Các mẫu nến Nhật đảo chiều

35 14 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 22:10

Hammer và hanging man có thể được đoán nhận bởi ba tiêu chuẩn sau: 1. Phần thân nến nằm ở phần trên của phạm vi giao dịch. Màu sắc của thân nến không quan trọng.2. Độ dài của bóng dưới cỡ gấp hai lần độ dài của phần thân trở lên. 3. Nó không nên có, hoặc có bóng trên rất nhỏ. Cac mau Dao chieu Nen Nhat: Dao chieu o dinh - HAMMER VÀ HANGING MAN Hammer hanging man đốn nhận ba tiêu chuẩn sau: Phần thân nến nằm phần phạm vi giao dịch Màu sắc thân nến không quan trọng Độ dài bóng cỡ gấp hai lần độ dài phần thân trở lên Nó khơng nên có, có bóng nhỏ Bóng dài, bóng ngắn, thân nến nhỏ có ý nghĩa tăng giá (đối với hammer) hay giảm giá (đối với hanging man) Mặc dù thân nến hammer hay hanging man màu trắng hay đen, mức độ tăng đáng kể thân hammer màu trắng, mức độ giảm đáng kể thân hanging man màu đen Nếu thân hammer màu trắng, mang ý nghĩa rõ ràng thị trường bị bán tháo gần suốt phiên sau bật trở lại vào lúc đóng phiên gần với giá cao phiên Đó gần khởi nguồn tăng giá Nếu thân hanging man màu đen, thể giá đóng phiên trở lại mức giá mở phiên Điều hàm ý khả giảm giá Điều quan trọng bạn phải đợi xác nhận với hanging man Lập luận xuất hanging man? Thông thường bối cảnh thị trường thể hết khả tăng giá hanging man xuất Vào phiên hanging man, thị trường mở phiên ở/gần giá cao, bị bán tháo, sau phục hồi, đóng phiên ở/gần giá cao Sức mạnh kiểu hành động giá để bạn nghĩ hanging man đỉnh đảo chiều Nhưng kiểu hành động giá thị trường bắt đầu hành động bán tháo (sell off), trở nên dễ bị công tiếp chưa kịp đề phòng Tín hiệu xác nhận khoảng trống giảm giá (giữa phần thân nến phiên hanging man với giá mở phiên kế tiếp), phiên giảm giá với giá đóng phiên thấp giá đóng phiên hanging man Hình 4.7 ví dụ minh họa nến tương tự giảm giá (hanging man - ngày 3/7) tăng giá (hammer - ngày 23/7), hai nến ví dụ có thân màu đen Điều cho thấy màu sắc thân nến vấn đề định Hình 4.8 cho thấy trư*ờng hợp khác hai mẫu hình Có mẫu hình hanging man giảm giá tháng tư báo hiệu kết thúc trình tăng giá bắt đầu với hammer tăng giá vào ngày tháng Một biến thể hanging man vào ENGULFING Có ba tiêu chuẩn mẫu hình englfing: Thị tr*ường phải xu hướng rõ ràng, tăng giá giảm giá, chí xu hướng ngắn hạn Hai nến tạo thành mẫu hình engulfing Thân nến thứ hai phải áp đảo thân nến trước (nó khơng cần phải lấn át bóng nến) Thân nến thứ hai mẫu hình cần phải có màu đối lập với thân nến (ngoại lệ quy tắc thân nến mẫu hình nhỏ, như* gần là* doji (hoặc doji) Do đó, sau xu giảm giá kéo dài, thân nến trắng nhỏ xíu bị áp đảo thân nến trắng lớn đảo chiều đáy Trong xu hướng tăng giá, thân nến đen bị lấn át thân nến đen lớn mẫu đảo chiều giảm giá) DARK-CLOUD COVER Sau số yếu tố làm tăng thêm độ tin cậy mẫu hình darkcloud cover: Mức độ xâm nhập giá đóng thân nến đen vào thân nến trắng trước lớn, hội cho đỉnh cao Thân nến đen mẫu hình dark-cloud cover xâm nhập phần thân nến trắng Nếu thân nến đen bao trùm toàn thân nến trắng phiên trước mẫu hình engulfing giảm giá xuất Vì vậy, mẫu hình engulfing giảm giá có ý nghĩa đảo chiều đỉnh Nếu thân nến trắng, dài kết thúc mức giá cao mẫu hình dark-cloud cover, engulfing giảm giá báo trước vận động khác Trong xu hướng tăng giá kéo dài, có nến trắng mạnh mẽ - mở giá thấp (khơng có bóng dưới), đóng giá cao (khơng có bóng trên), phiên sau thân nến đen dài, mở giá cao đóng giá thấp, sau xuất phiên giảm mạnh, khơng có bóng bóng Nếu thân nến thứ hai (thân nến đen) mẫu hình dark-cloud cover có giá mở mức kháng cự mạnh sau rớt, chứng minh người đầu giá lên điều khiển thị trường Nếu vào đầu phiên thứ hai có khối lượng giao dịch lớn, tình trạng q mua xuất Ví dụ, khối lượng giao dịch lớn mức giá mở cao có nghĩa nhiều ngư*ời mua định nhảy lên tàu Rồi sau thị trư*ờng bán tháo Có lẽ khơng q lâu trư*ớc đám đông người mua hiểu tàu mà họ nhảy lên tàu Titanic PIERCING PATTERN Mẫu hình piercing tăng giá gần giống với mẫu hình engulfing tăng giá Trong mẫu hình engulfing tăng giá, thân nến trắng áp đảo toàn thân nến đen trư*ớc Với mẫu hình piercing tăng giá, thân nến trắng lấn át phần thân nến đen trước Trong mẫu hình piercing, mức độ xâm nhập vào phần thân nến đen lớn khả đáy đảo chiều cao Một mẫu hình piercing lý tư*ởng có thân nến trắng mà đóng phiên cao nửa thân nến đen phiên trư*ớc Nếu thị trư*ờng kết thúc d*ưới mức giá thấp mẫu hình engulfing tăng giá piercing thân nến đen dài, xu hướng giảm giá khác lại tiếp tục Thực tế kỹ thuật người Nhật có ba mẫu hình khác, tên gọi on-neck, inneck thrusting (xem hình 4.30 đến 4.32) có cấu tạo giống mẫu hình piercing, chúng cần xem tín hiệu giảm giá thân nến trắng nằm nửa thân nến đen Nh*ư ba mẫu hình giảm giá tiềm (hình 4.30 đến 4.32) mẫu hình piercing tăng giá (hình 4.29) có định dạng Sự khác chúng nằm mức độ xâm nhập thân nến trắng vào thân nến đen Với mẫu hình on-neck, thân nến trắng (thường nến nhỏ) đóng phiên gần với giá thấp phiên trước Với mẫu hình in-neck, thân nến trắng đóng phiên mức độ xâm nhập không đáng kể vào thân nến trước (cũng thường nến trắng nhỏ) Mẫu hình thrusting cần phải thân nến trắng mạnh mẽ hơn, dài so với mẫu hình in-neck, đóng phiên không nằm nửa thân nến đen trước Mẫu hình shooting star gửi cảnh báo đỉnh xảy Nó trơng như* tên nó, băng Nó thơng th*ường khơng phải tín hiệu đảo chiều mẫu hình the evening star Như thể hình 5.23, shooting star có thân nhỏ nằm đáy phạm vi phiên với bóng dài Giống tất sao, màu thân nến quan trọng Mẫu hình the shooting star hình ảnh nói với thị tr*ường mở phiên gần mức giá thấp nó, tăng giá cuối giảm giá kết thúc gần giá mở Một mẫu hình shooting star lý t*ưởng có thân nến có khoảng trống với thân nến trước Tuy nhiên, đư*ợc thấy ví dụ biểu đồ, khoảng trống luôn cần thiết Một thân nến theo khuôn shooting star sau thời kỳ suy thối tín hiệu tăng giá Mẫu hình gọi inverted hammer Mẫu hình the inverted hammer đư*ợc trình bày sau chư*ơng Trong hình 5.24, nhìn thấy vào ngày tháng tư, shooting star giảm giá báo hiệu rắc rối THE INVERTED HAMMER Doji DOJI Một doji thân nến có giá mở đóng Những ví dụ doji hình 8.1 đến 8.3 Doji báo đảo chiều quan trọng SỰ QUAN TRỌNG CỦA DOJI : Một phiên doji hồn hảo có giá mở giá đóng, có tính linh hoạt tới quy tắc Nếu giá mở đóng chênh lệch ít, nhìn nhận doji Một kỹ thuật dựa vào hoạt động thịtrường gần Nếu thị trường thời điểm quan trọng, cuối xu hướng tăng/giảm, có kỹthuật khác đưa báo động, xuất doji quan trọng Một doji cảnh báo quan trọng tốt nên cẩn thận với cảnh báo (có thể sai) lờ cảnh báo Lờ doji, với tất liên quan nó, nguy hiểm Doji tín hiệu thay đổi xu hướng rõ ràng Tuy nhiên, khả đảo chiều xu hướng tăng thêm thân nến xác nhận tiềm đảo chiều doji Những phiên doji quan trọng thị trường khơng có nhiều doji Nếu có nhiều doji biểu đồ cụ thể, khơng nên nhìn xuất doji thị trường phát triển đầy ý nghĩa Đó lý nhà phân tích thường không sử dụng biểu đồ intra-day với khung thời gian nhỏ 30 phút, với khung thời gian nhỏ nhiều thân nến trở thành doji gần doji DOJI Ở NHỮNG ĐỈNH Doji ưa chuộng khả báo hiệu đỉnh thị trường chúng Điều đặc biệt sau thân nến trắng dài xu hướng tăng (hình 8.4) Lý cho khả đảo chiều doji doji tiêu biểu cho dự Sự dự, không chắn, dao động người mua khơng trì xu hướng tăng Nó lấy tin tưởng người mua việc trì xu hướng giá ... ngắn hạn Hai nến tạo thành mẫu hình engulfing Thân nến thứ hai phải áp đảo thân nến trước (nó khơng cần phải lấn át bóng nến) Thân nến thứ hai mẫu hình cần phải có màu đối lập với thân nến (ngoại... tắc thân nến mẫu hình nhỏ, như* gần là* doji (hoặc doji) Do đó, sau xu giảm giá kéo dài, thân nến trắng nhỏ xíu bị áp đảo thân nến trắng lớn đảo chiều đáy Trong xu hướng tăng giá, thân nến đen... PATTERN Mẫu hình piercing tăng giá gần giống với mẫu hình engulfing tăng giá Trong mẫu hình engulfing tăng giá, thân nến trắng áp đảo toàn thân nến đen trư*ớc Với mẫu hình piercing tăng giá, thân nến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mẫu nến Nhật đảo chiều, Các mẫu nến Nhật đảo chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn