So sánh sự phát triển tâm thần vận động của trẻ đơn thai, đủ tháng sinh ra từ chương trình hỗ trợ sinh sản với trẻ sinh ra do mang thai tự nhiên (TT)

27 13 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2019, 16:20

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Lý do và tính cần thiết của nghiên cứu Hỗ trợ sinh sản (HTSS) là giải pháp hữu hiệu cho các cặp vợ chồng hiếm muộn , dữ liệu cho thấy đến năm 2010, đã có hơn phân nửa quốc gia của thế giới đã phát triển dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm (TTON) và đã có hơn 4 triệu em bé ra đời bằng phương pháp này. Tuy nhiên, TTON là giải pháp can thiệp vào sự sống. Nếu như trong tự nhiên để thụ tinh, tinh trùng phải tự bơi đến kết hợp với noãn thì trong điều trị TTON tinh trùng có thể được bắt bằng kim đâm xuyên vào noãn (kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn). Chính vì vậy sau TTON có nhiều vấn đề cần quan tâm như: bất thường di truyền, sanh non, các vấn đề tiền sản, chậm phát triển, … Năm 1998, kết quả một nghiên cứu được công bố, trong đó chỉ số phát triển tâm thần ở nhóm trẻ tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm mang thai thụ thai tự nhiên [ICSI 95,9 (SD 10,7)], tự nhiên 102.5 (SD 7,5), p
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh sự phát triển tâm thần vận động của trẻ đơn thai, đủ tháng sinh ra từ chương trình hỗ trợ sinh sản với trẻ sinh ra do mang thai tự nhiên (TT), So sánh sự phát triển tâm thần vận động của trẻ đơn thai, đủ tháng sinh ra từ chương trình hỗ trợ sinh sản với trẻ sinh ra do mang thai tự nhiên (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn