CHÌA KHÓA TRONG SIÊU ÂM PHỔI THỰC HÀNH 2020

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 09:17

KINH NGIỆM TRONG SIÊU ÂM PHỔI, ĐÂY LÀ PHẦN MÌNH NOTE LẠI, BAO GỒM CÁC TỪ TIẾNG ANH VIẾT TẮT. CŨNG KHI GIẢI NGHĨA CÁC KĨ THUẬT, HY VỌNG SẼ GIÚP ÍCH CHO ACE MỚI LÀM SIÊU ÂM.KINH NGIỆM TRONG SIÊU ÂM PHỔI, ĐÂY LÀ PHẦN MÌNH NOTE LẠI, BAO GỒM CÁC TỪ TIẾNG ANH VIẾT TẮT. CŨNG KHI GIẢI NGHĨA CÁC KĨ THUẬT, HY VỌNG SẼ GIÚP ÍCH CHO ACE MỚI LÀM SIÊU ÂM GHI CHÚ SIÊU ÂM PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Lung Sliding= seashore sign Chest wall comet tail Seashore sign Sternum Pleural line Muscle Skin Sand on the beach Ocean No lung Sliding absent identify ribs and posterior shadowing Dấu phổi trượt Thành ngực Chest : ngực ; wall :tường Đuôi chổi Dấu hiệu bờ biển Xương ức Đường màng phổi da Cát bãi biển Đại dương Mất dấu phổi trượt Vắng mặt Xác định xương sườn bóng phía sau no comet tail artifact Khơng có chổi Stratosphere = no lung sliding Tầng bình lưu Lung point Điểm phổi HỘI CHỨNG MÔ KẼ Artifact Giả tạo, ảnh giả A line Artifact bình thường Absence Aline = Abnormol B line Hội chứng mô kẽ= tiêu chuẩn Đường tăng sáng theo trục dọc( tia laser) 2.di chuyển đồng với dấu phổi trượt 3.bắt đầu từ đường màng phổi đến gờ hình 4.xóa Aline TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI The quad sign The sinusoid sign (m mode) Mirror sign Spine sign Dấu hình tứ giác: Vùng echo trống, giới gạn đg phía màng phổi thành, phía màng phổi tạng, bên bóng lưng xương sườn Dấu hình sin Sự thay đổi khoảng cách màng phổi chu kì hơ hấp (loại trừ dầy dính màng phổi) Khơng có dấu soi gương: Khơng TDMP HỘI CHỨNG ĐƠNG ĐẶC The tissue – like sign Dấu dạng mơ : phổi hóa mơ “ giống gan” Shred sign Dấu nát vụn : tổn thương echo không đồng nhất, bờ tổn thương ko ko rõ ( nát vụn – shred sign) Di chuyển đồng theo nhịp thở Khí phế quản đồ : hình khí phế quản vùng phổi bị đông đặc.Đường tăng âm vùng giảm âm.Có loại khí ảnh nội phế quản: Động : viêm phổi Tĩnh : thường xẹp phổi, gặp viêm phổi Air bronchogram ... quản đồ : hình khí phế quản vùng phổi bị đơng đặc.Đường tăng âm vùng giảm âm. Có loại khí ảnh nội phế quản: Động : viêm phổi Tĩnh : thường xẹp phổi, gặp viêm phổi Air bronchogram ... trống, giới gạn đg phía màng phổi thành, phía màng phổi tạng, bên bóng lưng xương sườn Dấu hình sin Sự thay đổi khoảng cách màng phổi chu kì hơ hấp (loại trừ dầy dính màng phổi) Khơng có dấu soi gương:... sáng theo trục dọc( tia laser) 2.di chuyển đồng với dấu phổi trượt 3.bắt đầu từ đường màng phổi đến gờ hình 4.xóa Aline TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI The quad sign The sinusoid sign (m mode) Mirror sign
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÌA KHÓA TRONG SIÊU ÂM PHỔI THỰC HÀNH 2020, CHÌA KHÓA TRONG SIÊU ÂM PHỔI THỰC HÀNH 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn