Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh luangprabang nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

100 14 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 21:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … /……… BỘ NỘI VỤ …… /……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA DAYMONE VIRANON QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LUANGPRABANG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ CHI MAI HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi Daymone Viranon, xin cam đoan rằng: - Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Học viên Daymone Viranon LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý cơng Học viện Hành chính, bên cạnh cố gắng thân nhận động viên, hướng dẫn, giảng dạy nhiều ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo, giáo, gia đình, bạn bè suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Nhân tiện đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Học viện Hành chính, thầy giáo, giáo Khoa Sau đại học, Khoa Tài cơng, q thầy cơ sở Học viện hành Tơi vô biết ơn quan tâm giúp đỡ mặt quan công tác, gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học Ngồi ra, tơi muốn gửi lời cảm ơn tới tất bạn bè tập thể lớp cao học HC20B3 đoàn kết, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ học tập nghiên cứu Đặc biệt vô trân trọng biết ơn PGS.TS Lê Chi Mai, giáo viên hướng dẫn dành nhiều thời gian trí lực trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn tất luận văn Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian cơng sức nghiên cứu hồn thành luận văn, chắn tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong q thầy giáo, chun gia người quan tâm đến đề tài giúp đỡ, đóng góp ý kiến để luận văn hồn thiện Xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận văn Daymone Viranon DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT UBND: Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân NSNN Ngân sách Nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương NSTW Ngân sách Trung ương KBNN Kho bạc Nhà nước KTXH Kinh tế xã hội QĐ Quyết định CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh Luangprabang Bảng 2.2 Cơ cấu kinh tế nhóm ngành chủ yếu từ giai đoạn 2010-2016 Bảng 2.3: Tổng thu - chi NSĐP tỉnh Luangprabang giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 2.4: Cơ cấu chi ngân sách địa phương tỉnh Luangprabang giai đoạn 2014 – 2016 Bảng : Cơ cấu phân bổ dự toán chi thường xuyên tỉnh Luangprabang giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 2.6: Tình hình thực chi thường xun so với dự tốn NS DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ chi thường xuyên tổng chi NSĐP qua năm Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tỷ trọng chi thường xuyên tổng chi NSĐP qua năm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ 13 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH 13 1.1 Tổng quan chi thường xuyên ngân sách tỉnh 13 1.1.1 Một số vấn đề chung chi ngân sách nhà nước 13 1.1.2 Khái niệm đặc điểm chi thường xuyên ngân sách tỉnh .17 1.2 Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 21 1.2.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh .21 1.2.2 Mục tiêu quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 22 1.2.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 26 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 29 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 30 1.3 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Việt Nam học cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 32 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Việt Nam 32 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho tỉnh Luangprabang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 35 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 TẠI TỈNH LUANGPRABANG NƯỚC CHDCND LÀO 37 2.1 Khái quát t nh h nh chi thường xuyên ngân sách nhà nư c tỉnh Luangprabang giai đoạn 2014 – 2016 37 2.1.1 Đặc điểm, trình độ phát triển KTXH tỉnh Luangprabang ảnh hưởng đến trình chi ngân sách Nhà nước địa bàn 37 2.1.2 Thực trạng chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tỉnh Luang prabang giai đoạn 2014- 2016 43 2.2 Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nư c địa bàn tỉnh Luangprabang giai đoạn 2014 - 2016 46 2.2.1 Quản lý lập dự toán chi thường xuyên NSNN: 47 2.2.2 Quản lý chấp hành dự toán chi thường xuyên: 51 2.2.3 Quản lý toán chi NS thường xuyên 58 2.2.4 Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 61 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nư c tỉnh Luangprabang giai đoạn 2014-2016 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH LUANGPRABANG 3.1 Định hư ng mục tiêu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nư c tỉnh Luangprabang 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Luangprabang đến năm 202 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Luangprabang 3.1.3 Những yêu cầu đặt hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Luangprabang 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nư c tỉnh Luangprabang 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi thường xun NS tỉnh 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự toán chi thường xuyên NS tỉnh 79 3.2.3 Đổi cơng tác tốn chi thường xun ngân sách tỉnh 3.2.4 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng thực cơng khai tài chính, ngân sách nhà nước 3.2 Tăng cường tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 83 3.2.6 Nâng cao lực chuyên môn cán quản lý chi thường xuyên NS phát triển công nghệ thông tin quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 84 3.3 Kiến nghị .84 3.3.1 Đổi với Chính phủ ngành Trung ương 86 3.3.2 Đối với HĐND UBND tỉnh Luangprabang 88 KẾT LUẬN 90 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với công đổi kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, lĩnh vực tài – ngân sách nói chung quản lý quỹ ngân sách kho bạc nhà nước nói riêng có đổi bản, nhờ mang lại kết đáng khích lệ Chi ngân sách nhà nước trở thành công cụ đắc lực điều hành vĩ mô kinh tế Nhà nước Chi tiêu ngân sách nhà nước (NSNN) năm qua, việc đảm bảo hoạt động có hiệu máy nhà nước, ổn định đời sống kinh tế - xã hội, tạo tiền đề sở vật chất quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tác động tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế Bên cạnh kết đạt được, khâu phận quy trình quản lý chi NSNN bộc lộ khiếm khuyết, hiệu Trong lĩnh vực chi thường xun, kiểm tốn nhà nước phát nhiều hình thức làm thất thoát, gây sai phạm như: lấy ngân sách cho vay, tạm ứng, tự chi khoản vượt thu, sử dụng ngân sách dự phòng sai quy định, hỗ trợ không chế độ, chi vượt tiêu chuẩn, định mức mua sắm Trong năm qua, Đảng Nhà nước Lào ban hành nhiều văn pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tất bộ, ngành, địa phương tổ chức tích cực triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tuy nhiên tình trạng bng lỏng quản lý, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, ngân sách, làm thất thoát tài sản Nhà nước lớn Luangprabang tỉnh nằm miền Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với nhiều di tích lịch sử, trở thành điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nước, tỉnh nỗ lực phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao an sinh xã hội Trong năm gần đây, công tác quản lý điều hành ngân sách Ủy ban Nhân dân tỉnh bước vào chiều sâu có hiệu Đặc biệt trọng đổi quản lý ngân sách cấp tỉnh nhiều mặt: đổi quản lý thu – chi ngân sách; hoàn thiện máy nâng cao lực cán bộ; việc phân bổ nguồn thu ngân sách tạo điều kiện để giải Đồng thời, cần có kết hợp quan chức quản lý NSNN đơn vị thụ hưởng NS phải thống quản lý nhằm tránh chồng chéo không cần thiết Tổ chức triển khai thật tốt chế khoán chi hành đơn vị hành đơn vị nghiệp khơng có thu; có chế tự chủ tài đơn vị nghiệp có thu Đồng thời, triển khai, thực quy chế cơng khai tài chính, quy chế tự kiểm tra, quy chế dân chủ Điều giúp cho đơn vị tự chủ tài thực kiểm sốt, giám sát theo quy chế chi tiêu nội sát với tình hình thực tế đơn vị, khắc phục tình trạng chế độ, tiêu chuẩn, định mức lạc hậu không phù hợp với thực tế Đối với đơn vị chưa áp dụng chế khốn chi hành quan thẩm quyền ban hành định chế tài phải quan tâm, rà sốt chế độ, tiêu chuẩn, định mức hàng năm để ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế Cơ quan Tài cấp cần quan tâm thường xuyên để đạo khắc phục hạn chế phương thức quản lý Thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quan, đơn vị Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng NS, tài sản công Thực nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu Thực nghiêm túc chế độ công khai tài chính, mua sắm, sửa chữa tài sản theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước Chi bổ sung dự toán rà soát, điều chỉnh mà không đủ nguồn 3.2.3 Đổi công tác tốn chi thường xun ngân sách tỉnh Cơng tác tốn chi thường xun ngân sách phải xác, trung thực, thời gian quy định Kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán, kế toán năm đảm bảo khớp đơn vị sử dụng NS KBNN nơi giao dịch, rà soát khoản thu, nộp kịp thời vào NSNN Tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị sử dụng NS, quan quản lý NS tỉnh Sở Tài có kế hoạch xét duyệt, thẩm định số liệu toán để chấn chỉnh sai phạm kịp thời Hồn thiện hạch tốn kế tốn: 80 + Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ kế tốn tài cấp, phải có trình độ chun mơn theo quy định Phải có quy định cụ thể đội ngũ cán tài kế tốn cho cấp quyền Nhà nước, khơng thay đổi cán chun mơn khơng có lý đáng thay đổi phải người có đủ lực chun mơn theo quy định Tiếp tục hồn thiện chương trình kế tốn chuyển giao Bộ Tài kết nối thông suốt, vận hành mạng nội ngành + Xây dựng đội ngũ kế toán viên có đạo đức, trung thực, liêm chính, có ý thức phục vụ lợi ích cộng đồng, có tinh thần hợp tác, say mê nghiên cứu nghiệp vụ lĩnh vực phân cơng Cần có kế hoạch hợp lý việc bồi dưỡng, đào tạo đào tạo lại đội ngũ kế toán cách đồng quy hoạch đào tạo dài hạn ngắn hạn Quyết toán NSNN: + Sau nhận báo cáo toán đơn vị dự toán cấp dưới, Thủ trưởng đơn vị dự tốn cấp có trách nhiệm xét duyệt tốn thơng báo kết xét duyệt toán cho đơn vị cấp + Đối với KBNN có trách nhiệm tổ chức hạch tốn kế toán thu, chi NSNN theo mục lục NSNN đảm bảo khoản thu, chi NSNN phát sinh hạch tốn xác, trung thực, kịp thời đầy đủ theo định k hàng tháng, quý, năm + Quyết toán chi NSNN phải thực quan tâm khâu phân tích số liệu, đánh giá việc thực tiêu kinh tế - xã hội địa phương, tình hình thực Nghị HĐND cấp rút học kinh nghiệm phục vụ cho việc quản lý điều hành chi NSNN địa phương cho năm + Hoàn thiện chế độ kế toán, kiểm toán, toán NSNN Thực kiểm toán nội đơn vị, quan sử dụng kinh phí NSNN Nghiên cứu thiết lập hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn vốn từ NSNN 81 3.2.4 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng thực cơng khai tài chính, ngân sách nhà nước Tiết kiệm, hiệu yêu cầu sống hoạt động kinh tế nói chung đặc biệt việc quản lý chi thường xun NS Vì chi thường xun NS có quy mơ rộng phức tạp, lợi ích khoản chi mang lại thường gắn liền với lợi ích cụ thể cục bộ, nên sử dụng nguồn lực NS phần bị hạn chế, dẫn đến thất thốt, lãng phí Để tránh tình trạng chi tràn lan, “tiền chùa”, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, sát sao, chi tiết khoản chi thường xuyên NS nâng cao nhận thức việc thực tiết kiệm hiệu nguồn chi NS Thực Quy chế cơng khai tài cấp NSNN, đơn vị dự toán NS, tổ chức NSNN hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn NSNN, doanh nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ NSNN, quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân Thơng tư hướng dẫn Bộ Tài cơng khai tài Tăng cường vai trò kiểm sốt Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước đóng vai trò kiểm sốt chặt chẽ khoản chi NSNN, đặc biệt khoản chi thường xuyên để đảm bảo tăng cường hiệu chi tiêu Chi thường xuyên NSNN cần phải tuân thủ nguyên tắc chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước Các khoản chi phải với quy định hành, quan tài thơng báo hạn mức cấp phát kinh phí để kho bạc kiểm soát cho phép chi có chuẩn chi thủ trưởng đơn vị Quản lý chi thống qua KBNN góp phần kiểm sốt chi tiêu NS theo mục đích Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, kiểm sốt khoản chi tiêu chặt chẽ, kiên từ chối toán, cấp phát khoản không chế độ thủ tục ngun tắc khơng có dự tốn Tất khoản chi NSNN phải kiểm tra, kiểm soát trước, sau q trình cấp phát, tốn, đảm bảo hội đủ điều kiện cấp phát toán theo quy định pháp luật Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm sốt hồ sơ, chứng từ, điều kiện chi, thực cấp phát, toán kịp thời khoản chi NSNN theo 82 quy định pháp luật hành Kho bạc Nhà nước tham gia với quan Tài chính, quan quản lý nhà nước có thẩm quyền việc kiểm tra tình hình sử dụng NSNN xác nhận số thực chi NSNN qua KBNN đơn vị sử dụng NSNN Phải kiểm tra tính hợp pháp chứng từ liên quan đến việc quản lý chi thường xuyên Đảm bảo tất khoản chi tiêu từ NSNN nói chung khoản mục chi thường xuyên nói riêng kiểm sốt chặt chẽ qua KBNN 3.2.5 Tăng cường tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh ng cường kiểm tra tra việc l dự t án thu chi NSNN: Hoàn thiện mối quan hệ phối hợp phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan tham gia vào trình kiểm tra NS từ khâu lập, chấp hành toán NS, tức kiểm tra trước, kiểm tra thực kiểm tra sau Cải tiến kiểm tra, tra việc lập dự tốn thu, chi NSNN quan Tài cấp đảm nhận đảm bảo yêu cầu, trình tự xây dựng dự tốn theo luật định Trong đó, đặc biệt quan tâm khâu trọng yếu: Khâu hướng dẫn thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách phải thật cụ thể khâu xét duyệt dự toán phải thực chặt chẽ, khách quan, bảo đảm giải vấn đề chưa đồng thuận quan tham gia lập dự toán NS Cải ti n kiểm tra tra trình chấ hành NSNN: Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước thường xuyên kiểm tra, đối chiếu theo tiến trình chấp hành NS chế độ, tiêu chuẩn, định mức hành, tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ,… đặc biệt tính hiệu tiết kiệm chi tiêu NSNN Cơ quan Tài phối hợp với KBNN cấp rà sốt, đối chiếu tất khoản chi NSNN từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12 bảo đảm khoản chi NSNN hạch tốn đầy đủ, xác, mục lục NSNN Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản chi tiêu đơn vị dự toán Việc kiểm tra, tra, kiểm toán tốn NSNN phải đảm bảo tính trung thực pháp luật; xử lý nghiêm minh sai phạm, tiêu cực quản lý thu, chi 83 NSNN khen thưởng kịp thời việc sử dụng tiết kiệm, hiệu kinh phí NSNN, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Á dụng hình thức kiểm tra linh h t hiệu quả: Đẩy mạnh việc triển khai thực quy chế cơng khai tài chính, quy chế dân chủ, quy chế tự kiểm tra nhằm đảm bảo mở rộng đối tượng tham gia, tra, kiểm tra toàn diện lĩnh vực đơn vị thụ hưởng NSNN Do phần lớn sai phạm tài phát từ quần chúng từ nội đơn vị, nên cần thu thập nguồn thông tin từ quần chúng để phát tiến hành kiểm tra, tra 3.2.6 Nâng cao lực chuyên môn cán quản lý chi thường xuyên NS phát triển công nghệ thông tin quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cán ln khâu trọng yếu chủ trương, sách Vấn đề số lượng mà chất lượng cán Chất lượng cán thể số phương diện: Tư cách (thái độ công việc, quan hệ với đồng nghiệp, hành xử với cơng dân), Năng lực (trình độ chun mơn, thời gian cơng tác, kinh nghiệm, q trình rèn luyện, tự bồi dưỡng,…) Hiệu suất (mức độ hoàn thành công việc giao, thời gian thực hiện, sai sót khả hồn thiện sai sót, tác động bên ngồi việc hồn thành cơng việc giao,…) Thực tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa đội ngũ cán quản lý chi thường xuyên NSNN Yêu cầu cán phải có lực chuyên môn cao, đào tạo bồi dưỡng tốt, am hiểu nắm vững tình hình KTXH chế sách Nhà nước Đồng thời có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc giao Để thực yêu cầu nêu trên, hàng năm quan phải rà soát đánh giá phân loại cán theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý… vào kết rà soát để xây dựng, thực kế hoạch bồi dưỡng, xếp, phân công công tác theo lực trình độ cán 84 Tăng cường đào tạo đào tạo lại kiến thức quản lý NSNN cho đội ngũ cán làm cơng tác tài chính, kế tốn đơn vị dự tốn, cán tài xã, phường, thị trấn để người hiểu nhận thức yêu cầu quản lý NSNN chức nhiệm vụ thẩm quyền mình, đồng thời tự tích luỹ kiến thức kinh nghiệm để có đủ khả thực thi công vụ Công tác đào tạo đào tạo lại phải đặc biệt trọng để đảm bảo cán ngành tài hiểu rõ chủ trương, sách Nhà nước hội nhập kinh tế, từ vận dụng vào q trình hoạch định sách q trình tổ chức thực nhiệm vụ cách tự tin Xây dựng chiến lược quy hoạch cán quản lý chi ngân sách cách đào tạo đào tạo lại gắn với tiêu chuẩn hóa chức danh yêu cầu công tác Bên cạnh đào tạo chuyên mơn nghiệp vụ phải ý đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước, kinh tế thị trường, ngoại ngữ, tin học… Gắn việc đào tạo bồi dưỡng với trình sử dụng phù hợp với sở trường cán Quan tâm chế độ tiền lương thu nhập đội ngũ cán cho họ yên tâm thực nhiệm vụ giao Hàng năm phải đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán xử lý nghiêm minh trường hợp cố ý làm sai quản lý chi ngân sách.Xây dựng kế hoạch khả thi đào tạo đội ngũ kế cận nước Hoàn thiện, củng cố chế đánh giá cơng chức để bố trí vào cơng việc phù hợp, cơng chức khơng có đủ trình độ, khả chun mơn bố trí chuyển việc khác, đào tạo lại cho việc Đồng thời, tuyển dụng vị trí chức danh chuyên ngành đào tạo, tránh tình trạng bố trí cơng việc khơng chun mơn, nghiệp vụ, hạn chế tình trạng giao cho cán tài làm kiêm nhiệm bước hoàn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý NSNN Định k luân chuyển cán nhằm xây dựng đội ngũ cán vừa hồng vừa chuyên Có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tạo lòng tin nhân dân Nhà nước 85 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán nâng cao trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin, đặc biệt cán tài tham gia vào hệ thống Tabmis, xây dựng lực lượng cán tin học theo hướng chuyên nghiệp, tổ chức tốt n tâm cơng tác lâu dài, coi cần thiết mục tiêu quan trọng hệ thống quản lý chi thường xuyên NSNN 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đổi với Chính phủ ngành Trung ương Luật NSNN cần sớm chỉnh sửa, hướng cụ thể vào việc áp dụng khung chi tiêu trung hạn thực quản lý ngân sách theo kết đầu Xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, chặt chẽ khơng khoan nhượng Hồn thiện hệ thống Luật Tài để đặt móng pháp lý cho trình huy động phân phối nguồn tài Do đó, hồn thiện hệ thống pháp Luật Tài xem điều kiện cần để sử dụng hiệu cơng cụ tài quản lý kinh tế vĩ mơ Hồn thiện Luật Tài xem xét hai góc độ: xây dựng đồng hệ thống Luật Tài tăng cường pháp chế tài đời sống KT-XH Tăng cường khâu thi hành luật Cần phải hình thành thái độ khơng khoan nhượng việc bảo vệ luật pháp nói chung pháp luật chuyên ngành nói riêng Một khó khăn khiến luật chậm vào đời sống KT-XH văn luật thiếu đồng bộ, thể điểm: thời gian, quy định hướng dẫn,… Vì vậy, hồn thiện mơi trường pháp lý bao gồm nâng cao lực ban hành văn pháp lý máy hành pháp ; Cần đồng hóa văn hướng dẫn luật bộ, ngành Trung ương Hạn chế tình trạng văn ban hành không áp dụng địa phương Phổ cập hoá kiến thức pháp luật đến người dân, trước hết công chức Bảo đảm cho sách, cơng cụ tài chính, tiêu tài vĩ mơ dự báo tài có chất lượng Khn khổ chi tiêu trung 86 hạn thiết lập dựa mối liên hệ biện chứng chặt chẽ sách kinh tế vĩ mơ sách tài khố Các dự báo đáng tin cậy nguồn lực tương lai để xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn Lựa chọn ưu tiên phân bổ Động việc chuyển sang sử dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn nhằm tạo chế tốt việc xếp hợp lý nguồn ngân sách gắn liền với sách bố trí ngân sách cách có trọng tâm, trọng điểm giới hạn nguồn lực công Bảo đảm kỷ luật ngân sách Việc phân bổ ngân sách phải tuân thủ tiêu tài khống chế khn khổ ngân sách trung hạn xác định Các quan, ban, ngành, địa phương phải chấp thuận khoản ngân sách phân bổ Khuôn khổ chi tiêu trung hạn đòi hỏi có hệ thống thể chế có sở pháp lý để thực Các quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải coi khuôn khổ chi tiêu trung hạn khuôn khổ cho định chi tiêu Các nhà lãnh đạo cấp, bộ, ngành phải chấp nhận khuôn khổ chi tiêu trung hạn phương tiện sử dụng định phân bổ nguồn lực Nâng cao lực xử lý, phân tích thơng tin dự báo Thiết kế khuôn khổ chi tiêu trung hạn đòi hỏi phải có thơng tin đầu vào, lực xử lý, phân tích thơng tin dự báo tốt làm sở cho tính toán kỹ thuật kế hoạch ngân sách trung hạn Tăng cường tính minh bạch tài khóa sách Minh bạch tài sách nâng cao trách nhiệm giải trình đối tượng tham gia vào quy trình khn khổ chi tiêu trung hạn Minh bạch tài có nghĩa việc cơng khai trước công chúng cấu chức Chính phủ, ý đồ sách tài chính, dự báo tài Minh bạch sách có nghĩa cơng khai trước cơng chúng ý định Chính phủ lĩnh vực cụ thể, cần phải đạt kết gì, chi phí việc đạt kết Minh bạch có nghĩa việc báo cáo cơng bố thành tích thực nhiệm vụ kinh tế - trị - xã hội với kết đầu đạt 87 3.3.2 Đối với HĐND UBND tỉnh Luangprabang Cần hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ ngân sách phù hợp với định hướng đổi quản lý chi thường xuyên NSNN, trọng tới quyền trách nhiệm tự chủ tài đơn vị sử dụng ngân sách nguồn tài Đồng thời bảo đảm cân đối hài hoà nguồn số lượng chất lượng dự tốn chi thường xun sở, ban ngành, góp phần đảm bảo tính cơng bằng, bình đẳng bền vững quản lý sử dụng dự toán chi thường xun Cần cụ thể hóa văn sách, chế độ hướng dẫn định mức chi tiêu dự toán chi thường xuyên làm sở quản lý, áp dụng đơn vị sử dụng NSNN địa bàn tỉnh Thiết lập hệ thống chế lập kế hoạch ngân sách theo khuôn khổ trung hạn lập