CD5 bai 2 cac lenh cua logo

36 20 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 09:52

Bài giảng Tin học tiểu học lớp 4 CD5 bài 2 : Các lệnh của logo . Bài giảng được thiết kế dạy giáo viên giỏi.Bài giảng Tin học tiểu học lớp 4 CD5 bài 2 : Các lệnh của logo . Bài giảng được thiết kế dạy giáo viên giỏi. LỚP: 4A Bài 2: CÁC LỆNH CỦA LOGO KHỞI ĐỘNG Trò chơi: Ai giỏi Luật chơi: + Chọn bạn, chia làm hai đội Các thành viên hai đội có nhiệm vụ nối đáp án từ cột A vào cột B Thời gian dành cho hai đội chơi 10s Đội đúng, nhanh đội chiến thắng Đội chiến thắng nhận phần quà + Các bạn lại giám khảo Cột A LỆNH Cột B HÀNH ĐỘNG CỦA RÙA FD 50 Rùa vị trí xuất phát RT 90 Rùa vị trí xuất phát, xóa tồn sân chơi Home Rùa tiến trước 50 bước CS Rùa quay phải 90 độ 10 HÕt giê Ôn lại lệnh em học TT LỆNH HÀNH ĐỘNG CỦA RÙA FD 50 Rùa tiến trước 50 bước RT 90 Rùa quay phải 90 độ Home Rùa vị trí xuất phát CS Rùa vị trí xuất phát, xóa tồn sân chơi Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2019 Tin học Bài 2: Các lệnh logo (t1) A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Viết nhiều lệnh dòng Quan sát thực hành so sánh kết Rùa thực câu lệnh theo hai cửa sổ sau: Cửa sổ Cửa sổ Nhận xét: Thực hiệnđều gõhình lệnh liên tiếp, lệnh cách Cả hai cửa sổ ralệnh kết vuông dấu cách gõ Enter cho kết Sử dụng lại dòng lệnh thực Quan sát thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi sau: 1, Cửa sổ sử dụng lại dòng lệnh nào? 2, Vì bạn biết? 3, Làm để thực dòng lệnh thực hiện? THẢO LUẬN CÂU HỎI Cửa sổ sử dụng lại dòng lệnh nào? Vì bạn biết? CÂU TRẢ LỜI   fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 Vì xuất ngăn  gõ lệnh Làm để thực dòng Nháy chuột vào dòng lệnh   thực sau lệnh thực hiện? nhấn Enter Sử dụng lại dòng lệnh thực Nháy chuột vào dòng lệnh thực Quan sát Kết luận: Em sử dụng lại dòng lệnh cách nháy chuột vào dòng lệnh sử dụng nhấn Enter Thực hành: Sử dụng lại câu lệnh thực phần Các lệnh TT Lệnh viết tắt Hành động Rùa BK n Rùa lùi sau n bước LT k Rùa quay trái k độ PU PD Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa) Hạ bút (Rùa tiếp tục vẽ) HT Rùa ẩn ST Rùa hình Clean Bye Xóa hình, Rùa vị trí Thốt khỏi chương trình Logo Rùamàn hạ hình, bút Xóa Rùa Rùa lùi quay 10 Rùa Rùa lùi quay Rùa vị trí Rùa tiếp tục Rùa ẩn Lệnh ST sang Lệnh phía sau trái PU.nk Lệnh Bye vẽ bước độ CâuCâu 8: Lệnh 3: Rùa Câu Câu Câu Câu nhấc 6: giúp 5: 1: 2:Câu Rùa 7: Rùa Lệnh Lệnh chúng bút Lệnh 4: BK không LT Lệnh Clean ta hình knthốt giúp giúp PD vẽ em Rùa Rùa Rùa Rùa khỏi dùng sẽem gõ làm làm chương làm lệnh dùng lệnh gì? gì? gì? HT? lệnh trình ? gì? Logo ? THỰC HÀNH T2 Em viết lệnh để Rùa tính tốn biểu thức sau: 10 + x 25 =……………………… 10 + 50 x (7-5) -10 =……………… (30 / 2:- x 2)(30 x 5: -10 - 5=…………… x 2) x -10 =…………… THỰC HÀNH T1 Em viết nhiều lệnh dòng để Rùa vẽ hình: Câu lệnh: FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 THỂ LỆ: - Sau nghe câu hỏi hai đội dự thi có 10 giây suy nghĩ để đưa đáp án - Hết 10 giây thí sinh đồng loạt đáp án cho BGK, sai nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu - Các thí sinh phải giữ nguyên đáp án để ban giám sát kiểm tra, xóa bảng có hiệu lệnh người dẫn chương trình - Đối với khán giả phải tuyệt đối giữ trật tự thời gian 10 giây suy nghĩ không nhắc câu trả lời Câu hỏi Lệnh FD n giúp Rùa làm gì? A C Lùi sau n bước Quay phải n độ Tiến trước n bước B 10 HÕt giê Đáp án Câu hỏi Lệnh BK n hành động Rùa? A Lùi sau n bước B Quay trái n độ C Khơng làm gì? Đáp án 10 HÕt giê Câu hỏi Lệnh RT k, Rùa nào? A Rùa tiến trước k độ B Rùa quay trái k độ C Rùa quay phải k độ Đáp án 10 HÕt giê Câu hỏi Rùa gõ lệnh LT k? A Rùa lùi sau k độ B Rùa hạ bút C Rùa quay trái k độ Đáp án 10 HÕt giê Câu hỏi Lệnh PU giúp Rùa làm gì? A Nhấc bút B Hạ bút C Xóa tồn sân chơi Đáp án 10 HÕt giê Câu hỏi Gõ lệnh PD để Rùa làm gì? A Về vị trí xuất phát, xóa tồn sân chơi B Về vị trí xuất phát C Hạ bút Đáp án 10 HÕt giê Lệnh giúp Rùa vị trí xuất phát, xóa tồn Câu hỏi A B C Đáp án sân chơi? CS HT ST 10 HÕt giê Lệnh Clean giúp Rùa làm gì? Câu hỏi C Về vị trí xuất phát A B Đáp án Nhấc bút Xóa hình Rùa vị trí 10 HÕt giê Khi Rùa ẩn hình? Câu hỏi C HT B ST A Home Đáp án 10 HÕt giê Câu hỏi Rùa hình nào? 10 A CS B PU C ST Đáp án 10 HÕt giê Câu hỏi Lệnh Home để Rùa làm gì? 11 A Quay phải B Về vị trí xuất phát C Tiến trước Đáp án 10 HÕt giê ... HT? lệnh trình ? gì? Logo ? THỰC HÀNH T2 Em viết lệnh để Rùa tính tốn biểu thức sau: 10 + x 25 =……………………… 10 + 50 x (7-5) -10 =……………… (30 / 2: - x 2) (30 x 5: -10 - 5=…………… x 2) x -10 =…………… THỰC... Rùa vị trí xuất phát CS Rùa vị trí xuất phát, xóa tồn sân chơi Thứ sáu ngày 22 tháng năm 20 19 Tin học Bài 2: Các lệnh logo (t1) A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Viết nhiều lệnh dòng Quan sát thực hành so sánh... Seymour Papert người Nam Phi Ông tác giả thiết kế PM Logo Ơng nhà khoa học tiếng giới trí tuệ nhân tạo NỘI DUNG BÀI HỌC - Biết sử dụng số lệnh Logo; - Sử dụng lại dòng lệnh thực hiện; - Biết sử
- Xem thêm -

Xem thêm: CD5 bai 2 cac lenh cua logo, CD5 bai 2 cac lenh cua logo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn