Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09)

3 5,363 75 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

PHÒNG GD KRÔNG NĂNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : TOÁN LỚP 5 Họ và tên………………………… Năm học: 2008 – 2009 Lớp :5A…………………………. Thời gian: 40 Phút Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo ĐỀ RA Phần I :( 3 điểm) Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau: 1. Trong các câu trả lời dưới đây, câu trả lời nào sai? A. 500 cm 3 lớn hơn 5 dm 3 ; B. 0,9 dm 3 bằng 900cm 3 C. 0,785 m 3 bé hơn 875 dm 3 ; D. 0,01 m 3 lớn hơn 0,001m 3 2. cho 8007 cm 3 = …… dm 3 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 8,07 B. 8,007 C. 8,7 D. 0,87 3. Một hình lập phương có cạnh là 6cm có thể tích là: A. 144cm 3 B. 144cm 2 C. 216cm 3 D. 216cm 2 4. Công thức tính diện tích hình tròn: A. d x d x 3,14 B. d x 3,14 C. r x 2 x 3,14 D. r x r x 3,14 5. Muốn lấy diện tích xung quang hình hộp chữ nhật ta lấy………………………… ……………………………………………………………………………………………. 6. Muốn tính diện tích toàn phần hình chữ nhật ta lấy……………………………… ……………………………………………………………………………………………… Phần II:( 7 điểm) Bài 1: Tìm x ( 3 điểm) a.X x 6 = 4,08 + 2,28 b. X + 8,1 = 10,4 ………………………………. ……………………………… ………………………………. ……………………………… ……………………………… . ………………………………. ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… c. 4, 7 – X = 10,92 : 5,2 d. X : 4 = 18,5 ………………………………. ……………………………… ……………………………… . ………………………………. ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… Bài 2: ( 2 ,5điểm) Một mảnh vườn hình thang có đáy bé dài 42, đáy lớn dài 63m, chiều cao bằng tổng đọ dài hai đáy. Biết diện tích phần đất trồng lạc chiếm 72% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất trồng lạc? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 3:( 1,5điểm) Một khúc gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 0,6 m, chiều cao 0,4 m. Hỏi thể tích khối gỗ đó bằng bao nhiêu mét khối? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II ( 2008- 2009) MÔN : TOÁN LỚP 5 I/ Phần trắc nghiệm ( 3 đ) mỗi câu đúng được 0,5 điểm 1. A 2.B 3.C 4. D 5. Chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) 6. Diện tích một mặt nhân với 6. II/ Phần tự luận : 7 điểm Bài 1: 3 điểm a. 1,06 b. 2,3 c. 2,6 d. 74 Bài 2: 2,5 điểm HS làm được Tổng hai đáy : 42 + 63 = 105 (m) 0,5 đ - Chiều cao: 105 x = 42(m) 0,5 đ - Diện tích : 105 x 42 : 2 = 2 205 (m 2 ) 0,5 đ - Diện tích đất trồng lạc là: 2 205 : 100 x 72 = 1587,6 (m 2 ) 1 đ ( HS không viết đáp số trừ 0,5 điểm) Bài 3: 1,5 điểm - Thể tích khúc gỗ là: 2,5 x 0,6 x 0,4 = 0,6( m 3 ) 0,75 đ - thể tích khúc gỗ: 0,6 x = 0,45 ( m 3 ) 0,75 đ HS không viết đáp số trừ 0,5 điểm . NĂNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : TOÁN LỚP 5 Họ và tên………………………… Năm học: 2008 – 2009 Lớp :5A…………………………. Thời gian:. ……………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II ( 2008- 2009) MÔN : TOÁN LỚP 5 I/ Phần trắc nghiệm ( 3 đ) mỗi câu đúng được 0 ,5 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09), Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09), Đề thi và đáp án môn Toán giữa học kì II lớp 5 năm (08-09)

Bình luận về tài liệu de-thi-va-dap-an-mon-toan-giua-hoc-ki-ii-lop-5-nam-08-09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP