giao an dia 9 (hay cuc)

107 403 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 17:10

Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 địa lí việt nam địa lí dân c Tiết 1 Bài 1 cộng đồng các dân tộc việt nam i- mục tiêu bài học Sau bài học, học sinh cần: - Biết đợc nớc ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc kinh có dân số đông nhất. Các dân tộc nớc ta luôn luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Trình bày đợc tình hình phân bố các dân tộc ở nớc ta. - Rèn luyện kỹ năng đọc, xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu một số dân tộc - Giáo dục tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc. ii- các thiết bị dạy học Bản đồ phân bố dân tộc Việt Nam Tập trung về đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Iii- các hoạt động dạy học ổn định tổ chức Bài mới Mở bài: Việt Nam - Tổ quốc của nhiều dân tộc, các dân tộc đều là con Lạc cháu Rồng của Lạc Long quân - Âu Cơ cùng mở mang xây dựng non sông cùng chung sống lâu dài trên một đất nớc. Các dân tộc sát cánh bên nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài học đầu tiên của môn Địa lí lớp 9 hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu: I. Các dân tộc ở Việt Nam Giáo viên: Dùng tập tranh giới thiệu một số dân tộc tiêu biểu cho các miền đất nớc. (?) Bằng hiểu biết của bản thân cho biết nớc ta có bao nhiêu dân tộc? Kể tên các dân tộc mà em biết? (?) Trình bày một số nét về dân tộc kinh và một số dân tộc khác (ngôn ngữ, trang phục, tập quán, sản xuất .) Quan sát H1.1 cho biết dân tộc nào chiếm số dân đông nhất? Tỷ lệ bao nhiêu? - Đặc điểm của dân tộc Việt và các dân Nớc ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có nét văn hoá riêng. - Dân tộc Việt (kinh) có số dân đông nhất, chiếm 86,2% dân số cả nớc. 1 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 tộc ít ngời ( kinh nghiệm sản xuất, nghề truyền thống ) - Kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít ngời mà em biết. - Ngời Việt là lực lợng đông đảo trong các ngành kinh tế quan trọng. ii. Phân bố các dân tộc Dựa vào bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam và sự hiểu biết của mình, hãy cho biết dân tộc Việt (kinh) phân bố chủ yếu ở đâu? Dựa vào vốn hiểu biết hãy cho biết các dân tộc ít ngời phân bố chủ yếu ở đâu? Học sinh trả lời => Giáo viên kết luận. ? Dựa vào SGK và bản đồ phân bố dân tộc Việt Nam, hãy cho biết địa bàn c trú cụ thể của các dân tộc ít ngời. GV gọi học sinh lên bảng xác định 3 địa bàn c trú của đồng bào các dân tộc tiêu biểu. Giáo viên chốt lại. ? Sự phân bố các dân tộc ít ngời đã có sự thay đổi gì. 1. Dân tộc Việt (kinh) Phân bố chủ yếu ở đồng bằng, trung du và miền ven biển. 2. Các dân tộc ít ngời Miền núi và cao nguyên là địa bàn c trú chính của các dân tộc ít ngời. - Trung du và miền núi phía Bắc gồm Tày, Nùng, Thái, Mờng, Dao, Mông. - Trờng Sơn - TN: Ê-đê, Gia-rai, Ba Na, Cơ Ho. - Ngời Chăm, Khơ-me, Hoa ở cực Nam Trung Bộ. iv- đánh giá: Trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nớc ta. 2 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 Tiết 2 Bài 2 Dân số và gia tăng dân số i- mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần nắm: - Biết đợc số dân hiện tại và dự báo trong tơng lai - Hiểu và trình bày đợc tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hiệu quả. - Đặc điểm thay đổi dân số và xu hớng thay đổi cơ cấu dân số ở nớc ta, nguyên nhân của sự thay đổi. - ý thức đợc sự cần thiết phải có quy mô gia đình hợp lý. ii- các thiết bị dạy học Biểu đồ dân số của nớc ta Tài liệu, tranh ảnh và hậu quả bùng nổ dân số tới môi trờng và chất lợng cuộc sống. iii- các hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ: Nớc ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hoá riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Nêu ví dụ. 3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài và ghi mục bài. Hoạt động của cô và trò Ghi bảng I. Số dân Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào vốn hiểu biết của mình và SGK trả lời: ? Em có suy nghĩ gì về thứ tự diện tích và dân số Việt Nam so với thế giới. - Diện tích đứng thứ 58 trên thế giới. - Dân số 79,7 triệu ngời. Đứng thứ 14 trên thế giới. II. Gia tăng dân số Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ "bùng nổ dân số". ? Quan sát H2.1 nêu nhận xét về tình hình tăng dân số ở nớc ta. ? Vì sao tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhng số dân vẫn tăng. HS trả lời => GV chuẩn kiến thức. ? Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì. - Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX nớc ta có hiện tợng bùng nổ dân số. - Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình nên tốc độ gia tăng dân số có xu hớng giảm. - ảnh hởng tới chất lợng cuộc sống 3 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 ? Lợi ích của sự giảm tỷ lệ gia tăng tự nhiên dân số ở nớc ta. Học sinh thảo luận và trả lời -> Giáo viên bổ sung. ? Dựa vào bảng 2.1 xác định các vùng có tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất, thấp nhất. HS trả lời => Giáo viên chuẩn kiến thức. (ăn mặc, học hành, giải quyết việc làm). - Vùng Tây Bắc có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất (2,19%), thấp nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng (1,11%). III. Cơ cấu dân số ? Dựa vào bảng 2.2 hãy nhận xét tỉ lệ 2 nhóm dân số nam nữ thời kỳ 1979 - 1999. - Tỷ lệ nữ lớn hơn nam thay đổi theo thời gian. - Sự thay đổi giữâ tỷ lệ tổng số nam và nữ giảm dần từ 3% => 2,6% => 1,4%. ? Cơ cấu theo nhóm tuổi của nớc ta thời kì 1979 - 1999 + Nhóm 0 - 14 tuổi: giảm dần Nam từ 21,8 giảm xuống 20,1 ->17,4 Nữ từ 20,7 giảm xuống 18,9 -> 16,1 Nhóm 15 - 59 tăng lên Nhóm 60 trở lên tăng lên. => Giáo viên kết luận. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục 3 SGK để hiểu rõ về tỉ số giới tính. => Tỷ lệ trẻ em giảm xuống, tỷ lệ ng- ời trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng lên. - Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nớc ta đang có sự thay đổi. Nguyên nhân khác biệt tỉ lệ giới tính là hậu quả chiến tranh nam, nữ hy sinh nhiều. iv- đánh giá: Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên. 4 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 Tiết 3 Bài 3 phân bố dân c và các loại hình quần c i- mục tiêu bài học Sau bài học, học sinh cần nắm: - Hiểu và trình bày đợc đặc điểm mật độ dân c và phân bố dân c ở nớc ta. - Biết đợc đặc điểm các loại hình quần c nông thôn, thành thị và đô thị. - Phân tích đợc bản đồ phân bố dân c đô thị Việt Nam, ý thức đợc sự cần thiết phải phát triển đô thị trên cơ sở phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trờng đang sống, chấp hành các chính sách của Nhà nớc về phân bố dân c. ii- các thiết bị dạy học Bản đồ phân bố dân c và đô thị Việt Nam Tranh ảnh về nhà ở, một số quần c ở Việt Nam. iiii- các hoạt động dạy học ổn định lớp 1. Bài cũ: Trình bày tình hình gia tăng dân số ở nớc ta. Vì sao tỷ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhng dân số vẫn tăng? 2. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài và ghi mục bài Hoạt động của cô và trò Ghi bảng 1.Mật độ dân số và phân bố dân c (?) Em hãy nhắc lại thứ hạng, diện tích lãnh thổ và dân số nớc ta. So sánh mật độ dân số nớc ta với thế giới năm 2003 gấp 5,2 lần. Mật độ dân số năm 1999: 231 ngời /km 2 Mật độ dân số năm 2002: 241 ngòi/ km 2 Mật độ dân số năm 2003: 246 ngời/ km 2 (?) Quan sát H3.1 cho biết dân c nớc ta tập trung đông đúc ở vùng nào? Tha thớt ở vùng nào? Vì sao? Học sinh thảo luận trả lời => Giáo viên chốt lại. a. Mật độ dân số Nớc ta có mật độ dân số cao 246 ngời /km 2 Mật độ dân số nớc ta ngày càng tăng. b. Phân bố dân c. - Dân c tập trung đông ven biển và các đô thị. Miền núi, Tây Nguyên dân c tha thớt. 2. Các loại hình quần c Giáo viên giới thiệu tập ảnh về quần c. (?) Cho biết sự khác nhau giữa các kiểu a. Quần c nông thôn 5 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 quần c nông thôn các vùng? Học sinh trả lời => Gv nhận xét và kết luận. (?) Nêu những thay đổi của quần c nông thôn hiện nay (Diện mạo làng quê, số ngời làm nông nghiệp ít .). Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm (3 nhóm) * Nhóm 1: Dựa vào hiểu biết và SGK nêu đặc điểm quần c thành thị. * Nhóm 2: Cho biết sự khác nhau về hoạt động kinh tếvà nhà ở giữâ quần c nông thôn và thành thị. * Nhóm 3: Quan sát vào H3.1 nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị ở nớc ta. Sau khi các nhóm thảo luận => Đại diện nhóm trình bày => GV bổ sung và kết luận. Là điểm dân c ở nông thôn với quy mô dân số, tên gọi khác nhau. Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. b. Quần c thành thị - Các đô thị ở nớc ta phân bố có quy mô vừa và nhỏ có chức năng chính là hoạt động công nghiệp và dịch vụ, là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật. - Phân bố tập trung ở đồng bằng ven biển. 3. Đô thị hoá Dựa vào bảng 3.1 hãy: (?) Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nớc ta (?) Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở n- ớc ta nh thế nào? Lấy ví dụ minh hoạ. - Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục - Trình độ đô thị hoá thấp. IV. Đánh giá: Quan sát bảng 3.2 nhân xét về sự phân bố dân c và sự thay đổi mật độ dân số các vùng ở nớc ta. Nêu đặc điểm của các loại hình quần c ở nớc ta. Tiết 4 Bài 4 Lao động và việc làm 6 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 chất lợng cuộc sống. I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: - Hiểu và trình bày đợc đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nớc ta. - Biết sơ lợc về chất lợng cuộc sống và việc nâng cao chất lợng cuộc sống của nhân dân ta. - Biết phân tích nhận xét các biểu đồ. II. Thiết bị dạy học: - Các biểu đồ cơ cấu lao động. - Các bảng thống kê về sử dụng lao động, chất lợng cuộc sống. III. Các hoạt động dạy học: - ổn định lớp 1. Bài cũ: Trình bày đặc điểm phân bố dân c ở nớc ta. - Nêu đặc điểm các loại hình quần c 2. Bài mới: Nớc ta có lc lợng lao động đông đảo. Trong thời gian qua nớc ta đã có nhiều cố gắng giải quyết việc làm và nâng cao chất lợng cuộc sống ngời lao động. 1. Nguồn lao động và sử dụng lao động GV yêu cầu học sinh nhắc lại số tuổi của nhóm trong độ tuổi lao động 15-59 và trên 60 tuổi. (?) Dựa vào vốn hiểu biết và SGK : Cho biết nguồn lao động nớc ta có những mặt mạnh và hạn chế nào? Dựa vào H 4.1 nhận xét về cơ cấu lao động giữâ thành thị và nông thôn? Giải thích? (?) Để nâng cao chất lợng cuộc sống cần có những biện pháp gì? (?) Dựa vào H4.2 nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nớc ta. ( So sánh cụ thể tỉ lệ lao động từng ngành từ 1989- 2003) GV (diễn giải- phân tích) sau đó chốt lại kiến thức. a. Nguồn lao động Nguồn lao động: - Dồi dào và tăng nhanh Hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn 78,8% không qua đào tạo. - Tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn 75,8%. b. Sử dụng lao động - Phần lớn lao động còn tập trung trong các ngành (nông-lâm-ng nghiệp ). - Cơ cấu lao động dợc thay đổi theo hớng đổi mới của nền kinh tế- xã hội. 7 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 GV chuyển ý: Chính sách khuyếnkhích làm cho nền kinh tế nớc ta phát triển do tốc độ tăng trởng cao, vấn đề việc sản xuất cùng với quá trình đổi mới có thêm nhiều chỗ làm mới nhng làm đang còn thách thức lớn. II. Vấn đề việc làm GV: Phân công học sinh thảo luận nhóm: * Nhóm 1: Tại sao nói việc làm đang là vấn đề gay gắt đối với nớc ta? * Nhóm 2: Tại sao tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm rất cao nhng lại thiếu lao động tay nghề ở các khu công nghệ cao. * Nhóm 3: Để giải quyết việc làm theo em cần có giải pháp nào? Hoc sinh thảo luận và phát biểu => GV chốt lại. - Nền kinh tế cha phát triển (nguồn lao động dồi dào ). - Chất lợng của lực lợng lao động thấp => Tạo sức ép lớn trong việc giải quyết việc làm. - Hớng giải quyết: Phân bố lại lao độngvà dân c, phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. III. Chất luợng cuộc sống (?) Dựa vào thực tế nói lên chất lợng cuộc sống của nhân dân đang có sự thay đổi (nhịp độ tăng trởng khá cao , xoá đói giảm nghèo, cải thiện về giáo dục, y tế ) (?) quan sát H 4.3 em có nhận xét gì? - Chất lợng cuộc sống đợc cải thiện (thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi). - Chất lợng cuộc sống còn chênh lệch giữa các vùng, giữa các tầng lớp nhân dân. IV. Đánh giá: Dựa vào bảng (SGK) nhận xét sự thay đổi lao động trong các thành phần kinh tế ở nớc ta. 8 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 Tiết 5 Bài 5 thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999 i. mục tiêu bài thực hành Học sinh cần nắm đợc: - Biết cách phân tích và so sánh tháp dân số - Tìm đợc sự thay đổi và xu hớng thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nớc ta. - Xác lập mối quan hệ giữa gia tăng dân số với cơ cấu dân số theo độ tuổi, giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc. ii.thiết bị dạy học Lợc đồ tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999 iii. các hoạt động dạy học ổn định lớp 1. Bài cũ: Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nớc ta? Để giải quyết việc làm theo em cần có những giải pháp nào? 2. Bài thực hành: GV nêu mục tiêu bài thực hành Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài thực hành Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu thảo luận yêu cầu của bài tập 1. * Nhóm 1: Hình dạng tháp tuổi * Nhóm 2: Cơ cấu dân số theo độ tuổi * Nhóm 3: Tỷ lệ dân số phụ thuộc Sau khi các nhóm trình bày kết quả, bổ sung GV chuẩn xác kiến thức theo bảng sau: Năm Các yếu tố 1989 1999 Hình dạng của tháp Đỉnh nhọn, đáy rộng Đỉnh nhọn, đáy rộng chân đáy thu hẹp hơn 1989 Cơ cấu dân số theo tuổi Nhóm tuổi + 0 - 14 + 15 - 59 + 60 trở lên Nam Nữ Nam Nữ 20.1 25.6 3.0 18.9 28.2 4.2 17.4 28.4 3.4 16.1 30.0 4.7 Tỷ số phụ thuộc 86 72.1 GV giải thích: Tỷ số phụ thuộc ở nớc ta năm 1989 là 86 (nghĩa là cứ 100 ngời trong độ tuổi lao động phải nuôi 86 ngời ở 2 nhóm tuổi kia). 9 Thứ ,ngày ,tháng năm 200 Giáo án địa9 Bài tập 2: Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi của nớc ta. Giải thích nguyên nhân Sau khi học sinh phát biểu => Giáo viên chuẩn xác. - Sau 10 năm (1989 - 1999), tỷ lệ nhóm tuổi 0 - 14 đã giảm xuống (từ 39% 33.5%). Nhóm tuổi trên 60 có chiều hớng gia tăng từ 7.2% 8.1%. Tỷ lệ nhóm tuổi lao động tăng lên từ 53.8%58.4%. - Do chất lợng cuộc sống của nhân dân ngày càng cải thiện chế độ dinh dỡng cao hơn trớc, điều kiện y tế chăm sóc sức khoẻ tốt. ý thức về kế hoạch hoá gia đình trong nhân dân cao hơn. Bài tập 3 Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận một nội dung. 1. Cơ cấu dân số ở nớc ta có thuận lợi nh thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội? 2. Cơ cấu dân số theo tuổi có khó khăn gì? 3. Biện pháp nào từng bớc khắc phục khó khăn đó? GV tổ chức các nhóm trình bày kết quả, bổ sung và chuẩn xác kiến thức. * Thuận lợi: - Cung cấp nguồn lao động mới - Một thị trờng tiêu thụ mạnh, trợ lực lớn cho việc phát triển và nâng cao mức sống. * Khó khăn: - Gây sức ép lớn đến vấn đề giải quyết việc làm. - Tài nguyên cạn kiệt, môi trờng ô nhiễm, nhu cầu giáo dục, y tế, nhà ở cũng căng thẳng. * Biện pháp khắc phục: - Có kế hoạch đào tạo hợp lí, h- ớngnghiệp dạy nghề. - Phân bố lao động theo ngành nghề - Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá . iv. đánh giá: Giáo viên nhận xét, đánh giá giờ học thực hành (u điểm, nhợc điểm từng nhóm). Tuyên dơng các nhóm làm tốt. 10 [...]... lên điều gì ? ( Nông nghiệp : + Đang phá thế độc canh cây lúa + Đang phát huy thế mạnh, nền nông nghiệp nhiệt đới ) G/v chốt lại 17 Ghi bảng I Nghành trồng trọt -Tỉ trọng cây lơng thực giảm 6.3% ( 90 - 2002 ) Cây công nghiệp tăng 9, 2% ( 90 2002 ) - Ngành trồng trọt đang p/t đâ dạng cây trồng - Chuyển mạnh sang cây trồng hàng hoá làm nguyên liệu sang Thứ Giáo án địa9 ,ngày ,tháng năm 200 công nghiệp... luận nghiệp) chiếm tỷ trọng cao nhất từ 40% giảm thấp hơn dịch vụ ( 199 2), thấp hơn CN - xây dựng ( 199 4) Chứng tỏ nớc ta đang chuyển từ nớc nông nghiệp sang nớc công nghiệp - Công nghiệp -xây dựng: Tỷ trọng tăng nhanh nhất thể hiện chủ trơng CNH-HĐH gắn liền với đờng lối đổi mới - Dịch vụ: ảnh hởng khủng hoảng tài chính khu vực cuối 199 7 -> Hoạt động kinh tế đối ngoại tăng trởng chậm b) Chuyển dịch cơ... tế nớc ta trải qua những giai đoạn nào? * C/mạng T8 - 194 5 194 5 - 195 4 195 4 - 197 5: + Miền Bắc + Miền Nam 197 6 - 198 6: Giai đoạn nền kinh tế có đặc điểm gì? A Nền kinh tế nớc ta trớc thời kì đổi mới - Gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế khủng hoảng kéo dài, tình hình lạm phát cao, mức tăng trởng kinh tế thấp, sản xuất đình trệ B Nền kinh tế nớc ta đang trong thời kì đổi mới GV yêu cầu học sinh đọc thuật... Ghi bảng A- Giao thông vận tải 1 ý nghĩa G/v : Khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng ,giao thông vận tải đợc chú trọng phát triển đi trớc 1 bớc Để hiểu đợc ý nghĩa quan trọng của ngành GTVT 2 Giao thông vận tải nớc ta phát Yêu cầu học sinh đọc nội dung sách triển đầy đủ các loại hình giáo khoa mục Quan sát biểu đồ cơ cấu ngành GTVT H ? Cho biết loại hình giao thông vận tải nào có vai trò quan trọng nhất... tích lợc đồ giao thông vận tải của nớc ta - Biết phân tích mối quan hệ giữa sự phân bố mạng lới giao thông vận tải với sự phân bố các ngành kinh tế khác II.Thiết bị dạy học - Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam - Lợc đồ mạng lới giao thông - Một số hình ảnh về công trình giao thông vận tải hiện đại III Các hoạt động dạy và học 1 Bài củ : - Lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu (SGK trang 50) - Tại... gieo trồng 199 0 2002 Tổng số 100,0 100,0 Cây lơngthực 76,1 64,8 Cây công nghiệp 13,3 18,2 Cây thực phẩm, 15,1 16 ,9 ăn quả Giáo viên hớng dẫn học sinh vẽ biểu đồ 22 Góc ở tâm tròn Biểu đồ tròn 3600 258 48 54 3600 233 66 61 Thứ Giáo án địa9 ,ngày ,tháng năm 200 Cây lơng thực Cây công nghiệp Cây TP, ăn quả, cây khác Nhận xét : - Cây lơng thực diện tích gieo trồng tăng, từ 6474,6 (Năm 199 0) lên 8320,3... dân c và kinh tế phát triển chốt lại IV > Củng cố - Hệ thống bài 29 Thứ Giáo án địa9 ,ngày ,tháng năm 200 Tiết 14 Bài 14 Giao thông vận tải và bu chính viễn thông I Mục tiêu bài học - Học sinh cần :Nắm đợc đặc điểm phân bố các mạng lới và các đầu mối giao thông vận tải chính của nớc ta cũng nh các bớc tiến mới trong hoạt động giao thông vận tải - Nắm đợc các thành tựu to lớn của ngành Bu chính... tìm hiểu mục I Hoạt động nhóm/căp H ? Dựa vào S.G.K,và vốn hiểu biết, cho biết thực trạng,rừng nớc ta hiện nay Rừng tự nhiên ,liên tục bị giảm sút trong 14 năm ( 197 6- 199 0)khoảng 2triệu ha.Trung bình mỗi năm mất 19 vạn ha H ? Đọc bảng 9. 1 cho biết cơ cấu các loại rừng ở nớc ta ( 3loại rừng ) H ? Cho biết chức năng của từng loại rừng,phân theo mục đích sử dụng (Rừng phòng hộ ,là rừng phòng chống thiên... nghiệp khai thác nhiên liệu 26 Thứ Giáo án địa9 ,ngày ,tháng năm 200 H? Xác định trên lợc đồ các mỏ than và dầu khí đang đợc khai thác H?Xác định các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than,khí,thuỷ điện H?Sự phân bố các nhà máy thuỷ điện,có đặc điểm gì ? (Gồm nguồn năng lợng,trên các dòng sông có trử lợng thuỷ điện lớn ) H/s trình bày trên lợc đồ Mỏ than:Quảng Ninh Dầu khí :Thềm lục địa phía Nam 2/... 71,6% ( 199 0) xuống 64,8% năm 2002 Cây công nghiệp: Diện tích gieo trồng tăng 1138 nghìn ha và tỉ trọng cũng tăng từ 13,3% lên 18,2% Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác: Diện tích trồng tăng 807,7 nghìn ha, và tỉ trọng tăng từ 15,1% lên 16 ,9% Bài tập 2: Vẽ và phân tích biểu đồ G/v hớng dẫn học sinh vẽ biểu đồ đờng trục tung trị số % Nhận xét và giải thích : * Đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh nhất . tố 198 9 199 9 Hình dạng của tháp Đỉnh nhọn, đáy rộng Đỉnh nhọn, đáy rộng chân đáy thu hẹp hơn 198 9 Cơ cấu dân số theo tuổi Nhóm tuổi + 0 - 14 + 15 - 59 +. ta trải qua những giai đoạn nào? * C/mạng T8 - 194 5 194 5 - 195 4 195 4 - 197 5: + Miền Bắc + Miền Nam 197 6 - 198 6: Giai đoạn nền kinh tế có đặc điểm gì? GV
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dia 9 (hay cuc), giao an dia 9 (hay cuc), giao an dia 9 (hay cuc)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn