Kế hoạch bộ môn công nghệ 8 ( 2009 - 2010 )

8 329 12
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 00:10

KẾ HOẠCH BỘ MÔN Công nghệ 8 I ĐẶC ĐIỂM BỘ MÔN : Môn công nghệ 8 quán triệt những quan điểm sau : **Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông và chuẩn bị phân luồng cho học sinhTrên tinh thần đó môn công nghệ trang bị cho học sinh một số kiến thứ cơ bản về vẽ kỹ thuật -cơ khí - kĩ thuật điện **Môn công nghệ 8 mang nhiều tính thực tiễn cần phải kết hợp lí thuyêt với thực hành dể củng cố kiến thức và hình thành những kĩ năng cần thiếtccccho học sinh **trong quá trìng dạy môn công nghệ quan điểm công nghệ càn được quán triệt II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1 Thuận lợi : - nhà trường đặc biệt là ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chuyên môn tạo điều kiện đẻ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học -có nhiều giáo viên dạy cùng nhóm công nghệ 8 nên có điều kiện trao đổi học hỏi kinh nghiệm nâng cao chuyên môn 2 Khó khăn: -trương trình SGK thay đổi phương pháp giáo dục đổi mới -Đồ dùng dạy học tranh vẽ mô hình trang thiết bị dạy học môn công nghệ 8 còn thiếu III KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM : Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình yêú SL % SL % SL % SL % SL % 1 CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KÌ I lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu HỌC KÌ II lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % SL % CẢ NĂM lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu 2 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1Tạo cho học sinh lßng say mê hứng thú học tập bộ môn - có thói quen lao động có kế hoạch tuân theo qui trình công nghệ và an toàn lao động 1 thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn do bộ giáo dục và phòng giáo dục đề ra -soạn đủ giáo án dạy đủ số tiết và kiểm tra đủ bài qui định theo phân phối chương trình 2Tích cực đổi mới phương pháp dạy học : -Dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh -Thông qua tổ chức các hoạt động chuyển từ học tập thụ động sang học tập sáng tạo -Chú trọng việc rèn luyện phương pháp tự học -Dạy học hợp tác giúp học sinh được thể hiện hết khả năng của mình 3 -thiết kế bài học theo phương pháp tích cực : 4- tăng cường thực hành và rèn luyện óc “ công nghệ ”giúp học sinh rèn luyện óc quan sát nhận xét và rút ra kết luận 5 -đổi mới đánh giá học sinh và đánhgiá công bằng : - đánh giá kiến thức - đánh giá kĩ năng -đánh giá thái độ -đánh giá cần kết hợp giữa học sinh ,của tập thể nhóm và sự đánh của giáo viên 6 - giáo viên tích cực tự học tự bồi dưỡngnghiên cứu tài liệu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ , tham gia đầy đủ các chuyên đề do phòng giáo 3 K HOCH CHNG C nm : 35 tun 2 tit = 70 Hc kỡ I : 18 tun 2 tit = 36 tit Hc kỡ II : 17 tun 2 tit = 34 tit Phn I: V K THUT gm 2 chng : Chơng I:Bản vẽ các khối hình học Chơng II : Bản vẽ kĩ thuật Chơng thi gian Mc tiờu kin thc Kĩ năng Chuẩn bị của thầy và trò Phơng pháp chơng I T tit: 1 4 *Hc sinh bitc vai trũ ca bn v k thut trong sn sut v i sng *hiu c mt s kin thc v phộp chiu v cỏc hỡnh chiu vuụng gúc * nhn bit 1 s cỏc khi a din v cỏc khi trũn thng gp *c dc mt s bn v hỡnh chiu ca cỏckhihỡnhhc v vt th n gin ** hỡnh thnh k nng c bn v hỡnh chiu *k nng v mt s hỡnh chiu ca mt s vt th n gin *k nng trỡnh by bi v k thut cõn i ỳng p *phỏt huy trớ tng tng khụng gian *tranh v cỏc hỡnh SGK *mụ hỡnh vt tht *bn v hỡnh chiu phúng to *Phng phỏp: vn ỏp gi m v thuyt trỡnh Chng tun Kin thc K nng Chun b ca thy Phng phỏp 4 Chng II Tun 4 8 Tit 8-16 Bit c mt s khỏi nim v bn v k thut - Hỡnh ct biu din ren. - Ni dung: Cỏch c bn v k thut n gin (bn vc chi tit, bn v lp, bn v nh). - ễn tp + Kim tra. - Hỡnh thnh tỏc phong lm vic khoa hc chớnh xỏc, ỳng quy nh. - Nhn dng hỡnh ct, mt ct, hỡnh chiu. - Rốn luyn k nng c bn v k thut, nhn dng ren . - V k thut 1 s hỡnh n gin. - Hỡnh v minh ha. - Vt th n gin (Mụ hỡnh) Kin thc GV dựng bn v v h thng cõn hi chn lc HS t tỡm ra kin thc mi thc hnh nm vng C III Gia cụng c khớ Tit 20-24 - HS nm c vai trũ c khớ trong SK i sng. - Bit c c im, cụng dng v phõn bit c 1 s vt liu c khớ nh gang, thộp, ng, nhụm v hp kim. - Nhn bit 1 s dng c c?m tay n gin trong c khớ. - Hiu c quy nh v ATL trong gia cụng vt liu Chng III, chng IV v chng V. Bit c s a dng ca sn phm c khớ v quy trỡnh sn xut. - Bit cỏch s dng 1 s dng c cm tay n gin trong c khớ. - Bit t th v thao tỏc c bn trong KT ly du ca, c, da, khoan kim loi. - Rốn luyn tỏc phong cụng nghip - 1 s sn phm c khớ. - Mu vt liu c khớ. - 1 s SP ch to t vt liu c khớ. GV gii thiu cỏc dng c thụng qua mụ hỡnh. HS thc hnh nm vng kin thc. Chơng IV Tun 13 n - HS hiểu đợc KN về chi tiết máy. - Biết đợc các kiểu lắp ghép - Biết cách phân loại, nhận dạng biết và ứng dụng của - Tranh vẽ dòng dọc, các chi tiết máy, - HS tìm ra kiến thức dới sự hớng dẫn của GV. 5 Chi tiết máy và lắp ghép 15 Tiết 24- 29 chi tiết máy, ứng dụng. - Biết đợc cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng các mối ghép thờng gặp. - Phân biệt đợc các kiểu mối ghép thông dụng. những chi tiết máy phổ biến trong ngành cơ khí. - Thực hiện các mối ghép đơn giản theo đúng quy trình hớng dẫn. mối ghép. - Bộ mẫu các chi tiết máy nh bulông, mối ghép. - Bộ mẫu các chi tiết máy nh bulông, đai ốc. - GV tổ chức cho HS thực hành nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. ChơngV truyềnvà biến đổi chuyển động Tuần 15- 17 Tiết 30- 33 Tiết 35- 36 - HS tìm hiểu đợc sự cần thiết phải truyền và biến đổi chuyển động trong máy móc, thiết bị. - Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm ứng dụng của các cơ cấu truyền. + Biến đổi chuyển động. - Kiểm tra thực hành. - Kiểm tra học kỳ I. - Có kỹ năng tháo lắp, kiểm tra tỷ số truyền của các bộ truyền chuyển động. - Làm việc 1 bộ cơ cấu biến đổi chuyển động đơn giản. - Tranh vẽ mô hình (truyền chuyển động). - Bánh đai: Bánh răng, xích. - Cơ cấu tay quay, thanh lắc. GV phải giới thiệu mô hình HS tìm hiểu -> kiến thức mới. - Thực hành kỹ. Tổng kết phần cơ khí Tiết 34 HS nắm đợc hệ thống kiến thức về phần cơ khí đã học. - Nhận biết vật liệu. - Kỹ năng đo, kiểm tra sản phẩm. - Thực hành tháo, lắp ổ trục xe p - Hoàn thành các câu hỏi ở cuối câu mỗi bài. GV dùng hệ thống câu hỏi để HS hệ thống đợc kiến thức. 6 Phần III Chơng (bài 32) Chơng VI An toàn điện tuần 19 Tiết 37 Tuần 19- 20 Tiết 38- 40 - HS thấy đợc vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. - Nắm đợc quá trình sản xuất điện năng. - Hiểu đợc nguyên nhân tai nạn lao động. - Sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể ngời. - Biết sử dụng 1 số dụng cụ bảo vệ ATĐ. Gồm: Chơng VI, ch- ơng VII, chơng VIII. - Rèn luyện ý thức an toàn và tiết kiệm điện năng. - Cấp cứu ngời bị nạn. - Có ý thức thực hiện nguyên tắc an toàn trong sửa chữa sử dụng điện. - Biết sử dụng 1 số dụng cụ bảo vệ ATĐ - Tranh vẽ các nhà máy điện. Thông qua tranh vẽ, câu hỏi gợi mở để HS nắm đ- ợc nội dung bài học. - Kiến thức trong sách kết hợp với câu chuyện thực tế. - Dụng cụ cách điện: găng tay, thảm . - Phiếu học tập. - Mẫu báo cáo. Chơng VII Đồ dùng điện trong gia đình Tuần 21- 29 Tiết 41- 57 - Đặc tính và công dụng của vật liệu KTĐ. - Phân loại đồ dùng điện theo nguyên lý biến đổi, năng lợng. - Hiểu nguyên lý, cấu tạo, chức năng các bộ phậnh của đồ dùng điện. - Biết sử dụng đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật đảm bảo an toàn. - Biết sử dụng hợp lý, tiết kiệm điện năng. - Có thái độ nghiêm túc cẩn thận khi học môn công nghệ 8. - Tranh vẽ, vật mẫu 1 số đồ dùng điện trong gia đình. Tìm hiểu kiến thức thông qua các thiết bị điện cụ thể. Chơng VIII Mạng điện trong nhà Tuần 29- 35 Tiết 57 Tiết 58- 70 Kiểm tra chơng VII. - HS hiểu đặc điểm, yêu cầu cấu tạo của mạng điện trong nhà. - Hiểu đợc công dụng, cấu tạo nguyên lý làm việc của 1 số thiết bị đóng ngắt bảo vệ, lấy điện của mạng điện,S Đ mạch điện trong nhà. - Có kỹ năng sử dụng các thiết bị đơn giản trong nhà. - Đọc, vẽ thành thạo sơ đồ mạch điện trong nhà. - Thiết kế mạch điện sáng đơn giản trong nhà (gia đình). - Tranh vẽ cấu tạo mạng điện, hệ thống điện trong nhà. - Sơ đồ mạch điện trong gia đình. + Nguyên lý. + Lắp ráp. Tìm hiểu kiến thức thông qua các thiết bị đóng, cắt bảo vệ . Hệ thống câu hỏi ôn tập. 7 8 . KẾ HOẠCH BỘ MÔN Công nghệ 8 I ĐẶC ĐIỂM BỘ MÔN : Môn công nghệ 8 quán triệt những quan điểm sau : **Góp phần. sinhTrên tinh thần đó môn công nghệ trang bị cho học sinh một số kiến thứ cơ bản về vẽ kỹ thuật -cơ khí - kĩ thuật điện * *Môn công nghệ 8 mang nhiều tính thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bộ môn công nghệ 8 ( 2009 - 2010 ), Kế hoạch bộ môn công nghệ 8 ( 2009 - 2010 ), Kế hoạch bộ môn công nghệ 8 ( 2009 - 2010 )

Bình luận về tài liệu ke-hoach-bo-mon-cong-nghe-8-2009-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP