Tay Son danh tan quan Thanh.ppt

Sergey Brin
Sergey Brin(11563 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 265
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 50 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 19:10

Mô tả: Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh Bµi 25 Phong trµo n«ng d©n t©y s¬n IV .t©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh. Phong trào Tây Sơn bùng nổ năm nào , ở đâu? N¨m1770 t¹i B×nh §Þnh N¨m 1771 t¹i An Khª N¨m 1772 t¹i Gia §Þnh 5 8 Câu 2 : Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa ban đầu là ai ? A . Nguyễn Nhạc. B . Nguyễn Huệ C . Nguyễn Lữ ? NguyÔn Nh¹c C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n tõ 1771 - 1788 ? C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n tõ 1771 - 1788 ? Trong Nam Ngoµi B¾c . đổ chính quyền họ Trịnh năm 1786 Đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh 1789 Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn năm 1777 Đánh tan quân xâm lược Xiêm năm 1785 Giới. NguyÔn Nh¹c C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n tõ 1771 - 1788 ? C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n

— Xem thêm —

Xem thêm: Tay Son danh tan quan Thanh.ppt, Tay Son danh tan quan Thanh.ppt, Tay Son danh tan quan Thanh.ppt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tay-son-danh-tan-quan-thanh-ppt

Đăng ký

Generate time = 0.258769989014 s. Memory usage = 18.45 MB