Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9651 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 3293
60
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 01:10

Mô tả: Phòng GD & ĐT huyện tam đảo Trờng tiểu học đồng tiến . . Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi lớp 5 Năm học: 2008 - 2009 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề) Họ và tên học sinh: Số báo danh: A. Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái trớc phơng án em cho là đúng. Bài 1: Tìm số còn thiếu trong ô trống : 5 ì : 3 ì 4 299 = 2001 A. 342 B. 343 C. 344 D. 345 Bài 2 : Không tính kết quả, cho biết tổng sau đây có chia hết cho 9 không ? 3 + 12 + 21 + 30 + 39 + 48 + 57 + 66 + 75 A. Có chia hết B. Không chia hết C. Chia d 5 D. Không xác định đợc Bài 3: Cân nặng trung bình của Huy và Tuấn là 36,5 kg. Huy nặng hơn Tuấn 5 kg. Hỏi Huy nặng bao nhiêu ki lô gam? A. 31,5 kg B. 39 kg C. 34 kg D. 41,5 kg Bài 4: Nếu bán kính của đờng tròn tăng 2 lần thì chu vi của đờng tròn tăng gấp : A. 4 lần B. 3 lần C. 2 lần D. 314 lần Bài 5: Lớp 5A có 40 bạn, đầu năm học dự kiến 55% bạn đạt học sinh giỏi. Kết thúc năm học có thêm 8 bạn nữa đạt học sinh giỏi. Hỏi lớp 5A cuối năm học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ? A. 30 bạn B. 22 bạn C. 14 bạn D. 32 bạn Bài 6: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 0,8 m và chiều cao 4 1 m là: A. 2 m 2 B. 1 m 2 C. 0,98m 2 D. 0,24 m 2 Bài 7: Số thích hợp để thay vào chỗ có dấu (?) là : A. 5 B. 10 C. 30 D. 8 Thực hiện: Nguyễn Huy Tuấn 72 16 3 24 1 ? 8 2 9 Bài 8: Cho 5 chữ số : 1, 2, 3, 4, 5 . Có thể lập đợc tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5 ? A. 12 B. 20 C. 24 D. 18 B. Phần tự luận Bài 1: Chọn số thích hợp điền vào ô trống : 1 9 7 15 13 2 5 23 47 95 Bài 2: Tìm số còn thiếu trong dãy số sau : 1, 4, 10, 22, 46, ., 190. Bài 3 :Gọi ABC là tam giác thứ nhất. Nối điểm chính giữa các cạnh của tam giác ABC ta đ- ợc tam giác thứ hai. Nối điểm chính giữa các cạnh của tam giác thứ hai ta đợc tam giác thứ ba . Và cứ tiếp tục vẽ nh vậy mãi ( xem hình vẽ ). Hỏi : a) Có tất cả bao nhiêu tam giác trên hình vẽ khi ta vẽ nh vậy đến tam giác thứ 20. b) Cho biết diện tích tam giác ABC bằng 64 cm 2 . Tính diện tích tứ giác ABPN ? Bài giải Thực hiện: Nguyễn Huy Tuấn Đáp án A. Phần trắc nghiệm Bài 1: ( 0,75 đ) D Bài 2: (0,75 đ) A Bài 3: ( 0,5 đ) B Bài 4: (0,5 đ) C Bài 6: ( 1đ) B Bài 7: (0,5) D Bài 8: (1 đ) C B. Phần tự luận Bài 1: (1đ) Mỗi ô điền đúng đợc 0,5 điểm Số phải điền là 21 và 11 Bài 2: (0,5 đ) Số còn thếu trong dãy là: 94 Bài 3: (2,5 đ) a) ( 1,5 điểm ) : Nhận xét rằng : - Sau khi vẽ tam giác thứ 1 có : 1 ( tam giác ) - Sau khi vẽ tam giác thứ 2 có : (0,5điểm) 1 + 4 = 5 ( tam giác ) - Sau khi vẽ tam giác thứ 3 có : 1 + 4 + 4 = 9 ( tam giác ) (0,5điểm) hay 1 + 4 x 2 = 9 ( tamgiác ) . Nhận xét tơng tự sau khi vẽ tam giác thứ 4 có 1 + 4 x 3 = 13 (tam giác) Vậy khi ta vẽ đến tam giác thứ 20 thì số tam giác trên hình vẽ là : (0,5điểm) 1 + 4 x 19 = 77 ( tam giác ) b) ( 1 điểm ) - Diện tích tam giác ABC gấp đôi diện tích tam giác ABN ( chung đờng cao hạ từ B, đáy AC gấp đôi đáy AN ). ( 0,25 điểm ) - Diện tích tam giác ABN gấp đôi diện tích tam giác AMN ( chung đờng cao hạ từ N, đáy AB gấp đôi đáy AM ). Do đó diện tích tam giác ABC gấp 4 lần diện tích tam giác AMN. ( 0,25 điểm ) Hay diện tích tam giác AMN bằng 4 1 diện tích tam giác ABC. Xét tơng tự ta có : diện tích tam giác BMP bằng diện tích tam giác CPN và cùng bằng 4 1 diện tích tam giác ABC. Suy ra diện tích tam giác MNP cũng bằng 4 1 diện tích tam giác ABC . ( 0,25 điểm ) Vậy S ABPN = S AMN + S MNP + S MBP = 4 3 S ABC = 4864 4 3 =ì ( cm 2 ) ( 0,25 điểm ) ĐS . Thực hiện: Nguyễn Huy Tuấn . học đồng tiến . . Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi lớp 5 Năm học: 2008 - 2009 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề) Họ và tên học. sau đây có chia hết cho 9 không ? 3 + 12 + 21 + 30 + 39 + 48 + 57 + 66 + 75 A. Có chia hết B. Không chia hết C. Chia d 5 D. Không xác định đợc Bài 3: Cân

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 5 + Đáp án

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-trang-nguyen-nho-tuoi-lop-5-dap-an

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.0794169902802 s. Memory usage = 17.76 MB