Nguyen tac danh trong am

1 352 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 08:10

. 6 NGUYÊN TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN 1. Đa số những từ có 2 âm tiết: - Ở danh từ và tính từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất( VD: butcher, busy, record,. các hậu tố: - ee ( degree, referee ) - eer (engineer, pioneer ) - ese (vietnamese ) - ain (động từ) ( contain, remain) - aire ( millionaire) - ique ( technique,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyen tac danh trong am, Nguyen tac danh trong am, Nguyen tac danh trong am

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn