QUẢN lý vốn NGÂN SÁCH đầu tư CHO xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM

81 9 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HIỆP HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu tơi, thân tơi tự nghiên cứu, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Hiệp Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Học viên thực Nguyễn Thị Thùy Dương LỜI CẢM ƠN Sau năm rèn luyện, học tập, nghiên cứu, hồn thành chương trình đào tạo cao học chun ngành Quản lý Kinh tế Tôi tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài “Quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” Trong trình học tập, nghiên cứu viết Luận văn, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Đặc biệt cho bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Hiệp bảo, hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn huyện, Chi cục Thống kê huyện Hiệp Đức; xã địa bàn huyện Hiệp Đức; lãnh đạo nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ, cộng tác để giúp tơi hồn thành Luận văn Mặc dù cố gắng, song hiểu biết lực thân hạn chế nên chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến cá nhân, bạn bè quan tâm để luận văn hồn thiện có ý nghĩa thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Nguyễn Thị Thùy Dương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI .9 1.1 Cơ sở lý luận quản lý vốn ngân sách nhà nước 1.2 Vai trò, nguyên tắc quản lý vốn NSNN 10 1.3 Nội dung quản lý vốn NSNN xây dựng nông thôn 13 1.4 Cơ sở thực tiễn quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng NTM 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1 Thực trạng phát triển nông thôn đầu tư phát triển nông huyện Hiệp Đức .27 2.2 Thực trạng công tác quản lý vốn ngân sách đầu tư xây dựng NTM địa bàn huyện Hiệp Đức 32 2.3 Đánh giá chung .45 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC 53 3.1 Mục tiêu định hướng quản lý vốn ngân sách đầu tư xây dựng NTM địa bàn huyện Hiệp Đức 53 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức 57 3.3 Một số kiến nghị .62 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng 2.1 Kết huy dộng vốn 2016 - 2018 2.2 Bảng tổng hợp giải ngân vốn phân bổ 2.3 Bảng tổng hợp cơng trình giai đo DANH MỤC HÌNH Số Tên hình hiệu 2.1 Bản đồ huyện Hiệp Đức MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 26-NQ/TW xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” ” Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có vai trò, vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng kinh tế Trong trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường nguồn vốn đầu tư lại có vai trò quan trọng hết Nó động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế xã hội tạo tác động có lợi cho trị xã hội Vốn nhân tố chi phối hầu hết nhân tố khác Việc sử dụng quản lý vốn có hiệu mang ý nghĩa quan trọng Từ đất nước ta thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước việc sử dụng vốn hiệu trở nên quan trọng Vì việc sử dụng quản lý vốn hiệu đem lại cho đơn vị nhiều lợi nhuận, làm cho đất nước ngày phát triển Trong chương trình xây dựng nơng thơn mới, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đem lại hiệu thiết thực nông thôn Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bước đại; kinh tế phát triển toàn diện bền vững, cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh cao; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc dân tộc; dân trí nâng cao; mơi trường sinh thái bảo vệ; an ninh trật tự giữ vững; hệ thống trị nơng thơn sạch, vững mạnh Theo Chương trình xây dựng nơng thơn mới, cần phải có nhiều nguồn vốn khác để thực 19 tiêu chí theo quy định Có tiêu chí nhà nước đầu tư vốn 100% như: cơng tác quy hoạch, làm đường giao thông đến trung tâm xã, xây dựng trụ sở xã, xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn, công tác đào tạo kiến thức XDNTM cho cán thơn, xóm Tuy nhiên, có tiêu chí mà nhà nước đầu tư phần như: đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng, nhà văn hố thơn, xóm, bản; có tiêu chí người dân tự thực chỉnh trang nhà cửa, thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, đẹp Vì vậy, phải có cách thức huy động phù hợp, vừa phải có cách thức quản lý sử dụng nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn nhà nước cách hiệu Hiệp Đức huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, nằm giáp ranh với Phước Sơn, Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình với khu công nghiệp bắt đầu phát triển Trong năm qua, thực chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hiệp Đức đạt nhiều kết tốt, mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đặc biệt đời sống người dân nâng cao nhờ có sách hỗ trợ Nhà nước thông qua vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước Tuy vậy, việc phát huy tác dụng vốn đầu từ ngân sách Nhà nước hạn chế, phát triển nông thôn chưa đạt mục tiêu đặt ra, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, bền vững sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa nơng thơn thấp Cơng tác quản lý sử dụng vốn để đem lại hiệu vấn đề cần quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ thực tiễn chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” làm Luận văn tốt nghiệp mới, đồng thời có kế hoạch tạo nguồn vốn, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng nông thôn Tăng cường tra, kiểm tra nguồn vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thơn Cơng tác tra tài cơng tác quản lý ngân sách phải đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu Nhà nước quản lý điều hành NSNN Công tác tra, kiểm tra tài phải thực tất đơn vị sử dụng nguồn vốn này, sở nhằm đảm bảo pháp luật, chế độ tài kế toán chấp hành nghiêm chỉnh, kịp thời phát uốn nắn, xử lý sai phạm 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách cho đầu tư xây nông thôn huyện Hiệp Đức Dự tốn xây dựng cơng trình (dự tốn) đóng vai trò quan trọng việc thiết lập nên kế hoạch tài cho dự án đầu tư xây dựng Kế hoạch tảng cho công tác quản lý – kiểm sốt chi phí dự án Mặc dù việc lập dự tốn khơng tạo hữu hình cho sản phẩm cuối dự án đầu tư xây dựng Nhưng lại phần quan trọng thiếu kế hoạch tổng thể cho phép đạt mục tiêu đề dự án Sở Tài yêu cầu phải nâng cao chất lượng lập dự toán để đảm bảo thực tiêu Trung ương giao; triệt để thực chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách từ khâu lập dự toán; liệt đổi giao dự toán Hiện nay, địa bàn huyện Hiệp Đức cơng tác lập dự tốn dự án đầu tư xây dựng nơng thơn hạn chế; cơng tác lập dự tốn chưa đồng Để có dự tốn hồn chỉnh xác đáp ứng 57 yêu cầu việc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng, người lập dự tốn có vai trò vơ quan trọng Cơng tác lập dự tốn (chi phí xây dựng) kỹ sư định giá thực Công trình lớn yêu cầu kỹ thuật phức tạp, lực, phẩm chất trình độ người cán lập dự tốn phải đạt trình độ chun mơn cao, người lập dự toán cần nắm bắt hiểu rõ vẽ thiết kế cơng trình Hình dung cơng trình qua giai đoạn thi cơng Có kiến thức vững vàng loại nguyên vật liệu xây dựng, trình tự biện pháp thi cơng cơng trình, nắm bắt tiền lệ phổ biến ngành công nghiệp xây dựng Sự hiểu biết, kinh nghiệm số liệu thu thập, tích luỹ thông qua trải nghiệm thực tế thi cơng xây dựng cơng trình có liên quan loại nguyên vật liệu cần thiết, suất lao động công nhân suất loại máy móc, thiết bị, chi phí chung tất loại chi phí khác Khả dự đốn trước chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng Phải nắm bắt nguyên tắc xác định cơng tác đo bóc tiên lượng Thông thạo, nắm vững phương pháp chuẩn, thông dụng lập dự toán, tài liệu, văn quy phạm pháp luật hướng dẫn quy định có liên quan đến cơng tác lập dự tốn Việc thiết lập dự tốn cho cơng trình dự án nơng thơn địa bàn huyện Hiệp Đức diễn tình trạng th người lập dự tốn, để cải tiến cơng tác đòi hỏi phải tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn… Công tác lập, thẩm định phê duyệt tổng mặt quy hoạch: Kiểm tra, rà soát để đảm bảo tổng mặt phù hợp với quy hoạch chung; mục đích sử dụng đất; phù hợp với thực tế địa hình, địa mạo tránh chồng chéo khu vực dự án với Đảm bảo diện tích đất cơng viên, xanh, 58 mặt nước cơng trình hạ tầng xã hội khác Hạn chế trường hợp điều chỉnh mục đích sử dụng khu đất xanh khu vực quy hoạch Đảm bảo đấu nối, đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án với khu vực lân cận, đặc biệt đồng quy hoạch chiều cao, nước, đấu nối tuyến đường giao thơng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khác Kiểm sốt chặt chẽ việc toán vốn cho khối lượng thực dự án Đồng thời kiên không toán khối lượng phát sinh thay đổi quy mô, mục tiêu dự án vượt tổng mức đầu tư mà chưa cấp có thẩm quyền cho phép Các dự án khởi công mới, dự án triển khai, kế hoạch vốn bố trí năm ưu tiên tập trung toán cho xây lắp; trường hợp cần thiết toán cho chi khác (tư vấn lập dự án, khảo sát thiết kế, giám sát,) tối đa không 10% tổng kế hoạch vốn bố trí Trường hợp dự án chưa phê duyệt khơng tốn cho chi khác 3.2.2 Giải pháp cơng tác chấp hành dự tốn vốn ngân sách