Pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán

59 9 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ngành: LUẬT KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn : ThS ĐOÀN TRỌNG CHỈNH Sinh viên thực : TRẦN THỊ THU TRANG MSSV: 1511270844 Lớp: 15DLK10 TP Hồ Chí Minh, 2019 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu kiến thức đóng góp Quý Thầy, Cô tham khảo nhiều tài liệu, xong khơng tránh khỏi có sai sót Rất mong nhận thơng tin góp ý Q Thầy, Cơ bạn đọc Để hồn thành chương trình Cử nhân Luật kinh tế luận văn này, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM hết lòng tận tụy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin cảm ơn thầy Đồn Trọng Chỉnh tận tình hướng dẫn phương pháp nghiên cứu phân tích nội dung cần thiết để tơi hồn thành đề tài Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) TRẦN THỊ THU TRANG LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: TRẦN THỊ THU TRANG, MSSV: 1511270844 Tôi xin cam đoan số liệu, thông tin sử dụng Khóa luận tốt nghiệp thu nhập từ nguồn tài liệu khoa học chun ngành (có trích dẫn đầy đủ theo quy định) Nội dung khóa luận KHÔNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu khác Nếu sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm theo quy định nhà trường pháp luật Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) TRẦN THỊ THU TRANG DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TTCK Thị trường chứng khốn TNHH Trách nhiệm hữu hạn CTCK Cơng ty chứng khốn CTCP Cơng ty cổ phần BLPHCK Bảo lãnh phát hành chứng khoán TCBLPH Tổ chức bảo lãnh phát hành TCPH UBCKNN BLPH Tổ chức phát hành Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Bảo lãnh phát hành MỤC LỤC Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khoá luận .4 CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức bảo lãnh phát hành chứng khoán 1.1.1 Tổng quan chứng khoán thị trường chứng khoán 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bảo lãnh phát hành chứng khoán 10 1.2 Vai trò ý nghĩa việc quy định pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 14 1.2.1 Vai trò hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 14 1.2.2 Ý nghĩa việc quy định pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 16 CHƯƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 17 2.1 Chủ thể, điều kiện hình thức hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán .17 2.1.1 Chủ thể bảo lãnh phát hành chứng khoán 17 2.1.2 Điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán 25 2.1.3 Các hình thức bảo lãnh phát hành chứng khốn 27 2.2 Trình tự thủ tục, quyền nghĩa vụ bên tham gia bảo lãnh phát hành chứng khoán 29 2.2.1 Trình tự, thủ tục thực hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 29 2.2.2 Quyền nghĩa vụ bên tham gia hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 33 CHƯƠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 35 3.1 Thực tiễn thực pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khoán 35 3.1.1 Kết đạt thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán .40 3.1.2 Hạn chế thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 42 3.2 Kiến nghị việc thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 46 3.2.1 Phát huy kết đạt hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 46 3.2.2 Giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán .48 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển không ngừng kinh tế giới, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh với tốc độ tương đối cao so với nước khu vực Sự phát triển kinh tế kéo theo nhu cầu sử dụng vốn lớn ngày tăng cao Để đáp ứng yêu cầu nguồn vốn đó, bên cạnh vai trò định chế tài trung gian ngân hàng, nhờ vào hoạt động huy động vốn trực tiếp nhà đầu tư hình thức phát hành chứng khốn Do cơng chúng hóa hoạt động huy động vốn vậy, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đời điều tất yếu để phục vụ nhu cầu thị trường Giúp cho nhà phát hành đảm bảo thu nguồn vốn cần huy động cách đơn giản nhất, nhanh khả thi Vai trò hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn q trình phát triển thị trường chứng khốn nói chung quan trọng Hoạt động bảo lãnh góp phần tạo lập mơi trường đầu tư minh bạch, công khai Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán diễn sơi động thị trường chứng khốn phát triển Việt Nam lại yếu ớt Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động chưa đầy đủ Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán quy định chung chung số điều Luật Chứng khoán văn luật mà chưa có riêng văn pháp luật điều chỉnh cách cụ thể Trong đó, hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn có tính chất rủi ro cao với đơn vị bảo lãnh phát hành tiềm ẩn nhiều xung đột lợi ích gây tổn hại nhà đầu tư Ngoài ra, trường hợp có gian lận, thơng đồng, phá vỡ thỏa thuận phát sinh hoạt động làm ảnh hưởng đến tính trật tự thị trường tin tưởng nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Với mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam thành kênh huy động vốn trung dài hạn bên cạnh hệ thống ngân hàng, việc xây dựng quy định pháp lý mang tính dự liệu, đầy đủ, khả thi minh bạch hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán cần thiết Từ cho thấy việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật hành hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán thực trạng thực để tìm điểm khó khăn thuận lợi nghiệp vụ để hình thành kiến nghị hồn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động Chính lý này, với u thích lĩnh vực mà người viết định chọn đề tài: “Pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khoán” làm đối tượng nghiên cứu cho Khóa luận Cử nhân Mục tiêu nghiên cứu đề tài Khóa luận tốt nghiệp hướng tới việc làm rõ sở lý luận hoạt động BLPHCK theo quy định pháp luật hành phân tích quy định pháp luật Thơng qua khóa luận để có nhìn tổng quan pháp luật chứng khoán làm sáng tỏ phần nội dung hoạt động BLPHCK Cùng với việc phân tích vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động BLPH để tìm hạn chế, bất cập quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn Qua đó, tạo tảng hoạt động để hình thành số kiến nghị để hồn thiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu Khóa luận hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Cụ thể quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán - Phạm vi nghiên cứu để tài: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Đồng thời, đề tài chủ yếu nghiên cứu quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán từ năm 2010 (là thời điểm Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010 ban hành) văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động hiệu lực thời điểm bảo Khóa luận Tổng quan tình hình nghiên cứu Tại Việt Nam, lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán lĩnh vực mẻ thu hút quan tâm đầu tư nghiên cứu nhiều người Đã có nhiều luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu viết thị trường chứng khoán nói chung hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn nói riêng bảo vệ thành cơng Trong có số cơng trình nghiên cứu sau: - Nguyễn Minh Hiếu (2008), luận văn thạc sĩ đề tài “Pháp luật phát hành chứng khốn cơng ty Việt Nam”, Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu hoạt động phát hành chứng khốn cơng ty thực trạng pháp luật phát hành chứng khốn cơng ty Việt Nam Đề tài tập trung nghiên cứu điều kiện chủ thể, trình tự thủ tục phát hành chứng khốn cơng ty, phương hướng hoàn thiện hoạt động - Văn Anh Yến Nhi (2009), luận văn tốt nghiệp đề tài “Pháp luật hoạt động dịch vụ công ty chứng khoán”, Khoa Luật – Trường Đại học Huế Nội dung đề tài phân tích quy định pháp luật hoạt động mà cơng ty chứng khốn phép thực Đồng thời làm rõ chất vai trò cơng ty chứng khốn thị trường chứng khốn Bên cạnh đó, cho thấy hạn chế hạn chế biện pháp khắc phục - Nguyễn Thế Thọ (2009), Giáo trình “Pháp luật Chứng khoán Thị trường chứng khoán”, UBCKNN – Trung tâm nghiên cứu khóa học đào tạo chứng khốn Nội dung giáo trình cung cấp cho người viết nguyên lý hoạt động thị trường chứng khoán, quy định pháp luật chủ thể tham gia thị trường phương thức giải tranh chấp phát sinh thị trường - Phạm Thị Giang Thu (2004), “Một số vấn đề pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam”, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội Nội dung tập trung làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động thị trường chứng khoán Đặc biệt xác định nội dung, vai trò đặc điểm, thực trạng định hướng giải pháp cho việc hồn thiện pháp luật chứng khốn Việt Nam - Lê Vũ Nam đồng tác giả (2010), “Đánh giá khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư chứng khoán Việt Nam, Đề tài Khoa học Công Nghệ cấp Đại học Quốc gia Nội dung đề tài tập trung việc nghiên cứu lý luận chung đầu tư chứng khoán khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư, đánh giá thực trạng kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư Phương pháp nghiên cứu Để thực Khóa luận này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, đánh giá Cụ thể sau: - Với phương pháp tổng hợp, người viết tìm hiểu tổng hợp tài liệu liên quan đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn Ngồi ra, tìm kiếm văn quy phạm pháp luật quy định nội dung hoạt động Từ đó, làm tư liệu để thực luận văn - Người viết sử dụng phương pháp phân tích để phân tích quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán nhằm làm rõ nội dung mục đích quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động Người viết áp dụng phương pháp mà giải thích khái niệm điều luật nêu luận văn Phương pháp làm tảng cho phương pháp đánh người viết sử dụng quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực - Người viết