Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich

John Bardeen
John Bardeen(11537 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 647
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 18:10

Mô tả: CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN TUY AN Năm học: 2007 – 2008 CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN TUY AN Năm học: 2007 – 2008 1/ Thế nào là đại lượng tỉ lệ nghòch? 2/ Hãy nêu các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghòch với nhau? * Viết công thức liên hệ khi y tỉ lệ nghòch với x theo hệ số tỉ lệ a? * Khi đó x tỉ lệ nghòch với y theo hệ số tỉ lệ nào? * Áp dụng: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghòch. Điền số thích hợp vào ô trống x -1,2 4 y 1,5 3 -5 2 Tiết 27 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯNG TỈ LỆ NGHỊCH 1/ Bài toán 1: Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 vận tốc cũ? 1. Bài toán 1: Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 vận tốc cũ? = 1,2 v 1 1 2 t 2 1 v t = 6h v A B vận tốc cũ: 1 v thời gian cũ: 1 t = 6h vận tốc mới: thời gian mới: 2 1 1, 2v v= 2 t = ? Tóm tắt Vì vận tốc và thời gian tỉ lệ nghòch nên ta có: 2 1 1 2 v t = v t mà 2 1 v = 1,2v 2 1 v = 1,2 v ⇒ nên 1 2 t = 1,2 t với 1 t Vậy 2 6 t = = 5 1,2 Trả lời: Nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đó đi từ A đến B hết 5 giờ = 6 1 2 t t = 1,2 ⇒ Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ô tô lần lượt là 1 v và 2 v Thời gian tương ứng của ôtô lần lượt là 1 t và 2 t 2/ Bài toán 2: Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy? Tóm t tắ 4 đội: 36 máy Đội 1: Hoàn thành trong 4 ngày. Đội 2: Hoàn thành trong 6 ngày. Đội 3: Hoàn thành trong 10 ngày. Đội 4: Hoàn thành trong 12 ngày. Mỗi đội thực hiện trên diện tích như nhau Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? Gọi x 1 , x 2 , x 3 , x 4 lần lượt là số máy của mỗi đội. hay 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 1 2 3 4 x + x + x + x 36 = = = 60 1 1 1 1 36 + + + 4 6 10 12 60 1 2 3 4 x + x + x + x = 36 Vì thời gian và số máy là hai đại lượng tỉ lệ nghòch nên: 1 2 3 4 4x = 6x = 10 x = 12 x Vậy 1 1 x . 60 = 15 4 = 2 1 x = . 60 = 10 6 Trả lời: Số máy của bốn đội lần lượt là 15, 10, 6, 5. 3 1 x = . 60 = 6 10 4 1 x = . 60 = 5 12 ? Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết rằng: a) x và y tỉ lệ nghòch, y và z cũng tỉ lệ nghòch a/ Ta có a x = y b y = z ⇒ a a x = = . z b b z Vậy x và z tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là b) x và y tỉ lệ nghòch, y và z tỉ lệ thuận và Giải: a b . bài toán 2: Với 1 2 3 4 x , x , x , x Khi đó 1 2 3 4 x , x , x , x tỉ lệ với 1 1 1 1 ; ; ; 4 6 10 12 Nên 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 Theo tính. ta có: 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 1 2 3 4 x + x + x + x 36 = = = 60 1 1 1 1 36 + + + 4 6 10 12 60 1 2 3 4 x + x + x + x = 36 Vì thời gian và

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich, Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich, Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-4-mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.18696904182434 s. Memory usage = 18.58 MB