dự toán chi thường xuyên NSNN sở khuôn khổ chi tiêu trung hạn; Thay đổi tư xây dựng kế hoạch ngân sách sở nguồn lực có cách quản lý chi thường xuyên NSNN chủ yếu dựa sở kết đầu Hoàn thiện hệ thống trao quyền tự chủ tài cho đơn vị có sử dụng NSNN địa bàn tỉnh, đơn vị nghiệp có thu giáo dục, đào tạo, y tế, phát truyền hình, văn hố, thể thao Hồn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN đơn vị hành chính, bảo đảm số lượng chất lượng dịch vụ cải thiện, đáp ứng nhu cầu cách hành mục tiêu phát triển KT-XH tỉnh Luangprabang Hệ thống chế độ định mức chi tiêu sử dụng dự toán chi thường xuyên NSNN đơn vị hành chính, đơn vị nghiệp cần thay đổi, điều chỉnh quy định rõ theo hướng đổi xác định theo kết đầu Đối với khu vực hành chính, cần quy định rõ, chặt chẽ, cụ thể chế độ, định mức sử dụng Đối với đơn vị nghiệp, nên quy định khung giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sử dụng Hạn chế áp đặt chế độ quản lý kiểu kiểm soát trước đây, trọng mạnh mẽ tới kết đầu khoản chi thường xuyên NSNN 88 Trong chờ đợi sửa đổi Luật NSNN theo hướng lập kế hoạch ngân sách theo khuôn khổ trung hạn dựa theo kết đầu ra, Luangprabang nên chủ động nghiên cứu, đào tạo thí điểm mơ hình quản lý để thúc đẩy có hiệu trình quản lý chi tiêu địa bàn Luangprabang cần chủ động phối hợp với Trung ương việc thể chế hố cơng khai hố việc đổi quy trình ngân sách, bao gồm quy trình lập, phân bổ phê chuẩn kế hoạch ngân sách, quy trình thực cấp phát, tốn, quy trình tốn ngân sách Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa lĩnh vực nghiệp; triệt để thực việc đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ dịch vụ nghiệp công nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ Tiến tới thực đặt hàng cung cấp dịch vụ công thay cấp phát dự tốn theo biên chế, nhiệm vụ chun mơn Tóm tắt chương rên c s đánh giá thực tr ng quản lý chi thường xuyên NSNN t i tỉnh Luang rabang tr ng chư ng chư ng t trung nghiên cứu đề xuất s đ nh hướng hệ th ng giải há nh m h àn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN đ a bàn tr ng thời gian tới ba gồm: quan điểm mục tiêu h àn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN hù h với tình hình hát triển K đ a hư ng Đồng thời lu n v n đưa nhóm giải há thi t thực nh m h àn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN đ a bàn Để giải há nêu có t nh khả thi lu n v Ch nh hủ ộ tài ch nh ch nh quyền đ a ngân sách đ i với đ n v thụ hư thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách đ a bàn trình cải cách tài ch nh cơng tr ng giai đ 89 KẾT LUẬN Ngân sách tỉnh phận cấu thành NSNN, lực lượng vật chất đảm bảo phát triển, công cụ để quản lý kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Thực quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh nội dung quan trọng quản lý chi NSNN cần bảo đảm tính cơng khai, chặt chẽ quy định pháp luật Tuy nhiên, công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Luang- prabang nước CHDCND Lào gặp khó khăn, thách thức khơng nhỏ Việc ổn định phát triển thu - chi ngân sách tỉnh tốn khó, đòi hỏi cần có quan tâm mức đến công tác quản lý chi NSNN tỉnh nay, đặc biệt công tác quản lý chi thường xun ngân sách tỉnh Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, đơn vị thuộc tỉnh Nhiệm vụ chi thường xuyên có vai trò tác động to lớn hoạt động địa phương Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Luangprabang nước CHDCND Lào đòi hỏi phải có giải pháp để nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh, nhằm phát huy hiệu lực quản lý chi ngân sách tỉnh từ bước ổn định, phát triển ngân sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, việc nâng cao chất lượng thẩm tra dự toán, toán chi thường xuyên điều kiện quan trọng để quyền tỉnh định chi tiêu đắn, góp phần quan trọng thực tiết kiệm chi bảo đảm chi có hiệu cho hoạt động thường xuyên Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Luangprabang, luận văn đánh giá trung thực, khách quan hạn chế nguyên nhân chúng, từ đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Những đóng góp chủ yếu đề tài nêu khái quát nội dung mà luận văn đề cập Hy vọng ý kiến đóng góp tích cực cho q trình đổi hồn thiện quản lý chi thường xuyên NS tỉnh 90 Luangprabang nói riêng, đổi quản lý tài nước CHDCND Lào nói chung với mục tiêu thực thành công chiến lược tài chính, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương đất nước./ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Luật Ngân sách Nhà nước hệ thống văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Châu (2011), Quản lý chi ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ, Học viện tài chính, Hà Nội Học viện hành (2004), Giáo trình quản lý Nhà nước Tài cơng Kho bạc Nhà nước tỉnh Luangprabang (2014-2016), Báo cáo tổng kết thu - chi ngân sách Nhà nước hàng năm Trần Văn Lâm (2009), Giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương góp phần thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu cơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Sở Tài tỉnh Luangprabang (2013-2016), Báo cáo thu chi ngân sách tỉnh Luangprabang từ năm 2013-2016 Nguyễn Hữu Tài (2007), Giáo trình lý thuyết Tài - Tiền tệ, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Bùi Duy Thanh (2010), Hoàn thiện chế quản lý ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Học viện Tài chính, Hà Nội 10 Nguyễn Bá Trì (2006), Hồn thiện quản lý Nhà nước chi NSNN qua kho bạc Nhà nước, Luận văn thạc sĩ, Học viện Tài chính, Hà Nội 11 Trần Đình Ty (2003), Quản lý tài cơng, Nxb Lao động, Hà Nội 12 Luận văn Thạc sĩ “Cải cách quản lý thu ngân sách nhà nước Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào” tác giả Khamphet Vanghan, Học viện trị hành quốc gia Lào năm 2014 13 Luận văn Thạc sĩ “Quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn Tỉnh Viêng Chăn nước CHDCND Lào” tác giả Khamphon Souphida, Học viện trị hành quốc gia Lào năm 2011 92 14 Luận văn Thạc sĩ Quản tri kinh doanh “Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đắc Nông nước CHXHCN Việt Nam” tác giả Phạm Quốc Hiệp năm 2014 Luận văn Thạc sĩ Học viện trị hành quốc gia Lào “Quản lý ngân sách nhà nước Văn phòng phủ” tác giả Thongpan Silavong năm 2012 16 Luận văn Thạc sĩ Tài ngân hàng “Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định nước CHXHCN Việt Nam” Học viện hành quốc gia, năm 201 17 Các văn tỉnh Luangprabang quản lý ngân sách 18 Luật ngân sách nhà nước nước CHDCND Lào 93 ... thống hóa lý luận chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước khảo sát, phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Luangprabang. .. tác quản lý NSNN nói chung quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh nói riêng, tơi định chọn đề tài: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nư c tỉnh Luangprabang nư c Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ... 1.2 Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 21 1.2.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh .21 1.2.2 Mục tiêu quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 22 1.2.3 Nội dung quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh luangprabang nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh luangprabang nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn