14 bg sa trong nmct 08 khotailieu y hoc

40 7 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

siêu âm - doppler tim nhồi máu tim TS Nguyễn Thị Bạch Yến định nghĩa NMCT: Hoại tử vùng tim, hậu thiếu máu cục tim đột ngột kéo dài tắc nhiều nhánh ĐMV Nguyên nhân thờng gặp: Xơ vữa ĐMV Là thể h / ch mạch vành cấp nhắc lại giải phẫu chức Đ.M.V LCA: Thân chung ĐMV LAD: Động mạch liên thất tr ớc Cx: Động mạch mũ M: Nhánh chéo S: Nhánh VLT D: Nhánh bờ RCA: ĐMV phải RV: Nhánh thất phải PD: Nhánh VLT sau Nứt mảng xơ vữa tơng tác nhiều yếu tố Kết dính tiểu cầu - hình thành cục huyết khối Co thắt mạch Tắc ĐMV cấp Thiếu máu cục vùng (tế bào tim, nội mạc đờng dẫn truyền ) Rối loạn chuyển hoá Rối loạn huyết động ( co giãn ) Rối loạn điện học (ST chênh lên, RL nhịp) Biểu lâm sàng (đau, suy tim, đột tử ) Tổn thơng giải phẫu Sinh lý bnh sau NMCT • Giảm chức tâm trương (< giây) • Suy chức co tim ( tâm thu) Bt thũng trờn T Bất thờng SA tim - Rối loạn vận động vùng/ Giảm chức vùng - Giảm chức toàn bộ: tâm trơng tâm thu - Các biến chứng Ri lon động vùng • Giảm biên độ di động thành tim • Giảm độ dày lên thành tim • Vận động nghịch thưòng Các mục tiêu đánh giá SA tim bn nghi ngờ NMCT • Chẩn đốn xác định NMCT cấp • Chẩn đốn loại trừ nguyên nhân gây đau ngực khác • Xác định nhánh ĐMV tổn thương • Đánh giá phạm vi tim bị tổn thương • Đánh giá chức tim • Phát biến chứng • Đánh giá kết tỏi túi mỏu c tim Chẩn đoán xác định NMCT cấp Tiêu chuẩn chẩn đoán : Có rối loạn vận động vùng Giảm vận động, độ dày lên Không vận động ( hay gặp tâm ) thu đặc hiêu biên độ di Vận động nghịch thờng động Độ dày thành tim (tâm trơng): bình th ờng Các thành tim lành: Tăng vận động bù (không tăng có hẹp nhiều nhánh ) Phơng pháp Simpson Tâm trơng Tâm thu Đóng góp siêu âm Doppler T.L NMCT Chức tâm trơng TT ( Doppler qua van HL) Tỷ lƯ E/A: >1, TG gi¶m tèc E ( DT): ≤ 140ms Tiên lơng tử vong, tái nhập viện, tái cấu trúc giãn thất trái E sau NMCT (Cerisano-1999, A Otasevie -2001, Poulssen- 2001)  CSCNCT = T®m - Ttm T tm CSCNCT>0.6, DT ≤ 140ms -> TL nỈng (Poulsen- 2001) Dt siêu âm phát biến chứng Tràn dịch màng tim S.A: Chẩn đoán xác định, mức độ, nguyên nhân Tỷ lệ : 20% -25% NMCT có TDMT SA TDMT số lợng ít: (thành sau TT ) ♦ Xt hiƯn ngµy 3-10 , kÐo dµi tháng Hay gặp: Suy tim, NMCT xuyên thành , thành trớc TDMT lợng nhiều: gặp Điều trị chống đông Thủng thành tự TDMT bn NMCT trớc rộng T.Tr T.T Siêu âm phát Phình thành tim Có thể xuất sớm Tỷ lệ: 1/ NMCT Tiêu chuẩn chẩn đoán* : Xuất phát từ vùng NM Cổ túi phình rộng Biến dạng tâm thất tâm trơng Vận động nghịch thờng tâm thu Thành tim mỏng Hay gặp: VLT vùng mỏm , vùng mỏm *: Gueret.P- 1984 siêu âm phát thủng vách liên thất Hiếm gặp: 1- 2%, tiên lợng nặng Siêu âm: chẩn đoán xác định 2D: Mặt cắt bốn buồng tim, trục dọc dới mũi ức Thấy lỗ thủng 60-80% trờng hợp Không phát đợc lỗ thủng < 5mm 2D kết hợp Doppler màu, cản âm - độ nhậy độ đặc hiệu cao Thng VLT phn mm siêu âm phát hở hai sau NMCT Hay gặp Nguyên nhân : Giãn vòng van thứ phát sau giãn thất trái Suy chức nhú ( thiếu máu tổn thơng nhú, thành tim nhú bám vào ) - Hay gặp Đứt dây chằng, nhú: Hiếm gặp ( Nguy gây thuyên tắc mạch thấp Huyết khối dài: Có cuống, chân bám hẹp, di động mạnh > Nguy thuyên tắc mạch cao Theo dõi tiến triển huyết khối Siêu âm chẩn đoán huyết khối thất thất trái chẩn đoán nhồi máu thất phải NMTP đơn độc 24% NMCT sau dói có lan sang thất phải 80% NM thành sau (thành hoành ) thất P Siêu âm tim NMCT sau dới giúp đánh giá: Tỷ lệ NM hai thất Hậu NM lên chức thÊt ♦ Ph¸t hiƯn biÕn chøng ♦ Theo dâi tiÕn triển Chẩn đoán NMTP siêu âm Tiêu chuẩn chẩn đoán: Thất phải : Giãn thất phải: TP(Dd )/ TT(Dd ) > 0.6, Tăng S Rối loạn vận động thành thất phải (Hoành +/Bên ) TP VLT: Không vận động phần sau đáy Di động nghich thờng Thất trái: Không vận động thành sau dới Giảm diện tích cuối tâm trơng thất trái (do đổ đầy tâm trơng thất trái ) Độ nhậy, độ đặc hiệu: Nhậy 82%, đặc hiệu 93 % (làm siêu âm nhiều mặt cắt cho NMCT sau dới) Kết luận(1) Siêu âm- doppler tim: Thăm dò không chảy máu, tién hành nhiều lần, giờng, NMCT: Ưu điểm Góp phần chẩn đoán xác định (100%-88%, 53% 94% ) Dự đoán vị trí ĐMV tổn thơng Đánh giá phạm vi NMCT Chức tâm thu TT toàn Tiên lơng bệnh Chức tâm trơng TT Lùa chän ph  Ph¸t hiƯn c¸c bƯnh kÌm theo pháp điều trị Phát biến chứng Siêu âm Stress: Khả sống Kết luận (2) Hạn chÕ :  Ngêi thµnh ngùc dµy, cã gi·n phÕ nang: chất lợng hình ảnh siêu âm khó đánh giá Đánh giá vận động thành tim: có tính chất định tính, phụ thuộc kinh nghiệm ngời làm siêu âm Khắc phục: Kỹ thuật hài hoà bậc 2, siêu âm cản âm tim trái Siêu âm cản âm tim: đánh giá tới máu tim Siêu âm Doppler tim: đánh giá vận động thành tim khách quan, định lợng ... đoán xác định, mức độ, nguyên nhân Tỷ lệ : 20% -25% NMCT cã TDMT trªn SA  TDMT số lợng ít: (thành sau TT ) Xuất ng y 3-10 , kéo dài tháng Hay gặp: Suy tim, NMCT xuyên thành , thành trớc TDMT... - 88%: NMCT xuyên thành ( Heger, Saeian) 86%: NMCT dới nội tâm mạc ( Horowitz) ©m tÝnh gi¶: diƯn NM hĐp (NM díi néi t©m mạc , vùng dới đ y) Độ đặc hiệu: 53% - 94% (Saeian, Pells, Sabia, Horowitz)... loạn huyết động ( co giãn ) Rối loạn điện học (ST chênh lên, RL nhịp) Biểu lâm sàng (đau, suy tim, đột tử ) Tổn thơng giải phẫu Sinh lý bệnh sau NMCT • Giảm chức tâm trương (< gi y) • Suy chức
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 bg sa trong nmct 08 khotailieu y hoc , 14 bg sa trong nmct 08 khotailieu y hoc , nhắc lại về giải phẫu và chức năng của Đ.M.V, Đóng góp của siêu âm Doppler trong T.L NMCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn