Hướng dẫn chèn file Flash vào PowerPoint

3 517 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 20:10

CHÈN FILE FLASH VÀO SLIDE CỦA POWERPOINT Lưu ý: - Khi chèn Flash vào PowerPoint thì máy tính của bạn đã cài đặt chương trình Flash Player để chơi file Flash. - Phải đặt file Flash trong cùng thư mục với file Powerpoint, nên sử dụng một thư mục chung để lưu các file flash, audio, video, powerpoint . Sau đây là các bước chèn một file Flash vào slide của PowerPoint. Bước 1: Mở file PowerPoint muốn chèn Flash bằng chương trình Microsoft PowerPoint. Bước 2: Nháy menu View -> Toolbar -> Control Toolbox. Thanh công cụ Control Toolbox xuất hiện. Bước 3: Nháy nút lệnh More Control (hình cái búa đinh và cái cờ lê), chọn Shockwave Flash Object Một khung hình chữ nhật sẽ hiện ra, file Flash sẽ được hiển bị bên trong khung này. Bước 4: Rê chuột kéo khung đến vị trí bất kỳ nào đó trong Slide mà bạn muốn file Flash hiển thị. Bước 5: Nháy chuột phải vào khung vừa tạo, chọn Properties. Hộp thọai Properties xuất hiện. Bước 6: Trên Tab Alphebet, tìm đến tùy chọn Movie và điền vào đó đường dẫn đầy đủ của file Flash muốn sử dụng vào khung ở bên phải. (Ví dụ D:\Flash\Test.swf) - Tùy chọn Playing, bạn thiết lập giá trị True. - Tùy chọn EmbedMovie, nếu muốn file Flash tự động chơi thì thiết lập giá trị True, nếu không muốn thì thiết lập giá trị của EmbedMovie là False để điều khiển bằng tay. Trong hộp thoại Properties này, bạn cũng có thể thiết lập chất lượng Flash (Quality), kích thước Flash (Width)… Bước 7: Đóng hộp thoại Properties, lưu file PowerPoint vừa chỉnh sửa và thử nghiệm lại kết quả. CHÚC THÀNH CÔNG! . CHÈN FILE FLASH VÀO SLIDE CỦA POWERPOINT Lưu ý: - Khi chèn Flash vào PowerPoint thì máy tính của bạn đã cài đặt chương trình Flash Player để chơi file. Sau đây là các bước chèn một file Flash vào slide của PowerPoint. Bước 1: Mở file PowerPoint muốn chèn Flash bằng chương trình Microsoft PowerPoint. Bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chèn file Flash vào PowerPoint, Hướng dẫn chèn file Flash vào PowerPoint, Hướng dẫn chèn file Flash vào PowerPoint

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn