Giáo án Lịch sử lớp 9 (Tiết 19-37)

42 1,089 1 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 13:10

Tiết thứ: 19 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI Ngày soạn: 8/1/2009 TRONG NHỮNG NĂM (1919 - 1925) Ngày giảng: 9/1/2009. I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1.Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp (1917- 1923) - Sau hơn 10 năm bôn ba hải ngoại, Người đã tìm thấy chân lý cứu nước - Ý nghĩa những hoạt động đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc 2. Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh, bản đồ; rèn luyện cho HS phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử II. PHƯƠNG PHÁP. III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1. Giáo viên: Giao án, TLTK, Chân dung lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1 H: Em hãy trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1920)? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Giới thiệu với HS hình 28, Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua (12-1920) hoặc toàn cảnh Đại hội Tua và chân dung của người thời kỳ này H: Sau khi tìm thấy chân lý cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì ở Pháp? (1921 1923) GV: Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước? GV: Giải thích thêm về hướng đi, Người nhận thức rõ rằng: Muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp. Người sang Pháp để tìm hiểu: Nước Pháp có thực sự “Tự do, bình đẳng, bác ái” hay không? Nhân dân Pháp sống ntn? Sau đó người sang Anh, Mĩ, đi vòng quanh thế giới tìm hiểu, tìm ra con đường cách mạng chân chính cho dân tộc I. Nguyễn Ai Quốc ở Pháp (1917- 1923): - Ngày 18/6/1919 gửi đến Hội nghị Véc-xai bản yêu sách. - Tháng 7/1920, Người đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. - Tháng 12/1920, Người tham gia Đại hội của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. -Năm 1921-1923, Người sáng lập nhiều hội và viết báo. Những sách báo này được chuyển về trong nước, thức tỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh. Hoạt động 2 H: Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (19C23-1924)? H: Những quan điểm cách mạng mới Nguyễn Ái Quốc có vai trò quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? HS: Trả lời GV: Kết luận liên hệ Tổng thống Nga dự Hội nghị APEC tặng tư liệu về hoạt động NAQ ở LX. Hoạt động 3 GV: Chia lớp làm 2 nhóm thảo luận theo 2 dãy bàn N1: Sự thành lập của Hội Việt Nam cách mạng thành niên? N2: Hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thành niên? GV: Minh hoạ: Tháng 12/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu - Trung Quốc, Người đã cải tổ tổ chức Tâm tâm xã thành tổ chức Việt Nam cách mạng thành niên (HVNCMTN), có hạt nhân là Cộng sản đoàn, gồm 7 đồng chí: Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quang Đạt, Lâm Đức Thụ. - Từ năm 1925- 1927 HVNCMTN đã tổ chức được trên 10 lớp huấn luyện, với khoảng trên 200 hội viên. Mỗi lớp kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng, giảng viên chính là Nguyễn Ái Quốc, giảng viên phụ là Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923- 1924): - Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân - Năm 1924, Người dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản. - Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. II. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924- 1925): - Quá trình hình thành: Cuối năm 1924, Người về Trung Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925). - Hoạt động: (SGK) - Ý nghĩa: HVNCMTN có vai trò quan trọng chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng 4. Củng cố: -Nêu những hoạt động chủ yếu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, Liên Xô và Trung Quốc - Những quan điểm cách mạng mới Nguyễn Ái Quốc có vai trò quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? 5. Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài: “Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời” + Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của tổ chức cách mạng ở trong nước Tân Việt Cách mạng Đảng (TVCMĐ) và Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ). + Chủ trương và hoạt động của hai tổ chức cách mạng này, sự khác biệt giữa các tổ chức cách mạng với HVNCMTN. Tiết thứ: 20 Ngày soạn: 15/1/2009 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI Ngày giảng: 16/1/2009 ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của tổ chức cách mạng ở trong nước Tân Việt Cách mạng Đảng (TVCMĐ) và Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ) - Chủ trương và hoạt động của hai tổ chức cách mạng này, sự khác biệt giữa các tổ chức cách mạng với HVNCMTN 2. Tư tưởng: Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho HS lòng kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và kĩ năng nhận định, đánh giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử. II. PHƯƠNG PHÁP. III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1. Giáo viên: Giao án, TLTK, Chân dung lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1 H: Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trong những năm 1926-1927? GV: Minh hoạ thêm: Từ năm 1926- 1927 toàn quốc đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân. Họ nhằm 2 mục đích: Tăng lương 20  40%; Đòi ngày làm 8 giờ như công nhân Pháp H: Theo em phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1926 - 1927 có điểm gì mới so với thời gian trước đó? Hoạt động 2 H: Em hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng? H: Tân Việt cách mạng đảng phân hoá trong hoàn cảnh nào? I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 -1927) - Phong trào công nhân, nông dân, tiểu tư sản phát triển với quy mô toàn quốc - Trình độ giác ngộ của công nhân được nâng lên, họ đã trở thành lực lượng chính trị độc lập II. Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928): - Từ Hội Phục Việt được thành lập từ (7/1925), đổi tên thành Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928) - Tổ chức VNCMTN đã có sức hút mạnh mẽ với Tân Việt, nhiều người xin gia nhập HVNCMTN Hoạt động 3 H: VNQDĐ thành lập ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời H: Người lãnh đạo? GV: Minh hoạ. Chủ nghĩa “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” GV: Em hãy trình bày hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng trước khởi nghĩa Yên Bái? GV: Minh hoạ thêm. Trước sự khủng bố khốc liệt của kẻ thù, những người lãnh đạo VNQDĐ quyết định sống mái với quân thù, với phương châm “không thành công thì cũng thành nhân”- âu là chết đi để làm gương cho người sau phấn đấu. GV: Có thể cho HS trình bày cuộc khởi nghĩa trên lược đồ III. Việt Nam Quốc dân đảng (1927) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) 1. Việt Nam Quốc dân đảng (1927): - Ngày 25/12/1927 Việt Nam Quốc dân đảng ra đời - Lãnh đạo: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu… - Thành phần: Tiểu tư sản trí thức, tư sản lớp dưới, thân hào địa chủ, phú nông, binh lính - Tôn chỉ: theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn - 2. Khởi nghĩa Yên Bái (1930) - Khởi nghĩa bùng nổ đêm 9/2/1930 và nhanh chóng bị thất bại - Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử: (SGK) 4. Củng cố: - Em hãy trình bày về phong trào cách mạng Việt Nam 1926-1927? - Sự ra đời và phân hoá của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng? Nguyên nhân thất bại khởi nghĩa Yên Bái? 5. Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài: “Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời” +Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929? +Quá trình thành lập của 3 tổ chức trên? Tiết thứ: 21 Ngày soạn: 1/2/2009 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI Ngày giảng: 2/2/2009 ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI (Tiếp theo) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. Đó là mốc đánh dấu sự phát triển mới của cách mạng nước ta 2. Tư tưởng: Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho HS lòng kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và kĩ năng nhận định, đánh giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử. II. PHƯƠNG PHÁP. III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1. Giáo viên: Giao án, TLTK, Chân dung lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy trình bày về phong trào cách mạng Việt Nam 1926-1927? - Sự ra đời và phân hoá của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng? Nguyên nhân thất bại khởi nghĩa Yên Bái? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1 H: Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929? GV: Phân tích ý và minh hoạ, giới thiệu hình 30. IV. Ba tổ chức Cộng sản đảng nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929: 1 Hoàn cảnh: +Cuối 1928 - đầu 1929 phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh  cần có 1 đảng cộng sản lãnh đạo cách mạng +Cuối tháng 3,một số hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ họp tại số nhà 5D phố Hàm Long – Hà Nội lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên gồm 7 đảng viên để vận động thành lập đảng cộng sản. +Từ ngày 1-9/5/1929, Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp ở Hương Cảng -Trung Quốc đề nghị thành lập ngay ĐCS nhưng không thành. Hoạt động 2 H: Quá trình thành lập của 3 tổ chức trên? HS: Trình bày theo sgk GV: Kết luận: Như vậy, chỉ trong vòng 4 tháng, ở Việt Nam đã có tới 3 tổ chức cộng sản ra đời. Khẳng định bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam Hoạt động 3 H: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản có tác dộng như thế nào đến cách mạng trong n ư ớc? (Chứng tỏ hệ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc, điều kiên thành lập ĐCS đã chính muồi.) 2. Sự thành lập: + Đông Dương Cộng sản đảng 17/6/1929 + 8/1929, An Nam Cộng sản đảng ra đời + 9/1929, Đông Dương Cộng sản liên đoàn 3.Tác động: + Khẳng định bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. + Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản lúc bấy giờ là một xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Nhưng các tổ chức đều hoạt động riêng lẽ, công kích lẫn nhau làm cho phong trào cách trong cả nước có nguy cơ chia rẽ lớn. +Giữa lúc đó NAQ từ Xiêm trở về Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản. 4. Củng cố: - Em hãy trình bày về phong trào cách mạng Việt Nam 1926-1927? -Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929? -Quá trình thành lập của 3 tổ chức trên? -Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản có tác dộng như thế nào đến cách mạng trong n ư ớc? 5. Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài: “Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời” +Trình bày về Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930? +Nội dung chủ yếu của luận cương (10/1930)do đồng chí Trần Phú khởi thảo. + Nêu ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Tiết thứ: 22 Bài: 18 Ngày soạn: 5/2/2009 Ngày giảng: 6/2/2009. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: -Hoàn cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng -Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930 - Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng 2. Tư tưởng: Thấy được vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930). Giáo dục cho HS lòng biết ơn và kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng tranh ảnh lịch sử, lập niên biểu lịch sử và biết phân tích, đánh giá, nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. II. PHƯƠNG PHÁP. III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1.Giáo viên: Giao án, TLTK, Chân dung lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Trần Phú (1930) và một số đồng chí dự Hội nghị thành lập Đảng. 2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1926- 1927? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: H: Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Minh hoạ thêm H: Trình bày về Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930? HS: Trả lời theo sgk GV: Minh hoạ thêm: Đầu tháng 1/1930, trước nhu cầu cấp bách của phong trào cộng sản trong nước, được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã từ Thái Lan về Cửu Long- Hương Cảng-Trung Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng, tham dự hội nghị có 7 đại biểu: Nguyễn Ái Quốc, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiện, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn H: Nội dung, ý nghĩa Hội nghị thành lập I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) - Hoàn cảnh: + Cuối năm 1929, phong trào cách mạng trong nước phát triển, đòi hỏi phải có một đảng thống nhất lãnh đạo + Nguyễn Ái Quốc chủ ttrì Hội nghị từ 3  7/2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc - Nội dung: + Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 + Hội nghị thông qua Chính cương Đảng? HS: Trình bày ý nghĩa lịch sử GV: Củng cố, liên hệ ở Quảng Trị và chuyển ý. Hoạt động 2: H: Hãy nêu nội dung chủ yếu của Luận cương chính trị tháng 10-1930? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Giới thiệu hình 31: Đồng chí Trần Phú- Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cho HS  giới thiệu cho HS vài phẩm chất của Trần Phú trước quân thù  là Tổng bí thư đầu tiên và trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ Tổng bí thư GV: Kết luận: Luận cương chính trị tháng 10-1930 còn hạn chế nhất định: + Chưa nêu cao vấn đề dân tộc (hàng đầu) + Nặng đấu tranh giai cấp (cách mạng ruộng đất) + Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, còn “tả khuynh”, “giáo điều” qua một quá trình đấu tranh những nhược điểm đó mới được xoá bỏ Hoạt động 3: GV: Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng? HS: Trả lời theo những ý sgk GV: Phân tích minh hoạ thêm về vai trò của Đảng, có thể hát bài “Đảng đã cho ta một mùa xuân” để minh hoạ. GV: Sơ kết ý vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo - Ý nghĩa: + Nó có ý nghĩa như một đại hội + Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt… là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng II. Luận cương chính trị (10/1930) - Nội dung luận cương: + Đường lối chiến lược cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua tư bản chủ nghĩa + Nhiệm vụ chiến lược: Dân tộc, dân chủ + Lực lượng cách mạng là công - nông + Xây dựng chính quyền công - nông + Cách mạng Việt Nam gắn liền khăng khít với cách mạng thế giới III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng - Đó là tất yếu lịch sử, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố: chủ nghĩa Mác Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, từ đây giai cấp công nhân Việt Nam nắm độc quyền lãnh đạo cách mạng - Cách mạng Việt Nam gắn liền khăng khít với cách mạng thế giới. 4. Củng cố: Trình bày về Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930? Nội dung chủ yếu của luận cương (10/1930)do đồng chí Trần Phú khởi thảo. Nêu ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 5. Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài: “Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1935” 1.Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931? 2. Vì sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào công nhân, nông dân 1930-1931? Tiết thứ: 23 Bài: 19 Ngày soạn: 9/2/2009 Ngày giảng: 10/2/2009 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh, HS cần hiểu được “Tại sao Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền kiểu mới” . Quá trình hồi phục lực lượng cách mạng (1931-1935) Hiểu và giải thích được các khái niệm “khủng hoảng kinh tế”, “Xô viết Nghệ - Tĩnh” 2.Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng kính yêu, khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường của quần chúng công - nông và các chiến sĩ cộng sản. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ để trình bày phong trào cách mạng và kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử II. PHƯƠNG PHÁP. III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1.Giáo viên: Giao án, TLTK, lược đồ về phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh và một số tư liệu, tranh ảnh về các chiến sĩ cộng sản. 2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)? -Hãy nêu nội dung chủ yếu của Luận cương chính trị tháng 10-1930? -Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng? 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KI ẾN TH ỨC Hoạt động 1 H: Hãy nêu thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) GV: Giải thích một vài nét về tình hình lúc bấy giờ. H: Vì sao mâu thuấn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp trỡ nên sâu sắc? ( Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)Thực dân Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa) I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) *Kinh tế: +Công- nông suy sụp. +Xuất nhập đ ình đốn +Hàng hoá khan hiếm đắt đỏ *X ã hội : + Đời sống nhân dân cùng cực. +Mâu thuẫn x ã hội sâu sắc. Hoạt động 2 H: Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931? HS: Trả lời theo sgk GV: Khẳng định có 3 nguyên nhân H: Em hãy trình bày phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển với quy mô toàn quốc (Từ 2/1930- 1/5/1930)? HS: Dựa vào chữ in nhỏ sgk trả lời GV: Phong trào công nhân? Phong trào nông dân? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Đặc biệt là phong trào kỷ niệm 1-5 GV: Giải thích và minh hoạ thêm. Đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh. Giới thiệu lược đồ về phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, HS theo dõi lược đồ sgk hình 32 H: Trước sự lớn mạnh của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, thực dân Pháp đã làm gì? Ý nghĩa lịch sử? HS: Dựa vào sgk trả lời Hoạt động 3 H: Tình hình Việt Nam sau phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh HS: Dựa vào sgk trả lời H: Thái độ của những người yêu nước Việt Nam lúc bây giờ? HS: Dựa vào sgk trả lời H: Lực lượng cách mạng được phục hồi ntn? HS: Trả lời theo sgk GV: Sơ kết và nhận xét chung II. Phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh * Nguyên nhân: + Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) + Thực dân Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa +Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của quần chúng bùng lên mạnh mẽ với quy mô toàn quốc. Đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh * Diễn biến: (SGK) - Kết quả: Chính quyền Xô viết ra đời ở một số huyện nhưng sau đó bị đàn áp - Ý nghĩa: chứng tỏ tinh thần yêu nước và năng lực cách mạng của quần chúng. III. Lực lượng cách mạng được phục hồi - Từ cuối 1931, phong trào cách mạng bị khủng bố khốc liệt - Tháng 3/1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao(Trung Quốc), đánh dấu sự phục hồi phong trào cách mạng 4. Củng cố: - Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới phong trào cách mạng 1930-1931? -Căn cứ vào đâu nói rằng: Xô viết Nghệ -Tĩnh là chính quyền kiểu mới? 5. Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài: “CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 -1939” +Những nét cơ bản nhất của tình hình kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đối với phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 +Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai 1936-1939. Ý nghĩa lịch sử của phong trào [...]... Bắc Sơn:-Nguyên nhân:22 /9/ 194 0, Nhật đánh Họ và tên: KIM TRA MT TIT Lớp: (Môn: Lịch sử- Lớp 9) Câu 1: Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bớc ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?(2đ)Cõu 2: Em hÃy nêu những thuận lợi và những khó khăn của nớc ta sau cáchmạng Tháng tám năm 194 5?(4đ)Câu 3: HÃy phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân... kêu gọi nhân dân cả nướcđã làm gì?GV: Đêm 19- 12- 194 6 kháng chiến toàn quốcbắt đầu. Kể cho HS nghe chi tiết ngay trongđêm 19- 12- 194 6 ở Hà Nội  Đêm 19- 12- 194 6 kháng chiến toàn quốc bùng nổI. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ( 19- 12- 194 6) 1. Kháng chiến toàn quốcchống thực dân Pháp xâm lượcbùng nổ- Sau Tạm ước 14 -9- 194 6: Pháp tìmmọi cách phá hoại, nhằm tiến hànhxâm... ý nghĩa của hiệp định Giơnevơ+Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chống tdP 195 3- 195 4?5.Dặn dò:-Về nhà học bài theo câu hỏi ở sgk.-Ôn toàn bộ các bài đã học để tiết sau kiểm tra một tiết.Tiết thứ 37 Hoạt động 2Chia lớp 2 nhóm: Lập bảng so sánh 2phong trào 193 0- 193 1 và phong trào 193 6- 193 9?hoảng kinh tế 192 9- 193 3 + Thực dân phản động ra sức khủngbố cách mạng II. Mặt trận... PHÁP.III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1 .Giáo viên: Giao án, TLTK. Tranh ảnh lịch sử thuộc thời kỳ đấu tranh dân chủcông khai 193 6- 193 9 (cuộc mít tinh ở Quảng Trường Nhà Đấu Xảo Hà Nội 1/5/ 193 8)2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mớiIV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thếgiới ( 192 9- 193 3) -Theo em,... khai 193 6- 193 9. Ýnghĩa lịch sử của phong trào2. Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh cụ thể, Đảng đều đưa ra đường lối chỉ đạo chiến lược thích hợp để cách mạng vượt qua khó khăn và đi tới thành công. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử và khả năngtư duy logic, so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử II.... dân Pháp xâm lợc kết thúc 195 3- 195 4+Hoàn cảnh ,nội dung , ý nghĩa của hiệp định Giơnevơ+Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chèng tdP 195 3- 195 4?TiÕt thø 36 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC nghĩa Bắc Sơn 27 -9- 194 0?N2: Nguyên nhân, ý nghĩa của khởinghĩa Nam Kỳ 23-1- 194 0?N3: Nguyên nhân, ý nghĩa của khởinghĩa Binh biến Đô Lương?N4: Nhận xét  Ý nghĩa lịch sử và bàihọc kinh nghiệm từ... tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 194 5. 2. Tư tưởng: Giáo dục cho häc sinh lòng kính yêu Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lòng tinvào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho häc sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ, tập dượt phântích, đánh giá sự kiện lịch sử II. PHƯƠNG PHÁP.III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1 .Giáo viên: Giao án, TLTK.)2. Học sinh:... trào kháng Nhật, cứu nước, tiến tới Tổngkhởi nghĩa tháng Tám năm 194 5. 2. Tư tưởng: Giáo dục cho häc sinh lòng kính yêu Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lòngtin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho häc sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ, tập dượtphân tích, đánh giá sự kiện lịch sử II. PHƯƠNG PHÁP.III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH. 1 .Giáo viên:... rèn luyện được đội quânchính trị đông hàng triệu người choCách mạng tháng Tám 194 54. Củng cố:- Nêu hoàn cảnh trong nước và thế giới trong những năm ( 193 6- 193 9)?- Chủ trương của Đảng trong phong trào dân chủ là gì? Ý nghĩa của phong trào( 193 6- 193 9)?5. Dặn dò:- Học bài cũ.- Chuẩn bị bài: “ Việt Nam trong những năm 193 9- 194 5”+Tại sao Pháp và Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?+... quân sự liên tiếp của quân ta từ 195 1- 195 3? Tiết thứ: 24 Bài: 20Ngày soạn: 11/2/20 09 CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂMNgày giảng: 12/2/20 09 193 6 - 193 9I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:- Những nét cơ bản nhất của tình hình kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởngtrực tiếp đối với phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 193 6- 193 9- Chủ trương của Đảng và phong . những năm 193 6- 193 9 - Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai 193 6- 193 9. Ý nghĩa lịch sử của phong trào 2. Tư tưởng: Giáo dục cho. Hoạt động 2 Chia lớp 2 nhóm: Lập bảng so sánh 2 phong trào 193 0- 193 1 và phong trào 193 6- 193 9? hoảng kinh tế 192 9- 193 3 + Thực dân phản động ra sức khủng bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử lớp 9 (Tiết 19-37), Giáo án Lịch sử lớp 9 (Tiết 19-37), Giáo án Lịch sử lớp 9 (Tiết 19-37)

Bình luận về tài liệu giao-an-lich-su-lop-9-tiet-19-37

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP