MON SINH

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:38

KÌ THI THƢ̉ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: SINH HỌC (Thời gian làm bài: 150 phút) (Đề thi có trang gồm câu) TRƢỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI LẦN THỨ Câu I (1,5 điểm) Quan hệ cá thể tượng tự tỉa thực vật mối quan hệ gì? Trong điều kiện tượng tự tỉa diễn mạnh mẽ? Trongthựctiễnsảnxuất,cầnphảilàmgìđểtránhsựcạnhtranhgiữacáccáthểsinhvậtđểkhơnglàmgiảmnă ngsuấtvậtnivàcâytrồng? Khi nghiên cứu ảnh hưởng môi trường đến sinh trưởng loài động vật X, người ta thu đồ thị Hình1 Dựa vào đồ thị xác định tên gọi cácđiểm A, B, khoảng (h), (m) Hình1 Câu II (1,0điểm) Nêu ý nghĩa việc phát triển dân số hợp lý Quốc gia Nghiên cứu bọ cánh cứng, người ta đếm 12 cá thể diện tích 4m2 Khi khảo sát lấy mẫu 40 địa điểm khu vực sống quần xã có 23 địa điểm có lồi bọ cánh cứng Xác định độ nhiều, độ thường gặp quần thể bọ cánh cứng quần xã? Câu III (1,5 điểm) AG Giải thích phân tử ADN có tỉ lệ loại nuclêơtit: 1 TX Trong trường hợp gen quy định tính trạng đột biến gen lặn biểu kiểu hình nào? So sánh trình tổng hợp ADN mARN Câu IV (1,5 điểm) Bộ NST lồi thực vật có hoa gồm cặp NST (kí hiệu I, II, III, IV, V) Khi khảo sát quần thể loài này, người ta phát thể đột biến (kí hiệu a, b, c) Phân tích NST thể đột biến thu kết sau: Số lượng NST đếm cặp Thể đột biến a b c I 3 II 2 III 2 IV 2 V 2 a Xác định tên gọi thể đột biến trên? Cho biết đặc điểm thể đột biến a? b Nêu chế hình thành thể đột biến c? Các loại biến dị không làm thay đổi cấu trúc số lượng vật chất di truyền loài? Nêu nguyên nhân làm xuất loại biến dị Câu V (1,5 điểm) Tại phép lai phân tích, kết lai có tượng đồng tính thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen đồng hợp tử, có tượng phân tính thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen dị hợp tử? Các yếu tố ảnh hưởng đến phân hóa giới tính động vật? Điều có ứng dụng thực tiễn?Cho ví dụ minh họa Cho tế bào sinh tinh lồi động vật, tế bào có kiểu gen Aabb, tế bào có kiểu gen AaBb Quá trình giảm phân diễn bình thường tế bào sinh tinh nói tạo tối thiểu loại tinh trùng? Đó loại nào? Câu VI (1,5 điểm) Một số bà nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần gây hậu xấu khơng có vai trò sản xuất chọn giống Dựa hiểu biết kiến thức di truyền học, cho biết nhận định hay sai? Giảithích Nêu quy trình phương pháp nhân giống vơ tính ống nghiệm trồng Các cá thể tạo phương pháp có đặc điểm gì? Giải thích? Câu VII (1,5điểm) Chosơđồphảhệmơtảmộtloạibệnhởngườidomộttrong2alencủamộtgenquy định,trongđóalentrộilàtrộihồntồn Biếtrằngkhơngcóđộtbiếnxảyra,tínhxácsuấtngườiconđầulòngbịbệnhcủacặpvợchồng(7và8) ởthếhệthứII Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng thân xám trội hồn tồn so với gen a quy định tính trạng thân đen Gen nằm NST thường Thế hệ P, cho thân xám giao phối ngẫu nhiên với đực thân đen, F1 có 75% thân xám 25% thân đen a Giải thích kết viết kiểu gen ruồi hệ P b Xác định tỉ lệ ruồi giấm thân đen F2 cho F1 giao phối ngẫu nhiên với -HẾT -(Cán coi thi khơng giải thích thêm) Hƣớng dẫn Chấm Đề thi thử mơn Sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 LẦN THỨ Câu Nội dung I Quan hệ cá thể - Quan hệ cạnh tranh loài khác loài - Khi trồng dày, thiếu ánh sáng tượng tự tỉa diễn cách mạnh mẽ - Trong trồng trọt:Trồng với mật độ thích hợp, kết hợp với tỉa thưa cây, chăm sóc đầy đủ tạo điều kiện cho trồng phát triển tốt - Đối với chăn nuôi: Khi đàn đông nhu cầu nơi ăn chỗ trở nên thiếu, môi trường bị ô nhiễm ta cần tách đàn,cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng với kết hợp vệ sinh môi trường sẽ, tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển A- Điểm giới hạn ( điểm gây chết) ngưỡng giá trị sinh trưởng B- Điểm giới hạn ( điểm gây chết)vì ngưỡng giá trị sinh trưởng m- Khoảng thuận lợi h- Giới hạn chịu đựng II Ý nghĩa phát triển dân số hợp lí: - Phát triển dân số hợp lí điều kiện để phát triển bền vững Quốc gia, tạo hài hòa phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường đất nước - Phát triển dân số hợp lí khơng để dân số tăng nhanh dẫ tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng tài nguyên khác - Phát triển dân số hợp lí nhằm mục đích đảm bảo tốt chất lượng sống cá nhân, gia đình toàn xã hội, người xã hội ni dưỡng, chăm sóc có điều kiện phát triển tốt 12 Độ nhiều :  con/m2 p 100 23 100 Độ thƣờng gặp : C =   57,5% P 40 C > 50% => loài thường gặp III AG 1 TX - Các nuclêôtit hai mạch đơn liên kết với liên kết hiđrô thành cặp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T liên kết hiđrô, G liên kết với X liên kết hiđrô AG 1 - Nên A = T; G = X→ A + G = T + X → TX Đột biến gen lặn đƣợc hiểu kiểu hình trƣờng hợp sau: - Trạng thái đồng hợp lặn - Gen nằm vùng không tương đồng cặp NST giới tính XY - thể đơn bội, thể mang đột biến đoạn NST chứa gen trội tương ứng, thể thiếu NST chứa gen trội tương ứng Điểm 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,125 0,125 Giải thích phân tử ADN có tỉ lệ loại nuclêơtit: 0,25 0,125 0,125 0,125 0,25 IV V * Giống nhau: - Xảy nhân tế bào nhiễm sắc thể kỳ trung gian nhiễm sắc thể chưa đóng xoắn - Đều tổng hợp khuôn mẫu ADN theo nguyên tắc bổ sung * Khác nhau: Tổng hợp ADN Tổng hợp mARN Xảy toàn phân tử ADN Xảy đoạn ADN tương ứng với gen Cả hai mạch đơn ADN dùng làm khuôn Chỉ mạch hai mạch tổng hợp hai phân tử ADN ADN (một đoạn ADN) làm khn tổng hợp ARN Trong ngun tắc bổ sung có A mạch Trong ngun tắc bổ sung có A khn liên kết với T môi trường mạch khuôn liên kết với U mơi trường Ngun tắc bán bảo tồn: Trong phân Khơng có ngun tắc bán bảo tử ADN có mạch ADN mẹ tồn Mạch ARN tổng hợp mạch tổng hợp hoàn toàn *Tên gọi 3thể đột biến - Thể đột biến a có 3n NST: Thể tam bội - Thể đột biến b có (2n+1)NST:Thể dị bội (2n+1) hay thể tam nhiễm - Thể đột biến c có (2n-1)NST:Thể dị bội (2n–1) hay thể nhiễm *Đặc điểm thể đột biến a: - Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, số lượng ADN tăng tương ứng => thể đa bội có q trình tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ => kích thước tế bào thể đa bội lớn, quan sinh dưỡng to, sinh trưởng mạnh chống chịu tốt - Thể đa bội phổ biến thựcvật *Cơ chế hình thành thể đột biến c: - Trong giảm phân, cặp NST số nhân đôi không phân ly tạo thành loại giao tử (n+1) (n–1)NST - Khi thụ tinh,giao tử (n–1) kết hợp với giao tử (n) tạo thành hợp tử (2n–1) NST => phát triển thành thể dị bội (2n –1) (HS trình bày chế sơ đồ cho điểm tối đa) - Loại biến dị không làm thay đổi cấu trúc số lượng vật chất di truyền loài: + Biến dị tổ hợp + Thường biến - Nguyên nhân xuất biến dị + Biến dị tổ hợp: q trình giảm phân tạo giao tử khác nguồn gốc NST kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử thụ tinh tạo hợp tử mang tổ hợp NST khác + Thường biến: thay đổi môi trường sống sinh vật * Phép lai phân tích phép lai thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn tương ứng * Cơ thể mang tính trạng lặn cho loại giao tử mang gen lặn a -> tỉ lệ kiểu hình đời lai tỉ lệ giao tử tạo từ thể mang tính trạng trội định: - Nếu đời lai đồng tính tức có loại kiểu hình -> Cơ thể mang tính trạng trội cho loại giao tử -> Cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp tử AA x aa -> Aa - Nếu đời lai phân tính với tỉ lệ 1:1 tức cho hai loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1 > Cơ thể mang tính trạng trội cho loại giao tử với tỉ lệ 1:1 -> Cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp tử 0,125 0,5 0,125 0,125 0,125 0,25 0,125 0,25 0,25 0,25 0,25 0,125 0,25 0,25 Aa x aa -> Aa : aa Các yếu tố ảnh hƣởng đến phân hóa giới tính động vật: + Tính đực chủ yếu quy định cặp NST giới tính Sự tự nhân đơi, phân li tổ hợp cặp NST giới tính trình phát sinh giao tử thụ tinh chế tế bào học xác định giới tính + Q trình phân hóa giới tính chịu ảnh hưởng nhân tố môi trường bên bên - Ứng dụng thực tiễn: chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực/cái vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất - Ví dụ minh hoạ: Ni tằm lấy tơ: tạo tồn tằm đực (tằm đực cho nhiều tơ tằm cái); tạo nhiều bê đực để nuôi lấy thịt, tạo nhiều bê để nuôi lấy sữa Số loại tinh trùng tối thiểu đƣợc tạo thành: - tế bào sinh tinh kết thúc giảm phân tạo tối thiểu loại tinh trùng - Có khả năng: + Khả 1: Tế bào cho loại tinh trùng Ab ab Nếu tế bào tạo loại tinh trùng AB ab -> loại tinh trùng là: AB, Ab, ab + Khả 2: Tế bào cho loại tinh trùng Ab ab Nếu tế bào tạo loại tinh trùng Ab aB -> loại tinh trùng là: Ab, aB, ab VI VII - Nhận định sai - Giải thích: + Tự thụ phấn, giao phối gần gây hậu xấu  thối hóa giống, tạo điều kiện cho gen lặn tổ hợp tạo cặp gen đồng hợp lặn  tính trạng xấu biểu (thối hóa) + Ở số lồi thực vật tự thụ phấn, động vật giao phối gần gen lặn khơng có hại nên khơng gây hậu xấu (đậu Hà Lan, chim bồ câu ) + Trong chọn giống, tự thụ phấn giao phối gần có vai trò: củng cố, trì tính trạng mong muốn; tạo dòng  thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại khỏi quần thể 2- Quy trình: + Tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng tế bào non) nuôi cấy môi trường dinh dưỡng đặc ống nghiệm để tạo mô sẹo + Dùng hoocmon sinh trưởng phù hợp để kích thích mơ sẹo phân hóa thành hồn chỉnh + Các non chuyển sang trồng bầu đất vườn ươm có mái che sau đem trồng ngồi đồng ruộng - Các cá thể tạo phương pháp có kiểu gen giống giống cá thể ban đầu Giải thích: dựa chế nguyên phân 1, - Bố mẹ(1,2) bình thường sinh gái (6) bị bệnh  alen quy định bệnh lặn NST thường,(qui ước A- bình thường, a- bệnh) - (6) bị bệnh có KGaa  (1) (2) bình thường phải có KGAa  (7) bình thường có KG với tỉ lệ là: 1/3 AA 2/3 Aa - (3) (9)bị bệnh có KGaa, (4) bình thường  (4) (8) bình thường có KG dị hợp Aa  Xác suất để (8) có KG Aa 1/2 - Vậy xác suất để (7) (8) sinh đầu lòng bị bệnh 2/3 x 1/2 = 2/6 0,25 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,25 0,125 0,25 0,5 0,25 0,125 0,25 0,25 0,125 Giải thích kết viết sơ đồ lai từ P đến F1 - F1 75% ruồi thân xám : 25% thân đen = : 1, chứng tỏ hệ P, ruồi có kiểu gen AA Aa; ruồi đực có kiểu gen aa Suy F1 kết phép lai sau: (1) ♀ AA x ♂ aa; (2) ♀ Aa x ♂ aa - Sơ đồ lai: P (0,5 điểm) F1 (0,5 điểm) Tỉ lệ kiểu gen Tỉ lệ kiểu hình - ♀AA x ♂ aa 100% Aa 100% A- ♀Aa x ♂aa 50% Aa : 50%aa 50%A- : 50%aa 3 xám : đen Aa : 1aa b Tỉ lệ ruồi thân đen F2: * Tỉ lệ loại kiểu gen F1 3/4 Aa : 1/4aa Vì F1 ngẫu phối nên có phép lai theo tỉ lệ sau: Số phép lai F1 Tỉ lệ kiểu gen F2 Tỉ lệ ruồi thân đen F2 * Aa x Aa 9/64 AA : 18/64 Aa : 9/64 aa * 2(Aa x aa) 12/64 Aa : 12/64 aa 25/64 * aa x aa 4/64 aa 9/64 AA : 30/64 Aa : 25/64 aa 0,25 0,25 0,25 ... kết hợp vệ sinh môi trường sẽ, tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển A- Điểm giới hạn ( điểm gây chết) ngưỡng giá trị sinh trưởng B- Điểm giới hạn ( điểm gây chết)vì ngưỡng giá trị sinh trưởng... trò: củng cố, trì tính trạng mong muốn; tạo dòng  thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại khỏi quần thể 2- Quy trình: + Tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng tế bào non) nuôi... đa bội có trình tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ => kích thước tế bào thể đa bội lớn, quan sinh dưỡng to, sinh trưởng mạnh chống chịu tốt - Thể đa bội phổ biến thựcvật *Cơ chế hình thành thể đột
- Xem thêm -

Xem thêm: MON SINH , MON SINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn