Chuong I Hinh Hoc Lop 12(Chuan)

26 83 0 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 18:10

Trờng thpt trần nhân tông GIO N GII TCH 12 Ngày Soạn: . Ngày dạy: Tit 1-2Đ1. KHI NIM V KHI A DIN I. MC TIấU: 1. V kin thc: - Hiu c th no l mt khi a din v hỡnh a din. - Hiu c cỏc phộp di hỡnh trong khụng gian - Hiu c hai a din bng nhau bng cỏc phộp bin hỡnh trong khụng gian -Hiu c rng i vi cỏc a din phc tp ta cú th phõn chia thnh cỏc a din n gin 2. V k nng: - Bit nhn dng c mt khi a din -Bit chng minh hai khi a din bng nhau nh phộp di hỡnh - Bit phõn chia v lp ghộp cỏc khi a din trong khụng gian 3. V t duy v thỏi : Toỏn hc bt ngun t thc t, phc v thc t. Bit quy l v quen. Ch ng phỏt hin, chim lnh tri thc mi. Cú tinh thn hp tỏc trong hc tp II. CHUN B CA GIO VIấN V CA HC SINH: 1. Chun b ca giỏo viờn: - Giỏo ỏn, dựng dy hc - Bng ph 2. Chun b ca hc sinh: - Sỏch giỏo khoa, v nhỏp, v ghi v dựng hc tp - Kin thc c v nh ngha hỡnh lng tr v hỡnh chúp; cỏc phộp bin hỡnh, phộp di hỡnh trong mt phng lp 11 III. TIN TRèNH LấN LP: (tit 1) 1. n nh lp: Kim tra s s 2. Kim tra bi c: (5') Cõu hi : Hóy nờu nh ngha hỡnh lng tr v hỡnh chúp? H1: (Treo bng ph 1) (10') Trờn bng ph ny cú v hỡnh chúp S.ABCDE v hỡnh lng tr ABCDE.A'B'C'D'E' (nh hỡnh 1.4SGK) dn dt n khỏi nim khi chúp v khi lng tr v cỏc khỏi nim liờn quan tg Hot ng cu Thy Hot ng ca Trũ Ghi bng 5' 3' 2' H tng phn 1: Hy ch rừ hỡnh chúp S.ABCD l hỡnh gii hn nhng mt no? +Hỡnh chúp chia khụng gian lm 2 phn phn trong v phn ngoi dn dt n khỏi nim khi chúp l l phn khụng gian gii hn bi hỡnh chúp k c hỡnh chúp ú (tng t ta cú khi lng tr +Hy phỏt biu cho khi chúp ct H2: Cỏc khỏi nim ca hỡnh chúp ,lng tr vn ỳng cho khi chúp v khi lng tr H/s hóy trỡnh by +Tờn ca khi lng tr, khúi chúp +nh,cnh,mt bờn,mt ỏy,cnh bờn,cnh ỏy ca khi chúp,khi lng tr +Giỏo viờn gi ý v im trong v H/s ỏnh giỏ c cỏc mt gii hn ca hỡnh chúp m giỏo viờn ó nờu +H/s tho lun v tr li cho khi chúp ct +Hc sinh tho lun hon thnh cỏc khỏi nim m giỏo viờn ó t ra +H/s phỏt biu thộ no l im trong v im I/KHI LNG TR V KHI CHểP khi lng tr (khi chúp) l phn khụng gian c gii hn bi mt hỡnh lng tr (hỡnh chúp) k c hỡnh lng tr (hỡnh chúp) y. +Khi chúp ct (tng t). +im trong,im ngoi ca khi chúp,khúi lng Giáo viên:Lê Văn Trờng Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 điểm ngoài của khối chóp,khối chóp cụt ngoài của khối lăng trụ,khối chóp trụ (SGK) HĐ2:(15') (hình thành khái niệm về hình đa diện và khối đa diện) Dùng bảng phụ như trên và kết hợp sách giáo khoa tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng 5' 3' 2' 5' HĐtp1:Kể tên các mặt của hình chóp S.ABCDE và hình lăng trụ ABCDE.A'B'C'D'E' +Giáo viên nhận xét,đánh giá +Hình chóp và hình lăng trụ trên có những nét chung nào? +HĐtp2:Nhận xét gì về số giao điểm của các cặp đa giác sau: AEE ’ A ’ và BCC ’ B ’ ; ABB ’ A ’ và BCC ’ B ’ ; SAB và SCD ? HĐtp3: Mỗi cạnh của hình chóp hoặc của lăng trụ trên là cạnh chunh của mấy đa giác +Từ những nhận xét trên Giáo viên tổng quát hoá cho hình đa diện +Tương tự khối chóp và khối lăng trụ.Hãy phát biểu khái niệm về khối đa diện +Cho học sinh nghiên cứu SGK để nắm được các khái niệm điểm trong,điểm ngoài,miền trong,miền ngoàicủa khối đa diện +Cách gọi đỉnh, cạnh, mặt, điểm trong, điểm ngoài của khối đa diện giống như cách gọi của khối lăng trụ và khối chóp. + Giới thiệu cách nhận dạng những khối nào đgl khối đa diện, những khối nào không phải là những khối đa diện (VD SGK – tr.7) +Thảo luận HĐ3 sgk trang 8 +Thảo luận và thực hiện hoạt động trên +Học sinh thảo luận phát hiện các hình trên đều có chung là những hình không gian được tạo bởi một số hửu hạn đa giác +Thảo luận và đi đến nhận xét:: không có điểm chung; có 1 cạnh chung; có 1 điểm chung +Kết luận:là cạnh chung của hai đa giác +H/s phát biểu lại khái niệm hình đa diện +Trả lời: Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó. H/s thảo luận vì sao các hình trong ví dụ là những khối đa diện +Thảo luận HĐ3(sgk) Có một cạnh là cạnh chung của bốn đa giác nên không thoả là hình tứ diên vậy không phải khối đa diện II/KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 1/Khái niệm về hình đa diện +các hình trên đều có chung là những hình không gian được tạo bởi một số hữu hạn đa giác +Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung nào hoặc chỉ có một điểm chung hoặc chỉ có một cạnh chung +Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của hai đa giác +Hình đa diện (đa diện)là hình được tạo bởi hữu hạn đa giác thoả mãn hai tính chất trên 2/Khái nệm về khối đa diện (sgk) Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 HĐ3 (10') Tiếp cận phép dời hình trong không gian tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng 5' 5' HĐtp1:4 phiếu học tập +Tìm ảnh của đoạn thẳng ABqua các v T ; +Tìm ảnh của đoạn thẳng ABqua các Đ o ; +Tìm ảnh của đoạn thẳng ABqua các Đ d +Tìm2 điểm A'B' sao mặt phẳng (P) là mặt phẳng trng trực của đoạn AA';BB' Hđộng này thông qua 4 phiếu học tập giao cho 8 nhóm học tập +Giáo viên nhận xét kết quả của các nhóm +Giáo viên giới thiệu 3 phép v T ;Đ o; Đ d trên là phép dời hình trong mặt phẳng +H/s nhắc lại khái niệm phép dời hình trong mặt phẳng +Giáo viên hình thành khái niệm phép dời hình trong không gian +Hãy cho ví dụ về phép dời hình trong không gian +Tương tự các phép dời hình trong mặt phẳng ta có hai nhận xét về phép dời hình trong không gian +Các nhóm làm việc và đại diện của mỗi nhóm lên treo kết quả của nhóm mình lên bảng +H/s sẽ phát hiện đó là các phép -Tịnh tiến theo v ; -Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) -Phép đối xứng tâm O -Phép đối xứng qua mặt đường thẳng d III/HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1/Phép dời hình trong không gian Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M ’ xác định duy nhất đgl một phép biến hình trong không gian * Phép biến hình trong không gian đgl phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm tuỳ ý +Các phép dời hình trong không gian(Xem sách giáo khoa) a/ Thực hiện liên tiếp các phép dời hình sẽ được một phép dời hình b) Phép dời hình biến đa diện H thành đa diện H ’ , biến đỉnh, cạnh, mặt của H thành đỉnh, cạnh, mặt tương ứng của H ’ Tiêt 2: HĐ1: (treo bảng phụ 2) Tìm ảnh của hình chóp S.ABC bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình phép đối xứng trục d và phép tịnh tiến v Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng 5' 3' +Từ kết quả của học sinh giáo viên nhận xét có một phép dời hình biến hình chóp S.ABC thành hình chóp S''A''B''C'' +Tương tự như trong mặt phẳng giáo viên nhắc lại Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia +Các nhóm làm việc và đại diện của mỗi nhóm lên treo kết quả của nhóm mình lên bảng 2/Hai hình bằng nhau +Định nghĩa (sgk) +đặc biệt:hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến đa diện này thành đa diện kia HĐ2: (7') Thực hiện hoạt động 4 SGK trang 10 tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng 7' +Giáo viên gợi ý: Phát hiện phép dời hình nào biến lăng trụ ABD.A'B'D'thành lăng trụ BCDB'C'D' +nhận xét gì về điểm O là giao điểm của các đường chéo +các nhóm làm việc +Nhận xét :Gọi O là giao điểm các dường chéo A'C,AC' thì O chính là trung điểm của các đoạn A'C,AC',B'D,BD' Gọi O là giao điểm các dường chéo A'C,AC' thì O chính là trung điểm của các đoạn A'C,AC',B'D,BD' Như vậy có một phép đối xứng tâm O biến hình lăng trụ ABD.A'B'D'thành lăng trụ BD.B'C'D' HĐ3 :(5')(Phân chia và lắp ghép các khối đa diện) Quan sát Hình 1.13 SGK trang 11 và phát biểu về phân chia hay lắp ghép các khối đa diện lại với nhau tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng Cho h/s quan sát 3 hình (H),(H 1 );(H 2 ) +(H) là hợp của (H 1 )và (H 2 ) +(H 1 )và (H 2 ) không có điểm chung trong nào hai khối đa diện H 1 và H 2 không có chung điểm trong nào ta nói có thể chia được khối đa diện H thành hai khối đa diện H 1 và H 2 hay có thể lắp ghép hai khối đa diện H 1 và H 2 với nhau để được khối đa diện H HĐ4 (15') Dùng các mặt phẳng chia khối lập phương ABCD.A'B'C'D' thành sáu khối tứ diện tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng +Gợi ý: -Chia khối lập phương thành +Các nhóm thực hiện theo gợi ý của giáo viên +Nhận xét: Một khối đa diện bất kỳ luôn có thể phân chia Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng O D' C' B' A' D C B A Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 hai khối lăng trụ tam giác -Chia mỗi khối lăng trụ tam giác thành 3 khối tứ diện +Giáo viên nhận xét +Phân tích và chỉ rõ hơn bằng ví dụ SGK +các nhóm trình bày cách chia của nhóm mình thành những khối tứ diện IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:(10') Bài tập: Cho khối chóp Tứ giác đều S.ABCD a/Lấy 2 điểm M,N với M thuộc miền trong của khối chóp N thuộc miền ngoài của khối chóp b/Phân chia khối chóp trên thành bốn khối chóp sao cho 4 khối chóp đó bằng nhau - Về nhà các em nắm lại các kiến thức trong bài, vận dụng thành thạo để giải các bài tập 1; 2; 3; 4 trang 12 trong SGK - Xem trước bài học mới “ Khối đa diện lồi và khối đa diện đều ” Bảng phụ1 V. Tù rót kinh nghiÖm: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ngµy So¹n: .… … … … … … … Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng S A B C D E A B C DE A' ',' A S A A A' B ' C' D'E' Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 Ngµy d¹y:… … … … … … … … BÀI TẬP KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN Tiết 03 I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Củng cố khái niệm về: hình đa diện, khối đa diện và hai đa diện bằng nhau. 2. Về kỹ năng: - Biết cách nhận dạng một hình là hình đa diện, một hình không phải là hình đa diện. - Vận dụng các phép dời hình trong không gian để phân chia, chứng minh hai hình đa diện bằng nhau. - Biết cách phân chia các khối đa diện đơn giản. 3. Về tư duy, thái độ: - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, tổng hợp để giải một bài toán. - Học sinh học tập tích cực. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Học bài cũ và xem trước các bài tập 1 4→ trang 12 SGK. III. Phương pháp: - Gợi mở, vấn đáp, thảo luận nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Sĩ số: …… Vắng: ……. 2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút) * Câu hỏi 1: (GV treo bảng phụ_Chứa hình a, b, c). Trong các hình sau, hình nào là hình đa diện, hình nào không phải là hình đa diện? - Hãy giải thích vì sao hình (b) không phải là hình đa diện? * Câu hỏi 2: (GV treo bảng phụ_Chứa hình d). Cho hình lập phương như hình vẽ. Hãy chia hình lập phương trên thành hai hình lăng trụ bằng nhau? - HS nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giải BT 4 trang 12 SGK: “Chia khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - GV treo bảng phụ có chứa hình lập phương ở câu hỏi KTBC. - Gợi mở cho HS: + Ta chỉ cần chia hình lập phương thành 6 hình tứ diện D' C' C B A' B' A D Bài 4/12 SGK: - Ta chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành 3 tứ diện BA’B’D’, AA’BD’ và ADBD’. Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng (a) (b) (c) D' C' C B A' B' A D (d) D' C' C B A' A D Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 13’ bằng nhau. + Theo câu hỏi 2 KTBC, các em đã chia hình lập phương thành hai hình lăng trụ bằng nhau. + CH: Để chia được 6 hình tứ diện bằng nhau ta cần chia như thế nào? - Gọi HS trả lời cách chia. - Gọi HS nhận xét. - Nhận xét, chỉnh sửa. - Theo dõi. - Phát hiện ra chỉ cần chia mỗi hình lăng trụ thành ba hình tứ diện bằng nhau. - Suy nghĩ để tìm cách chia hình lăng trụ ABD.A’B’D’ thành 3 tứ diện bằng nhau. - Nhận xét trả lời của bạn. Phép đối xứng qua (A’BD’) biến tứ diện BA’B’D’ thành tứ diện AA’BD’ và phép đối xứng qua (ABD’) biến tứ diện AA’BD’ thành tứ diện ADBD’ nên ba tứ diện trên bằng nhau. - Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta chia được hình lập phương thành 6 tứ diện bằng nhau. Hoạt động 2: Giải BT 3 trang 12 SGK: “Chia khối lập phương thành 5 khối tứ diện”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 12’ - Treo bảng phụ có chứa hình lập phương ở câu hỏi 2 KTBC. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để tìm kết quả. - Gọi đại diện nhóm trình bày. - Gọi đại diện nhóm nhận xét. - Nhận xét, chỉnh sửa và cho điểm. - Thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trả lời. Bài 3/12 SGK: D' C' C B A' B' A D - Ta chia lăng trụ thành 5 tứ diện AA’BD, B’A’BC’, CBC’D, D’C’DA’ và DA’BC’. Hoạt động 3: Giải BT 1 trang 12 SGK: “Cm rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 8’ - Hướng dẫn HS giải: + Giả sử đa diện có m mặt. Ta c/m m là số chẵn. + CH: Có nhận xét gì về số cạnh của đa diện này? + Nhận xét và chỉnh sửa. - CH: Cho ví dụ? - Theo dõi. - Suy nghĩ và trả lời. - Suy nghĩ và trả lời. Bài 1/12 SGK: Giả sử đa diện (H) có m mặt. Do: Mỗi mặt có 3 cạnh nên có 3m cạnh. Mỗi cạnh của (H) là cạnh chung của hai mặt nên số cạnh của (H) bằng c = 3 2 m . Do c nguyên dương nên m phải là số chẵn (đpcm). VD: Hình tứ diện có 4 mặt. 4. Củng cố: (5’) (GV treo bảng phụ BT 3/12 SGK) - CH 1: Hình sau có phải là hình đa diện hay không? - CH 2: Hãy chứng minh hai tứ diện AA’BD và CC’BD bằng nhau? 5. Dặn dò: - Giải các BT còn lại. - Đọc trước bài: “Khối đa diện lồi và khối đa diện đều”. V. Tù rót kinh nghiÖm: Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… Ngµy So¹n: .… … … … … … … Ngµy d¹y:… … … … … … … … TiÕt 4 KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU I. Mục tiêu: +Về kiến thức: Làm cho học sinh nắm được đn khối đa diện lồi,khối đa diện đều +Về kỉ năng: Nhận biết các loại khối đa diện + Về tư duy thái độ: Tư duy trực quan thông qua các vật thể có dạng các khối đa diện,thái độ học tập nghiêm túc. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: +GV: Giáo án ,hình vẽ các khối đa diện trên giấy rôki. +HS: Kiến thức về khối đa diện III. Phương pháp: Trực quan, gợi mở,vấn đáp. IV. Tiến trình bài học : 1.Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ: 5 phút +Nêu đn khối đa diện +Cho học sinh xem 5 hình vẽ gồm 4 hình là khối đa diện(2 lồi và 2 không lồi), 1 hình không là khối đa diện.Với câu hỏi: Các hình nào là khối đa diện?Vì sao không là khối đa diện? Khối đa diện không lồi 3.Bài mới Tg Nội dung ghi bảng Hoạt động của GV Hoạt động HS 13’ I.ĐN khối đa diện lồi:(SGK) +Từ các hình vẽ của KTBC Gv cho học sinh phân biệt sự khác nhau giữa 4 khối đa diện Xem hình vẽ , nhận xét, phát biểu đn Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng Trờng thpt trần nhân tông GIO N GII TCH 12 25 II.n khi a din u: (SGK) N E M F I A D B C J núi trờn t ú nóy sinh n(Gv v minh ho cỏc on thng trờn cỏc hỡnh v cho hs nhn xột) - Tổ chức cho học sinh đọc, nghiên cứu phần khái niệm về khối đa diện lồi. +Th no l khi a din khụng li? +Cho hc sinh xem mt s hỡnh nh v khi a din u. - Tổ chức học sinh đọc, nghiên cứu định nghĩa về khối đa diện đều. - Cho học sinh quan sát mô hình các khối tứ diện đều, khối lập phơng. HD hc sinh nhận xét về mặt, đỉnh của các khối đó. - Giới thiệu định lí: Có 5 loại khối đa diện đều. +HD hs cng c nh lý bng cỏch gn loi khi a din u cho cỏc hỡnh trong hỡnh 1.20 +Cng c kin thc bng cỏch hng dn hc sinh vớ d sau: Chng minh rng trung im cỏc cnh ca mt t din u cnh a l cỏc nh ca mt bỏt din u. HD cho hc sinh bng hỡnh v trờn rụ ki. + Cho hc sinh hỡnh dung c khi bỏt din. +HD cho hc sinh cm tam +HS phỏt biu ý kin v khi a din khụng li. Xem hỡnh v 1.19 sgk + Quan sát mô hình tứ diện đều và khối lập phơng và đa ra đợc nhận xét về mặt, đỉnh của các khối đó. + Phát biểu định nghĩa về khối đa diện đều. + Đếm đợc số đỉnh và số cạnh của các khối đa diện đều: Tứ diện đều, lục diện đều, bát diện đều, khối 12 mặt đều và khối 20 mặt đều.(theo h1.20) +Hỡnh dung c hỡnh v v tr li cỏc cõu hi chng minh c tam giỏc IEF l tam giỏc u. Giáo viên:Lê Văn Trờng Trêng thpt trÇn nh©n t«ng GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 giác IEF là tam giác đều cạnh a. Hỏi: +Các mặt của tứ diện đều có tính chất gì? +Đoạn thẳng EF có tính chất gì trong tam giác ABC. Tương tự cho các tam giác còn lại. V. Cũng cố và dặn dò: 2phút +Phát biểu đn khối đa diện lồi, khối đa diện đều. +Làm các bài tập trong SGK. +Đọc trước bài khái niệm về thể tích của khối đa diện. VI. Tù rót kinh nghiÖm: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ngµy So¹n: .… … … … … … … Ngµy d¹y:… … … … … … … … Tiết: 5 BÀI TẬP KHÔÍ ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU I-Mục tiêu: +Về kiến thức: - Khắc sâu lại định nghĩa và các tính chất chảu khối đa diện lồi, khối đa diện đều. - Nhận biết được các loại khối đa diện lồi, khối đa diện đều. + Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng chứng minh khối đa diện đều và giải các bài tập về khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình không gian + Về tư duy và thái độ: - Rèn luyện tư duy trực quan. - Nhận biết được các loại khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Tích cực hoạt động. Biết quy lạ về quen II-Chuẩn bị của GV và HS: - GV: chuẩn bị các bài tập giải tại lớp và các hình vẽ minh hoạ trên bảng phụ của các bài tập đó - HS: Nắm vững lý thuyết.Chuẩn bị bài tập ở nhà. Thước kẻ III-Phương pháp giảng dạy: gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm IV-Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp:(1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 1/ Phát biểu định nghĩa khối đa diện lồi, khối đa diện đều và các tính chất của chúng? Gi¸o viªn:Lª V¨n Trêng . thnh cỏc kh i nim m giỏo viờn ó t ra +H/s phỏt biu thộ no l im trong v im I/ KHI LNG TR V KHI CHểP khi lng tr (khi chúp) l phn khụng gian c gii hn bi mt hỡnh. trong,miền ngoàicủa kh i đa diện +Cách g i đỉnh, cạnh, mặt, i m trong, i m ngo i của kh i đa diện giống như cách g i của kh i lăng trụ và kh i chóp. + Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong I Hinh Hoc Lop 12(Chuan), Chuong I Hinh Hoc Lop 12(Chuan), Chuong I Hinh Hoc Lop 12(Chuan)

Bình luận về tài liệu chuong-i-hinh-hoc-lop-12-chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP