Làm quen chữ cái G - Y

Aristarchus
Aristarchus(9641 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 668
11
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 23:10

Mô tả: Gi¸o ¸n ®iÖn tö Lµm quen víi ch÷ c¸i Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ Lµm quen víi ch÷ g Lµm quen víi ch÷ y Phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy Trường mầm non hoa mai Đối tượng : MGL Giáo viên: Bùi Thị Thanh Hoa Chñ ®iÓm ThÕ giíi thùc vËt Mục đích yêu cầu 1.Kiến thức - Trẻ nhận biết chữ g y trong các từ chỉ các loại hoa, quả và các loại cây ( Hoa hồng, hoa ly, Hoa lay ơn, hoa hướng dương, hoa đồng tiền, hoa phăng, ) - Biết được đặc điểm cấu tạo của chữ g y. - Trẻ biết được trong xã hội có vô vàn các loài hoa khác nhau và mỗi loại hoa đều có những vẻ đẹp và ích lợi riêng. 2. Kỹ năng - Trẻ phát âm rõ ràng, đúng chữ cái g y giúp trẻ làm quen với việc đọc thông qua việc đọc rõ từ chỉ tên các loài hoa quen thuộc trong xã hội - Biết phân biệt sự giống và khác nhau của các chữ cái : g y qua đặc điểm và cấu tạo của các nét chữ - Trẻ tìm chữ cái g y trong từ chỉ tên các loại hoa. 3. Thái độ - Trẻ biết yêu quý các loại hoa và biết cách chăm sóc và bảo vệ chúng. - Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học. Chuẩn bị Máy chiếu Prozecter Máy tính Tư liệu làm Giáo án điện tử chữ g-y Đàn, đĩa nhạc, bài hát Lý cây bông và bài Hoa kết trái Hai bảng to Nam châm để gắn vào chữ cái g , y. Hình ảnh các loại hoa quảvà cây có từ chứa chữ cái g- y . Mêi c¸c bÐ cïng xem ®o¹n phim sau. Lµm quen víi ch÷ g hoa hång BÐ lªn t×m cho c« nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc. . hoa quen thuộc trong xã hội - Biết phân biệt sự giống và khác nhau của các chữ cái : g y qua đặc điểm và cấu tạo của các nét chữ - Trẻ tìm chữ cái g y trong. loại hoa đều có những vẻ đẹp và ích lợi riêng. 2. Kỹ năng - Trẻ phát âm rõ ràng, đúng chữ cái g y giúp trẻ làm quen với việc đọc thông qua việc đọc rõ từ

— Xem thêm —

Xem thêm: Làm quen chữ cái G - Y, Làm quen chữ cái G - Y, Làm quen chữ cái G - Y

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.159011125565 s. Memory usage = 17.61 MB