sử dụng phương pháp đánh giá để đánh giá tính cơng bằng, minh bạch khả thi quy định pháp luật liên quan đến đề tài Tính cơng thể chỗ không phân biệt đối xử chủ thể tham gia quan hệ pháp luật; tính minh bạch thể chỗ rõ ràng để hiểu tính khả thi thể qua việc áp dụng thực tế Phương pháp làm tiền đề để người viết đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật Kết cấu khố luận Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm 03 chương sau: Chương Khái quát chung hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Chương Quy định pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khoán Chương Thực pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khoán kiến nghị hoàn thiện Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho Hợp đồng Cam kết bảo lãnh ký SHS – GMC vô hiệu mặt chủ thể Vì vậy, việc GMC đề nghị Tòa án buộc SHS thực nghĩa vụ mua lại số cổ phần không phân phối hết Hợp đồng yêu cầu trái pháp luật Đồng thời, số cổ phiếu GMC phát hành thêm khơng phép giao dịch (do Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cơng chúng khơng hiệu lực), vậy, GMC khơng có cổ phiếu hợp pháp để giao cho SHS, việc buộc SHS phải mua lại số cổ phiếu không quy định pháp luật Cuối cùng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện kháng cáo GMC, chấp nhận yêu cầu kháng cáo SHS Do vậy, SHS khơng có nghĩa vụ phải mua lại cổ phiếu GMC phán tòa sơ thẩm Qua vụ việc trên, vấn đề việc thiếu phối hợp nhịp nhàng thiện chí bên tranh chấp, thấy vấn đề pháp lý đặt khơng có quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán mà dựa thỏa thuận bên Nhưng có kiện phát sinh trình thực nghiệp vụ khó xác định thuộc trách nhiệm bên nguyên nhân dẫn làm cho đợt bảo lãnh phát hành chứng khốn khơng thành cơng Ngồi ra, việc bảo lãnh phát hành chứng khoán thực với cam kết chắn Mà theo pháp luật quy định với cam kết chắn phải bên bảo lãnh phải mua lại toàn số cổ phiếu mà chưa phân phối hết tổ chức phát hành Tuy nhiên, pháp luật lại không quy định rõ tổ chức bảo lãnh thực cam kết thời điểm Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán cơng chúng có hiệu lực Có thể thấy pháp luật không điều chỉnh sâu vào quan hệ mà cần trao quyền cho bên thỏa thuận quyền nghĩa vụ hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Tuy nhiên, điều bất hợp lý mối quan hệ trên, tổ chức phát hành đóng vai trò bên yếu họ hiểu biết không nhiều quy định pháp luật Vì vậy, họ trả khoản phí thuê CTCK cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành Ở chiều ngược lại, CTCK chủ thể am hiểu quy định lĩnh vực theo lý thuyết hiệu cân bằng, với 39 vai trò người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên yếu thế, Nhà nước thông qua pháp luật để tác động, bảo vệ bên yếu nhằm tạo cân bằng.30 3.1.1 Kết đạt thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Trong 20 năm qua, thị trường chứng khoán trải qua nhiều biến động, phát triển ngày lớn mạnh, bước vững khẳng định vai trò, tầm quan trọng kinh tế Trong năm 2018, thị trường chứng khốn Việt Nam thành cơng khu vực Đơng Nam Á huy động vốn Theo đó, quy mơ vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9 triệu đồng, tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương với 71,6% GDP năm 2018 vượt tiêu 70% GDP đề Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017, tương đương 20,3% GDP năm 2018 Trên thị trường trái phiếu, giá trị niêm yết đạt 1.122 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2017 tương đương 20,3% GDP năm 2018 Giao dịch trái phiếu giữ mức sôi động với giá trị giao dịch đạt 8.834 tỷ đồng/phiên.31 Với quy định khắt khe điều kiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán nâng cao trách nhiệm tổ chức bảo lãnh đảm bảo việc huy động vốn tổ chức phát hành hiệu Ngoài ra, việc quy định mức bảo lãnh góp phần bảo vệ quyền lợi ích nhà đầu tư Sở dĩ, việc quy định nhằm đảm bảo khả toán chi trả tổ chức bảo lãnh việc hoạt động Bên cạnh đó, pháp luật quy định trường hợp bị hạn chế bảo lãnh để giảm thiểu rủi ro đợt phát hành tăng khả thành công đợt phát hành Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán chủ thể tham gia thực theo quy định pháp luật Trong năm 2018, thị trường diễn biến sơi động góp phần gia tăng quy mơ khoản thị trường có hàng loạt đợt phát hành chứng khốn thàn cơng Chẳng hạn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ CTCP FECON Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam bảo lãnh phát hành, CTCP Chứng khốn Sài Gòn - 30 31 Lê Nết (2006), Kinh tế Luật, Nhà xuất Tri thức, TP.HCM Hose (2018), “Báo cáo thường niên 2018” 40 Hà Nội bảo lãnh phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Khi quy định cụ thể, pháp luật hành quy định trường hợp bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắn.32 Có thể thấy rằng, quy định pháp luật nhằm đảm bảo nội dung sau: i) đảm bảo cho đợt phát hành chứng khốn thành cơng thực theo phương thức cam kết chắn; ii) bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho tổ chức phát hành chứng khoán; iii) bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán đợt phát hành Trong số trường hợp, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, pháp luật có quy định hạn chế hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán CTCK Bởi lẽ, CTCK tổ chức phát hành trường hợp có mối quan hệ định mối quan hệ khơng đảm bảo vơ tư, khách quan tính độc lập CTCK hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn Có thể thấy rằng, quy định cấm đưa điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khốn theo hình thức cam kết chắn CTCK pháp luật xác định nhằm cụ thể hóa ngun tắc dung hòa lợi ích bên tôn trọng quyền lợi khách hàng, hạn chế xung đột lợi ích hoạt động kinh doanh dịch vụ CTCK Với quy định hành việc chào bán chứng khoán cách chi tiết cụ thể trình tự thủ tục hồ sơ cần phải tiến hành làm cho việc bảo lãnh phát hành chứng khốn minh bạch thành cơng Ngoài ra, với quy định nhằm cung cấp thơng tin đến nhà đầu tư xác, góp phần bảo vệ quyền lợi ích nhà đầu tư tham gia thị trường Theo điều 13 Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010 để thực việc chào bán chứng khốn cơng chúng TCPH phải đăng ký với UBCKNN Với tư cách bên BLPHCK phải có nghĩa vụ hỗ trợ TCPH thực thủ tục trước chào bán chứng khốn Do đó, việc phối hợp với TCPH lập hồ sơ đăng ký chào bán chứng khốn phần cơng việc khơng thể thiếu dịch vụ BLPHCK tổ chức bảo lãnh Trong phạm vi cơng việc tổ chức bảo lãnh phát hành hỗ Theo điều 54, 55 Thông tư số 210/2012/TT-BTC “Hướng dẫn thành lập hoạt động cơng ty chứng khốn” quy định điều kiện bảo lãnh phát hành hạn chế bảo lãnh phát hành 32 41 trợ TCPH chuẩn bị cáo bạch, tài liệu quan trọng hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán Về bản, cáo bạch tài liệu quan trọng chứa đựng tồn thông tin cần đủ TCPH chứng khốn phát hành thơng tin cấu tổ chức TCPH, phân tích rủi ro đợt chào bán, mục đích sử dụng vốn huy động qua đợt chào bán, loại chứng khoán chào bán, tình hình tài tình hình kinh doanh TCPH nội dung quan trọng khác Qua thông tin từ cáo bạch, nhà đầu tư đánh giá mức độ sinh lời triển vọng chứng khoán chào bán trước định đầu tư Theo quy định cáo bạch phải ký xác nhận tổ chức phát hành TCBLPH.33 Bởi vì, hành vi cung cấp phân tích, kết luận, xác nhận thơng tin cáo bạch khơng xác làm cho chủ thể thực hành vi gánh chịu trách nhiệm Theo đó, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khốn cơng chúng có thơng tin sai lệch không sửa đổi, bổ sung hồ sơ phát thơng tin khơng xác bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có hồ sơ bị xử lý nhằm bảo vệ tốt quyền lợi ích nhà đầu tư Qua phân tích trên, cho thấy pháp luật có quy định chi tiết cụ thể cho trình bảo lãnh phát hành chứng khoán Những quy định bước đầu tạo sở pháp lý cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát huy hiệu việc bảo vệ nhà đầu tư, tổ chức phát hành hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Đồng thời, quy định thể yêu cầu quan trọng ngun tắc dung hòa lợi ích bên, nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư 3.1.2 Hạn chế thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Thực tế giao dịch TTCK nói chung hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn nói riêng, phát sinh số vướng mắc vấn đề mà pháp luật bỏ ngỏ, nhiên, khơng thể phủ nhận điểm thay đổi, phù hợp với tình hình với điều kiện tình hình quy định pháp luật chứng khốn Để đánh giá , thấy điểm mạnh Phụ lục 02A Thông tư 204/2012/TT-BTC “Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khốn cơng chúng” 33 42 yếu pháp luật chứng khoán nay, tác giả xin vào phân tích số vướng mắc Trong số trường hợp, CTCK nhận thấy hoạt động bảo lãnh phát hành gặp nhiều rủi ro giá trị đợt phát hành lớn mà CTCK khó đảm nhận pháp luật khơng cho phép CTCK đảm nhận CTCK liên kết với nhiều tổ chức bảo lãnh phát hành để thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành Tổ hợp hình thành dựa sở hợp đồng CTCK đồng bảo lãnh phát hành Trong hợp đồng phải xác định CTCK tổ hợp bảo lãnh phát hành để đại diện tổ hợp bảo lãnh phát hành ký kết hợp đồng bảo lãnh với tổ chức phát hành Tuy nhiên, với văn pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn nay, lại khơng có quy định rõ ràng hoạt động Mặc dù thông qua cụm từ “tổ chức bảo lãnh phát hành chính” “người bảo lãnh chính” điểm a Khoản Điều 15 Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010 quy định “Bản cáo bạch” cho thấy pháp luật thừa nhận có tồn tổ hợp bảo lãnh phát hành chứng khoán hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn Tuy nhiên, thừa nhận mức độ gián tiếp chưa quy định cách cụ thể rõ ràng Ngoài ra, việc quy định tổ hợp bảo lãnh phát hành chứng khoán dừng lại việc cho phép CTCK phép thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành chứng khốn chưa đủ Để đảm bảo tính chặt chẽ trình tiến hành hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tổ hợp bảo lãnh phát hành chứng khốn, cần có quy định cụ thể rõ ràng Bên cạnh kết đạt quy định điều kiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn tồn hạn chế định - Thứ nhất, quy định ràng buộc CTCK phải có phải xin phép đồng thời hoạt động tự doanh chứng khoán muốn phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán chưa hợp lý Về nguyên lý thông thường, CTCK tiến hành bảo lãnh phát hành chứng khốn có cam kết mua lại phần tồn chứng khốn tổ chức phát hành để bán lại lợi nhuận thỏa thuận khơng phân phối hết chứng 43 khốn Vì vậy, pháp luật u cầu CTCK phải có phải xin phép đồng thời hoạt động tự doanh chứng khoán muốn phép hoạt động bảo lãnh phát hành.34 Về phần này, PGS.Ts Phạm Thị Giang Thu cho không cần phải quy định mức vốn nghiệp vụ35 mà nên nhóm thành hai nghiệp vụ: i) mơi giới tư vấn đầu tư chứng khốn; ii) bảo lãnh, tự doanh quản lý danh mục đầu tư Theo đó, tác giả Giang Thu kiến nghị cần cấp phép bảo lãnh tiến hành nghiệp vụ tự doanh quản lý danh mục đầu tư Tuy nhiên theo quan điểm tác giả, việc pháp luật quy định vốn pháp định tách bạch cho nghiệp vụ có sở nghiệp vụ có rủi ro khác nhau, đòi hỏi mức vốn pháp định khác Nhưng cần phải lưu ý, phương thức bảo lãnh phát hành chứng khốn, CTCK có nghĩa vụ phải mua lại chứng khoán tổ chức phát hành để bán lại Do vậy, quy định buộc CTCK phải có nghiệp vụ tự doanh xin phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành xin phép đồng thời hai nghiệp vụ bất hợp lý - Thứ hai, quy định điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khốn CTCK chưa đảm bảo tính qn chưa thể rõ nội dung Theo tinh thần Điều 54 Thông tư số 210/2012 cho thấy, nhà lập pháp chủ trọng đến hình thức bảo lãnh phát hành chắn nên đặt điều kiện hoạt động Tuy nhiên, tư vấn đề chưa đảm bảo tính logic chặt chẽ Pháp luật trọng đến hoạt động bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắn mà chưa chủ trọng đến hình thức bảo lãnh phát hành khác Điều xuất phát từ tâm lý bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắn phát sinh nghĩa vụ mua lại toàn mua lại lượng chứng khoán chưa phát hành hết đợt phát hành Vì pháp luật cần quan tâm điều chỉnh đầy đủ để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia vào quan hệ bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắn Tuy nhiên, CTCK tiến hành hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán cho nhiều tổ chức phát hành với hình thức bảo lãnh có cam kết nghĩa Khoản Điều 60 Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010 quy định “Nghiệp vụ kinh doanh cơng ty chứng khốn” 34 Phạm Thị Giang Thu (2003), “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh chủ thể kinh doanh chứng khoán”, Khoa học pháp lý – Đại học Luật Tp.HCM 35 44 vụ mua lại lúc cần xem xét đánh giá khả tài chính, mức độ rủi ro hoạt động bảo lãnh ảnh hưởng đến chủ thể lại Vì pháp luật quan tâm đặt điều kiện hình thức cam kết chắn mà khơng quan tâm đến hình thức khác mà CTCK có nghĩa vụ mua lại phần chứng khốn hạn chế khơng nhỏ pháp luật điều chỉnh vào hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Đồng thời, bảo lãnh với phương thức cam kết chắn, tổ chức bảo lãnh phải bỏ lượng tiền để mua toàn chứng khốn tổ chức phát hành, sau bán lại cho nhà đầu tư tổ chức phát hành phân phối không hết Rủi ro đợt phát hành toàn từ tổ chức phát hành sang tổ chức bảo lãnh phát hành Vì vậy, cách mà tổ chức bảo lãnh lơi kéo nhà đầu tư để mua hết số chứng khốn Nhưng pháp luật khơng có quy định cụ thể việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, kiểm tra, giám sát tổ chức bảo lãnh trình phân phối thực bảo lãnh phát hành chứng khốn Do đó, quyền lợi nhà đầu tư trường hợp nhiều không bảo đảm Về pháp luật có quy định chi tiết cụ thể cho q trình bảo lãnh phát hành chứng khốn CTCK Những quy định bước đầu tạo sở pháp lý cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát huy hiệu việc bảo vệ nhà đầu tư, tổ chức phát hành hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Những quy định thể yêu cầu quan trọng ngun tắc dung hòa lợi ích bên, ngun tắc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, quy định nội dung tồn hạn chế định, cụ thể như: - Quy định chủ thể chịu trách nhiệm thông tin hồ sơ chào bán chứng khoán chưa hợp lý Hồ sơ chào bán chứng khoán sở để quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, định đồng ý hay không đồng ý cho tổ chức phát hành chào bán chứng khoán Hồ sơ chức đựng thông tin quan trọng tổ chức phát hành để nhà đầu tư quan tâm định đầu tư hay khơng đầu tư vào chứng khốn chào bán đó, vậy, pháp luật quy định chặt chẽ hồ sơ Vì tầm quan trọng thông tin chứa đựng hồ sơ chào bán nên nội dung khơng thể bỏ sót pháp luật điều chỉnh vào hoạt động cần xác định chủ thể chịu trách nhiệm tính xác nội dung hồ sơ chào bán chứng khốn 45 Đối với CTCK đóng vai trò tổ chức bảo lãnh phát hành trách nhiệm cơng ty đến đâu nhà đầu tư chủ thể khác liên quan lại chưa xác định rõ ràng Chính khơng rõ ràng quy định làm cho lợi ích nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán khơng bảo vệ cụ thể, khi, hồn tồn dựa vào nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích vủa nhà đầu tư để yêu cầu CTCK phải cẩn trọng cơng việc Tuy nhiên, khơng có chế kiểm sốt qui trách nhiệm cụ thể khó có đảm bảo CTCK tiến hành hoạt động cẩn trọng cần thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán 3.2 Kiến nghị việc thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn Dựa tình hình thực pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khoán điểm hạn chế q trình thực bảo lãnh phát hành chứng khốn Để phần hồn hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, đảm bảo tính cơng khai minh bạch giảm thiểu rủi ro phát sinh trình thực hoạt động Đồng thời, phát triển chất lượng hàng hóa thị trường nhằm đảm bảo thị trường hoạt động ổn định phát triển Thu hút nhiều nhà đầu tư, tạo thị trường có khoản cao, phát huy tối đa mục đích tham gia vào thị trường chứng khoán 3.2.1 Phát huy kết đạt hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Với kết đạt năm 2018 thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Để tiếp nối phát huy tốt kết đạt bên cạnh việc tiếp tục hoạt động bảo lãnh phát hành thành công để tạo kênh huy động vốn hiệu Cơ quản quản lý nhà nước cần có đạo hoàn thiện thể chế, chế sách nhằm tạo điều kiện tốt cho tổ chức phát hành, nâng cao tính cơng khai minh bạch trách nhiệm tổ chức bảo lãnh phát hành để việc giảm thiểu rủi ro, bảo vệ lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia vào hoạt động Pháp luật xem công cụ quản lý hiệu kinh tế có tương tác qua lại lẫn với kinh tế, đóng vai trò quan trọng Nếu pháp luật phản ánh trình độ phát triển kinh tế pháp luật có nội dung 46 tiến có tác dụng tích cự ngược lại Đối với TTCK, pháp luật lại quan trọng làm ảnh hưởng đến quan hệ phát sinh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, hạn chế tiêu cực quan hệ tạo điều kiện cho TTCK phát triển Và để đảm bảo cho phát triển ổn định hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, pháp luật cần phải điều chỉnh phù hợp quan hệ xã hội phát sinh hoạt động đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích chủ thể tham gia vào hoạt động nói riêng TTCK nói chung Hiện nay, UBCKNN quan trực tiếp quản lý việc thực hoạt động TTCK, trực thuộc Bộ Tài Chính Các hoạt động TTCK mang tính nhạy cảm, dễ biến động, đó, việc trực tiếp điều hành quản lý hoạt động đòi hỏi nhanh chóng tức khắc với biến động đó, mặt khơng bị lỗi thời so với thị trường, mặt khác quản lý cách có hiệu Để đáp ứng yêu cầu này, cần phải có quan khác quản lý ứng biến trước thay đổi biến động thị trường dựa tinh thần pháp luật, quản lý UBCKNN Riêng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn, cần phải có quản lý chặt chẽ linh hoạt, tinh thần tự điều chỉnh để phù hợp với thị trường Những vấn đề thuộc nghiệp vụ chi tiết vậy, cần giao cho quan chun mơn UBCKNN cần phải có số tổ chức hiệp hội nghề nghiệp sâu quản lý, đạo UBCKNN, vừa đảm bảo tính quán hoạt động quản lý, vừa đảm bảo tính linh hoạt cần có cơng tác quản lý thị trường Hoàn thiện quy định pháp luật điều kiện chào bán chứng khoán theo hướng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận kênh huy động vốn hiệu qua TTCK, đồng thời sàng lọc đảm bảo chứng khoán chào bán phải thực chứng khốn có chất lượng lĩnh vực nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư Bên cạnh đó, tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán tổ chức phát hành cần phải thực mà pháp luật quy định Thỏa thuận nội dung cụ thể chi tiết để tránh phát sinh rủi ro trình thực hiện, đảm bảo quyền lợi bên Hơn nữa, bên phải thực quyền nghĩa vụ thỏa thuận lúc ban đầu, để đợt phát hành chứng khốn diễn thành cơng dự kiến, nhằm đạt mục đích đợt phát hành giúp tổ chức phát hành ổn định phát triển tình hình kinh doanh sản xuất 47 3.2.2 Giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Đối với hoạt động BLPH tổ hợp bảo lãnh để đảm bảo tính chặt chẽ trình tiến hành hoạt động, hạn chế xung đột lợi ích xảy ra, cần phải quy định thêm số nội dung sau để làm rõ khái niệm chất tổ hợp bảo lãnh phát hành chứng khoán: Một là, quy định việc thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành phải hình thành sở hợp đồng tổ hợp bảo lãnh phát hành Hợp đồng phải thể hình thức văn Trong hợp đồng phải xác định chủ thể tổ chức bảo lãnh phát hành Nhằm đảm bảo việc xác định rõ quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia điều chỉnh vấn đề phát sinh trình thực hoạt động bảo lãnh phát hành Qua đó, vừa bảo vệ thành viên tổ hợp bảo lãnh phát hành nhà đầu tư tham gia đợt chào bán chứng khoán Hai là, quy định điều kiện chủ thể tổ hợp bảo lãnh phát hành tham gia hoạt động bảo lãnh phát hành Bởi lẽ, chủ thể thành viên tổ hợp bảo lãnh phát hành cần phải có nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Đồng thời, thành viên phải thỏa thuận phân chia nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể hợp đồng để ký kết, nhằm làm để giải vấn đề phát sinh Ngoài ra, pháp luật phải quy định quyền nghĩa vụ cho tổ hợp bảo lãnh phát hành Bởi vì, người bảo lãnh phát hành người điều hành, chủ trì hoạt động nghiên cứu thông tin cho người phát hành người kiểm toán cung cấp Với bất cập điều kiện cách thức quy định nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, pháp luật cần phải tái cấu trúc lại nội dung nhằm đạt mục đích đặt Theo đó, pháp luật điều chỉnh nội dung cần phải xác định ba vấn đề sau: điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán; cách thức xác định khả tài tổ chức bảo lãnh phát hành; trường hợp cấm bảo lãnh phát hành chứng khoán Việc quy định cụ thể ba nội dung đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực kiểm tra từ chủ thể tham gia hoạt động Cũng cần phải lưu ý đến quy định phương thức BLPHCK Hiện nay, pháp luật trọng vào hình thức cam kết chắn lại bỏ qua hình 48 thức bảo lãnh phát hành khác mà tổ chức bảo lãnh có cam kết nghĩa vụ mua lại chứng khoán Điều chưa bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, tổ chức phát hành đợt phát hành Do vậy, hoạt động cần phải tính tốn khả tài tổ chức bảo lãnh để đánh giá khả thực bảo lãnh phát hàn hành chứng khoán nghĩa vụ tài phát sinh hoạt động Qua đó, bảo vệ tốt chủ thể tham gia hoạt động điều chỉnh mối quan hệ phát sinh hoạt động Hoàn thiện quy định việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm thông tin hồ sơ chào bán chứng khốn loại hình trách nhiệm chủ thể Để xác định rõ tính liên đới chịu trách nhiệm chủ thể có trách nhiệm việc xác nhận hồ sơ chào bán chứng khoán Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư bị thiệt hại có quyền yêu cầu chủ thể có liên quan đến việc xác nhận hồ sơ chào bán phải đứng bồi thường thiệt hại để đảm bảo quyền lợi cá nhân Hơn nữa, ràng buộc trách nhiệm chủ thể ký xác nhận hồ sơ chào bán Từ đó, chủ thể nâng cao trách nhiệm chủ thể việc cung cấp thông tin, kiểm tra thông tin từ chủ thể khác cung cấp để nhằm tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ Pháp luật cần có quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Xác định cụ thể quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia hoạt động để có phối hợp thực hoạt động bảo vệ lợi ích hợp pháp bên hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Chẳng hạn quy định thời gian cho tổ chức phát hành tổ chức bảo lãnh thời gian kết thúc chào bán, thời gian xử lý lượng chứng khốn chưa phân phối hết theo kế hoạch 49 KẾT LUẬN Tóm lại, hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn hoạt động khơng thể thiếu thị trường chứng khoán phát triển với vai trò trung gian đảm bảo tính thành cơng việc huy động vốn thơng qua phát hành chứng khốn Nó ảnh hưởng đến chủ thể trọng yếu tham gia thị trường chứng khoán nhà đầu tư, tổ chức phát hành tổ chức bảo lãnh Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng để từ hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cần thiết Bằng việc thực đề tài này, Chương 1, người viết giải vấn đề lý luận bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật Người viết phân tích khái niệm dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khốn, nêu rõ tính chất đặc điểm hoạt động việc phân biệt dịch vụ bảo lãnh theo quy định luật dân sự, vai trò hoạt động kinh tế, thị trường chứng khoán chủ thể tham gia TTCK Chương đưa nhìn khái quát chất hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán cần thiết quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Chương 2, nêu phân tích quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn bao gồm nhóm quy định điều kiện tham gia hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn, trình tự thủ tục thực hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia hoạt động phương thức giải tranh chấp phát sinh trình thực Chương khái quát vấn đề pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khốn phân tích quy định điều chỉnh hoạt động BLPHCK Chương nêu quy định pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán chủ thể thực thực tế mang lại kết Bên cạnh ưu điểm, số hạn chế bất cập trình thực bảo lãnh phát hành chứng khốn bất cập để từ đưa số kiến nghị hồn thiện 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I – VĂN BẢN PHÁP LUẬT Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2010), Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ Luật dân sự, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng dân sự, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2012), Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi,bổ sung số điều Luật Chứng khốn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2016), Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2018), Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ban hành ngày 30/06/2018 Quy định phát hành, đăng ký, lưu ký , niêm yết giao dịch cơng cụ nợ Chính phủ Thị trường chứng khốn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2018), Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/12/2018 Quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Bộ Tài (2012), Thơng tư số 204/2012/TT-BTC ban hành ngày 19/11/2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khốn cơng chung, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 11 Bộ Tài (2012), Thơng tư số 210/2012/TT-BTC ban hành ngày 30/11/2012 Hướng dẫn thành lập hoạt động cơng ty chứng khốn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Bộ Tài (2015), Thơng tư số 162/2015/TT-BTC ban hành ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khốn cơng chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Bộ Tài (2015), Thơng tư số 111/2015/TT-BTC ban hành ngày 28/07/2015 Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội II – SÁCH 14 Vũ Xuân Dung (2006), “Một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước TTCK tập trung Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội 15 Bùi Xuân Hải (2013), Giáo trình pháp luật chủ thể kinh doanh – trường ĐH Luật TP.HCM (tái lần 1), Nhà xuất Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam 16 Nguyễn Minh Hiếu (2008), “Pháp luật phát hành chứng khoán công ty Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Mạc Quang Huy (2009), Cẩm nang ngân hàng đầu tư, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 18 Nguyễn Thanh Huyền (2018), “Thao túng thị trường chứng khốn – góc nhìn pháp lý”, Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 19 Nguyễn Văn Nam, Trọng Nghĩa Vương (2002), Giáo trình thị trường chứng khốn, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 20 Lê Vũ Nam (2016), “Hội nhập thị trường chứng khốn Việt Nam khn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN”, Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp 21 Nguyễn Kim Nam (2016), “Bàn khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khốn”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang 22 Lê Nết (2006), Kinh tế Luật, Nhà xuất Tri thức, TP.HCM 23 Lê Hồng Nga (2015), Thị trường chứng khốn, Nhà xuất Tài Hà Nội 52 24 Văn Anh Yến Nhi (2009), “Pháp luật hoạt động công ty chứng khoán”, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Huế 25 Đinh Văn Sơn (2009), Phát triển bền vững thị trường chứng khốn Việt Nam, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 26 Lê Văn Tề (2006), Thị trường tài định chế tài trung gian, Nhà xuất Phương Đông, TP.HCM 27 Nguyễn Thế Thọ (2009), Giáo trình pháp luật chứng khốn thị trường chứng khoán, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 28 Phạm Thị Giang Thu (2003), “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh chủ thể kinh doanh chứng khoán”, Khoa học pháp lý – Đại học Luật TP.HCM 29 Lê Thị Thu Thủy (2017), Giáo trình pháp luật thị trường chứng khoán, Nhà xuất Đại học quốc gia, Hà Nội 30 UBCKNN - Bộ tài (2018), Tạp chí chứng khốn Việt Nam, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 31 Bùi Kim Yến (2007), “Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ nâng cao hiệu hoạt động công ty chứng khoán”, Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường Đại học Luật TP.HCM, TP.HCM 32 Vũ Thị Hồng Vân (2016), Giáo trinh Luật dân Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Nguyễn Văn Vân (2015), Giáo trinh Luật ngân hàng (tái lần thứ nhất), Nhà xuất Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam III - CÁC TRANG WEB 34 Thời báo ngân hàng (2019), “Nhà băng mở rộng bảo lãnh trái phiếu” Nguồn: http://ndh.vn/nha-bang-mo-rong-bao-lanh-trai-phieu20190513022128850p149c165.news 35 Xuân Bách - Khánh Giang (2019), “Việt Nam huy động vốn thành công Đông Nam Á năm 2018” Nguồn: https://nhandan.com.vn/chungkhoan/phantich/item/38774102-viet-nam-huy-dong-von-thanh-cong-nhat-dong-nam-a-nam2018.html 53 ... thực pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khoán 35 3.1.1 Kết đạt thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán .40 3.1.2 Hạn chế thực pháp luật hoạt động bảo lãnh phát hành chứng. .. động bảo lãnh phát hành chứng khoán Chương Quy định pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khoán Chương Thực pháp luật bảo lãnh phát hành chứng khốn kiến nghị hồn thiện CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT... ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 17 2.1 Chủ thể, điều kiện hình thức hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán .17 2.1.1 Chủ thể bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán , Pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn