Ma trân đề kiểm tra toán 6

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(9673 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 10
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 15:10

Mô tả: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN HÌNH HỌC 6 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Điểm. Đường thẳng . Câu 1 1 1 3 Điểm 0.5 0.5 2 3 Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.Trung điểm của đoạn thẳng. Câu 2 1 2 2 1 8 Điểm 0.5 1 0.5 1 2 7 Tổng Câu 3 1 3 3 1 11 Điểm 1.5 1 1.5 4 2 10 . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN HÌNH HỌC 6 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN

— Xem thêm —

Xem thêm: Ma trân đề kiểm tra toán 6, Ma trân đề kiểm tra toán 6, Ma trân đề kiểm tra toán 6

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.234543800354 s. Memory usage = 17.68 MB