Chuyen de tich hop giaoôc moi truong - Huong dan soan ba

8 56 0
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 04:10

09/15/13 sở giáo dục và đào tạo hải dương D- HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO D- HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP ÁN CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP VỀ GD MÔI TRƯỜNG VỀ GD MÔI TRƯỜNG I- Cấu trúc bài soạn I- Cấu trúc bài soạn I I. Mục tiêu GDMT 1. Kiến thức 2. Kĩ năng 3. Thái độ II. Tài liệu và phương tiện III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới 3. Dạy bài mới Hoạt động 1 Hoạt động 2 4. Củng cố, luyện tập IV. Hướng dẫn học tập ở nhà II- CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG II- CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG * * Tên hoạt động * Mục tiêu hoạt động * Cách tiến hành * Kết luận III- GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC III- GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  Kể chuyện, minh hoạ  Phân tích, xử lí tình huống  Thảo luận, tranh luận  Đàm thoại  Sắm vai  Ngâm thơ, vẽ tranh  Điều tra thực tế  Sưu tầm tranh ảnh, thông tin, số liệu thực tế về vấn đề MT  Liên hệ, tự liên hệ  Xây dựng kế hoạch hành động. Ví dụ 1: Thảo luận nhóm về các hình thức tiết kiệm  Câu hỏi: - Chúng ta có thể tiết kiệm những gì? - Các hình thức tiết kiệm? - Những hình thức tiết kiệm nào có tác dụng BVMT, TNTN? Vì sao? Ví dụ 2: Sắm vai  GV nêu tình huống: Một HS rửa tay chân ở một vòi nước trong sân trường, rồi để đó không khoá lại.  Các nhóm HS thảo luận xây dựng kịch bản, phân vai và chuẩn bị cách thể hiện vai diễn.  Các nhóm đóng vai thể hiện cách ứng xử.  Lớp nhận xét, bổ sung cách ứng xử.  Lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. IV- Thực hành soạn giáo án IV- Thực hành soạn giáo án (L (L m vic m vic theo nhóm) theo nhóm) Nhiệm vụ: Thiết kế một bài giảng có nội dung tích hợp GDMT. Cách tiến hành: - Chọn một bài có nội dung tích hợp về GDMT - Xác định xem tích hợp nội dung gì, vào phần nào của bài - Thiết kế các hoạt động dạy học của bài, trong đó thiết kế chi tiết hoạt động tích hợp GDMT. . D- HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO D- HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP ÁN CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP VỀ GD MÔI TRƯỜNG VỀ GD MÔI TRƯỜNG I- Cấu trúc bài soạn I-. II- CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG II- CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG * * Tên hoạt động * Mục tiêu hoạt động * Cách tiến hành * Kết luận III- GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC III-
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de tich hop giaoôc moi truong - Huong dan soan ba, Chuyen de tich hop giaoôc moi truong - Huong dan soan ba, Chuyen de tich hop giaoôc moi truong - Huong dan soan ba

Bình luận về tài liệu chuyen-de-tich-hop-giaooc-moi-truong-huong-dan-soan-ba

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP