BÀI 17. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

5 588 2
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 14:10

Tun: Tit: Bi 17: KHI NIM V H THNG THễNG TIN V VIN THễNG Ngy son: Ngy dy: I. Mc tiờu: Bit c khỏi nim v thụng tin v vin thụng. Bit c cỏc khi c bn, nguyờn lớ lm vic ca h thng thụng tin v vin thụng. II. Chun b: 1. Chun b ca giỏo viờn: Nghiờn cu ni dung bi 17 SGK Tham kho nhng ti liu cú liờn quan Tranh v hỡnh 17.1 SGK 2. Chun b ca hc sinh: c trc bi 17 Quan sỏt liờn h thc t III. T chc hot ng dy hc: 1. n dnh lp: 1 phỳt 2. Kim tra bi c: 4 phỳt Cõu 1:Khỏi nim v mch in t iu khin v mch iu khin tớn hiu ? Cõu 2: Nờu nhn xột in ỏp a vo ng c mt pha khi iu khin bng mch in t ? 3. Vo bi mi: 1 phỳt Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại thông tin nhanh, những thông tin đợc cập nhật rất nhanh. Mọi ngời đều sử dụng hệ thống thông tin và viễn thông chung trên toàn cầu. Với tình hình hiện tại thiếu hệ thống thông tin mọi hoạt động có thể bị tê liệt. hiu rừ hn v thụng tin v cỏch truyn i ca chỳng ta sang chng 4: Mt S Thit B in Dõn Dng Hot ng I: Tỡm hiu v khỏi nim h thng thụng tin v vin thụng. TG Tr giỳp ca Giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung 15 Bi17:KHI NIM V H THNG THễNG TIN V VIN THễNG I.Khỏi nim v h thng thụng tin v - Treo hình 17.1 phóng to lên bảng. - Dựa vào hình cho biết những thông tin từ phía trái được truyền sang phải bằng cách nào? + Điện thoại, máy in, máy tính - Việc truyền thông tin như vậy gọi là hệ thống thông tin và viễn thông. Vậy hệ thống thông tin và viễn thông là gì? - Nhận xét và cho HS khác nhắc lại - Cho ví dụ? - Thông tin và viễn thông có điểm gì giống nhau và khác nhau? + Nhiệm vụ và cách truyền. - Nhận xét: HTVT truyền đi bằng vô tuyến còn HTTT truyền đi bằng vô tuyến và đường truyền. - Hãy nêu một số cách truyền thông tin sơ khai mà con người sử dụng? - Thông tin truyền đi xa hiện nay có thể thấy trong những lĩnh vực nào? - Quan sát hình - ĐT: bằng thiết bị vô tuyến, máy in sang máy tính và ngược lại bằng đường truyền. - HTTT&VT: lµ hÖ thèng truyÒn nh÷ng th«ng tin ®i xa. - Lắng nghe và ghi bài - TruyÒn h×nh vÖ tin. + TruyÒn h×nh vi ba. + TruyÒn h×nh c¸p quang. + M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh vµ di ®éng. + M¹ng Internet . - Giống nhau: đều truyền thông tin + Khác nhau: HTVT là một phần của HTTT - Lắng nghe và ghi bài - ký hiệu,trống, kèn,thư từ… - Thông tin vệ tinh, thông tin viba, thông tin cáp quang,mạng điện thoại, viễn thông. HTTT&VT: lµ hÖ thèng truyÒn nh÷ng th«ng tin ®i xa. - HTTT: truyền thông tin bằng nhiều biện pháp - HTVT: truyền thông tin bằng vô tuyến điện - Nhận xét - Đài truyền thanh phường xã có phải là HTVT hay không? Tại sao? mạng Internet - Không. Vì nó được truyền bằng đường truyền hay cáp quang  Hoạt động II: Tìm hiểu sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông. TG Trợ giúp của Giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 20’ - Ta vừa tìm hiểu khái niệm về HTTT&VT, vậy nó làm việc như thế nào? Để biết được ta sang phần II - Một hệ thống thông tin và viễn thông bao gồm hai phần: phát và thu. - Cho biết nhiệm vụ của phần phát? - Nhận xét và cho HS nhắc lại - Việc phát thônh tin như ta đi chợ mua gạo về nấu cơm gồm các công đoạn như: ra chợ mua gạo về vo đem nấu chính cho ra chén.Vậy em nào có thể vẽ sơ đồ khối phần phat lên bảng? - Nhận xét - Giải thích chức năng của các khối? Và cho ví - Lắng nghe - Lắng nghe - Đưa thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin ấy - Nhắc lại và ghi bài - Nguồn thông tin > xử lí tin > điều chế, mã hóa > đường truyền - Lắng nghe và ghi bài - Nguồn thông tin: nguồn tín hiệu cần phát đi xa II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông. 1. Phần phát thônh tin. -NV:Đưa thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin ấy - Sơ đồ khối: Nguồn thông tin > xử lí tin > điều chế, mã hóa > đường truyền - Nguồn thông tin: nguồn tín hiệu cần dụ cụ thể? + Nhận xét và cho học sinh ghi vào + Bằng cách nào? + Nêu các đường truyền mà em biết? - Cho biết nhiệm vụ của phần thu? - Nhận xét và cho HS nhắc lại - Dựa vào sơ đồ khối phần phát em nào có tthể suy ra sơ đồ khối phần thu? - Nhận xét và cho học sinh nhắc lại. - Giải thích chức năng của các khối? Và cho ví dụ cụ thể? + Nhận xét và cho học sinh ghi vào ( hình ảnh, âm thanh ) + Xử lí thông tin: Gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu + Điều chế, mã hóa: bằng kĩ thuật tương tự và kỹ thuật số. + Đường truyền: dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ - Nhận tín hiệu đã được điều chế, mã hóa từ phía phần phát và biến đổi tín hiệu trở về dạng tín hiệu ban đầu đưa tới thiết bị đầu cuối. - Nhắc lại và ghi bài - Nhận thông tin > xử lí tin > giải điều chế, giải mã > thiết bị đầu cuối. - Nhắc lại và ghi bài - Nhận thông tin: bằng anten, modem + Xử lí thông tin: tương tự phần phát + Giải điều chế, giải mã: biến đổi tín hiệu trở về tín hiệu ban đầu + Thiết bị đầu cuối: như loa, màn hình, tivi, máy in phát đi xa ( hình ảnh, âm thanh ) + Xử lí thông tin: Gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu + Điều chế, mã hóa: bằng kĩ thuật tương tự và kỹ thuật số. + Đường truyền: dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ 2. Phần thu thông tin. -NV: Nhận tín hiệu đã được điều chế, mã hóa từ phía phần phát và biến đổi tín hiệu trở về dạng tín hiệu ban đầu đưa tới thiết bị đầu cuối. - Sơ đồ khối: Nhận thông tin > xử lí tin > giải điều chế, giải mã > thiết bị đầu cuối. - Nhận thông tin: bằng anten, modem + Xử lí thông tin: + Giải điều chế, giải mã: biến đổi tín hiệu trở về tín hiệu ban đầu + Thiết bị đầu cuối: như loa, màn hình, - Cho biết điện thoại cố định và di động giống và khác nhau chỗ nào? - Giống nhau: đều có chức năng phát và thu thông tin + Khác nhau: về đường truyền (cố định bằng dây cáp còn di động bàng vô tuyến) tivi, máy in  Hoạt động III: Tổng kết, đánh giá: 4 phút - Cũng cố: + Câu 1: Muốn truyền một tín hiệu như âm thanh hay hình ảnh đi xa thì làm thế nào? + Câu 2: Vai trò của việc mã hóa và mã hóa thông tin là gì? - Dặn dò: học bài 17 và xem trước bài 18 IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . tính - Việc truyền thông tin như vậy gọi là hệ thống thông tin và viễn thông. Vậy hệ thống thông tin và viễn thông là gì? - Nhận xét và cho HS khác nhắc. - Lắng nghe và ghi bài - Nguồn thông tin: nguồn tín hiệu cần phát đi xa II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông. 1. Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 17. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG, BÀI 17. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG, BÀI 17. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

Bình luận về tài liệu bai-17-khai-niem-ve-he-thong-thong-tin-va-vien-thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP