C 01 VAI TRÒ TIỀN tệ FINANCIAL SYSTEM

68 57 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 13:39

Chapter Why Study Money, Banking, and Financial Markets? 1-1 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Preview Sau học chương này, bạn có thể: 1 Phác thảo liên quan đến nghiên cứu thị trường tài (như trái phiếu, cổ phiếu thị trường ngoại hối)… 2 Xác định ý nghĩa nghiên cứu tổ chức tài (nghĩa ngân hàng, bảo hiểm Công ty, quỹ tương hỗ) 3 Mô tả tiền ảnh hưởng lớn đến lạm phát, chu kỳ kinh doanh, lãi suất 1-2 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Why Study Financial Markets? Thị trường tài bao gồm thị trường tiền tệ thị trường vốn, thị trường vốn lại có vai trò quan trọng để nâng cao hiệu kinh tế cách phân bổ nguồn vốn từ chủ thể chưa sử dụng hiệu cho chủ thể có lực sử dụng tốt Thị trường tài hoạt động tốt yếu tố tạo tăng trưởng kinh tế cao, ngược lại thị trường tài hiệu lý khiến kinh tế gặp khó khăn gia tăng nghèo khổ 1-3 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved o Hoạt động thị trường tài có ảnh hưởng trực tiếp đến giàu có cá nhân, hành vi doanh nghiệp, người tiêu dùng hiệu suất theo chu kỳ kinh tế o Thị trường TC có vai trò chuyển vốn nhàn rổi từ chủ thể cho chủ thể có nhu cầu vốn 1-4 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Thị trường trái phiếu lãi suất o Chứng khốn(cơng cụ tài chính) giấy chứng nhận khoản đóng góp người cung ứng cho phát hành, qua người cung ứng nhận khoản thu nhập tương lai o Trái phiếu chứng khoán nợ người phát hành vay từ người cung úng, qua người cung ứng nhận lãi theo định kỳ hoàn vốn đáo hạn o Lãi suất giá mua quyền sử dụng vốn 1-5 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Thị trường trái phiếu lãi suất Thị trường trái phiếu đặc biệt quan trọng hoạt động kinh tế cho phép tập đồn phủ vay vốn để tài trợ hoạt động họ nơi mà lãi suất xác định Lãi suất chi phí mượn giá phải trả cho việc cho thuê sử dụng quỹ 1-6 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Lãi suất cao ngăn cản bạn tiêu dùng chi phí tài trợ cao Ngược lại, lãi suất cao khuyến khích bạn tiết kiệm bạn kiếm nhiều thu nhập từ lãi cách dành phần thu nhập làm khoản tiết kiệm Nhìn chung, lãi suất có ảnh hưởng đến sức khoẻ tổng thể kinh tế khơng ảnh hưởng đến người tiêu dùng định chi tiêu tiết kiệm mà tác động đến định đầu tư doanh nghiệp 1-7 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Figure Interest Rates on Selected Bonds, 1950–2011 Sources: Based on Federal Reserve Bulletin; www.federalreserve.gov/releases/H15/data.htm 1-8 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved The Stock Market o Cổ phiếu phổ thông giấy xác nhận quyền sở hữu phần tài sản DN vốn góp nắm giữ o Chịu trách nhiệm hoạt động DN vốn góp hưởng phần thu nhập từ hoạt động DN tạo có • CácTrung trung gian chính: chức mại huy gian tài tài ngân hàngtổ thương động vốn từ người tiết kiệm cung ứng cho chủ thể có nhu cầu vốn 1-9 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Các ngân hàng: Thực nhận tiền gửi cho vay làm trung gian toán Các tổ chức tài khác: cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ cơng ty đầu tư Đổi Tài chính: phát triển sản phẩm dịch vụ tài   Có thể lực lượng quan trọng cho tốt cách làm cho hệ thống tài hiệu 1-10 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Công cụ thị trường vốn (Capital Market ) Cổ phiếu (stocks)  Trái phiếu công ty (corporate bonds)  Trái phiếu phủ (U.S Government Securities)  Trái phiếu quan đại diện phủ (U.S Government Agency Securities)  Trái phiếu quyền địa phương (State and Local Government Bonds)  1-54 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Phát hành trái phiếu Việt nam 1-55 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved  Hợp đồng cầm cố (MORTGAGES) Tiền vay khoản vay cho hộ gia đình doanh nghiệp để mua nhà ở, đất đai công trình thực tế khác, nhà cơng trình kiến trúc đất đai sử dụng làm tài sản chấp cho khoản vay Thị trường cho vay chấp thị trường nợ lớn  Các khoản cho vay người tiêu dùng NHTM chủ yếu ngân hàng thực hiện, khoản cho vay tiêu dùng cơng ty tài thực 1-56 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Table Cơng cụ thị trường vốn 1-57 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Function of Financial Intermediaries: Indirect Finance a/ Lower transaction costs (time and money spent in carrying out financial transactions) Economies of scale Liquidity services b/ Reduce the exposure of investors to risk Risk Sharing (Asset Transformation) Diversification 1-58 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Function of Financial Intermediaries: Indirect Finance c/Xử lý vấn đề thông tin bất đối xứng @/ (before the transaction) Adverse Selection: try to avoid selecting the risky borrower (Thu thập thông tin người vay) @/ (after the transaction) Moral Hazard: ensure borrower will not engage in activities that will prevent him/her to repay the loan ( Ký hợp đồng với điều khoản hạn chế ) 1-59 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Function of Financial Intermediaries: Indirect Finance d/ Kết luận: – Trung gian tài huy động từ người cung ứng nhỏ cho người có nhu cầu vay mượn trung gian thu lợi nhuận từ hoạt động thị trường tài 1-60 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Primary Assets and Liabilities of Financial Intermediaries Table 1-61 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Giá trị tài sản trung gian TC 1-62 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Những quy định hệ thống tài o To increase the information available to investors: Tăng cường thơng tin sẵn có cho nhà đầu tư nhằm giảm : Giảm vấn đề lựa chọn bất lợi nguy hiểm đạo đức Giảm buôn bán nội gián (SEC) 1-63 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved o To ensure the soundness of financial intermediaries (Để đảm bảo ổn định trung gian tài chính) @ Nhà nước, phủ liên bang, tạo quy định cụ thể cho cá nhân, tổ chức phép thành lập tổ chức trung gian tài @ Quy định nghiêm ngặt tổ chức trung gian tài báo cáo tài Sổ sách Kế tốn phải kiểm tra định kỳ phải cung cấp số thông tin định cho cơng chúng 1-64 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Regulation of the Financial System (cont’d) @ Những quy định giới hạn khoản đầu tư trung gian TC @ Thực bắt buộc BH tiền gởi cho khách hàng @ Hạn chế cạnh tranh (Quy định xãy trước đó) @ Hạn chế lãi suất 1-65 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved 4/ Các quan giám sát điều hành Hệ Thống tài Hoa Kỳ 1-66 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved 1-67 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved 1-68 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved ... từ tiền tệ qu c gia sang tiền tệ qu c gia kh c o Tỷ giá hối đoái giá trị đơn vị tiền tệ nư c đơn vị tiền tệ nư c kh c o Thị trường ngoại hối x c nơi định tỷ giá hối đối 1-23 © 2013 Pearson Education,... đ c trưng sụt giảm mạnh giá tài sản tài thất bại nhiều c ng ty tài phi tài 1-12 © 2013 Pearson Education, Inc All rights reserved Tiền tệ sách tiền tệ o Tiền c vai trò quan trọng vi c t c động... giàu c c nhân, hành vi doanh nghiệp, người tiêu dùng hiệu suất theo chu kỳ kinh tế o Thị trường TC c vai trò chuyển vốn nhàn rổi từ chủ thể cho chủ thể c nhu c u vốn 1-4 © 2013 Pearson Education,
- Xem thêm -

Xem thêm: C 01 VAI TRÒ TIỀN tệ FINANCIAL SYSTEM, C 01 VAI TRÒ TIỀN tệ FINANCIAL SYSTEM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn