2 DE VAT LY9 HKII 2014 2015 kho tai lieu vat ly

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 HUYỆN HĨC MƠN KHỐI 9- MƠN VẬT LÝ Thời gian làm 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu (1,5 điểm) - Kể tên phận máy phát điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều tạo phận nào? - Trong máy phát điện xoay chiều nhà máy điện, phận stoto, phận rôto - Nêu cách làm quay rôto máy phát điện xoay chiều Câu (1 điểm) - Kính lúp gì? - Giữa số bội giác G tiêu cự f (đo đơn vị cm) kính lúp có hệ thức nào? - Một kính lúp có tiêu cự cm Tính số bội giác kính lúp này? Câu (1,5 điểm) - Nêu đặc điểm mắt cận, nêu cách khắc phục? Hai bạn bị cận thị đổi kính cho để đeo khơng? Vì sao? Câu (1,5 điểm) - Thế ánh sáng đơn sắc, ánh sáng phức tạp? - Hãy kể môt nguồn phát ánh sáng trắng, nguồn phát ánh sáng màu tự nhiên? Câu (2 điểm) Một máy biến có cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 50000 vòng đặt đầu đường dây tải điện để truyền công suất 1000000 W, hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 2000 V a/ Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp? b/ Điện trở đường dây 200 Ω, tính cơng suất hao phí toả nhiệt đường dây? Câu (2,5 điểm) Cho vật sáng AB cao cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm Điểm A nằm trục cách thấu kính cm a Vẽ ảnh A’B’ vật AB b Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh -HẾT- PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 HUYỆN HĨC MƠN KHỐI LỚP 9, MƠN VẬT LÝ Câu Câu Câu Đáp án - Một máy phát điện xoay chiều có hai phận nam châm cuộn dây dẫn 0,5đ - Dòng điện xoay chiều tạo cuộn dây dẫn máy phát điện 0,25đ - Stato cuộn dây dẫn rôto nam châm điện 0,5 đ - Có thể làm quay rôto máy phát điện nhờ động nổ, tua bin nước 0,25 đ - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn 0,25 đ - Giữa số bội giác G tiêu cự f (đo đơn vị cm) kính lúp có hệ thức G= - Câu Câu 0,5 đ 25 f Số bội giác kính lúp G= Câu Điểm - Nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa mắt 0,75 đ - Để thấy rõ vật xa, mắt cận phải đeo kính thấu kính phân kì 0,25 đ - Khơng thể đổi kính cho nhau, mỡi mắt cận có khoảng điểm cực viễn khác OCv = f khác 0,5 đ - Chùm sáng đơn sắc qua lăng kính khơng bị đổi màu 0,5 đ - Chùm sáng phức tạp qua lăng kính bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sác có màu khác 0,5 đ - Ngưồn sáng trắng: ví dụ Mặt Trời - Nguồn sáng màu: ví dụ Đom đóm phát ánh sáng màu xanh Tóm tắt: a) Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp: n1 = 500v U1 n1 U n = → U2 = U2 n2 n1 n2 = 50000v P = 1000000W 2000.50000 = 200000 (V) 500 U1 = 2000V U2 = a) U2 =? b) Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây: b) R = 200 Ω P hp=? Câu 0,25 đ 25 25 = = 5x f Php = a Vẽ hình vẽ: điểm P R 200.10000002 = = 5000 (W) U2 200000 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1đ B ' I B A ' F A F ' O 1đ Chú ý : Nếu thiếu mũi tên – 0,25đ trừ tối đa 0,5 đ cho hình - Vẽ hình ảnh ảo ( nét đứt) mà vẽ ảnh thật ( liền nét ) – 0,5đ cho b Xét hai tam giác đồng dạng: Ta có: ∆ OA/B/ ∆ OAB A/ B / OA/ = AB OA (1) 0,25đ Xét hai tam giác đồng dạng : ∆ F/A/B/ ∆ F/OI Ta có: A / B / A/ B / F / A / = = / OI AB FO mà AB = OI 0,25 đ A/ B / F / O + OA/ ⇔ = AB F /O ⇔ Từ (1) (2) suy ra: A/ B / OA/ = 1+ / AB FO (2) OA/ OA/ = 1+ / OA FO OA / OA/ OA/ OA/ = 1+ ⇔ − =1 12 12 OA/ = 24cm A/ B / OA/ OA/ / / Từ (1): ⇔ A B = AB = cm = AB OA OA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 MƠN VẬT LÍ NĂM HỌC 2014-2015 0,25đ 0,25đ 0,25 đ 0,25 đ Câu Câu Nhận biết Thơng hiểu -Hai phận mát phát điện xoay chiều -Nhận biết máy phát điện xoay chiều loại cuộn dây quay -Tác dụng phận - Cách làm quay roto máy phát điện 0,75 đ Câu -Khái niệm kính lúp ứng kính lúp Cộng 1,5 đ 0,25 đ 1đ Nêu đặc điểm mắt cận Cách khắc phục Điểm cực viễn mắt cận mặt bình thường Dùng thấu kính phân kỳ Mắt cận có điểm cực viễn khác 0, đ 0, đ 0,5 đ 1,5 đ -Khái niện ánh sáng đơn - Nêu nguồn sắc ánh sáng phực tạp sáng tự nhiên 1đ Câu Cấp độ cao -Tính số bội giác kính lúp 0,75 đ Câu Cấp độ thấp 0,75đ - Hệ thức liên hệ số bội giác G với tiêu cự Câu Vận dụng 0,5đ 1,5đ -Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp - Cơng suất hao phí đường dây tải điện 2đ Câu -Dựng ảnh tạo thấu kính hội tụ -Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính 2đ 2,5 đ TC: 3đ 1,75đ 4.75đ 2.5đ 0,5đ 10đ ... n1 U n = → U2 = U2 n2 n1 n2 = 50000v P = 1000000W 20 00.50000 = 20 0000 (V) 500 U1 = 20 00V U2 = a) U2 =? b) Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây: b) R = 20 0 Ω P hp=? Câu 0 ,25 đ 25 25 = = 5x f... OA/ OA/ OA/ = 1+ ⇔ − =1 12 12 OA/ = 24 cm A/ B / OA/ OA/ / / Từ (1): ⇔ A B = AB = cm = AB OA OA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 20 14 -20 15 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ Câu Câu Nhận biết Thông... 25 = = 5x f Php = a Vẽ hình vẽ: điểm P R 20 0.100000 02 = = 5000 (W) U2 20 0000 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1đ B ' I B A ' F A F ' O 1đ Chú ý : Nếu thiếu mũi tên – 0 ,25 đ trừ tối đa 0,5 đ cho hình - Vẽ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 DE VAT LY9 HKII 2014 2015 kho tai lieu vat ly , 2 DE VAT LY9 HKII 2014 2015 kho tai lieu vat ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn