Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(11586 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 331
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 16:10

Mô tả: BOÄ MOÂN: TOAÙN HH11 CB • TOAÙN HOÏC 11 Nhận xét: +AC & EG + AD &ø CG + AD &ø CF & EG G A D F B C H E + AD & AE ⇒ song song ⇒ cắt nhau TOÁN HỌC 11 ⇒ không song song và không cắt nhau CHệễNG II: QUAN HE SONG SONG Hai ủửụứng thaỳng song song I TOAN HOẽC 11 I.Vò trí tương đối của hai đường thẳng: Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, có 4 vò trí tương đối: 1) a song song b 2) a cắt b 3) a trùng b 4) a chéo b Đònh nghóa: TOÁN HỌC 11 ( )    ∅=∩ ⊂ ⇔ ba mpba ba α , // 1) a song song b α b a TOAÙN HOÏC 11 a caột b taùi M b M a a b = M 2) a caột b TOAN HOẽC 11 3) a truøng b    =∩ =∩ ⇔≡ bba aba ba α b a TOAÙN HOÏC 11 α a cheùo b ( ) ( )    ⊂⊂ ∅=∩ ⇔ βα mpbmpa ba , b a 4) a cheùo b TOAÙN HOÏC 11 Kết luận:  Hai đường thẳng chéo nhau khi : chúng không đồng phẳng và không có điểm chung.  Hai đường thẳng song song khi: chúng đồng phẳng và không có điểm chung. TOÁN HỌC 11 . AD & AE ⇒ song song ⇒ cắt nhau TOÁN HỌC 11 ⇒ không song song và không cắt nhau CHệễNG II: QUAN HE SONG SONG Hai ủửụứng thaỳng song song I TOAN HOẽC. HOẽC 11 P a 2) Neáu 2 trong 3 giao tuyeán song song R b c Q TOAÙN HOÏC 11  Hệ quả: Nếu 2 mặt phẳng phân biệt lần lượt qua 2 đường thẳng song song thì giao

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song, Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song, Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-2-hai-duong-thang-cheo-nhau-va-hai-duong-thang-song-song

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.123613119125 s. Memory usage = 18.45 MB