cho xây dựng nông thôn Huyện Hiệp Đức thực Thơng tư 72/2017/BTC Bộ Tài ban hành ngày 17/7/2017 quy định quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Việc chấp hành vốn ngân sách Nhà nước phải thực nguyên tắc cấp phát toán trực tiếp qua hệ thống Kho bạc Nhà nước cho tất đối tượng sử dụng ngân sách để nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt ngân sách Tổ chức chế tự chủ tài cho tất đơn vị thủ hưởng ngân sách Nhà nước, phòng Tài chính- kế hoạch huyện có trách nhiệm quan tâm, kiểm tra, xem xét chế độ, tiêu chuẩn, định mức năm hướng dẫn 59 đơn vị thực hiện, tránh tình trạng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo luật sách hành Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội cộng đồng dân cư xây dựng NTM Định kỳ, tổ chức điều tra hài lòng người dân tiến độ kết xây dựng NTM địa bàn 3.2.3 Giải pháp cơng tác tốn vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn Huyện Hiệp Đức thực theo thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 qui định toán, toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Hiện nay, nhiều dự án xây dựng nông thôn địa bàn huyện chưa toán toán theo số vốn phân bổ dẫn đến tình trạng kết dư ngân sách cho năm sau chuyển cho dự án khác Trong thời gian tới, theo chủ trương huyện, cần tập trung tốn ưu tiên vốn để bố trí trả nợ cho cơng trình hồn thành cơng trình thực toán Huy động tận dụng tối đa nguồn vốn cho đầu tư xây dựng nông thơn Trong tham mưu bố trí kế hoạch vốn năm phải ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng nông thôn mới, ưu tiên cơng trình phê duyệt tốn đưa vào sử dụng coi nguyên tắc quan trọng hàng đầu quy trình tổng hợp, bố trí giao kế hoạch vốn Tập trung vốn vào đầu tư dự án có tầm quan trọng trước mắt, tránh tượng đầu tư tràn lan, không hiệu gây lãng phí vốn đầu tư Trong q trình tốn vốn ngân sách, cần kiểm kê, kê đối chiếu tồn tài sản, vật tư, cơng nợ, tiền mặt, tiền gửi nguồn quỹ đơn vị để xác định số thực có thời điểm năm báo cáo Bảng tốn 60 ngân sách phải có phần thuyết minh tốn, đánh giá tình hình sử dụng vốn so với năm trước so với dự toán giao Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, thực Chương trình cấp từ huyện đến thơn Trong đó, trọng củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đủ trình độ chun mơn - nghiệp vụ làm cơng tác tham mưu triển khai, tổ chức thực Chương trình địa phương Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức công tác quản lý ngân sách đầu tư xây dựng NTM cho cán công chức cấp, cấp xã, thôn, nhằm đảm bảo cho lực lượng cán xây dựng NTM sở đủ lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, quyền từ huyện đến sở hệ thống trị xây dựng nơng thơn mới, vai trò người đứng đầu, phải xem quản lý nguồn vốn ngân sách xây dựng NTM cách mạng, nhiệm vụ trị trọng tâm cần thực kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên liên tục Nâng cao vai trò trách nhiệm người thực toán dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia Phải đồng thống theo qui trình giám sát dự án, tránh tình trạng bàn giao dự án cho người khác gặp khó khăn cho việc quy trách nhiệm theo dõi dự án hồ sơ làm chậm trể thời hạn tốn Khẩn trương hồn thiện hồ sơ tốn dự án phải thu hồi ứng, dự án phải toán nợ XDCB, dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2018: khẩn trương nghiệm thu tốn có khối lượng hồn thành, khơng để dồn toán vào cuối năm; kiên xử lý vi phạm nhà thầu vi phạm điều khoản hợp đồng làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng đến kết tốn 61 Tăng cường cơng tác kiểm tra đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu; chủ động tháo gỡ vướng mắc tổ chức thực dự án địa bàn; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vấn đề vượt thẩm quyền; phối hợp với KBNN kiểm tra, chấn chỉnh công tác tạm ứng theo hợp đồng, đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra khoản tạm ứng; Phòng Tài Kho bạc Nhà nước: Kịp thời nhập liệu theo hệ thống TABMIS định phân bổ vốn; thực toán vốn kịp thời cho dự án đủ điền kiện toán vốn 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Thủ tướng Chính phủ Nguồn vốn tín dụng xác định với tỷ lệ 30% tổng vốn huy động cho chương trình thơng qua kênh tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước tín dụng thương mại Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thực thông qua chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản sở hạ tầng làng nghề nơng thơn Ngồi ra, DN đầu tư khu vực nơng thơn có dự án thuộc danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư có hợp đồng xuất, nhập mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất hỗ trợ lãi suất Nguồn vốn thực tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước đa dạng, bao gồm nguồn vốn từ NSNN, nguồn ODA vốn vay ưu đãi, nguồn vốn huy động vốn nhận ủy thác Chưa kể số đối tượng cho vay số chương trình cho vay theo sách Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo, cho vay vốn xuất lao động, cho vay nước vệ sinh mơi trường nơng thơn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay giải việc làm, 62 Cơ chế huy động nguồn lực xây dựng NTM thực theo hướng đa dạng hóa nguồn vốn Trong nguồn vốn huy động từ NSNN, vốn trực tiếp cho chương trình khoảng 17%, vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu triển khai tiếp tục triển khai năm địa bàn khoảng 23% Điều có nghĩa nguồn NSNN có lồng ghép chế huy động nguồn lực cho chương trình thực theo hướng đa dạng hoá nguồn vốn, không phụ thuộc vào nguồn vốn NSNN Rõ ràng, chế huy động linh hoạt tạo chủ động cho địa phương huy động nguồn lực cho xây dựng NTM Mặc dù Trung ương chưa có hướng dẫn lồng ghép nguồn lực nhiều địa phương ban hành chế lồng ghép, quản lý nguồn vốn, vận dụng sách Trung ương để ban hành chế, sách phù hợp với địa phương sách cấp xi măng để dân tự làm đường, sách hỗ trợ lãi suất để khuyến khích nơng dân vay chuyển đổi cấu sản xuất mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp Thực xây dựng kế hoạch ngân sách từ - năm sở dự báo yếu tố vĩ mô, sách thu, chi NSNN để dự báo thu, chi NSNN trung hạn - năm hàng năm làm sở cho việc thực nhiệm vụ phát triển KT-XH nói chung Chương trình NTM nói riêng Điều quan trọng phải rà sốt cấu lại nhiệm vụ chi, nhằm tạo nguồn lực cho chương trình Ví dụ có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu có nội dung, hoạt động trùng lắp với xây dựng NTM, cần rà sốt để tránh trùng lặp đầu tư, đảm bảo nguồn lực thực chương trình Khơng thế, phải tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương thông qua việc xác định lại nguồn thu phân cấp cho địa phương sở Luật NSNN sửa đổi 63 Bên cạnh việc rà soát lại quỹ đầu tư phát triển địa phương nghiên cứu xây dựng quỹ xây dựng NTM nhằm tập trung nguồn lực huy động từ chủ thể xã hội cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tiếp cận tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Thông qua đơn giản hóa thủ tục hành cho vay, nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt đối tượng, phạm vi điều kiện cho vay, tạo thuận lợi cho người dân vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp; đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phát triển bảo hiểm nơng nghiệp; mở rộng hình thức hợp tác công tư phát triển sản xuất xây dựng hạ tầng KT-XH Thêm vào đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế xây dựng NTM nhằm vận động tổ chức quốc tế hỗ trợ vốn, cho vay ưu đãi, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho chương trình Việc cải thiện mơi trường đầu tư nơng thơn nhằm khuyến khích DN, tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu vực nông thôn quan trọng, bên cạnh giải pháp quản lý sử dụng nguồn lực 3.3.2 Đối với ngành - Cần quan tâm đến huyện vùng núi, địa hình khó khăn kinh tế phát triển để rút ngắn khoảng cách đồng miền núi, thành thị nông thôn lĩnh vực kinh tế- xã hội - Có sách hỗ trợ nhằm thu hút cơng ty, doanh nghiệp đến đầu tư địa bàn huyện kế, đơn vị thi cơng - Để cơng trình xây dựng nông thôn đảm bảo chất lượng, tiến độ cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đến chất lượng cơng trình, bao gồm chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, đơn vị khảo sát, thiết kế + Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chế, sách: Tập trung hồn thiện theo hướng loại bỏ dần tình trạng khép kín hoạt động đầu tư, tách chức quản lý Nhà nước với việc tổ chức thực hiện; người định đầu tư không đồng thời chủ đầu tư; UBND 64 cấp nên thành lập Ban quản lý dự án chuyên trách, mang tính chuyên nghiệp; cần quản lý chặt chẽ chủ đầu tư việc thành lập Ban quản lý dự án, quy định rõ tiêu chuẩn Ban quản lý mặt lực chuyên môn đảm bảo theo quy định, tiêu chuẩn lực, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực quản lý + Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành quản lý đầu tư xây dựng Ban hành quy chế phối hợp liên ngành công tác quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng bản, công tác tra, kiểm tra tạo đồng bộ, vừa khắc phục tình trạng lỗ hổng quản lý số lĩnh vực vừa tránh chồng chéo vừa gây khó khăn cho quan quản lý đơn vị thực + Xây dựng đơn giá, định mức phù hợp chế thị trường Việc thông báo giá vật liệu đến trường xây lắp có ý nghĩa quan trọng, phản ánh trung thực giá trị sản phẩm xây dựng mà đòi hỏi phản ánh kịp thời giá trị tránh tình trạng tiêu cực q trình thực đầu tư 3.3.3 Đối với địa phương - Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng huyện đến năm 2030 tầm nhìn 2050 - Hồn thiện lực quản lý thiết kế, thẩm định phê duyệt dự án - Đổi tăng cường lực tổ chức quản lý thực triển khai đầu dự án đầu tư cho phù hợp văn Nhà nước Trung ương vừa phù hợp với điều kiện huyện - Tăng cường việc áp dụng chặt chẽ sách tài chính, tiền tệ vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước huyện 65 - Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành luật pháp, chế, sách Nhà nước quy định Uỷ ban nhân dân huyện 3.3.4 Đối với Phòng Kế hoạch đầu tư - Trình cấp có thẩm quyền cho phép địa phương bố trí đủ vốn cho dự án theo ngun tắc bố trí vốn mà vốn để bố trí cho dự án khởi cơng phép hồn tất thủ tục đầu tư để bố trí cho dự án khởi cơng trước 31/8/2019 - Đến hết ngày 30/9/2019 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 30% kế hoạch giao kiến nghị UBND huyện trình Ủy ban tỉnh để định điều chuyển sang cho địa phương khác có khả giải ngân; địa phương điều chỉnh tăng vốn đảm bảo không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn CTMTQG giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 Tiểu kết chương Trên sở khảo sát đạt chương chương 2, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý vốn ngân sách, chương đưa định hướng giải pháp, kiến nghị chủ yếu nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức giai đoạn tới hiệu 66 KẾT LUẬN Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trở thành phong trào nước, nhiệm vụ xây dựng nông thôn xác định rõ nghị đại hội Đảng cấp từ tỉnh đến huyện xã Những kết địa phương triển khai cho thấy diện mạo nơng thơn hình thành thực tế huyện Hiệp Đức Ở Hiệp Đức, thời gian qua, hệ thống sách huy động nguồn lực tài cho xây dựng NTM đa dạng, từ sách hỗ trợ gián tiếp Nhà nước thơng qua sách tín dụng hay sách chi NSNN trực tiếp gián tiếp cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng, phát triển sản xuất, sách ưu đãi thuế, bảo hiểm Tuy nhiên, nguồn lực xây dựng NTM thời gian qua chủ yếu nguồn đầu tư cơng nguồn tín dụng Mức độ tham gia DN, tổ chức Xây dựng NTM q trình theo hướng lên Để thực chương trình, mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2020 theo Bộ tiêu chí UBND huyện ban hành đòi hỏi tâm cao, nỗ lực hệ thống trị tầng lớp nhân dân địa bàn huyện Những kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nguồn vốn xây dựng NTM thời gian qua cần quan chức nghiên cứu, áp dụng rộng vào cơng trình đầu tư xây dựng khác địa phương… Bên cạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ, quyền cấp phải linh hoạt huy động, lồng ghép kênh vốn khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng tầm tiêu chí đạt, phát triển mạnh tiêu chí chưa đạt 67 Các quan chủ quản đơn vị liên quan cần tập trung hướng dẫn, hỗ trợ quyền địa phương nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng thuộc chương trình NTM Đặc biệt, xã chưa hồn thành việc lập kế hoạch thực chương trình xây dựng NTM giai đoạn từ đến năm 2020 phải khẩn trương hồn tất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Cạnh đó, quyền cấp phải nhanh chóng triển khai thực đồng loạt mơ hình “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” Có vậy, cơng tác quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng thôn địa phương triển khai, thực đạt kết quả, đạt mục tiêu chiến lược xây dựng nông thôn thời gian đến Với phân tích nghiên cứu thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đề xuất định hướng nhằm quản lý vốn đầu tư xây dựng nông thôn hiệu để phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Dựa sở quán triệt Luật, Nghị định, Quyết định, sách chế có liên quan đến Quản lý vốn đầu tư xây dựng nông thơn mới, từ điều chỉnh, bổ sung để việc quản lý Nhà nước vốn đầu tư xây dựng nông thôn huyện theo hướng nâng cao hiệu hoạt động, đảm bảo tránh lãng phí, thất vốn Luận văn hồn thành hướng dẫn TS.Nguyễn Hiệp, với thầy, cô giáo giảng viên Học viện với giúp đỡ anh chị Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Hiệp Đức, phòng Nơng nghiệp & phát triển nơng thơn huyện bạn bè, đồng nghiệp Với nội dung trên, tác giả hi vọng đóng góp giải pháp tích cực nhằm hạn chế, thất lãng phí, nâng cao quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn tới 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo trung ương xây dựng nông thôn (2015), Báo cáo sơ kết năm thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn Bộ Giao thông Vận tải (2009), Hướng dẫn tiêu chí nơng thơn lĩnh vực giao thơng nông thôn; Quyết định số 2933/BGTVT-KHĐT ngày 11/5/2009; Bộ Xây dựng (2008), Về việc ban hành “Quy chuẩn quốc gia Quy hoạch xây dựng”, Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ Trưởng Bộ Xây dựng (2009), Về việc ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn, Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 Bộ Trưởng Bộ Xây dựng (2009), Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn, Thông tư số 32/2009/TTBXD ngày 10/9/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Về việc hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia nơng thôn mới, Thông tư số 54/2009/TTBNNPTNT ngày 21/8/2009 Bộ Giao thông Vận tải (2011), Về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thơng nơng thơn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020, Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Về việc Sửa đổi số tiêu chí Quốc gia nông thôn mới, Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 Nguyễn Văn Bích Chu Tiến Quang, (1999) “Phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá Việt nam” Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Minh Châu (chủ biên - 2007): Chính sách nơng nghiệp nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Chính phủ, Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 11 Chính phủ, Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 16/74/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia nơng thơn 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn 13 Lê Cao Đồn, (2001) "Triết lý phát triển: Quan hệ công nghiệp - nông nghiệp, thành thị - nơng thơn q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá Việt nam” NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 14 Phùng Đức Hiệp, Cục Kinh tế hợp tác Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn: Quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng nông thôn mới, luận án tiến sỹ 15 Tô Duy Hợp, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Một số vấn đề xã hội nan giải trình đổi tam nông Việt Nam 16 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 Chính phủ Cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 17 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/ 9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/ 12/ 2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 Chính phủ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 18 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 19 Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 24/4/2013 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường lãnh đạo, đạo thực tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn 20 Quyết định 1720/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Đề án kiện toàn máy giúp việc Ban Chỉ đạo cấp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam 21 Nghị chuyên đề số 04-NQ/HU ngày 18/7/2011 Huyện ủy Hiệp Đức triển khai thực Chương trình mục tiêu Quốc gia "xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 – 2020 22 Báo cáo sơ kết 05 năm UBND huyện Hiệp Đức kết năm thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn giai đoạn 2011-2015 phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 23 Báo cáo sơ kết 03 năm UBND huyện Hiệp Đức thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ giải pháp thực năm 2019 24 Báo kết tra huyện Hiệp Đức theo Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 03/4/2017 Thanh tra huyện tra thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn Văn phòng Điều phối CTMT Quốc gia xây dựng Nông thôn huyện 15 Wedside: http://nongthonmoi.gov.vn; http://nongthonmoi.net ... cường quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Cơ sở lý. .. Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn Chương 2: Thực trạng quản lý vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Định hướng... dựng nông thôn địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho xây dựng nông thôn địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý vốn NGÂN SÁCH đầu tư CHO xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý vốn NGÂN SÁCH đầu tư CHO xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn