Tóm tắt DATN 2019 lephamvanluat 15148027

20 20 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 17:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ SVTH: LÊ PHẠM VĂN LUẬT NGUYỄN XUÂN TÙNG 15148027 15148062 KHĨA: 2015 – 2019 NGÀNH: CƠNG NGHỆ IN GVHD: HỒNG THỊ THÚY PHƯỢNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ SVTH: LÊ PHẠM VĂN LUẬT NGUYỄN XUÂN TÙNG 15148027 15148062 KHÓA: 2015 – 2019 NGÀNH: CƠNG NGHỆ IN GVHD: HỒNG THỊ THÚY PHƯỢNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ đề tài 1.5 Giới hạn đề tài 1.6 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan phương pháp in kỹ thuật số 2.2 In kỹ thuật số phương phap in tĩnh điện 2.3 Sản phẩm nhãn hangtag 2.4 Nhãn hangtag giấy 2.4.1 Vật liệu 2.4.2 Yêu cầu thiết kế, in ấn, thành phẩm 2.5 Tiêu chuẩn áp dụng in kỹ thuật số CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CƠNG TY WUNDERLABEL 10 3.1 Quy trình kiểm soát thực tế 10 3.2 Quản lý chất lượng công ty 10 3.3 Đánh giá quy trình sản xuất kiểm tra chất lượng 12 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG 14 4.1 Quy trình đề xuất 14 4.2 Đánh giá quy trình 15 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 16 5.1 Kết luận 16 5.2 Hướng phát triển 16 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài Một sản phẩm người tiêu dùng đón nhận ngồi việc chất lượng sản phẩm mang lại mà cách nhà sản xuất quảng bá Vào thời kì mạng Internet, thiết bị kỹ thuật số bùng, nổ phát triển mạnh mẽ, nơi nơi sắm cho smartphone, máy tính cá nhân tivi thơng minh để truy cập vào giới mạng chia sẻ thông tin lẫn Lợi dụng yếu tố nhà sản xuất cố gắng quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua nhiều cách, chẳng hạn trang web brandsvietnam.com với viết “63 cách quảng bá thương hiệu miễn phí (hoặc gần miễn phí)” với phần lớn cách tác giả liệt kê có liên hệ tới mạng Internet Nhưng dù làm quảng cáo ngồi mục đích thu hút khách hàng biết, mua sản phẩm cách để xác nhận tên thương hiệu Vòng đời sản phẩm ngắn với tên thương hiệu, đơn cử lĩnh vực thời trang, may mặc sản phẩm bán theo mùa hết mùa sản phẩm trở nên lỗi thời bị cho dừng sản xuất thương hiệu gắn liền sản phẩm lại tiếp tục tồn từ mùa mày sang mùa khác Ngoài cách quảng cáo thơng qua truyền thơng điện tử ấn phẩm in ấn cách xác nhận thương hiệu trực tiếp brochure, tờ rơi, catalogue,…và đặc biệt nhãn, cụ thể nhãn treo hangtag Sản phẩm có niềm tin từ người tiêu dùng số lượng in hangtag tăng lên để đáp ứng nhu cầu lớn Lúc lựa chọn phương pháp in truyền thống hay dùng in nhãn hangtag Offset Flexo phù hợp Nhưng sản phẩm cho thị trường với số lượng ít, giới hạn trình khảo sát thị trường, lựa chọn in hangtag theo cách truyền thống khơng phù hợp chí đội chi phí lên, gây khó khăn kinh tế cho nhà sản xuất, họ không lo cho vấn đề quảng bá sản phẩm mà nhiều vấn đề khác Việc lựa chọn phương pháp in kỹ thuật số coi giải pháp tốt cho vấn đề này, phương pháp đáp ứng đơn hàng nhỏ, lẻ mà giá thành không cao, in nhanh dễ dàng sửa đổi nội dung Tuy nhiên trình kiểm sốt chất lượng lại chưa đảm bảo, phần lớn người thợ sử dụng mắt cảm tính để đánh giá Vậy câu hỏi đặt ra, liệu quy trình sản phẩm hangtag nhà in kỹ thuật số nào? Những yêu cầu bước thực hiện, kiểm soát trình sản xuất nhà in sao? Chất lượng sản phẩm bảo đảm theo quy trình thực khơng? Qua nhóm nhóm nghiên cứu thực đề tài “Đề xuất cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng cho in nhãn giấy phương pháp in kỹ thuật số” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu phương pháp in kỹ thuật số - phương pháp in tĩnh điện - Nghiên cứu quy trình quy trình kiểm sốt chất lượng - Đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng cho in nhãn hangtag giấy - Đề ưu, nhược điểm quy trình đề xuất 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Quy trình kiểm sốt chất lượng - Sản phẩm nhãn giấy (Hangtag) - Phương pháp in kỹ thuật số (In tĩnh điện) 1.4 Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu phương pháp in kỹ thuật số (In tĩnh điện) - Khảo sát thực tế quy trình in nhãn giấy - Nghiên cứu tài liệu kiểm soát chất lượng - Đề xuất quy trình in nhãn giấy đưa ưu, điểm so với quy trình cũ 1.5 Giới hạn đề tài Do thời gian trình thực nghiệm khơng nhiều, kinh nghiệm nghiên cứu nhóm nhiều hạn chế nên nhóm sâu vào mảng sản phẩm nhãn hangtag chất liệu giấy couche in phương pháp in tĩnh điện 1.6 Phương pháp nghiên cứu - Thực quan sát trực tiếp cơng ty kiến tập - Phân tích tổng hợp lý thuyết - Phân loại hệ thống hóa lý thuyết CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan phương pháp in kỹ thuật số Phương pháp in kỹ thuật số biết đến kỹ thuật in không bản, mà in hình ảnh khác giấy Sở dĩ gọi phương pháp in không sử dụng in “cứng” Cách đặt tên kỹ thuật in dựa chất vật lý hay hóa học mà kỹ thuật in áp dụng lên in Cách đặt tên kỹ thuật in dựa chất vật lý hay hóa học mà kỹ thuật in áp dụng lên in Ví dụ kỹ thuật Ionography, lượng ion truyền tới bề mặt thích hợp để tạo hình ảnh; kỹ thuật Magetography dựa vào cách tạo từ tính bề mặt mang hình ảnh in; q trình in phun, mực in thơng qua vòi phun trung gian truyền trực tiếp lên bề mặt,…Và tương tự vậy, kỹ thuật In tĩnh điện đặt tên dựa nguyên lý nó, việc ghi hình ảnh dựa vào tác động tế bào quang điện 2.2 In kỹ thuật số phương pháp in tĩnh điện Electrophotography (tên gọi khác Xerography) gọi in Laser hay gọi kỹ thuật in tĩnh điện cho phép chiếu tia laser lên bề mặt ống trục phủ chất quang dẫn, sau nhận mực nhiều tông độ khác từ chuyền lên bề mặt giấy Một số hãng có máy in sử dụng kỹ thuật này: HP, Xerox, Kodak, Konica Minolta,… Về q trình trải qua bước chính: - Bước 1: Sạc điện Đầu tiên phận sạc điện tích điện âm đồng lên bề mặt ống quang dẫn phận sạc điện corona, điện tích dương bị hút Nếu bề mặt ống quang dẫn khơng đồng điện tích chất lượng sản phẩm sau in bị ảnh hưởng - Bước 2: Ghi ảnh Khi nhận tín hiệu hình ảnh phận ghi ảnh chiếu tia laser lên bề mặt ống quang dẫn tạo hình ảnh ẩn Nhờ tính đồng ống quang dẫn nên vị trí chiếu tích điện trai dấu với chỗ khơng Tia laser chiếu vào ống có bước sóng vào 700 nm, lớp phủ ống phải phù hợp - Bước 3: Truyền mực Bộ phận cấp mực truyền mực in vào ống quang dẫn, dù mực in kỹ thuật Electrophotography sử dụng loại mực bột hay lỏng hạt mực bắt buộc phải có diện tích trái dấu với phần tử in, phần khơng in bị đẩy - Bước 4: Truyền hình ảnh Truyền hình ảnh truyền trực tiếp thông qua ống quang dẫn hay gián tiếp thông qua hệ thống trung gian (lô cao su, băng chuyền, ), phía vật liệu có thêm phận corona tạo lực hút tĩnh điện trái dấu với hạt mực giúp truyền mực xuống bề mặt vật liệu - Bước 5: Ổn định hình ảnh in Thơng qua sử dụng nhiệt làm chảy hạt mực sau áp lực lô ép để mực bám lên bề mặt vật liệu chắn - Bước 6: Vệ sinh Sau thực in, bề mặt ống quang dẫn sót vài hạt mực thừa, vệ sinh học chổi lơng vòi hút điện cách chiếu sáng trung hòa điện lại bề mặt ống khơng giữ hạt mực 2.3 Sản phẩm nhãn hangtag Hangtag (nhãn treo) xem dạng nhãn phụ có chức cung cấp thông tin tới khách hàng lĩnh vực may mặc thời trang, hàng tiêu dùng… Nhờ có hangtag mà người tiêu dùng biết đến thương hiệu sản phẩm,giá cả, thông hướng dẫn sử dụng, thơng tin từ nhà sản xuất,…vì hangtag giống yếu tố ln khách hàng tìm kiếm để xem xét lựa chọn có mua sản phẩm hay không - Theo thông tin hiển thị: Thơng tin hiển thị hangtag tên thương hiệu với slogan cùng, thông tin dạng chuyển đổi hiển thị thiết bị khác,… - Theo loại vật liệu sử dụng: Hangtag dùng nhiều loại vật liệu khác nhau, tùy theo mong muốn nhà sản xuất Vật liệu sử dụng phải phù hợp với tính chất sản phẩm, chi phí sản xuất hangtag theo vật liệu Một số vật liệu để làm hangtag: + Chất liệu giấy: Loại vật liệu thường để sản xuất hangtag, dễ in, dễ thành phẩm chi phí cho vật liệu giấy khơng cao Ứng dụng cho vật liệu giấy rộng rãi lĩnh vực thời trang may mặc, loại nhãn giá cả, thông tin treo chai rượu,… + Chất liệu kim loại: Ít sản xuất để làm hangtag chi phí đầu tư nhiều cho vật liệu sản xuất hangtag Nhóm vật liệu ứng dụng vào sản phẩm cao cấp sang trọng, làm phụ kiện, trang sức,… + Chất liệu da: Vật liệu có đặc điểm mềm, dẻo, biến dạng q trình sử dụng Hangtag dạng thường sản xuất cách cắt, dập Thông tin hangtag thường thực phương pháp ép nhũ dập chìm để tăng tính sang trọng Các sản phẩm thời trang, sản phẩm túi da, ba lô,… thường áp dụng cho vật liệu + Chất liệu vải: Vật liệu có độ bền cao, chắn, chi phí cho vải sợi khơng cao Q trình sản xuất phải qua nhiều bước kéo sợi, dệt, làm bề mặt…để định hình thành hangtag Thơng tin vật liệu in phương pháp in lụa, truyền nhiệt, in phun,… Một số sản phẩm may mặc, thời trang thường sử dụng loại hangtag + Chất liệu nhựa PVC: Vật liệu bền, cứng thông tin in không bị phai màu Hangtag sản xuất bế nhiệt cắt laze Thông tin hangtag in phương pháp in chuyển nhiệt, in lụa, in phun với mực UV,…Ứng dụng cho sản phẩm quần áo, trang trí, thẻ treo thông báo,… + Chất liệu gỗ: Vật liệu bền, chắc, bề mặt gỗ đẹp Chi phí cho vật liệu gỗ cao với sản xuất cắt CNC nên sử dụng rộng rãi Do bề mặt gỗ không phẳng nên phương pháp truyền tải thông tin lên hangtag thường dùng in phun với mực UV Ứng dụng vào sản phẩm trang trí, thẻ treo thông báo,… - Theo kiểu lỗ để xỏ dây: Hangtag trang trí thêm cho phần lỗ xỏ dây để tăng giá trị sản phẩm cao so với khơng trang trí Thiết kế lỗ xỏ dây hangtag có tiêu chuẩn kích thước khác dựa khả máy móc cơng ty in làm Thơng thường lỗ xỏ dây có hình tròn kích thước 0.125 inch, 0.1875 – 0.25 inch để xỏ dây ruy băng, 0.5 inch tùy theo yêu cầu làm lớn - Theo hình dạng: Hangtag thơng thường có số hình dạng quen thuộc hình vng, hình chữ nhật (có thể bo góc, cắt cạnh tùy theo u cầu khách hàng) hình tròn Tuy nhiên người sáng tạo thiết kế hình dạng hangtag có tính sáng tạo theo chủ đề thương hiệu nhắm tới Thay đổi thiết kế hangtag thông thường sang dạng booklet (dạng sách), fold over (gấp lại) để chứa nhiều thông tin tới khác hàng Theo kích thước: Dù hình mang hình dạng kích thước hangtag phải đủ chỗ chứa thiết kế thông tin dựa theo tiêu chuẩn đề bên phía nhà in để phù hợp với máy in bên họ 2.4 Nhãn hangtag giấy 2.4.1 Vật liệu Một số tiêu chí cần quan tâm trình kiểm tra giấy sử dụng in hangtag như: định lượng, độ dày, độ ma sát, hướng sớ giấy, độ nhẵn, độ ẩm, độ trắng, sáng độ bụi giấy - Định lượng: Giấy sử dụng để in hangtag thường có định lượng cao, dày, cứng, nhằm thể rõ nội dung sản phẩm Tránh bị gấp, gãy, nhàu, khiến chất lượng Hangtag giảm rõ nội dung cần truyền tải Một số tiêu chuẩn kiểm tra định lượng giấy: TAPPI T 410, SCAN P6, DIN53104 & ISO BSENISO536 - Độ dày: Độ dày giúp xác định xem giấy phồng xốp hay nén chặt Cần phải đảm bảo cho độ dày đồng tờ giấy, khơng ảnh hưởng tới tiêu chí khác Tiêu chuẩn kiểm tra độ dày giấy: TAPPI T 410 - Độ ma sát: Giấy xếp lên cần đảm bảo cho bề mặt tờ độ ma sát cần đảm bảo Tính chất quan trọng giấy in lực ma sát giúp cho tờ giấy trượt lên nhau, tránh tình trạng in chồng hai tờ Tiêu chuẩn kiểm tra độ ma sát thông qua hai phương pháp đo dùng Incline plane theo TAPPI T 548 T 815, cách thứ hai sử dụng Horizontal Plane TAPPI T 549 T816 - Hướng xớ giấy: Việc kiểm tra hướng xớ giấy phần giúp cho việc định layout bình trang thích hợp Ngoài ra, để chất lượng tờ in tốt, hướng xớ giấy khuyến cáo thơng thường nên vng góc với hướng vào máy in, nhiên phương pháp in kỹ thuật số hướng xớ giấy nên chiều với hướng vào máy Việc lựa chọn hướng xớ giấy sai khơng đem lại chất lượng in mà nguyên nhân dẫn đến tượng kẹt giấy Cách kiểm tra hướng xớ giấy cách xé (hướng xớ có đường xé trơn hơn), gấp giấy theo hai chiều (hướng xớ có đường gấp đẹp hơn) - Độ nhẵn: Để mực bám dính tốt bề mặt ổn định, đồng giấy lựa chọn tùy thuộc vào tính chất sản phẩm Đối với sản phẩm cao cấp, yêu cầu độ phân giải cao độ nhẵn cao – bề mặt mịn Độ phẳng vật liệu quan trọng trình in chồng màu, bề mặt vật liệu có độ nhẵn thấp (bề mặt lỗ, khơng đều) ảnh hưởng đến việc mực in thấp hút không đồng đều, dẫn đến việc chồng màu khơng xác Một số tiêu chuẩn kiểm tra độ nhẵn: TAPPI T 479, TAPPI T 538, TAPPI T 555 - Độ ẩm: Độ ẩm ảnh hưởng đến khả vận chuyển vận liệu khả in giấy, phần ảnh hưởng đến chất lượng in Tính không đồng độ ẩm làm biến thể, gián đoạn lực điện trình truyền mực, dẫn đến chất lượng hình ảnh thấp Giấy có độ ẩm cao có khuynh hướng làm cong giấy tiếp xúc với bề mặt ống cao su gia nhiệt, làm thay đổi kích thước hình ảnh in Ngược lại, giấy có độ ẩm thấp dẫn đến tích tụ tĩnh điện trình vận chuyển giấy dẫn đến kẹt giấy hệ thống in Một số tiêu chuẩn kiểm tra độ ẩm giấy: TAPPI T 412 and ISO 287, SCAN P4 - Độ trắng, độ sáng: Tính chất quang học giấy độ trắng độ sáng khơng đóng vai trò quan trọng q trình in ấn, nhiên, chúng lại đóng vai trò khơng nhỏ đến chất lượng hình ảnh in Giấy có độ sáng, độ trắng tốt đem lại độ tương phản hình ảnh tốt, rõ nét Theo tiêu chuẩn TAPPI T452, độ sáng thích hợp cho in tĩnh điện từ 94 đến 98 độ trắng từ 60 – 87 (%) - Độ bụi: Sau sản xuất giấy, giấy bị ảnh hưởng lượng bụi ngoại lai bám bề mặt, lượng bụi trình in bám lên bề mặt lô bề mặt giấy tác dụng lực tĩnh điện, điều ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh tờ in Giấy in sử dụng trình in tĩnh điện được đảm bảo khơng bị bám dính bụi Một số tiêu chuẩn kiểm tra bụi giấy: TAPPI T 213, ISO 5350-4 Một số loại giấy thông dụng thường để in hangtag: - Couche: Rất phổ biến thị trường, tráng phủ bóng hay mờ hai mặt hay mặt Độ dày phù hợp để in hangtag từ 250gsm đến 350 gsm - Giấy ivory: Loại giấy không tráng phủ chất lượng cao, cứng đàn hồi tốt Một mặt cán láng phù hợp để in, mặt lại làm mặt sau sản phẩm Định lượng thường dùng từ 250 gsm đến 350 gsm - Bristol: Tương tự giấy couche cao cấp hơn, giấy dày xốp vài lớp giấy khác ép lại Định lượng thường dùng từ 230gsm đến 350 gsm - Kraft/ giấy tái chế: Đây loại giấy tái chế giúp bảo vệ môi trường hạn chế việc đốn để sản xuất giấy Thường hay sử dụng để in hangtag có độ cứng cao, chống rách tính thẩm mĩ với màu nâu gỗ sử dụng Định lượng thường dùng để in hangtag từ 250 gsm đến 400 gsm Giấy mỹ thuật: Loại giấy cao cấp đa dạng màu sắc, hoa văn, đường gân bề mặt,…dùng để in sản phẩm cao cấp tính bắt mắt sáng tạo nghệ thuật cao Định lượng sử dụng thường từ 180 gsm đến 250 gsm 2.4.2 Yêu cầu thiết kế, in ấn, thành phẩm ❖ Yêu cầu thông tin - Logo: Đã làm thương hiệu bắt buộc phải có logo, vị trí để logo phải thiết kế mặt hangtag bật dễ dàng khiến khách hàng nhìn lần nhận ra, đọc Đơn giản logo khó tìm khách nghĩ tới chất lượng sản phẩm - Hình ảnh: Việc thêm hình ảnh (một góc hay tràn nền) kích thích mua sản phẩm tùy theo phù hợp hangtag có cần bổ sung vào hay khơng Hình ảnh thứ quen thuộc tới thương hiệu, ví dụ hình ảnh người mẫu có tất đồ thương hiệu đó, hay hình ảnh tạo tính thuyết phục để khách hàng có suy nghĩ chọn thêm sản phẩm để đủ bộ,… - Chữ viết: Chữ viết (có thể logo) hangtag phải lựa chọn kích cỡ phù hợp gói gọn phạm vi để cung cấp thông tin tới khác hàng Font chữ hướng theo đối tượng khách hàng nhắm tới nhóm khách hàng trẻ thích font tối giản, hay mang tính chất sang trọng nên sử dụng font có đường cong - Màu sắc: Chọn màu sắc quan trọng (trừ in màu với giấy), tùy theo đối tượng khách hàng mà màu sắc hangtag phải theo tuân theo vừa làm bật logo vừa hướng chủ đề thương hiệu tới khách hàng - Nội dung: Thông tin sức mạnh hangtag, mục tiêu phải thuyết phục khách chọn mua hàng cần chứng minh điều qua thơng tin là: giá cả, kích cỡ, hướng dẫn sử dụng,…tuy nhiên phải cần xếp nội dung cho hợp lí tuyệt đối khơng lộn xộn, khó đọc gây cảm cảm tình tới khách hàng Nếu nội dung có q nhiều nên lựa chọn mặt sau nhãn, hangtag booklet, fold over dây treo có nhiều tag - Trang trí, bổ sung: Trang trí thêm cho hangtag khiến trở nên bớt nhạt nhẽo, tạo tính sinh động, thu hút người mua Có thể bổ sung vài kí hiệu, đường kẻ, tạo khung, Ngồi hangtag thêm phần nội dung thay đổi barcode mã vạch (có thể in ngồi dán vào hangtag) ❖ Yêu cầu in ấn Coi nhẹ quan trọng hangtag xem sai lầm nghiêm trọng, kể thương hiệu hãng có chỗ đứng thị trường hay chưa Nói hangtag cầu nối trực tiếp tới khách hàng lựa chọn khơng sai, giả sử đồ liên quan đến may mặc thương hiệu bán trung tâm thương mại, siêu thị, nơi mua sắm đơng người hangtag giúp người mua tìm nhanh theo tâm lí khách hàng bỏ qua mặt hàng khác họ tìm thương hiệu quen thuộc Cho nên hangtag cần phải in với chất lượng cao, màu sắc bật, thiết kế hợp lí, thu hút ý khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin để quảng bá hình ảnh thương hiệu ❖ Yêu cầu thành phẩm Một nhãn treo hangtag giấy có hai phần phần giấy in thông tin sản phẩm phần dây treo Đối với phần giấy có phương pháp thành phẩm gồm: - Cắt: sử dụng để cắt thành hangtag có dạng tứ giác - Cấn bế: sử dụng để tạo hình dạng khác cho hangtag, bo góc cho hangtag dạng tứ giác - Gấp: sử dụng làm hangtag dạng booklet fold over - Kết hợp RFID (Radio Frequency Identification): kỹ thuật sử dụng chíp cố định thẻ nhựa mỏng, có tác dụng đầu đọc nhận dạng chứa liệu từ xa Với việc sử dụng RFID tốn thời gian cho việc tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm xác hơn, bảo mật cao, chống trộm Thông thường sử dụng để dán cố định vào hangtag, phù hợp hangtag dạng fold over ❖ Các phương pháp gia tăng giá trị bề mặt - Cán màng: sử dụng cán màng mờ, cán màng bóng hai lên tồn hangtag hay vị trí để tăng giá trị sản phẩm hay bảo vệ bề mặt in - Ép nhũ nóng: tạo độ sang trọng cho hangtag tạo hiệu ứng lóng lánh, thường dành cho thương hiệu tiếng Vị trí ép vào logo, dòng chữ hay hình ảnh quan trọng - Dập chìm nổi: độ hay chìm bề mặt hangtag, vị trí thực tương tự ép nhũ 2.5 Tiêu chuẩn áp dụng in kỹ thuật số ISO: 12647, 13511 Fogra: Sách hướng dẫn PSD CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CÔNG TY WUNDERLABEL 3.1 Quy trình kiểm sốt thực tế Hình Quy trình sản xuất kiểm sốt chất lượng 3.2 Quản lý chất lượng công ty ❖ Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng in hangtag + Điều kiện mơi trường: điều kiện phòng u cầu 25℃, cao gây ảnh hưởng đến giấy in + Giấy: giấy in cần bảo đảm trước cho vào máy để in bề mặt khơng dính bẩn, cong vênh, tránh gây lỗi in gây kẹt giấy máy 10 + Mực: mực in cần có kiểm tra thời gian sử dụng, kiểm soát thành phần bên trong, cần có đề xuất thời gian thay hộp mực kiểm tra bổ sung tiếp mực + Dây băng chuyền: vật trung gian để chuyển mực lên giấy, cần có đề xuất thời gian kiểm tra bảo trì Khơng tự ý sửa chữa, bảo trì khơng có nhân viên bảo trì ủy quyền từ cơng ty bán máy gây sai hỏng, khiến chất lượng in sau không bảo đảm + Áp lực in: chế truyền mực thơng qua băng chuyền cần có kiểm tra áp lực không phù hợp khiến cho giấy qua bị lỗi + Máy móc: cần có thời gian bảo trì bảo dưỡng theo u cầu cơng ty sản xuất, xảy vấn đề máy nên liên hệ phía cơng ty bán máy cử người xuống kiểm tra, tránh tự ý sửa chữa Trong suốt trình thực quy trình số lỗi phát sinh từ yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân hướng khắc phục: Bảng Một số nguyên nhân gây lỗi trình sản xuất cách khắc phục Các lỗi thường gặp Nguyên nhân Lệch in Do canh chỉnh giấy đơn vị đầu vào chưa xác -Do giấy kiểm tra khơng Mực in truyền kĩ, có lỗi bề mặt giấy kém, chi tiết -Do lỗi từ đơn vị truyền mực lên giấy Kẹt giấy Cách khắc phục -Thực lại thao tác canh chỉnh giấy đầu vào -Bù trừ độ lệch giấy lúc bình trang -Tiến hành bảo trì máy in -Kiểm tra thay giấy -Kiểm tra lại băng chuyền, phát lỗi tiến hành bảo trì đơn vị Xem hình điều khiển vị -Bộ phận vận chuyển trí kẹt giấy Lấy giấy Vệ sinh, giấy hoạt động không tốt kiểm tra canh chỉnh lại -Hệ thống cấp giấy Vỗ giấy kỹ thước in -Giấy bị cong vênh Kiểm soát lại nhiệt độ độ ẩm bảo quản phòng gây ảnh hưởng đến giấy in 11 Mực bị tróc mặt Một phần phận Giảm độ dày giấy xem lại in trước in hai đảo trở máy in làm hướng xớ giấy mặt xước tróc mực Kiểm tra lại phần đảo trở 3.3 Đánh giá quy trình sản xuất kiểm tra chất lượng Dựa vào kiến thức học thực tế quan sát quy trình sản xuất kiểm tra chất lượng, nhóm nghiên cứu phân tích số vấn đề hạn chế bước quy trình này: - Công đoạn kiểm tra file đầu vào + File đầu vào có định dạng Jpeg, hạn chế khả kiểm tra file nhân viên Họ tác động vào bên phần tử bị lỗi phát + Định dạng file Jpeg phát lỗi hay thiếu nội dung sửa lỗi nên phải chờ khách hàng gửi file lại, thời gian sản xuất + Định dạng file Jpeg cho phép nhân viên thu phóng hình ảnh, gây lỗi sai kích thước nội dung hangtag - Cơng đoạn kiểm tra in thử + Chỉ sử dụng mắt cảm quan để đánh giá tổng thể chất lượng in + Có khả sai lệch màu mắt cảm nhận màu người khác + Có khả sai lệch chồng màu đơn hàng cần in màu, lỗi nhỏ dùng mắt đánh giá khách quan có kiểm tra kĩ tốn nhiều thời gian đánh giá + Chưa kiểm tra khả khả bám mực, để có đánh giá khả mực khô bề mặt giấy hệ thống làm khô máy in + Đơn hàng in hai mặt kiểm tra khách quan mắt, không đảm bảo hai mặt in khớp với nhau, nội dung bị thiếu sai lệch Từ dẫn đến việc khách hàng thông báo trả hàng để in lại vừa thời gian lần chi phí sản xuất + Thiếu bước kiểm tra sau in sản lượng đơn hàng lớn: Sau in sản lượng đơn hàng có số lượng hangtag lớn nhân viên sau in chuyển sang cắt thành phẩm bỏ qua công đoạn kiểm tra lại Thiếu bước kiểm tra sản lượng khơng đảm bảo tờ in thật có chất lượng tờ in thử - Công đoạn kiểm tra thành phẩm: Nhân viên thực công đoạn cắt, xé rìa máy cắt Graphtec FC 2000 chuyển sang cho phía nhân viên đóng gói, chưa có đánh giá thông báo chất lượng hangtag sau cắt từ phía nhân viên cắt giấy 12 Do thiếu bước kiểm soát chất lượng, thiếu thiết bị kiểm tra, nhóm nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng chương 13 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG 4.1 Quy trình đề xuất Hình Quy trình kiểm soát chất lượng cụ thể 14 4.2 Đánh giá quy trình Trong quy trình nhóm nghiên cứu đề xuất giải số vấn đề quy trình cũ bao gồm: + Thay đổi file đầu vào định dạng Jpeg sang định dạng PDF giải công đoạn kiểm tra file tốt Nhân viên dựa vào bước kiểm tra file phần đề xuất nhóm để kiểm tra file PDF + Cơng đoạn in thử có thêm bước kiểm tra để đánh giá tờ in tốt trước mang in sản lượng Kèm với có thêm cách kiểm tra khác thay sử dụng mắt thơng thường Đề xuất bổ sung thêm máy móc hỗ trợ q trình kiểm tra chất lượng bề mặt in, màu sắc,… + Bổ sung thêm công đoạn bước kiểm tra in sản lượng quy trình cũ khơng có Điều giúp nhân viên đánh giá tờ in sản lượng có đạt yêu cầu tờ in thử kiểm tra trước + Cơng đoạn thành phẩm cắt, nêu số tiêu chí cho nhân viên dựa vào nhận xét chất lượng sản phẩm sau thành phẩm đạt chưa Dựa vào quy trình với bước cần kiểm tra công đoạn, nhóm đề xuất thêm phiếu kiểm tra hỗ trợ nhân viên phần phụ lục 15 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Kết luận Hiện nhu cầu cần in nhãn hangtag số lượng vừa nhỏ ngày tăng, nên phương pháp in kỹ thuật số mạnh để giải vấn đề Nhận lợi thế, số cơng ty doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực Tuy nhiên có cơng ty, doanh nghiệp chưa có quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng sản phẩm Dựa vào thực tế đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn thực đề tài với nội dung sau: Chương Tổng quan: phân tích vấn đề thực tế để lựa chọn hướng cho đề tài, xác định đối tượng nghiên cứu, thực mục tiêu đề nhãn in kỹ thuật số cụ thể nhãn hangtag thơng qua thực tế quan sát, phân tích tổng hợp tài liệu, phân loại hệ thống hóa lại lý thuyết Chương Cơ sở lý thuyết: tìm hiểu phương pháp in tĩnh điện Tìm hiểu chung loại nhãn hangtag, đặc biệt chất liệu giấy Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu hiểu tầm quan trọng thiết kế để thu hút khách hàng Nhóm nghiên cứu có tìm hiểu thêm yếu tố tác động, chuẩn kiểm tra sử dụng in kỹ thuật số Chương Khảo sát thực tế: nhóm nhiên cứu quan sát thực tế sản xuất cơng ty Wunderlabel, phân tích vấn đề quy trình sản xuất kiểm sốt chất lượng Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng Chương Đề xuất quy trình: nhóm đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng Bên cạnh đó, nhóm đề xuất sử dụng phiếu kiểm tra thiết kế dựa vào đối tượng cần kiểm tra yêu cầu Phiếu kiểm tra nhằm mục đích giúp nhân viên tránh thiếu sót q trình kiểm tra, đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo người Để đảm bảo tính khoa học khả thi đề tài, nhóm nghiên cứu cần phải triển khai quy trình kiểm sốt chất lượng nhiều cơng ty Tuy nhiên thời gian có hạn nên nhóm chưa thực việc thực nghiệm đánh giá, hạn chế thiếu sót đề tài 5.2 Hướng phát triển Hy vọng với đề xuất kiểm sốt chất lượng của nhóm nghiên cứu, đánh giá tính khả thi quy trình cần thực nhiều công ty, doanh nghiệp để cải tiến điều chỉnh Đồng thời phát triển cho kiểm soát chất lượng in nhãn giấy với số lượng trung bình lớn, kết hợp phương pháp in kỹ thuật số thành phẩm theo hướng công nghiệp 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt DATN 2019 lephamvanluat 15148027 , Tóm tắt DATN 2019 lephamvanluat 15148027 , CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 3 Sản phẩm nhãn hangtag, CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CÔNG TY WUNDERLABEL, 3 Đánh giá quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn