Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 282
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 11:10

Mô tả: ChuyÖn kÓ r»ng, trong mét ng«i nhµ nhá cã hai ng­êi b¹n tèt lµ MÌo Tam ThÓ vµ Chã X¸m Mçi b¹n lµm mét c«ng viÖc cña m×nh,Chã X¸m lµm nhiÖm vô canh g¸c ng«i nhµ, v­ên c©y. MÌo Tam ThÓ th× b¾t chuét nhÊt lµ nh÷ng con chuét chuyªn ®i ¨n vông. Bên cạnh ngôi nhà của hai bạn. Có một cái đầm nhỏ, ở đó có Gia đình Vịt sinh sống. Một lần, Mèo Tam Thể đang dạo chơi bên bờ đầm, bỗng nhiên nớ nhìn thấy một cái giỏ đầy trứng. Mèo Tam Thể quyết định lấy một quả. Nó chạy đi tìm Chó Xám và kêo toáng lên : - Tớ vừa tìm thấy một quả bóng đây này ! Rồi hai bạn bắt đầu trò chơi bằng cách tung Bóng cho nhau. Chẳng may, quả trứng rơi xuống vỡ đôi. Từ trong lộ ra một cái đầu màu vàng với cái mỏ đỏ nhỏ xíu. å,ho¸ ra lµ mét chó VÞt con. Chó ta ng¬ ng¸c nh×n quanh råi kªu lªn : - ¤i, thÕ giíi nµy míi tuyÖt vêi lµm sao ! . Mèo Tam Thể quyết định lấy một quả. Nó chạy đi tìm Chó Xám và kêo toáng lên : - Tớ vừa tìm thấy một quả bóng đây này ! Rồi hai bạn bắt đầu trò chơi bằng. nhỏ xíu. å,ho¸ ra lµ mét chó VÞt con. Chó ta ng¬ ng¸c nh×n quanh råi kªu lªn : - ¤i, thÕ giíi nµy míi tuyÖt vêi lµm sao ! Mèo Tam Thể và Chó Xám rất yêu

— Xem thêm —

Xem thêm: Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot, Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot, Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu truyen-tranh-dong-nhung-nguoi-ban-tot

Đăng ký

Generate time = 0.175071001053 s. Memory usage = 18.45 MB