Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2)

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 1276
18
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 01:10

Mô tả: BÀI TOÁN TÌ HAI SỐ HI BIẾT TỔNG V À HIỆU BÀI 1: Tổng hai số chẵn là 38. Hãy tìm hai số đó biết rằng giữa chúng chỉ có ba số lẻ. Bài giải: VÌ ở giữa hai số chẵn có ba số lẻ nên hiệu của hai số chẵn là 6. Tổng của chúng là 38 Vậy số bé là: = 16 Số lớn là: 16 + 6 = 22 Đáp số: 16 và 22 BÀI 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54 km. Hãy tính diện tích mảnh đất đó, biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 2,5m và giảm chiều giải đi 2,5m thì mảnh đất đó trở thnahf hình vuông. Bài giải Khi tăng chiều rộng lên 2,5m và giảm chiều dài đi 2,5m thì hai kích thước sẽ bằng nhau. Vậy chiều dài hơn chiều rộng là: 2,5 + 2,5 = 5 (m) Tổng của chiều dài và chiều rộng là: 54 : 2 = 27 (m) Chiều rộng là: = 11 (m) Chiều dài là: 11 + 5 = 16(m) Diện tích mảnh đất đó là: 16 x 11 = 176 (m 2 ) Đáp số; 176 m 2 BÀI 3: Trang 1 Ba bạn Lan, Đào, Hồng có tất cả 27 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 5 cái, Đào cho Hồng 3 cái, Hồng cho lại Lan một cái thì số kẹo của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy cái kẹo Bài giải Ta có sơ đồ: 5 3 1 Sau khi cho : Số kẹo của Lan giảm đi là; 5 – 1 = 4 (cái) Số kẹo của Đào tăng thêm là: 5 – 3 = 2(cái) Số kẹo của Hồng tăng thêm là: 3 – 1 = 2(cái) Sau khi cho mỗi bạn đều có: 27 : 3 = 9(cái) Lan có: 9 = 4 = 13 (cái kẹo) Đào có: 9 – 2 = 7 (cái kẹo) Hồng có; 9 – 2 = 7 (Cái kẹo) Đáp số; Lan 13 cái kẹo; Đào: 7 cái kẹo; Hồng; 7 cái kẹo Bài 4: Có hai thùng đựng tất cả 398 lít nước mắm. Nếu lấy bớt đi 50 litsowr thùng thứ nhất đổ sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít. Tính xem mỗi thùng lúc đầu đựng bao nhiêu lít. Bài giải Sau khi đổ, cả hai thùng vẫn có 398 lít Vậy thì lúc đó thùng thứ hai đựng: = 207 ( lít) Lúc đầu thùng thứ hai đựng được: 207 – 50 = 157(lít) Lúc đầu thùng thứ nhất đựng được: 398 – 157 = 241 ( lít) BÀI 5: Trang 2 Lan Đào Hồng Tổng số tem ba bạn An, Bình, Căn sưu tầm được là 653 chiếc. Bình sưu tầm được nhiều hơn An 88 chiếc, nhưng lại kém Căn 45 chiếc. Hỏi mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu tem? Bài giải Nhìn vào sơ đồ ta thấy 3 lần số tem của An là: 653 – ( 88 + 88 + 45) = 432 (chiếc) An Bình 88 635 Căn 45 Số tem của An là; 432 : 3 = 144 (chiếc) Số tem của Bình là: 144 + 88 = 232 ( chiếc) Số tem của Căn là: 232 + 45 = 277( chiếc) Đáp số: An; 144 chiếc; Bình: 232 chiếc; căn: 277 chiếc Trang 3 . BÀI TOÁN TÌ HAI SỐ HI BIẾT TỔNG V À HIỆU BÀI 1: Tổng hai số chẵn là 38. Hãy tìm hai số đó biết rằng giữa chúng chỉ có ba số lẻ. Bài giải: VÌ. của chúng là 38 Vậy số bé là: = 16 Số lớn là: 16 + 6 = 22 Đáp số: 16 và 22 BÀI 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54 km. Hãy tính diện tích mảnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2), Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2), Những bài toán khó & hay lớp 4+5 (2)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

phạm phúc
phạm phúc Vào lúc 04:30 pm 13/05/2015

toi rat thich cac bai toan nay!

Trả lời

Bảo Nguyễn
Bảo Nguyễn Vào lúc 10:26 am 26/09/2014

hay qua

Trả lời

Mạnh Tiger Super
Mạnh Tiger Super Vào lúc 08:05 pm 19/01/2014

do con cho

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu nhung-bai-toan-kho-hay-lop-4-5-2

Đăng ký

Generate time = 0.159225940704 s. Memory usage = 18.46 MB