Chuong 1 moi truong va tai nguyen

41 25 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 21:10

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHIA SẺ HỌC HỎI LẮNG NGHE NGUYÊN TẮC HỌC TẬP Thực theo nguyên tắc học tập người lớn Học tập đa giác quan Tham gia tích cực Sử dụng tài liệu có hiệu Đầu tiên cuối Thực hành củng cố Phản hồi Làm mẫu Kết cấu môn học: 45 tiết lớp - 30 tiết: lý thuyết - 15 tiết: thuyết trình Điểm số mơn học: 100 - 30 điểm thuyết trình + điều kiện - 10 điểm chuyên cần - 60 điểm thi cuối kỳ Chuyên cần - SV tham dự đủ tiết học lớp theo quy định (thơng qua hình thức điểm danh khác nhau) - Không đến muộn 10 phút - Các quy định thông thường lớp học Thuyết trình a) Phân nhóm - Gồm nhóm - Mỗi nhóm có nhóm trưởng 6-7 thành viên SV tự thành lập nhóm đề cử nhóm trưởng - Nhóm trưởng lên danh sách thành viên nhóm CQ-FTU b) Chủ đề (gợi ý) cho phần thuyết trình Tài ngun khống sản Tài nguyên rừng Tài nguyên đất Tài nguyên nước Không khí c) Chuẩn bị luận để thuyết trình - Độ dài luận: không 20 trang d) Trình bày tiểu luận - trình bày viết trước lớp nhóm lại có nhiệm vụ đọc phản biện viết nhóm trình bày CHƯƠNG1 MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Mục tiêu Biết số khái niệm môi trường, thành phần mơi trường Phân tích chức môi trường Xác định vấn đề đặt môi trường Thế giới Việt Nam ĐÃ BIẾT VÀ MUỐN BIẾT Phiếu học tập (15 phút) Nhiệm vụ: Hãy nêu điều bạn biết muốn biết môi trường ( khái niệm, thành phần, chức vấn đề đặt môi trường giới Việt Nam) Điều bạn biết Điều bạn muốn biết Điều bạn học - - - - - MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN HỆ SINH THÁI = Quần - xã sinh vật + mơi trường vơ sinh Nhóm hệ sinh thái cạn VD: rừng nhiệt đới, sa mạc,… - Nhóm hệ sinh thái nước mặn VD: sinh thái ven biển, sinh thái vùng khơi - Nhóm hệ sinh thái nước VD: ao hồ, sông, suối,… SUY THỐI MƠI TRƯỜNG • • Khơng gian sống người Nơi chứa đựng nguồn tài loài sinh vật • ngun • Mất an tồn nơi cư trú • • • MƠI TRƯỜNG Sai lệch thơng tin Nơi lưu trữ cung cấp nguồn thông tin Cạn kiệt tài nguyên • • • Xả thải mức Nơi chứa đựng phế thải SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  Là tai biến rủi ro do: hoạt động người biến đổi thất thường tự nhiên => gây nhiễm, suy thối biến đổi MT nghiêm trọng SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG • • Lũ lụt, hạn hán, động đất • Sự cố tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển khống sản, dầu mỏ, sập hầm lò, vỡ đường ống dẫn dầu khí, đắm tàu, cố sở lọc dầu… • Sự cố kỹ thuật gây nguy hại môi trường sở sản xuất kinh doanh, cơng trình kinh tế, kỹ thuật, an ninh, quốc phòng… Sự cố nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất… Lơt ë Hµ TÜnh Gia súc đứng hai đảo nhỏ, vây quanh nước lũ, bang Bihar, Ấn Độ TỊ NẠN MÔI TRƯỜNG Tị nạn môi trường việc người buộc phải rời khỏi nơi cư trú truyền thống tạm thời hay vĩnh viễn nguyên nhân môi trường gây nguy hiểm cho sống họ II TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Khái niệm, đặc điểm phân loại TNTN 1.1 Tài nguyên thiên nhiên ? TNTN nguồn cải vật chất nguyên khai hình thành, tồn tự nhiên mà người khai thác, chế biến, sử dụng để thoả mãn nhu cầu tồn phát triển Tài nguyên bao gồm:  nguồn nguyên liệu, nhiên liệu  lượng  thơng tin có trái đất  không gian vũ trụ liên quan 1.2 Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên - Phân bố không đồng - Hình thành qua trình phát triển lâu dài, đặc biệt tự nhiên - Sự khan hiếm, thiếu hụt TNTN khắc phục thơng qua chuyển dịch (mua bán) thay nhờ có phát triển KHCN 1.3 Phân loại tài nguyên thiên nhiên TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TÀI NGUYÊN VÔ HẠN TÀI NGUYÊN HỮU HẠN TN PHỤC HỒI TN KHÔNG THỂ PHỤC HỒI Năng lượng mặt (Động vật, thực vật, độ phì (khống sản, dầu khí.) đất,) trời, thuỷ triều, gió, khơng khí Định hướng khai thác, sử dụng, bảo tồn phát triển TNTN ... mẫu Kết cấu môn học: 45 tiết lớp - 30 tiết: lý thuyết - 15 tiết: thuyết trình Điểm số mơn học: 10 0 - 30 điểm thuyết trình + điều kiện - 10 điểm chuyên cần - 60 điểm thi cuối kỳ Chuyên cần - SV... tham dự đủ tiết học lớp theo quy định (thơng qua hình thức điểm danh khác nhau) - Không đến muộn 10 phút - Các quy định thông thường lớp học Thuyết trình a) Phân nhóm - Gồm nhóm - Mỗi nhóm có nhóm... tiểu luận - trình bày viết trước lớp nhóm lại có nhiệm vụ đọc phản biện viết nhóm trình bày CHƯƠNG1 MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Mục tiêu Biết số khái niệm môi trường, thành phần mơi trường Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 1 moi truong va tai nguyen, Chuong 1 moi truong va tai nguyen, a. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG, CHỨC NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn