Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam)

33 450 0
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 16:10

Môn : Kể chuyện Tuần : 1 Kế hoạch dạy học Bài : Có công mài sắt có ngày nên kim 1. Mục đích yêu cầu: *Rèn kĩ năng nói: - Kể lại từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện - Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng kể. *Rèn kĩ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. 2. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). 3. Các hoạt động dạy học : Thời gian Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Ghi chú 1.Giới thiệu truyện: Truyện ngụ ngôn trong tiết tập đọc các em vừa học có tên gì? - Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? GV ghi 2. Hớng dẫn kể chuyện: - Đọc yêu cầu của đề bài trong sách TV a. Kể từng đoạn theo tranh: -Yêu cầu học sinh kể chuyện theo nhóm: - Treo tranh trớc lớp yêu cầu kể chuyện trớc lớp: - Yêu cầu học sinh nhận xét theo nội dung: +Kể đủ ý cha? đúng trình tự không? + Về cách diễn đạt? + Về cách thể hiện? b. Kể lại toàn bộ câu chuyện - Có thể chọn 1 trong 2 hình thức - Một học sinh dể toàn bộ câu chuyện - Một HS kể một đoạn, em khác kể tiếp. - Cuối cùng cả lớp NX HS, nhóm kể hay nhất. 3. Củng cố dặn dò: - Con học tập đợc gì qua câu chuyện trên: ý nghĩa: Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại. 2 HS: có công nên kim, làm việc gì cũng phải nhẫn nại. - Làm việc theo nhóm 4 - Quan sát tranh SGK. - Nối tiếp nhau kể từng đoạn. - Đại diện các nhóm lên kể lại câu chuyện (kết hợp chỉ tranh). - Các nhóm khác theo dõi và nhận xét bạn kể. - HS nhận xét bạn kể về nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện. HS. - GV nhËn xÐt tiÕt häc: - KhuyÕn khÝch häc sinh vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ngêi th©n nghe vµ lµm theo lêi khuyªn bæ Ých cña c©u chuyÖn. 2 HS nh¾c l¹i Rót kinh nghiÖm bæ xung : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Môn : Kể chuyện Tuần : 2 Kế hoạch dạy học Bài : Phần thởng 1. Mục đích yêu cầu: *Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh kể lại đợc từng đoạn truyện. - B iết kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên phù hợp với nội dung. *Rèn kĩ năng nghe: - Biết lắng nghe bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. 2. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). Các thẻ chữ ghi nội dung tóm tắt từng tranh. 3. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Ghi chú 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhận xét đánh giá từng học sinh. 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc trớc, nêu mục đích, YC tiết học GV ghi 3. Hớng dẫn kể chuyện: - Đọc yêu cầu của đề bài trong sách TV a. Kể từng đoạn theo tranh: -Yêu cầu học sinh kể chuyện theo nhóm: - Treo tranh trớc lớp yêu cầu kể chuyện trớc lớp: - Yêu cầu học sinh nhận xét theo nội dung: + Về cách thể hiện Có thể gợi ý nếu HS bị lúng túng khi kể VD: Na là một cô bé ntn? Trong tranh Na đang làm gì? b. Kể lại toàn bộ câu chuyện - Có thể chọn 1 trong 2 hình thức - Một học sinh kể toàn bộ câu chuyện - Một HS kể một đoạn, em khác kể tiếp. - Cuối cùng cả lớp NX HS, nhóm kể hay nhất. 4. Củng cố dặn dò: - Nêu ý nghĩa của câu chuyện trên: - ý nghĩa: Đề cao lòng tốt, khuyến khích làm việc tốt. - Giúp HS phân biệt rõ hơn: Kể chuyện khác đọc truyện. - Khuyến khích học sinh về nhà kể lại câu chuyện cho ngời thân nghe . 3 HS lên : mỗi em kể một đoạn. 1 HS nêu ý nghĩa câu chuyện - Làm việc theo nhóm 4 - Quan sát tranh SGK. - Nối tiếp nhau kể từng đoạn. - Đại diện các nhóm lên kể lại câu chuyện (kết hợp chỉ tranh). - Các nhóm khác theo dõi và nhận xét bạn kể. 2 HS nhắc lại Môn : Kể chuyện Lớp : 2 Tiết : (tuần 3) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 3: Bạn của Nai Nhỏ I. Mục đích yêu cầu: - Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh nhắc lại đợc lời của Nai Nhỏ và cha. - Biết kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên phù hợp với nội dung. - Rèn kĩ năng nghe: - Biết lắng nghe bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). Băng giấy nhỏ ghi tên nhân vật để tập kể theo vai. III. Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1.Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhận xét đánh giá từng học sinh. 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc trớc, nêu mục đích, YC tiết học GV ghi tên truyện 3. Hớng dẫn kể chuyện: a. Dựa vào tranh nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình: -Yêu cầu học sinh kể chuyện theo nhóm: - Treo tranh trớc lớp yêu cầu kể chuyện trớc lớp: - Yêu cầu học sinh nhận xét theo nội dung: - Giáo viên nhận xét, khen nhóm có lời kể hay. b. Nhắc lại lời của cha sau mỗi lần nghe con kể về bạn. (Hớng dẫn kể tơng tự nh phần a). c. Kể phân vai: *Lần 1: GV là ngời dẫn chuyện- 2HS đóng vai *Lần 2:Yêu cầu HS kể phân vai theo nhóm. Chú ý HS: Lời NV nói kết hợp với động tác, điệu bộ nh đóng kịch. - Nhận xét nhóm kể hay nhất, 4. Củng cố dặn dò: - Có nhận xét gì từ câu chuyện trên? - ý nghĩa: Ngời bạn đáng tin cậy là ngời sẵn lòng giúp ngời, cứu ngời. - Nhận xét tiết học - Khuyến khích học sinh về nhà kể lại câu chuyện cho ngời thân nghe . 3 HS lên : mỗi em kể một đoạn. 1 HS nêu ý nghĩa câu chuyện - 1HS đọc yêu cầu của đề - Quan sát tranh SGK. - Tập kể theo nhóm 4 - Mỗi em lần lợt nhắc lại một lời của Nai Nhỏ. - Đại diện các nhóm thi kể (có thể 2,3 nhóm nhắc lại lời của Nai Nhỏ). - Các nhóm khác theo dõi và nhận xét bạn kể. - Làm việc theo nhóm 3: HS1: Ngời dẫn chuyện HS2: Cha; HS 3: con 2,3 nhóm kể trớc lớp. Các nhóm khác nhận xét. 2HS trả lời 2Hs đọc Môn : Kể chuyện Lớp : 2 Tiết : (tuần 4) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 4: Bím tóc đuôi sam I. Mục đích yêu cầu: - Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh kể lại đoạn 1,2 và 3 của câu chuyện. - Biết kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên phù hợp với nội dung. - Rèn kĩ năng nghe: - Biết lắng nghe bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). 4 mảnh giấy bìa ghi tên 4 nhân vật trong truyện III. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1.Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện.(kể theo phân vai)Nhận xét đánh giá từng học sinh. 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc trớc, nêu mục đích, YC tiết học GV ghi tên truyện 3. Hớng dẫn kể chuyện: a. Kể đoạn 1,2 theo tranh -Yêu cầu học sinh quan sát tranh SGK. - Treo tranh trớc lớp. - Nêu câu hỏi gợi ý (Nếu HS lúng túng) - Hà có bím tóc ra sao? - Tuấn trêu Hà thế nào? Điều gì xảy ra? - Giáo viên nhận xét, khen nhóm có lời kể hay. b. Kể lại đoạn 3. (Hớng dẫn kể tơng tự nh phần a). Lu ý học sinh kể lại đoạn 3 bằng lời của em c. Kể phân vai: *Lần 1: GV là ngời dẫn chuyện- HS đóng vai *Lần 2: 4 HS : 4 vai. * Lần 3: Kể phân vai trong nhóm - Nhận xét nhóm kể hay nhất, 4 Củng cố dặn dò: - Nội dung câu chuyện là gi? - ý nghĩa: Cần đối xử tốt với các bạn gái. - Nhận xét tiết học - Tập dựng hoạt cảnh theo nhóm (đóng kịch) . 3 HS lên - 2HS thi kể đoạn 1 theo tranh. - 2HS thi kể đoạn 2 theo tranh. - HS khác theo dõi và nhận xét bạn kể. - 1HS đọc yêu cầu - Tập kể theo nhóm - Đại diện các nhóm lên kể trớc lớp. -HS theo dõi nhận xét - HS phân vai theo nhóm. - 2,3 nhóm lên kể trớc lớp. Các nhóm khác nhận xét. 3HS trả lời 2Hs trả lời Môn : Kể chuyện Lớp : 2 Tiết : (tuần 5) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 5: Chiếc bút mực I. Mục đích yêu cầu - Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện. - Biết kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên phù hợp với nội dung. - Rèn kĩ năng nghe: - Biết lắng nghe bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). III. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhận xét đánh giá từng học sinh. 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc trớc, nêu mục đích, YC tiết học GV ghi tên truyện 3. Hớng dẫn kể chuyện: a. Kể từng đoạn theo tranh -Nêu yêu cầu của đề bài. - Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm 4. - Yêu cầu HS kể chuyện trớc lớp. - GV treo tranh lên - Nhận xét HS kể về nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện. b. Kể toàn bộ câu chuyện. - Yêu cầu HS kể chuyện trớc lớp. - Khuyến khích HS kể bằng lời của mình, có thể chuyển các câu hội thoại thành câu nói gián tiếp. 4. Củng cố dặn dò: - Nội dung câu chuyện nói về ai? - ý nghĩa: Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biết giúp bạn - Nhận xét tiết học - Khuyến khích, động viên HS kể chuyện thêm khi ở nhà . 2 HS lên ; Đoạn 1,2 : 1HS Đoạn 3: 1HS; 1HS Nêu ý nghĩa. 1HS - Quan sát tranh SGK. - Tóm tắt nội dung tranh. - Làm việc theo nhóm 4. - Nối tiếp nhau kể từng đoạn. -Đại diện một số nhóm lên chỉ tranh kể. - Các nhóm khác nhận xét. - 2,3 HS kể lại toàn bộ câu chuyện. -HS theo dõi nhận xét 2HS trả lời 2Hs trả lời. - HS thực hành kể chuyện Môn : Kể chuyện Lớp : 2 Tiết : (tuần 6) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 6: mẩu giấy vụn I. Mục đích yêu cầu - Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện. - Biết kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên phù hợp với nội dung. - Rèn kĩ năng nghe: - Biết lắng nghe bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). III. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhận xét đánh giá, cho điểm từng học sinh. 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc trớc, nêu mục đích, YC tiết học GV ghi tên truyện 3. Hớng dẫn kể chuyện: a. Dựa vào tranh kể chuyện -Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và kể chuyện theo nhóm. - Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm 4. - Yêu cầu HS kể chuyện trớc lớp. - GV treo tranh lên - Nhận xét, khen những nhóm kể hay. b.Phân vai dựng lại câu chuyện. - Lần 1: GV làm ngời dẫn chuyện; 3HS: 3 vai. - Lần 2: 4HS đóng 4 vai. - Lần 3: Phân vai kể trong nhóm. Y/C: 1,2 nhóm lên đóng vai trớc lớp. - Nhận xét, đánh giá nhóm có lời kể hay. 4. Củng cố dặn dò: - Câu chuyện trên khuyên ta điều gì? - ý nghĩa: Phải giữ gìn trờng lớp luôn sạch đẹp. - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS tập kể chuyện khi ở nhà . 3 HS lên . Mỗi HS kể 1 đoạn nôi tiếp. - 1HS - Làm việc theo nhóm 4. - Mối HS kể từng đoạn nối tiếp nhau. -Đại diện một số nhóm lên chỉ tranh kể. - Các nhóm khác nhận xét về nội dung và cách diễn đạt. - Lớp chia theo nhóm 4. - Tự phân vai và tập kể 2,3 HS trả lời. 2 HS trả lời Môn : Kể chuyện Lớp : 2 Tiết : (tuần 7) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 7: Ngời thầy cũ I. Mục đích yêu cầu - Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện, đúng trình tự diễn biến. Biết tham gia dựng lại phần chính của câu chuyện theo các vai - Rèn kĩ năng nghe: Tập trung nghe kể chuyện để đánh giá đúng lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). Chuẩn bị mũ bộ đội, kính, cravat để đóng vai. III. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhận xét đánh giá, cho điểm từng học sinh. 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc trớc, nêu mục đích, YC tiết học GV ghi tên truyện 3. Hớng dẫn kể chuyện: a. Nêu tên các nhân vật trong câu chuyện - Câu chuyện "ngời thầy cũ" có những nhân vật nào? b.Kể lại toàn bộ câu chuyện. -Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm. -Treo tranh SGK phóng to, HS kể theo tranh - Nhận xét, đánh giá nhóm có lời kể hay. c. Dựng lại phần chính của câu chuyện (đoạn 2) Lần 1: GV là ngời dẫn chuyện; 2 HS: 2 vai Lần 2: 3 HS: 3 vai Lần 3: phân vai theo nhóm, gọi 1 số nhóm lên kể trớc lớp 4. Củng cố dặn dò: - Hãy nêu nội dung câu chuyện trên? - ý nghĩa: Hình ảnh ngời thày thật đáng kính trọng, tình cảm thày trò thật đẹp đẽ. - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS về nhà tập dựng lại hoạt cảnh. 4 HS lên ; 4 HS đóng 4 vai . Câu chuyện khuyên ta điều gì? ( 1HS) - 1HS 1,2 HS trả lời - Làm việc theo nhóm 4. - HS trong nhóm nối tiếp nhau kể từng đoạn. -Đại diện một số nhóm lên chỉ tranh kể trớc lớp. - Các nhóm khác nhận xét về nội dung và cách diễn đạt. - Gọi 1 số HS lên kể - Làm việc theo nhóm. 2,3 HS lên kể; các nhóm khác nhận xét. 2 HS trả lời. 2 HS trả lời Môn : Kể chuyện Lớp : 2 Tiết : (tuần 8) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 8: Ngời mẹ hiền I. Mục đích yêu cầu - Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh kể từng đoạn của câu chuyện. Biết tham gia dựng lại câu chuyện theo vai, ngời dẫn chuyện: Minh, Nam, bác bảo vệ, cô giáo. - Rèn kĩ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa (phóng to). Một số vật dụng cho HS "hoá trang" bác bảo vệ, cô giáo. III. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại từng đoạn câu chuyện "ngời thày cũ". Nhận xét đánh giá, cho điểm từng học sinh. 2. Bài mới .Giới thiệu bài: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc trớc, nêu mục đích, YC tiết học GV ghi tên truyện 3. Hớng dẫn kể chuyện: a. Dựa vào tranh kể lại từng đoạn - Nêu yêu cầu của đề bài - Yêu cầu HS quan sát 4 tranh kể chuyện theo nhóm. - Treo tranh lên bảng. - Hớng dẫn 1 HSkể mẫu trớc lớp dựa vào tranh. -2 nhân vật trong tranh là ai? Nói cụ thể hình dáng từng nhân vật? - Hai cậu trò chuyện với nhau những gì? -Yêu cầu một số nhóm lên kể trớc lớp b. Dựng lại câu chuyện theo vai Lần 1: GV là ngời dẫn chuyện; 4 HS: 4 vai Lần 2: 5 HS: 5 vai Lần 3: phân vai theo nhóm, gọi 2,3 nhóm lên kể trớc lớp 4. Củng cố dặn dò: - Vì sao cô giáo trong bài đợc gọi "ngời mẹ hiền"? - ý nghĩa: Cô giáo vừa yêu thơng HS vừa dạy bảo HS nên ngời, cô nh ngời mẹ hiền của HS. - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS về nhà tập kể câu chuyện. 2 HS lên ; Mỗi HS kể một đoạn - 1HS 1,2 HS trả lời - 2 HS kể - Làm việc theo nhóm . - HS trong nhóm nối tiếp nhau kể từng đoạn. -Đại diện một số nhóm lên chỉ tranh kể trớc lớp. - Các nhóm khác nhận xét về nội dung và cách diễn đạt. - Làm việc theo nhóm. 2,3 HS lên kể; các nhóm khác nhận xét. 2 HS trả lời. 2 HS trả lời Môn : Kể chuyện Lớp : 2 Tiết : (tuần 10) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 10: Sáng kiến của bé hà I. Mục đích yêu cầu - Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào ý chính của từng đoạn, kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên cho phù hợp với nội dung. - Rèn kĩ năng nghe: Có khả năng tập trung nghe bạn kể chuyện nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn ý chính của từng đoạn: a) Chọn ngày lễ; b) Bí mật của 2 bố con; c) Niềm vui của ông bà. III. Các hoạt động dạy học. . nhà . 2 HS lên ; HS 1: đoạn 1 ,2 HS 2: đoạn 3,4 . - 1HS Quan sát 5 tranh 1 HS 1HS khá nêu tóm tắt ND tranh 1HS - HS quan sát tranh kể từng đoạn nối tiếp theo. kể hay, sáng tạo. b.Dựa vào tranh kể lại đoạn 2. 3 bằng lời của mình. - Yêu cầu HS quan sát 2 tranh. Nêu ý chính của mỗi tranh. - Nhận xét HS kể về các mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam), Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam), Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam)

Bình luận về tài liệu giao-an-ke-chuyen-lop-2-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP