Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09)

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11600 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 5296
75
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Mô tả: PHÒNG GD KRÔNG NĂNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : TOÁN LỚP 5 Họ và tên………………………… Năm học: 2008 – 2009 Lớp :5A…………………………. Thời gian: 40 Phút Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo ĐỀ RA Phần I :( 3 điểm) Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau: 1. Trong các câu trả lời dưới đây, câu trả lời nào sai? A. 500 cm 3 lớn hơn 5 dm 3 ; B. 0,9 dm 3 bằng 900cm 3 C. 0,785 m 3 bé hơn 875 dm 3 ; D. 0,01 m 3 lớn hơn 0,001m 3 2. cho 8007 cm 3 = …… dm 3 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 8,07 B. 8,007 C. 8,7 D. 0,87 3. Một hình lập phương có cạnh là 6cm có thể tích là: A. 144cm 3 B. 144cm 2 C. 216cm 3 D. 216cm 2 4. Công thức tính diện tích hình tròn: A. d x d x 3,14 B. d x 3,14 C. r x 2 x 3,14 D. r x r x 3,14 5. Muốn lấy diện tích xung quang hình hộp chữ nhật ta lấy………………………… ……………………………………………………………………………………………. 6. Muốn tính diện tích toàn phần hình chữ nhật ta lấy……………………………… ……………………………………………………………………………………………… Phần II:( 7 điểm) Bài 1: Tìm x ( 3 điểm) a.X x 6 = 4,08 + 2,28 b. X + 8,1 = 10,4 ………………………………. ……………………………… ………………………………. ……………………………… ……………………………… . ………………………………. ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… c. 4, 7 – X = 10,92 : 5,2 d. X : 4 = 18,5 ………………………………. ……………………………… ……………………………… . ………………………………. ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… Bài 2: ( 2 ,5điểm) Một mảnh vườn hình thang có đáy bé dài 42, đáy lớn dài 63m, chiều cao bằng tổng đọ dài hai đáy. Biết diện tích phần đất trồng lạc chiếm 72% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất trồng lạc? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 3:( 1,5điểm) Một khúc gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 0,6 m, chiều cao 0,4 m. Hỏi thể tích khối gỗ đó bằng bao nhiêu mét khối? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II ( 2008- 2009) MÔN : TOÁN LỚP 5 I/ Phần trắc nghiệm ( 3 đ) mỗi câu đúng được 0,5 điểm 1. A 2.B 3.C 4. D 5. Chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) 6. Diện tích một mặt nhân với 6. II/ Phần tự luận : 7 điểm Bài 1: 3 điểm a. 1,06 b. 2,3 c. 2,6 d. 74 Bài 2: 2,5 điểm HS làm được Tổng hai đáy : 42 + 63 = 105 (m) 0,5 đ - Chiều cao: 105 x = 42(m) 0,5 đ - Diện tích : 105 x 42 : 2 = 2 205 (m 2 ) 0,5 đ - Diện tích đất trồng lạc là: 2 205 : 100 x 72 = 1587,6 (m 2 ) 1 đ ( HS không viết đáp số trừ 0,5 điểm) Bài 3: 1,5 điểm - Thể tích khúc gỗ là: 2,5 x 0,6 x 0,4 = 0,6( m 3 ) 0,75 đ - thể tích khúc gỗ: 0,6 x = 0,45 ( m 3 ) 0,75 đ HS không viết đáp số trừ 0,5 điểm . NĂNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : TOÁN LỚP 5 Họ và tên………………………… Năm học: 2008 – 2009 Lớp :5A…………………………. Thời gian:. ……………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II ( 2008- 2009) MÔN : TOÁN LỚP 5 I/ Phần trắc nghiệm ( 3 đ) mỗi câu đúng được 0 ,5 điểm

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09), Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09), Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen Vào lúc 07:22 pm 12/05/2015

toi rat thich ban

Trả lời

Nguyễn Hoàng Kim Thanh
Nguyễn Hoàng Kim Thanh Vào lúc 03:56 pm 23/04/2015

trường tiểu học hùng vương

Trả lời

Đành Thôi Quên Lãng
Đành Thôi Quên Lãng Vào lúc 03:53 pm 23/04/2015

alo

Trả lời

Trang Trần
Trang Trần Vào lúc 05:14 am 23/04/2015

cũng đc

Trả lời

Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh Vào lúc 08:31 pm 07/04/2015

khó nhỉ

Trả lời

Tuấn Jp
Tuấn Jp Vào lúc 07:52 pm 01/04/2015

củng khá hay

Trả lời

Lang Tu Nha Que
Lang Tu Nha Que Vào lúc 07:24 pm 24/03/2015

xr4yvccccccc6tcg6www

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-va-dap-an-mon-toan-giua-hoc-ki-ii-lop-5-nam-08-09

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.098140001297 s. Memory usage = 18.46 MB