Sổ phụ trách Sao nhi đồng

18 624 6 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 18:10

Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . KẾ HOẠCH THÁNG 1 Chủ điểm: Nội dung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 18 Trang 19 Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 17 KẾ HOẠCH THÁNG 12 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 16 Trang 21 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 22 Trang 15 Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 14 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 23 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . KẾ HOẠCH THÁNG 11 Chủ điểm: Nội dung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 24 Trang 13 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . KẾ HOẠCH THÁNG 3 Chủ điểm: Nội dung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 12 Trang 25 Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 26 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 11 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 10 Trang 27 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 28 Trang 9 . đúng giờ quy đònh với nội dung phong phú có phụ trách sao thường xuyên giúp đỡ, có quá nữa học sinh trong sao đạt danh hiệu “ Cháu ngoan Bác Hồ” 3. . CHUẨN SAO CHÁU NGOAN BÁC HỒ m 3 tiêu chuẩn: 1. toàn sao có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng học tập và rèn luyện đạo đức. 2. sinh hoạt sao đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ phụ trách Sao nhi đồng, Sổ phụ trách Sao nhi đồng, Sổ phụ trách Sao nhi đồng

Bình luận về tài liệu so-phu-trach-sao-nhi-dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP