6. GV mời một số HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK . Hoạt động tiếp nối 1. Các nhóm HS su tầm các tranh ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng và các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện về chủ đề Biết ơn tổ tiên. 2. Tìm hiểu về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. Ngày dạy / / đạo đức: Nhớ ơn tổ tiên Tiết 2 Hoạt động 1: Tìm hiểu về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng (bài tập 4, SGK) * Mục tiêu: Giáo dục HS ý thức hớng về cội nguồn. * Cách tiến hành 1. Đại diện các nhóm HS lên giới thiệu các tranh ảnh, ảnh, thông tin mà các em thu thập đợc về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng. 2. Thảo luận cả lớp theo các gợi ý sau: - Em nghĩ gì khi xem, đọc và nghe các thông tin trên? - Việc nhân dân ta tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng vào ngày mồng mời tháng ba hằng năm thể hiện điều gì? 3. GV kết luận về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng. Hoạt động 2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (bài tập 2, SGK) * Mục tiêu: HS biết tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình có ý thức giữ gìn, phát huy các truyền thống đó. * Cách tiến hành: 1. GV mời một số HS lên giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình của dòng họ mình. 2.GV chúc mừng các HS đó và hỏi thêm: - Em có tự hào về các truyền thống đó không? - Em cần làm gì để xứng đáng với các truyền thống tốt đẹp đó? 3. GV kết luận: Mỗi gia đình, dòng họ đều có những truyền thống tốt đẹp riêng của mình. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và phát huy các truyền thống đó. Hoạt động 3: HS đọc ca dao, tục ngữ, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề Biết ơn tổ tiên (bài tập 3, SGK) * Mục tiêu: Giúp HS củng cố bài học * Cách tiến hành 1. Một số HS trình bày . 2. Cả lớp trao đổi, nhận xét. 3. GV khen các em đã chuẩn bị tốt phần su tầm. 4. GV mời 1-2 HS đọc lại phần Ghi nhớ trong SGK. [...]... lớp 5. * Cách tiến hành1. GV yêu cầu HS quan sát từng tranh, ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận cả lớp theo các câu hỏisau:- Tranh vẽ gì?- Em nghĩ gì khi xem tranh, ảnh trên?- HS lớp 5 có gì khác so với HS các khối lớp khác?- Theo em, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5? 2. HS thảo luận cả lớp3. GV kết luận: Năm nay các em đà lên lớp 5. Lớp 5 là lớp lớn nhất trờng. Vì vậy, HS lớp 5 cần... nhãm HS: Giíi thiÖu mét sù kiện, một bài hát, bài thơ, tranh, ảnh nhân vật lịch sử liên quan đến một mốc thời gian hoặc một địa danh của Việt Nam đà nêu trong bài tập 1.2. Từng nhóm thảo luận3. Đại diện lên trình bày về một mốc Thời gian hoặc một địa danh.4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến. 5. GVkết luận: - Ngày 2 tháng 9 năm 19 45 là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập... phơng tổ chức.- Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lênán những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.II Tài liệu và ph ơng tiện- Tranh, ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tranh.- Tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình , chống chiến tranh của thiếu nhi và nhân dân Việt Nam, thế giới.- Giấy khổ to,... phơng tổ chức.- Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lênán những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.II Tài liệu và ph ơng tiện- Tranh, ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tranh.- Tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình , chống chiến tranh của thiếu nhi và nhân dân Việt Nam, thế giới.- Giấy khổ to,... sống của nhân dân và trẻ em các em vùng có chiếntranh, về sự tàn phá của chiến tranh và hỏi : Em thấy những gì trong các tranh, ảnh đó?2. HS đọc các thông tin trang 37-38, SGK và thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi trong SGK.3. Các nhóm thảo luận.4. GV mời đại diện mỗi nhóm trình bầy 1 câu hỏi, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 5. GV kết luận: Chiến tranh chỉ gây ra đổ máu, đau thơng, chết chóc, bệnh... thiệu trớc lớp các tranh, ảnh, băng hình, bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình,chống chiến tranh mà các em đà su tầm đợc (có thể theo nhóm hoặc cá nhân)2. GV nhận xét, giới thiệu thêm một số tranh, ảnh, băng hình nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.- Thiếu nhi và nhân dân cũng nh các nớc đà tiến hành nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.- Chúng ta cần tích... yêu hoà bình trong sinh hoạt hàng ngày.- Hoa, quả và lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đà mang lại cho trẻ nói riêng và mọi ngời nói chung.2. Các nhóm vẽ tranh.3. Đại diện từng nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét.4. GV khen các tranh vẽ đẹp và kết luận:Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi ngời. Song để có đợc hoà bình, mỗi ngời chúng... lớp; những em khác nêu ý kiến bổ sung hay tranh luận.4. GV kết luận: - Việc làm của các bạn Tâm, Nga, Hoan trong tình huống (a) là đúng.- Việc làm của bạn Long trong tình huống (b) là sai.Hoạt động 2: Xử lý tình huống (bài tập 4,SGK)* Mục tiêu: HS biết xử lí một số tình huống liên quan đến việc hợp tác với những ngời xung quanh.* Cách tiến hành:1. Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm HS thảo luận để... ngời, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau.b) Bạn Hà có thể bàn với bố mẹ vềviệc mang những đồ dùng cá nhân nào, tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến đi.Hoạt động 3: Làm bài tập 5, SGK.* Mục tiêu: HS biết xây dựng kế hoạch hợp tác với những ngời xung quanh trong các công việc hàng ngày.* Cách tiến hành1. GV yêu cầu HS tự làm bài tập 5; sau đó, trao đổi với bạn ngồi bên cạnh.2. HS làm bài tập và trao đổi... đáng là HS lớp 5. II Tài liệu và phơng tiện- Các bài hát về chủ đề Trờng em.- Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên.- Giấy trắng, bút màu.- Các chuyện nói về tấm gơng HS lớp 5 gơng mẫu.III- Các hoạt động dạy học Tiết 1Khởi động: HS hát tập thể bài hát Em yêu trờng em, nhạc và lời: HoàngVânHoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận* Mục tiêu: HS thấy đợc vị thế của HS lớp 5, thấy vui và . đợc vị thế của HS lớp 5, thấy vui và tự hào vì đã là HS lớp 5. * Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS quan sát từng tranh, ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận. quanh. * Cách tiến hành 1. GV yêu cầu nhóm HS quan sát hai tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi đợc nêu dới tranh. 2. Các nhóm HS độc lập làm việc. 3. Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dao duc lop 5 (ca nam), giao an dao duc lop 5 (ca nam), giao an dao duc lop 5 (ca nam)

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-lop-5-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP