Trò chơi ô chữ lịch sử

Charles Ergen
Charles Ergen(11612 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 562
19
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 08:10

Mô tả: ẢSƯ NT C Á C M CÁ ỦC HPẠM GT A O B A Z ẮN C NẠH MCÁC HT NÁ G IỜƯMG ĨM H RM I N T Ị NẾ T NC H I H IIỚIGẾHTAR P Ư ƯI ỆH Ớ C AT HNNYÂ B A N U NR G SÔ NTT Ơ ỢHCC Á M Ạ IHNÂTGN 1 2 3 4 12 11 10 9 8 7 6 5 13 Cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử thế giới cận đại ?Một khối quân sự hình thành ở châu Âu đầu thế kỉ XX gồm Anh, Pháp, Nga ? Một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất nước Pháp thế kỉ XIX ? Giai cấp nắm quyền lãnh đạo phong trào dân tộc ở Ấn Độ đầu thế kỉ XX ? Cuộc cách mạng đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới cuối thời cận đại ? T Ư A Ả N C H Ủ Ĩ H B G N Một trong những người sáng lập ra CNXHKH ?Cuộc cách mạng tiêu biểu ở Trung Quốc diễn ra năm 1911 ?Chế độ chính trị tồn tại ở Nhật Bản trước năm 1868 ? Người sáng lập tổ chức Trung Quốc đồng minh hội ? Nhà văn hoá lớn của Ấn Độ ? Người có công lớn đưa Nhật Bản từ nước phong kiến thành một nước TBCN ? Từ sau năm 1898, Philippin là thuộc địa của nước nào ? Một trong những nước nhiều thuộc địa nhất ở Mĩ Latinh ? Hình thái kinh tế xã hội chủ đạo ở thời cận đại . ỆH Ớ C AT HNNYÂ B A N U NR G SÔ NTT Ơ ỢHCC Á M Ạ IHNÂTGN 1 2 3 4 12 11 10 9 8 7 6 5 13 Cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử thế giới cận đại ?Một khối. lập tổ chức Trung Quốc đồng minh hội ? Nhà văn hoá lớn của Ấn Độ ? Người có công lớn đưa Nhật Bản từ nước phong kiến thành một nước TBCN ? Từ sau năm 1898,

— Xem thêm —

Xem thêm: Trò chơi ô chữ lịch sử, Trò chơi ô chữ lịch sử, Trò chơi ô chữ lịch sử

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tro-choi-o-chu-lich-su

Đăng ký

Generate time = 0.20588898658752 s. Memory usage = 18.57 MB