Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(9731 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 67
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 16:10

Mô tả: BOÄ MOÂN: TOAÙN HH11 CB • TOAÙN HOÏC 11 Nhận xét: +AC & EG + AD &ø CG + AD &ø CF & EG G A D F B C H E + AD & AE ⇒ song song ⇒ cắt nhau TOÁN HỌC 11 ⇒ không song song và không cắt nhau CHệễNG II: QUAN HE SONG SONG Hai ủửụứng thaỳng song song I TOAN HOẽC 11 I.Vò trí tương đối của hai đường thẳng: Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, có 4 vò trí tương đối: 1) a song song b 2) a cắt b 3) a trùng b 4) a chéo b Đònh nghóa: TOÁN HỌC 11 ( )    ∅=∩ ⊂ ⇔ ba mpba ba α , // 1) a song song b α b a TOAÙN HOÏC 11 a caột b taùi M b M a a b = M 2) a caột b TOAN HOẽC 11 3) a truøng b    =∩ =∩ ⇔≡ bba aba ba α b a TOAÙN HOÏC 11 α a cheùo b ( ) ( )    ⊂⊂ ∅=∩ ⇔ βα mpbmpa ba , b a 4) a cheùo b TOAÙN HOÏC 11 Kết luận:  Hai đường thẳng chéo nhau khi : chúng không đồng phẳng và không có điểm chung.  Hai đường thẳng song song khi: chúng đồng phẳng và không có điểm chung. TOÁN HỌC 11 . AD & AE ⇒ song song ⇒ cắt nhau TOÁN HỌC 11 ⇒ không song song và không cắt nhau CHệễNG II: QUAN HE SONG SONG Hai ủửụứng thaỳng song song I TOAN HOẽC. HOẽC 11 P a 2) Neáu 2 trong 3 giao tuyeán song song R b c Q TOAÙN HOÏC 11  Hệ quả: Nếu 2 mặt phẳng phân biệt lần lượt qua 2 đường thẳng song song thì giao

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song, Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song, Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.355866193771 s. Memory usage = 17.62 MB