Trò chơi ô chữ lịch sử

Charles Ergen
Charles Ergen(9772 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 136
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 08:10

Mô tả: ẢSƯ NT C Á C M CÁ ỦC HPẠM GT A O B A Z ẮN C NẠH MCÁC HT NÁ G IỜƯMG ĨM H RM I N T Ị NẾ T NC H I H IIỚIGẾHTAR P Ư ƯI ỆH Ớ C AT HNNYÂ B A N U NR G SÔ NTT Ơ ỢHCC Á M Ạ IHNÂTGN 1 2 3 4 12 11 10 9 8 7 6 5 13 Cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử thế giới cận đại ?Một khối quân sự hình thành ở châu Âu đầu thế kỉ XX gồm Anh, Pháp, Nga ? Một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất nước Pháp thế kỉ XIX ? Giai cấp nắm quyền lãnh đạo phong trào dân tộc ở Ấn Độ đầu thế kỉ XX ? Cuộc cách mạng đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới cuối thời cận đại ? T Ư A Ả N C H Ủ Ĩ H B G N Một trong những người sáng lập ra CNXHKH ?Cuộc cách mạng tiêu biểu ở Trung Quốc diễn ra năm 1911 ?Chế độ chính trị tồn tại ở Nhật Bản trước năm 1868 ? Người sáng lập tổ chức Trung Quốc đồng minh hội ? Nhà văn hoá lớn của Ấn Độ ? Người có công lớn đưa Nhật Bản từ nước phong kiến thành một nước TBCN ? Từ sau năm 1898, Philippin là thuộc địa của nước nào ? Một trong những nước nhiều thuộc địa nhất ở Mĩ Latinh ? Hình thái kinh tế xã hội chủ đạo ở thời cận đại . ỆH Ớ C AT HNNYÂ B A N U NR G SÔ NTT Ơ ỢHCC Á M Ạ IHNÂTGN 1 2 3 4 12 11 10 9 8 7 6 5 13 Cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử thế giới cận đại ?Một khối. lập tổ chức Trung Quốc đồng minh hội ? Nhà văn hoá lớn của Ấn Độ ? Người có công lớn đưa Nhật Bản từ nước phong kiến thành một nước TBCN ? Từ sau năm 1898,

— Xem thêm —

Xem thêm: Trò chơi ô chữ lịch sử, Trò chơi ô chữ lịch sử, Trò chơi ô chữ lịch sử

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10895395278931 s. Memory usage = 17.67 MB