Sổ phụ trách Sao nhi đồng

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11481 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 598
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 18:10

Mô tả: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . KẾ HOẠCH THÁNG 1 Chủ điểm: Nội dung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 18 Trang 19 Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 17 KẾ HOẠCH THÁNG 12 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 16 Trang 21 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 22 Trang 15 Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 14 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 23 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . KẾ HOẠCH THÁNG 11 Chủ điểm: Nội dung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 24 Trang 13 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . KẾ HOẠCH THÁNG 3 Chủ điểm: Nội dung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 12 Trang 25 Trang 20 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 26 Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 11 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 10 Trang 27 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Chủ điểm: Nội dung: Ngày sinh hoạt: . Có mặt: . Nội dung sinh hoạt: CÔNG VIỆC KẾT QUẢ Khen: Chê: . Xếp loại: . Trang 28 Trang 9 . đúng giờ quy đònh với nội dung phong phú có phụ trách sao thường xuyên giúp đỡ, có quá nữa học sinh trong sao đạt danh hiệu “ Cháu ngoan Bác Hồ” 3. . CHUẨN SAO CHÁU NGOAN BÁC HỒ m 3 tiêu chuẩn: 1. toàn sao có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng học tập và rèn luyện đạo đức. 2. sinh hoạt sao đúng

— Xem thêm —

Xem thêm: Sổ phụ trách Sao nhi đồng, Sổ phụ trách Sao nhi đồng, Sổ phụ trách Sao nhi đồng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

An Vu
An Vu Vào lúc 11:07 am 02/05/2015

tai liệu hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu so-phu-trach-sao-nhi-dong

Đăng ký

Generate time = 0.103245973587 s. Memory usage = 18.5 MB