NHỮNG VIỆC CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG CẦN LÀM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN TRONG NĂM HỌC

5 86 0
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Những việc chính Hiệu Trưởng cần làm theo trình tự thời gian của năm học THÁNG 8: - Dự bồi dưỡng hè & tổ chức bồi dưỡng hè cho giáo viên ở trường. - Chuẩn bị cho năm học mới: Tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển . - Làm công tác tuyển sinh. - Tổ chức thi lại và duyệt lên lớp. - Ổn định tổ chức và nề nếp các lớp, hội cha mẹ học sinh, đội thiếu niên . - Nhận chuyển, phân công giáo viên. - Chỉ đạo làm thời khoá biểu. - Học theo biên chế năm học. - Chuẩn bị cho khai giảng. THÁNG 9: - Tổ chức khai giảng. - Thông qua kế hoạch nhà trường, nghiên cứu chương trình, hướng dẫn các bộ môn, ngoại khoá. - Góp ý và duyệt kế hoạch của các tổ, các bộ môn. - Khảo sát chất lượng văn hoá và chỉ đạo phân loại đạo đức đầu năm (Mỗi khối lớp làm thí điểm 1 lớp về đạo đức & 1 lớp về văn hoádo hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo & phân tích số liệu gửi báo cáo theo qui định). - Kiểm tra các thống kê đầu năm. (cả công tác phổ cập đúng độ tuổic). - Làm việc với hội cha mẹ học sinh và chuẩn bị cho cuộc họp đầu năm. - Dự giờ các giáo viên mới về trường. - Quan sát các lớp nắm tình hình các lớp có giáo viên chủ nhiệm mới. - Xây dựng nề nếp dạy của thầy & học của trò. - Chỉ đạo xây dựng, sửa sang khung cảnh trường đồng bộ thống nhất. - Kiểm tra việc phân phối sgk, giấy vở cho học sinh. THÁNG 10: - Phối hợp với đoàn và công đoàn tổ chức các đại hội. - Chỉ đạo nề nếp sinh hoạt chuyên môn ở các tổ chuên môn. 1 - Tiếp tục dự giờ, kiểm tra giáo viên theo chu trình khép kín (xem giáo án dự sinh hoạt tổx, nhóm bộ môn, dự giờ giáo viên có giáo án đã xem, phát biểu, đánh giá, ghi biên bản .). - Chỉ đạo lớp điểm về đạo đức: bằng cách cùng giáo viên chủ nhiệm xây dựng các tổ chức giáo dục trong và ngoài lớp (Ban phụ huynh của lớpB, chi đội, tổ học sinh khu vực .) phân tích tâm lý đặc điểm về đạo đức, rút ra kết luận, chỉ đạo viết báo cáo sư phạm về giáo dục đạo đức, triển khai ở tổ chủ nhiệm. - Chỉ đạo điểm về học tập và giảng dạy của nhóm giáo viên bộ môn (Đi vào 1;2 lớp) có thể có nhiều giáo viên cùng dự một lớp để cùng thống nhất kết quả đánh giá. Dự giờ của nhiều giáo viên trên cùng lớp chỉ đạo. Xem vở ghi của học sinh. Chỉ đạo cách học sgk, nề nếp vở ghi của học sinh .viết báo cáo sư phạm, phân tích trí dục một cách toàn diện trên một lớp yêu cầu các giáo viên học tập và làm theo. THÁNG 11: - Nghiên cứu việc cho điểm, tỷ lệ chuyên cần ở các lớp, sổ ghi đầu bài, hồ sơ giảng dạy của giáo viên , hồ sơ học tập của học sinh. Chuẩn bị sơ kết giữa kỳ 1. - Khảo sát chất lượng giũa kỳ 1 về một số môn, chú trọng các môn văn, toán chuẩn bị sơ kết giũa kỳ 1. - Chỉ đạo phân loại đạo đức giữa kỳ 1 ở các lớp, làm thống kê chuẩn bị sơ kết giữa học kỳ 1, xác học sinh cá biệt, có biện pháp giáo dục. - Chỉ đạo, xem xét hiệu quả của một buổi lao động và hoạt động xã hội văn thể của một, hai lớp. - Chỉ đạo học sinh kém. - Chỉ đạo toàn diện kết hợp giữa ba môi trường giáo dục, chỉ đạo kiểm tra toàn diện tổ học sinh khu vực ở một số địa bàn & chỉnh đốn nâng cao chất lượng về công tác này. - Tiến hành đánh giá toàn diện một số giáo viên theo qui trình khoa học, có căn cứ xác đáng, có hồ sơ đầy đủ, theo tiêu chuẩn thống nhất, rút ra bài học cần thiết (Mỗi tổ chuyên môn chọn một giáo viên M) qua đó rút ra bài học bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên (cả tốt và yếuc). THÁNG 12: 2 - Chuẩn bị tư liệu, các số liệu cho sơ kết học kỳ 1 một cách cụ thể, khoa học, chính xác. - Chỉ đạo việc đánh giá xếp loại đạo đức và các mặt khác. - Tiếp tục kiểm tra đánh giá giáo viên theo kế hoạch tháng 11. - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách của nhà trường. - Tổ chức ra đề, duyệt đề kiểm tra, biểu điểm chấm cuối học kỳ một. Thống kê và hân tích kết quả. THÁNG 1: - Tiến hành sơ kết học kỳ 1. Viết báo cáo sơ kết học kỳ 1. xét duyệt thi đua, lập hồ sơ theo các thủ tục danh hiệu thi đua . Xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm . - Kiểm tra hồ sơ: Sổ điểm, học bạ .học kỳ 1. - Hướng dẫn các tổ chuyên môn sơ kết học kỳ 1; sơ kết ở các lớp chủ nhiệm; các đoàn thể tiến hành sơ kết học kỳ 1. - Hoàn thành toàn bộ văn bản sơ kết học kỳ 1, Đối chiếu sổ sách, tìm nguyên nhân, báo cáo cấp trên, lưu hồ sơ nhà trường. - Kiểm tra các số liệu thống kê cuối học kỳ 1, lên biểu, báo cáo . - Chỉ đạo thu hồi sgk học kỳ 1, tu bổ, phân phối sgk học kỳ 2. - Làm việc với thường trực phụ huynh về sơ kết học kỳ 1. - Đánh giá các thành viên trong nhà trường về chất lượng công tác. THÁNG 2: - Tổ chức chỉ đạo tết trồng cây. - Tiếp tục đánh giá giáo viên còn lại trong nhà trường (như học kỳ 1 n). - Chuẩn bị đội ngũ học sinh giỏi, dự thi học sinh giỏi các cấp. - Phối hợp với công đoàn mở hội nghị công nhân viên chức. THÁNG 3: - Khảo sát chất lượng các lớp, đặc biệt khối 9. có kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng học sinh kém. - Kiểm tra đánh giá số giáo viên còn lại. - Kiểm tra các lớp tiên tiến, chi đội mạnh. - Kiểm tra các đơn vị tổ đăng ký phấn đấu lao động giỏi, tổ tiên tiến . - Đánh giá phân loại giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm. - Động viên, đôn đốc viết sáng kiến kinh nghiệm. 3 THÁNG 4: - Thông qua kế hoạch ôn tập và chỉ đạo ôn tập cho học sinh đặc biệt lớp cuối cấp. - Lập hồ sơ thi tốt nghiệp THCS. - Chuẩn bị cho cha mẹ sinh về tinh thần, thái độ với kỳ thi. - Khảo sát chuẩn bị tổng kết năm học về các mặt. - Tổng kết đánh giá ba môi trường giáo dục với các lực lượng giáo dục khác. - Chỉ đạo kiểm tra học kỳ 2. THÁNG 5: - Hoàn chỉnh các công việc cho kỳ thi. - Chỉ đạo và thông qua việc đánh giá học sinh cuối năm nhất là học sinh cuối cấp. - Thu hồi sgk, kiểm kê tài sản cuối năm. - Tổng kết năm học về các mặt theo hướng dẫn của cấp trên, viết báo cáo, kiểm tra các số liệu thống kê. - Xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, khen thưởng tổng kết đánh giá giáo viên, công nhân viên, báo cáo cấp trên. - Vạch kế hoạch hoạt động hè, lên bảng phân công giáo viên làm công tác hè. - Tổ chức lễ kết thúc năm học. THÁNG 6: - Làm công tác thi. - Điều hành hoạt động hè của nhà trường. - Đề xuất kế hoạch, giám sát việc sửa chữa và bảo vệ cơ sở, vật chất của nhà trường. THÁNG 7: Nghỉ. Hiệu trưởng có thể nghỉ rải ra làm nhiều đợt để đảm bảo công tác chỉ đạo nhà trường được thường xuyên liên tục. Đỗ Đức Hạnh 4 5 . Những việc chính Hiệu Trưởng cần làm theo trình tự thời gian của năm học THÁNG 8: - Dự bồi dưỡng hè & tổ chức. viên học tập và làm theo. THÁNG 11: - Nghiên cứu việc cho điểm, tỷ lệ chuyên cần ở các lớp, sổ ghi đầu bài, hồ sơ giảng dạy của giáo viên , hồ sơ học tập của
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VIỆC CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG CẦN LÀM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN TRONG NĂM HỌC, NHỮNG VIỆC CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG CẦN LÀM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN TRONG NĂM HỌC, NHỮNG VIỆC CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG CẦN LÀM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN TRONG NĂM HỌC

Bình luận về tài liệu nhung-viec-chinh-cua-hieu-truong-can-lam-theo-trinh-tu-thoi-gian-trong-nam-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP