Nước cần cho sự sống

14 239 6 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 07:10

VỀ DỰ TIẾT KHOA HỌC LỚP 4 GV: TRƯỜNG TIỂU HỌC tiªn nha Thø n¨m, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø n¨m, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008 Khoa häc Khoa häc Nước cần cho sự sống Nước cần cho sự sống 1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật 1 3 2 3 Quan sát các hình SGK/50: THẢO LUẬN NHÓM 4 1.Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống của con người thiếu nước? 2.Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cối thiếu nước? 3. Nếu không có nước cuộc sống của động vật sẽ ra sao? 3 1 1. i u gì s x y ra n u Đ ề ẽ ả ế cu c s ng c a con ng i ộ ố ủ ườ thi u n c?ế ướ - Thiếu nước con người sẽ không sống nổi. Con người sẽ chết vì khát. Cơ thể con người sẽ không hấp thụ được các chất dinh dưỡng hòa tan lấy từ thức ăn và không thải được các chất thừa, chất độc hại. 2 2. i u gì s x y ra Đ ề ẽ ả n u cây c i thi u ế ố ế n c?ướ - Nếu thiếu nước cây cối sẽ bò héo, chết, cây không lớn hay nảy mầm được…. . . 3. N u không có n c cu c s ng c a ng v t ế ướ ộ ố ủ độ ậ s ra sao?ẽ 3 - Nếu thiếu nước, động vật sẽ chết khát, 1 số loài sống ở môi trường nước như: cá, tôm, cua…. . .sẽ tiệt chủng. Nước cần cho sự sống 1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật - Nước có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con người, thực vật và động vật. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể. Mất một lượng nước từ mười đến hai mươi phần trăm cơ thể sinh vật sẽ chết. - Nước giúp cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hoà tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của nhiều sinh vật. - Nước giúp cơ thể thải ra các chất thừa, chất độc hại. - Nước còn là môi trường sống của nhiều động vật và thực vật. 2.Vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí 4 7 6 5 2. Vai trò của nước: • a) Trong sinh hoạt, vui chơi -Uống, nấu cơm, nấu canh, tắm, lau nhà, giặt quần áo, đi vệ sinh, tắm cho súc vật, đi bơi… . b)Trong sản xuất nông nghiệp -Trồng lúa, tưới rau, tưới cây, ươm cây, tưới hoa, gieo mạ . c) Trong sản xuất công nghiệp -Chế biến hoa quả, làm đá, chế biến thòt hộp,cá hộp,làm bánh kẹo, sản xuất xi măng, gạch men, tạo ra điện…. … [...]... nước, động vật sẽ chết khát, 1 số loài sống ở môi trường nước như: cá, tôm, cua…. . .sẽ tiệt chuûng. Nước cần cho sự sống 1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật Nước có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con người, thực vật và động vật. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể. Mất một lượng nước từ mười đến hai mươi phần trăm cơ thể sinh vật sẽ chết. Nước. .. các chất cần cho sự sống của nhiều sinh vật.2.Vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí- Ngành công nghiệp cần nhiều nước để sản xuất ra các sản phẩm.- Ngành trồng trọt sử dụng nhiều nước nhất. Nếu bạn là Nước bạn sẽ nói gì với mọi người??? Quan sát các hình SGK/50:THẢO LUẬN NHÓM 41.Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống của con người thiếu nước? 2.Điều... là Nước bạn sẽ nói gì với mọi người??? Quan sát các hình SGK/50:THẢO LUẬN NHÓM 41.Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống của con người thiếu nước? 2.Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cối thiếu nước? 3. Nếu không có nước cuộc sống của động vật sẽ ra sao?3 . 13 th¸ng 11 n¨m 2008 Khoa häc Khoa häc Nước cần cho sự sống Nước cần cho sự sống 1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật. điện…. … Nước cần cho sự sống 1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật Nước có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con
- Xem thêm -

Xem thêm: Nước cần cho sự sống, Nước cần cho sự sống, Nước cần cho sự sống

Bình luận về tài liệu nuoc-can-cho-su-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP