Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy mĩ thuật ở trường THCS

22 2,645 26 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 15:10

Sáng kiến kinh nghiệm A. phần mở đầu I.đặt vấn đề. Bác hồ nói Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trớc hết cần có con ngời xã hội chủ nghĩa. Và không phảI ngẫu nhiên mà sự nghiệp giáo dục nớc ta hiện nay đợc coi là quốc sách hàng đầu. Con ngời xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu hàng đầu quan trọng của Cách Mạng việt nam. Con ngời mới xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tân của toàn xã hội đồng thời là trách nhiệm trực tiếp của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Sản phẩm lao động của nhà giáo là nhân cách của học sinh, đồng thời gắn tơng lai đất nớc. Là một bộ phận hợp thành của giáo dục xã hội, giáo dục thẩm mĩ không thể đứng ngoài hoặc tách biệt khỏi quá trình giáo dục toàn diện trong nhà trờng phổ thông. giáo dục thẩm mĩ có mục tiêu cụ thể là phát triển năng lực thẩm mĩ cho mỗi thành viên trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc hình thành con ngời mới. Sự phát triển năng lực thẩm mĩ sẽ giúp con ngời biết nhận thức và đánh gía, biết vận động và sáng tạo theo quy định cáI đẹp. Giáo dục thẩm mĩ là sự nghiệp cuả quần chúng, của các thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên mỗi cấp học lại có nội dung và hình thức riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ này. giáo dục thẩm mĩ ở trờng phổ thông đợc thực hiện chủ yếu trong các giờ học chính khoá trong nhà trờng. Nội dung ở tất cả các môn học đều có khả năng tạo cho trẻ những ấn tợng tri thức và tình cảm thẩm mĩ. đặc biệt là các môn thuộc nhóm nghệ thuật nh âm nhạc, mĩ thuật. Bởi sự biểu hiện tập trung nhất của các giá trị thẩm mĩ ở trong nghệ thuật. 1 Sáng kiến kinh nghiệm Từ những năm 1980 đến nay cùng các môn học khác môn mĩ thuật đợc biên soạn theo chơng trình cảI cách giáo dục và đợc triển khai trên phạm vi toàn quốc theo chơng trình sách giáo khoa thống nhất. Dạy mĩ thuật ở trờng phổ thông không đơn thuần là dạy vẽ mà lấy hoạt động mĩ thuật Dạy và học để nâng cao hiểu biết của học sinh về nhiều mặt nh: Đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ Do vậy mĩ thuật có vị trí đặc biệt góp phần vào việc giáo dục thẩm mĩ cho lứa tuổi thiếu niên. Vấn đề giáo dục thẩm mĩ có thể có nhiều tác giả, bài viết nói tới ,bàn đến xong ở nội dung này với thực tế giảng dạy mĩ thuật của bản thân ở trờng Trung Học Cơ Sở, tôI chỉ muốn thông qua các bài giảng bằng các phơng pháp thích hợp tạo cho các em có nhận thức thẩm mĩ, khả năng hoạt động mang tính thẩm mĩ và tiếp nhận sáng tạo các giá trị thẩm mĩ. Từ đó các em vận dụng vào cuộc sống học tập. Sinh hoạt hàng ngày và mai sau góp phần hình thành con ngời lao động mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Trong khuôn khổ của một đề tài nghiêng cứu nhỏ tôi cha thể đề cập sâu rộng nhng mong muốn của tôi đợc góp một phần vào việc xây dựng và phát triển nhân cách của con ngời mới xã hội chủ nghĩa, con ngời phát triển toàn diện. II . lý do chọn đề tài Là một giáo viên dạy mĩ thuật từ năm 2007 đến nay trong quá trình giảng dạy tôi thấy nổi lên một số vấn đề sau: 1 Nhận xét chung về môn mĩ thuật trong nhà tr ờng phổ thông - Nhìn chung bộ môn mĩ thuật cha đợc coi trọng, coi đó chỉ là môn học phụ. 2 Sáng kiến kinh nghiệm -Những năm học trớc đây việc bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đầu t trang thiết bị cho bộ môn mĩ thuật cha đợc chú trọng. -Những năm gần đây đã có sự đầu t vào bộ môn nh: Tranh ảnh minh hoạ cho bài giảng, kèm theo một số bảng vẽ, giá vẽ, bên cạnh đó giáo viên đợc đi học các chuyên đề thay sách, chuyên đề đổi mới phơng pháp dạy học nhằm tiến tới hoàn chỉnh hơn nâng cao chất lợng hiệu quả trong giảng dạy 2 Suy nghĩ và việc làm của giáo viên Từ khi giảng dạy môn mĩ thuật xuất phát từ lòng yêu nghề, yêu ngành, tôi nhiệt tình giảng dạy, tìm tòi, tích luỹ kiến thức tự làm nhiều đồ dùng phục vụ cho chuyên môn của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất Trong phạm vi bài viết này tôi đề cập đến vấn đề Phơng pháp đổi mới rèn khả năng kí hoạ của học sinh trung học cơ sở 3 Thực tế của đề tài trong tr ờng, lớp Đề tài của tôi đa ra trớc thực tế sau: a, Những hạn chế. * Từ học sinh. Do đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lứa tuổi cấp II ( Khối lớp 6 cha quen với nếp học cấp II, khối 7, 8, 9 đang ở giai đoạn nửa ngời lớn, nửa trẻ em nên vẫn làm khác với yêu cầu của giáo viên). 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đa số các em vẫn làm theo cảm tính (Vẽ theo ý mình mặc dù giáo viên hớng dẫn rất kĩ, nhng vẫn làm khác với yêu cầu của giáo viên). Một số em khi đợc khi tham gia kí hoạ không làm theo hớng dẫn mà còn chép lại các hình trong sách báo, nghĩ ra vẽ mà quên đi yêu cầu của tiết học. *Từ nhà tr ờng. Cha có phòng học riêng cho môn mĩ thuật, khuôn viên của trờng hạn chế diện tích,. Mỗi tiết học vẫn bị gò bó về kỷ luật trật tự gò bó về tầm nhìn, về môi trờng thẩm mĩ. Cha thấy rõ đợc vai trò, tác dụng của bộ môn nên cha có hớng để bộ môn phát huy. *Từ nhận thức của ng ời dân địa ph ơng. Cha thấy rõ vai trò cuả bộ môn trong việc bổ chợ cho các môn học khác, cha quan tâm đầu t cho con em học môn mĩ thuật trong nhà trờng. *Từ ch ơng trình học. Bộ môn mĩ thuật gồm 4 phân môn. - Vẽ trang trí - Vẽ theo mẫu - Vẽ tranh đề tài - Thờng thức mĩ thuật Trong cấp học gồm 4 khối (6 ,7, 8, 9) riêng kí hoạ trong phân môn vẽ theo mẫu có 4 tiết. Với số lợng tiết học nh vậy chỉ đủ để học sinh biết sơ qua về kí hoạ. 4 Sáng kiến kinh nghiệm b, Những thuận lợi. Ban giám hiệu nhà trơng bớc đầu hiểu đợc đặc thù của môn mĩ thuật, không quá khắt khe trong việc đánh giá kỷ luật, trật tự trong giờ học vẽ. Thấy đợc việc làm của giáo viên môn mĩ thuật ảnh hởng tốt đến giáo dục thẩm mĩ trong nhà trờng, Học sinh dần dần cảm thấy hứng thú yêu thích môn mĩ thuật. C, H ớng giải quyết Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên. Tôi đa ra hớng giải quyết là: Rèn cho học sinh nếp học và kĩ năng theo đặc trng của môn học mĩ thuật (đặc điểm là phân môn vẽ theo mẫu ) Phát huy tính tự giác chủ động phát huy sáng tạo trong bài vẽ, cả giáo viên và học sinh cùng làm B Nội dung nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu I. Cơ sở lý luận 1. Từ trớc đến nay, tiến trình dạy học thờng áp dụng theo quy trình cũ bài bản theo truyền thống nên dẫn đến bài học khô khan cứng nhắc đơn điệu. Môn hoạ lúc đó trở thành tai hoạ nh câu nói khôi hài cửa miệng nhiều ngời hay ví von. Nhiều năm nay, khi đi học chuyên môn đã có sự mở của, với những phơng pháp mới cho phép vận dụng 5 Sáng kiến kinh nghiệm Linh hoạt các bớc lên lớp, sự sáng tạo trong tổ chức dạy học. Bởi lẽ đặc trng của môn mĩ thuật là bộ môn nghệ thuật tạo ra cái đẹp bằng sự nhận thức cảm xúc thẩm mĩ. Sản phẩm của của bài vẽ không phải là sự sao chép, mà gò bó đòi hỏi phải có cảm xúc sáng tạo Đối với kí hoạ đích cuối cùng đi đến là thể hiện đợc vẻ đẹp về hình ảnh, màu sắc, đờng nét, đậm nhạt, cách lựa chọn hình ảnh thông qua cảm xúc của ngời vẽ về thiên nhiên con ngời. Để đạt đợc mục đích giáo dục của bài dạy đòi hỏi ngời giáo viên phải tạo ra đ- ợc cho học sinh phấn khởi, mong muốn đợc tiếp xúc với cái đẹp, tạo ra đợc sản phẩm đẹp. Hoạ sĩ cha chắc đã là ngời thấy giáo giỏi phơng pháp truyền thụ của ngời thầy giáo là yếu tố quyết định, hay nói cách khác là phải dạy học có tính tự giác, vui vẻ tiếp nhận chờ đón những điều mới mẻ mà không biết chán. học bất chi yếm, giai nhân bất quyên. Học không biết chán vì học sinh thích thú học tập, tìm hiểu, giáo viên dạy không biết mệt mỏi, giáo viên hứng thú dạy hơn. Đó là quan hệ hai chiều dạy học 2. Môn mĩ thuật là môn tiếp cận trực tiếp thông qua giác quan mắt nhìn nên yếu tố trực quan minh họa đóng vai trò cơ bản trong bài giảng mĩ thuật. Với kí hoạ việc định hớng cho sự lựa chọn đối tợng đẹp và biểu đạt đợc cảm xúc thẩm mĩ của học sinh là vô cùng quan trọng. II.cơ sở thực tiễn 1, Một số kĩ năng cần thiết của giáo viên khi dạy và kí hoạ. Để dạy tốt môn mĩ thuật trong trờng phổ thông, giáo viên không những đợc đào tạo trình độ cần thiết về mĩ thuật (cả phần lí luận và 6 Sáng kiến kinh nghiệm Thực hành vẽ ) mà còn phải có những phơng pháp, kĩ năng giảng dạy nhằm thuyết phục, lôi cuốn học sinh thích thú học tập. Giáo viên phải biết chọn lọc kĩ năng và bộ môn cho phù hợp nh: Kĩ năng quan sát, kĩ năng định hớng, kĩ năng đánh giá kết quả bài vẽ. Với một vốn kiến thức sâu rộng và kĩ năng nhuần nhuyễn, giáo viên sẽ là cầu nối giúp học sinh vơn tới cái hay, cái đẹp của nghệ thuật. Vì vậy giáo viên cần có một số kĩ năng sau: a, kĩ năng chọn lọc và tìm ph ơng pháp dạy phù hợp với đặc tr ng của phân môn Vì dạy mĩ thuật trong trờng học phổ thông nhằm mục đích giáo dục học sinh cảm thụ và thởng thức cái đẹp trong nghệ thuật. Bết tự mình tạo ra sản phẩm mĩ thuật theo sự hớng dẫn cuả giáo viên, vì thế giáo viên phải biết chọn lọc và có cách truyền đạt kiến thức thật phù hợp để học sinh thất hứng thú trong học vẽ. Đặc trng của mĩ thuật lànói ít vẽ nhiều vì vậy với bài kí hoạ có thể chọn các phơng pháp sau: + Phơng pháp quan sát.(học sinh ghi nhận hình ảnh của thiên nhiên, để thể hiện theo cảm xúc của mình) + Phơng pháp thể hiện tài năng (học sinh tự thể hiện theo phong cách của mình thông qua sự hớng dẫn của thầy) + Phơng pháp đặt câu hỏi( giáo viên đặt câu hỏi theo hệ thống kiến thức của bài, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, cách dùng thuật ngữ chuyên môn chính xác) + Phơng pháp hoạt động ( học sinh thực hành theo nhóm, tổ, lớp. Giáo viên gợi mở để học sinh tự tìm thấy đối tợng để vẽ). b, kĩ năng quan sát tinh tế, cách phân tích vật, cách thể hiện cấu trúc đặc điểm, vẻ đẹp của vật. 7 Sáng kiến kinh nghiệm Có kĩ năng này giáo viên mới có thể chọn hình ảnh phù hợp với từng đối tợng học sinh để các em dễ quan sát , dễ vẽ Giáo viên cũng sẽ xác định đợc cho học sinh trọng tâm của việc kí hoạ sao cho tốt, cách vẽ đậm nhạt nét hay cách bố trí hình sao cho hợp lí. c, kĩ năng quan sát thiên nhiên và cuộc sống xung quanh để diễn tả lại bằng hình vẽ. Kĩ năng này bồi dỡng tình cảm thẩm mĩ cho học sinh các em biết diễn tả lại đặc điểm, vẻ đẹp của một con vật, phong cảnh hay các hoạt động khác của con ng- ời mà em thích, khơi gợi trí tởng tợng và sự bộc lộ cá tính của các em. Giáo viên cũng biết tôn trọng và đồng cảm với cách suy nghĩ, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, khuyến khích học sinh vẽ có cá tính. d, Kĩ năng pha trộn màu sắc, nhận xét màu sắc, đ ờng nét, hình mảng. Giáo viên phải biết cấu trúc của đối tợng, cách thể hiện nhanh nhất đặc điểm của đối tợng , cảm nhận đợc màu sắc của đối tợng, cảm nhận đợc màu sắc của đối tợng thông qua cảm xúc của mình. e, Kĩ năng ký hoạ Ngoài những kĩ năng cần thiết trên, mỗi giáo viên phải hàng ngày hàng giờ luyện tập, trau rồi kiến thức cho bản thân thông qua việc luyện vẽ. Luyện vẽ ở mọi nơi, mọi lúc sẽ là tiền đề cho việc kí hoạ nhanh, thể hiện đợc vẻ đẹp của thiên nhiên, vạn vật quanh mình 2, Những vấn đề gặp trong khi kí hoạ 8 Sáng kiến kinh nghiệm *Đã nhiều lần tôi tham gia tập huấn mĩ thuật và dự giờ chuyên đề qua những buổi trao đổi và thảo luận về cách dạy các bài trong phân môn vẽ theo mẫu. Tôi thấy có bất cập nh: Tr ờng hợp 1. Bài kí hoạ của lớp 7 có 2 tiết. Tiết 1 kí hoạ tiết 2 kí hoạ, và phần nào làm quen với kí hoạ . Sau đó ra lựa chọn đối tợng để kĩ hoạ. Tr ờng hợp 2 Bài tập vẽ dáng ngời ở lớp 8,9 cho học sinh nhận xét về đặc điểm của từng dáng sau đó cho thực hành về các t thế, cử chỉ, động tác của ngời. Hai trờng hợp trên tôi thấy nh sau: * Ưu điểm. - Học sinh hiểu đợc kĩ hoạ là gì, - Nhận biết đợc các động tác, cử chỉ của các dáng ngời - Phân biệt đợc đâu là kí hoạ. * Nhợc điểm. - Đối với học sinh khi có giờ học đợc ra ngoài trời thì các em rất háo hức chuẩn bị chu đáo đồ dùng để khi trống vào là ra vẽ ngay. Nên trong quá trình giảng lí thuyết và phần quan sát, nhận xét không đạt hiệu quả cao. Sau khi học xong phần lý thuyết mất thêm thời gian chuẩn bị đồ dùng để ra ngoài kí hoạ. Kết quả: 9 Sáng kiến kinh nghiệm Khối sĩ số G Khá TB Yếu 7 135 40% 45% 15% 0 8 122 45% 38% 17% 0 9 126 55% 38% 7% 0 Chính vì vậy: Qua một thời gian tìm tòi và thử nghiệm, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm kí hoạ trong việc dạy mĩ thuật tại trờng Đại Đồng III. Kế hoạch thực hiện 1, Tìm hiểu tr ơng trình sách giáo khoa Mĩ thuật 6; Không có kí hoạ Mĩ thuật 7; 2 tiết kí hoạ - Kí hoạ ngoài trời Mĩ thuật 8; 1 tiết Tập vẽ dáng ngời Mĩ thuật 9; 1 tiết Tập vẽ dáng ngời 2, Khai thác đồ dùng cấp phát Giá vẽ, các bảng vẽ, tranh ảnh. 3, Tài liệu tham khảo + Sách giáo khoa, giáo viên mĩ thuật lớp 6,7,8,9. 10 [...]... việc dạy mĩ thuật tại trờng Đại ĐồngIII. Kế hoạch thực hiện1, Tìm hiểu tr ơng trình sách giáo khoa Mĩ thuật 6; Không có kí hoạ Mĩ thuật 7; 2 tiết kí hoạ- Kí hoạ ngoài trời Mĩ thuật 8; 1 tiết Tập vẽ dáng ngời Mĩ thuật 9; 1 tiết Tập vẽ dáng ngời2, Khai thác đồ dùng cấp phát Giá vẽ, các bảng vẽ, tranh ảnh.3, Tài liệu tham khảo+ Sách giáo khoa, giáo viên mĩ thuật lớp 6,7,8,9.10 Sáng kiến kinh. .. năng cần thiết của giáo viên khi dạy và kí hoạ.Để dạy tốt môn mĩ thuật trong trờng phổ thông, giáo viên không nhữngđợc đào tạo trình độ cần thiết về mĩ thuật (cả phần lí luận và6 Sáng kiến kinh nghiệm*Vài cách kí thông dụng.+ Quan sát tổng thể vật, hình nào đó. Quy vật đó vào hình học không gian hìnhkhối tơng ứng.+ Kí hoạ bằng nét thẳng (kỉ hà)12 Sáng kiến kinh nghiệm-Những năm học trớc đây... nhiệm vụ này. giáo dục thẩm mĩ ở trờng phổ thông đợc thực hiện chủ yếutrong các giờ học chính khoá trong nhà trờng. Nội dung ở tất cả các môn học đềucó khả năng tạo cho trẻ những ấn tợng tri thức và tình cảm thẩm mĩ. đặc biệt làcác môn thuộc nhóm nghệ thuật nh âm nhạc, mĩ thuật. Bởi sự biểu hiện tập trungnhất của các giá trị thẩm mĩ ë trong nghÖ thuËt.1 Sáng kiến kinh nghiệmĐể khuyến khích và... Khèi líp 6 cha quen víinÕp học cấp II, khối 7, 8, 9 đang ở giai đoạn nửa ngời lớn, nửa trẻ em nên vẫn làmkhác với yêu cầu của giáo viên).3 Sáng kiến kinh nghiệm+ Phơng pháp giảng dạy mĩ thuật. + Thiết kế bìa giảng Âm nhạc mĩ thuật 4, phạm vi nghiên cứu- Trờng trung học cơ sở Đại Đồng- Đối tợng. Khối 7,8,95, Phạm vi nghên cứu- Kiểm tra kiến thức phần thực hành và lí thuyết- Trắc nghiệm.- áp... môn đà có sự mở của, với những phơng pháp mới chophép vËn dông5 Sáng kiến kinh nghiệmLinh hoạt các bớc lên lớp, sự sáng tạo trong tổ chức dạy học. Bởi lẽ đặc trng củamôn mĩ thuật là bộ môn nghệ thuật tạo ra cái đẹp bằng sự nhận thức cảm xúcthẩm mĩ. Sản phẩm của của bài vẽ không phải là sự sao chép, mà gò bó đòi hỏiphải có cảm xúc sáng tạo Đối với kí hoạ đích cuối cùng đi đến là thể hiện đợc vẻ... môn mĩ thuật, khôngquá khắt khe trong việc đánh giá kỷ luật, trật tự trong giờ học vẽ.Thấy đợc việc làm của giáo viên môn mĩ thuật ảnh hởng tốt đến giáo dục thẩm mĩ trong nhà trờng,Học sinh dần dần cảm thấy hứng thú yêu thích môn mĩ thuật. C, H ớng giải quyết Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên. Tôi đa ra hớng giải quyết là:Rèn cho học sinh nếp học và kĩ năng theo đặc trng của môn học mĩ thuật. .. tìm hiểu,giáo viên dạy không biết mệt mỏi, giáo viên hứng thú dạy hơn. Đó là quan hệ haichiều dạy học 2. Môn mĩ thuật là môn tiếp cận trực tiếp thông qua giác quan mắt nhìn nên yếu tốtrực quan minh họa đóng vai trò cơ bản trong bài giảng mĩ thuật. Với kí hoạ việcđịnh hớng cho sự lựa chọn đối tợng đẹp và biểu đạt đợc cảm xúc thẩm mĩ của họcsinh là vô cùng quan trọng.II.cơ sở thực tiễn1, Một số... 70% 25% 5% 08 122 65% 28% 7% 09 126 75% 23% 12% 03. Những vấn đề còn hạn chế- Cha có phòng học riêng cho môn mĩ thuật. - Đồ dùng dạy môn mĩ thuật còn hạn chế.- Nhà trờng cha tạo điều kiện cho học sinh ra ngoài trời vẽ, vìvậy điều kiện thời gian một tiết học còn hạn chế.21 Sáng kiến kinh nghiệmCó kĩ năng này giáo viên mới có thể chọn hình ảnh phù hợp với từng đối tợnghọc sinh để các em dễ quan... xong phần lý thuyết mất thêm thời gian chuẩn bị đồ dùng để rangoài kí hoạ. Kết quả: 9 Sáng kiến kinh nghiệm+ Vẽ nhanh nét chính (Tốc hoạ)2, Các b ớc kí hoạ. Bớc 1: Lựa chọn hình dáng đẹp Bớc 2: Quan sát vật tìm ra đặc điểmVD: Cây cau thân nhỏ, cao (7m 10m) tán lá nhỏ.13 Sáng kiến kinh nghiệmA. phần mở đầuI.đặt vấn đề.Bác hồ nói Muốn xây dựng chủ nghĩa xà hội, trớc hết cần có con ngời... bị cho bộ môn mĩ thuật cha đợc chú trọng.-Những năm gần đây đà có sự đầu t vào bộ môn nh: Tranh ảnh minh hoạ chobài giảng, kèm theo một số bảng vẽ, giá vẽ, bên cạnh đó giáo viên đợc đi học cácchuyên đề thay sách, chuyên đề đổi mới phơng pháp dạy học nhằm tiến tới hoànchỉnh hơn nâng cao chất lợng hiệu quả trong giảng dạy 2 Suy nghĩ và việc làm của giáo viên Từ khi giảng dạy môn mĩ thuật xuất phát . giáo khoa, giáo viên mĩ thuật lớp 6,7,8,9. 10 Sáng kiến kinh nghiệm + Phơng pháp giảng dạy mĩ thuật. + Thiết kế bìa giảng Âm nhạc mĩ thuật 4, phạm vi nghiên. vận dụng 5 Sáng kiến kinh nghiệm Linh hoạt các bớc lên lớp, sự sáng tạo trong tổ chức dạy học. Bởi lẽ đặc trng của môn mĩ thuật là bộ môn nghệ thuật tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy mĩ thuật ở trường THCS, Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy mĩ thuật ở trường THCS, Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy mĩ thuật ở trường THCS

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-day-mi-thuat-o-truong-thcs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP