Ma trân đề kiểm tra toán 6

1 140 1 Gửi tin nhắn cho Trương Gia Bình
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 15:10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN HÌNH HỌC 6 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Điểm. Đường thẳng . Câu 1 1 1 3 Điểm 0.5 0.5 2 3 Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.Trung điểm của đoạn thẳng. Câu 2 1 2 2 1 8 Điểm 0.5 1 0.5 1 2 7 Tổng Câu 3 1 3 3 1 11 Điểm 1.5 1 1.5 4 2 10 . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN HÌNH HỌC 6 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trân đề kiểm tra toán 6, Ma trân đề kiểm tra toán 6, Ma trân đề kiểm tra toán 6

Bình luận về tài liệu ma-tran-de-kiem-tra-toan-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP