Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án

3 6,521 95 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 01:10

Phòng GD & ĐT huyện tam đảo Trờng tiểu học đồng tiến . . Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi lớp 5 Năm học: 2008 - 2009 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề) Họ và tên học sinh: Số báo danh: A. Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái trớc phơng án em cho là đúng. Bài 1: Tìm số còn thiếu trong ô trống : 5 ì : 3 ì 4 299 = 2001 A. 342 B. 343 C. 344 D. 345 Bài 2 : Không tính kết quả, cho biết tổng sau đây có chia hết cho 9 không ? 3 + 12 + 21 + 30 + 39 + 48 + 57 + 66 + 75 A. Có chia hết B. Không chia hết C. Chia d 5 D. Không xác định đợc Bài 3: Cân nặng trung bình của Huy và Tuấn là 36,5 kg. Huy nặng hơn Tuấn 5 kg. Hỏi Huy nặng bao nhiêu ki lô gam? A. 31,5 kg B. 39 kg C. 34 kg D. 41,5 kg Bài 4: Nếu bán kính của đờng tròn tăng 2 lần thì chu vi của đờng tròn tăng gấp : A. 4 lần B. 3 lần C. 2 lần D. 314 lần Bài 5: Lớp 5A có 40 bạn, đầu năm học dự kiến 55% bạn đạt học sinh giỏi. Kết thúc năm học có thêm 8 bạn nữa đạt học sinh giỏi. Hỏi lớp 5A cuối năm học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ? A. 30 bạn B. 22 bạn C. 14 bạn D. 32 bạn Bài 6: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 0,8 m và chiều cao 4 1 m là: A. 2 m 2 B. 1 m 2 C. 0,98m 2 D. 0,24 m 2 Bài 7: Số thích hợp để thay vào chỗ có dấu (?) là : A. 5 B. 10 C. 30 D. 8 Thực hiện: Nguyễn Huy Tuấn 72 16 3 24 1 ? 8 2 9 Bài 8: Cho 5 chữ số : 1, 2, 3, 4, 5 . Có thể lập đợc tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5 ? A. 12 B. 20 C. 24 D. 18 B. Phần tự luận Bài 1: Chọn số thích hợp điền vào ô trống : 1 9 7 15 13 2 5 23 47 95 Bài 2: Tìm số còn thiếu trong dãy số sau : 1, 4, 10, 22, 46, ., 190. Bài 3 :Gọi ABC là tam giác thứ nhất. Nối điểm chính giữa các cạnh của tam giác ABC ta đ- ợc tam giác thứ hai. Nối điểm chính giữa các cạnh của tam giác thứ hai ta đợc tam giác thứ ba . Và cứ tiếp tục vẽ nh vậy mãi ( xem hình vẽ ). Hỏi : a) Có tất cả bao nhiêu tam giác trên hình vẽ khi ta vẽ nh vậy đến tam giác thứ 20. b) Cho biết diện tích tam giác ABC bằng 64 cm 2 . Tính diện tích tứ giác ABPN ? Bài giải Thực hiện: Nguyễn Huy Tuấn Đáp án A. Phần trắc nghiệm Bài 1: ( 0,75 đ) D Bài 2: (0,75 đ) A Bài 3: ( 0,5 đ) B Bài 4: (0,5 đ) C Bài 6: ( 1đ) B Bài 7: (0,5) D Bài 8: (1 đ) C B. Phần tự luận Bài 1: (1đ) Mỗi ô điền đúng đợc 0,5 điểm Số phải điền là 21 và 11 Bài 2: (0,5 đ) Số còn thếu trong dãy là: 94 Bài 3: (2,5 đ) a) ( 1,5 điểm ) : Nhận xét rằng : - Sau khi vẽ tam giác thứ 1 có : 1 ( tam giác ) - Sau khi vẽ tam giác thứ 2 có : (0,5điểm) 1 + 4 = 5 ( tam giác ) - Sau khi vẽ tam giác thứ 3 có : 1 + 4 + 4 = 9 ( tam giác ) (0,5điểm) hay 1 + 4 x 2 = 9 ( tamgiác ) . Nhận xét tơng tự sau khi vẽ tam giác thứ 4 có 1 + 4 x 3 = 13 (tam giác) Vậy khi ta vẽ đến tam giác thứ 20 thì số tam giác trên hình vẽ là : (0,5điểm) 1 + 4 x 19 = 77 ( tam giác ) b) ( 1 điểm ) - Diện tích tam giác ABC gấp đôi diện tích tam giác ABN ( chung đờng cao hạ từ B, đáy AC gấp đôi đáy AN ). ( 0,25 điểm ) - Diện tích tam giác ABN gấp đôi diện tích tam giác AMN ( chung đờng cao hạ từ N, đáy AB gấp đôi đáy AM ). Do đó diện tích tam giác ABC gấp 4 lần diện tích tam giác AMN. ( 0,25 điểm ) Hay diện tích tam giác AMN bằng 4 1 diện tích tam giác ABC. Xét tơng tự ta có : diện tích tam giác BMP bằng diện tích tam giác CPN và cùng bằng 4 1 diện tích tam giác ABC. Suy ra diện tích tam giác MNP cũng bằng 4 1 diện tích tam giác ABC . ( 0,25 điểm ) Vậy S ABPN = S AMN + S MNP + S MBP = 4 3 S ABC = 4864 4 3 =ì ( cm 2 ) ( 0,25 điểm ) ĐS . Thực hiện: Nguyễn Huy Tuấn . học đồng tiến . . Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi lớp 5 Năm học: 2008 - 2009 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề) Họ và tên học. sau đây có chia hết cho 9 không ? 3 + 12 + 21 + 30 + 39 + 48 + 57 + 66 + 75 A. Có chia hết B. Không chia hết C. Chia d 5 D. Không xác định đợc Bài 3: Cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án

Bình luận về tài liệu de-thi-trang-nguyen-nho-tuoi-lop-5-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP