TUAN 27 30

24 23 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 21:55

TUẦN 27 Thứ hai ngày 17 tháng năm 2014 Luyện tiếng việt LUYỆN TẬP TIẾT I Mục đích yêu cầu - Điền từ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh truyện “Chim Phượng làm vua” - Hiểu câu chuyện để chọn câu trả lời II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức KTBC (5 phút) G Kiểm tra Bài (30 phút) 2.1 Giới thiệu G Giới thiệu trực tiếp 2.2 Luyện tập G Nêu yêu cầu đọc 2.3 Bài tập: Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hồn chỉnh truyện“Chim Phượng làm vua” H Nêu yc H Đọc thầm lại từ để điền từ Cao, rút lui, vóc dáng, vút lên, chê, rực rỡ thích hợp G HD học sinh H Làm vào thực hành TV Các loài chim tổ chức lễ hội chọn vua Gà Trống, Cơng, tốn tập – chữa Phượng lọt vào vòng cuối Cơng nhiều phiếu H+G Nhận xét có lơng rực rỡ biệt tài múa hát Quạ lại bảo đầu Công bé, dáng làm vua Gà Trống bị Cò … bay khơng ba bước Phượng Cú Vẹt khen có H Nêu yc đơi mắt đỏ rực, … đường bệ Tranh cãi mãi, cuối chim H Đọc thầm lại để TLCH ? chóc thống nhất: Ai bay … xa làm vua G HD học sinh Gà Trống nghe vậy, … Bài 2: Chọn câu trả lời : a) Câu cấu tạo theo mẫu Ai ? Phượng Công vỗ cánh bay lên Chim chóc ngưỡng mộ chim Phượng Phượng Hồng vua loài chim b) Phần in đậm câu “Các loài chim tổ chức lễ hội chọn vua.” Trả lời câu hỏi ? Là ? Làm ? Thế ? c) Có thể thay từ ngưỡng mộ câu “Chim chóc ngưỡng mộ chim Phượng.” từ ngữ nghĩa ? thán phục tín nhiệm mê tín Củng cố – dặn dò (5phút) H Làm vào thực hành TV tốn tập – chữa H+G Nhận xét G Nhận xét học Đạo đức Tiết 27 : LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 2) I Mục tiêu - Biết cách giao tiếp đơn giản đến nhà người khác - Biết cư sử phù hợp đến chơi nhà bạn bè, người quen *Biết ý nghĩa việc cư sử lịch đến nhà người khác II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Kiểm tra ( phút ) Thế lịch đến nhà người khác ? Dạy ( 30 phút ) 2.1 Giới thiệu a Đóng vai theo tập TH1: em cần hỏi mượn TH2: em đề nghị chủ nhà TH3: em cần nhẹ, nói khẽ b Trò chơi "đố vui" → Củng cố cách ứng xử đến nhà người khác * Lịch đến nhà người khác thể nếp sống văn minh Củng cố , dặn dò ( phút ) Cách thức tổ chức H: trả lời câu hỏi Lớp nhận xét G: đánh giá G: nêu yêu cầu học G: chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm tình H: thảo luận lớp theo câu hỏi : Các em có đồng tình với cách ứng xử bạn vừa lên đóng vai khơng ? Vì ? Lớp nhận xét G: chốt nội dung G: phổ biến luật chơi H: chia nhóm - nhóm G: cho nhóm đố vui, nhóm nêu tình nhóm đưa cách ứng lý - nhóm G + H: làm trọng tài H: tiến hành chơi G: n/x, đánh giá kết luận G: nhận xét học H: nhà ôn lại Luyện toán LUYỆN TẬP TIẾT I Mục tiêu * Giúp H củng cố : - Củng cố kỹ phép nhân, phép chia, … II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Kiểm tra Bài 2.1 Giới thiệu 2.2 Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm: × 5= × 1= × 1= × 4= × 5= × 0= × 0= 0 × 4= Cách thức tổ chức G Giới thiệu × 1= × 3= 3 × 0= 0 × 3= × 2= 2 × 1= × 2= × 0= Bài 2: Tính nhẩm: 5: 1= 0: = : 1= 4: = : 4= 0 : 1= : 1= : 3= : 1= : 2= Bài 3: Số ? Bài 4: Tính a) : × = × =1 Bài 5: Đố vui Nối (theo mẫu) : Củng cố, dặn dò b) × : = : =0 H Nêu yêu cầu H Nêu NX nhân với nhân với 0,… - Làm H- G Nhận xét - chữa H Nêu yêu cầu H Làm G Theo dõi chấm điểm H Đổi chéo kiểm tra - báo cáo kết G Nhận xét, sửa chữa bảng H Nêu yêu cầu H Làm G Theo dõi uốn nắn H- G Nhận xét - chữa G NX học Thứ ba ngày 18 tháng năm 2014 Thể dục Tiết 53: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG,… TRỊ CHƠI TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH I Mục tiêu - Thực động tác thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông dang ngang - Thực kiễng gót, hai tay chống hông - Thực nhanh chuyển sang chạy - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi II Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vạch để tập tập RLTTCB phương tiện cho trò chơi "nhảy ô" III Nội dung phương pháp lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu G Nhận lớp, phổ biến nội dung cầu học: - phút Yêu cầu học * Giậm chân chỗ, đếm theo nhịp: phút x x x x x - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, x vai: - phút, cán lớp điều khiển x x x x x - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên: 80 - 90 m * Ơn TD phát triển chung: 1lần, H Thực động tác x nhịp, cán điều khiển G Quan sát uốn nắn cho H Phần H Thực - Trò chơi "Tung vòng vào đích": 18 G Nêu tên trò chơi 20 phút - GV nêu trò chơi, giải thích làm mẫu H Thực G Quan sát giúp đỡ cách chơi Cho số HS chơi thử K/cách vạch giới hạn đến đích: 1,5 2m Khi có lệnh, HS từ vị trí x x x x x x chuẩn bị tiến vào vạch giới hạn, x tung vòng vào đích, sau lên nhặt x x x x x x vòng vạch giới hạn cho bạn - KT số HS chưa KT chưa H Thực hoàn thành học trước H+G Hệ thống học Phần kết thúc - Đi hát: - phút * Một số động tác thả lỏng: - phút G Nhận xét học - Giao BTVN: phút GV gợi ý cho HS H ôn lại BTRLTTCB cách chọn số vật làm phương tiện tự chơi "Tung vòng vào đích" Thứ tư ngày 19 tháng năm 2014 Thể dục Tiết 54: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG,… TRỊ CHƠI TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH I Mục tiêu - Thực động tác thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông dang ngang - Thực kiễng gót, hai tay chống hơng - Thực nhanh chuyển sang chạy - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi II Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vạch để tập tập RLTTCB phương tiện cho trò chơi "nhảy ơ" III Nội dung phương pháp lên lớp Nội dung Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: - phút * Giậm chân chỗ, đếm theo nhịp: phút - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, vai: - phút, cán lớp điều khiển - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên: 80 - 90 m * Ôn TD phát triển chung: 1lần, động tác x nhịp, cán điều khiển Phần - Trò chơi "Tung vòng vào đích": 18 20 phút - GV nêu trò chơi, giải thích làm mẫu cách chơi Cho số HS chơi thử K/cách vạch giới hạn đến đích: 1,5 2m Khi có lệnh, HS từ vị trí chuẩn bị tiến vào vạch giới hạn, tung vòng vào đích, sau lên nhặt vòng vạch giới hạn cho bạn - KT số HS chưa KT chưa hoàn thành học trước Phần kết thúc - Đi hát: - phút * Một số động tác thả lỏng: - phút - Giao BTVN: phút GV gợi ý cho HS cách chọn số vật làm phương tiện tự chơi "Tung vòng vào đích" Cách thức tổ chức G Nhận lớp, phổ biến nội dung Yêu cầu học x x x x x x x x x x x H Thực G Quan sát uốn nắn cho H H Thực G Nêu tên trò chơi H Thực G Quan sát giúp đỡ x x x x x x x x x x x x x H Thực H+G Hệ thống học G Nhận xét học H ôn lại BTRLTTCB Luyện chữ Bài 27 : ÔN TẬP I Mục tiêu - Rèn kỹ viết cho H 27: "Chữ hoa P, Q, V, S, X " + Viết đẹp chữ thờng + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ - Viết mẫu, nét, nối chữ quy định - thông qua tập ứng dụng - Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết hình thành em lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy- học Nội dung KTBC Bài 2.1 Giới thiệu ( 2p) 2.2 Hướng dẫn viết: a) Luyện viết 26 "Chữ hoa P, Q, V, S, X " Từ ứng dụng: Phố Nối ; Phong Điền Quảng Bình ; Vũng Rơ Sa Thầy ; Thanh Hóa Vĩnh Long ; Vân Đồn Xuân Lộc ; Y Yên 2.3 Hướng dẫn viết vào ( 25p) 2.4 Chấm chữa ( 5p) Củng cố - dặn dò ( 3p) Cách thức tổ chức G Nêu yêu cầu tiết học G Cho H quan sát chữ viết mẫu Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết chữ : Viết mẫu, nét, nối chữ quy định G uốn nắn sửa sai cho H G quan sát giúp đỡ H yếu G nêu y/c viết H Cả lớp viết vào luyện chữ đẹp G nhắc nhở H tư ngồi viết Viết nét độ cao, khoảng cách trình bày đẹp - G thu chấm tổ Nhận xét đánh giá - rút kinh nghiệm G nhận xét tiết học Nhắc nhà : luyện viết phần nhà Khen H viết đúng, đẹp Ký duyệt tổ chuyên môn Ngày tháng năm 2014 TUẦN 28 Thứ hai ngày 24 tháng 03 năm 2014 Luyện tiếng việt LUYỆN TẬP TIẾT I Mục đích yêu cầu - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Hiểu Bài văn : Quả sồi bí chọn câu trả lời II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức KTBC (5 phút) G Kiểm tra Bài (30 phút) 2.1 Giới thiệu 2.2 Luyện tập Đọc truyện sau : Quả sồi bí * Luyện đọc a Đọc mẫu b Luyện đọc + giải nghĩa từ * Đọc câu * Đọc đoạn 2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời : a) Bác nông dân ngồi nghỉ đâu ? Dưới tán sồi to lớn Dưới tán sồi nhỏ bé Dưới tán bí mảnh dẻ b) Bác nơng dân thắc mắc điều ? Cây bí phải trồng chỗ sồi Cây sồi phải trồng chỗ bí Quả bí to phải mọc sồi lớn c) Sự việc xảy với bác nơng dân sau ? Một bí rơi xuống, trúng đầu bác Một sồi rơi xuống, trúng đầu bác Quả bí sồi rơi trúng đầu bác d) Cuối cùng, bác nông dân hiểu điều ? Quả bí to sồi nhiều Mọi thứ ông trời xếp đặt hợp lý Mọi thứ thay đổi theo ý muốn e) Dòng ghi từ ngữ cối ? rơi, sồi, bí, sồi, bí Trúng, trán, sưng tấy, sồi, bí sồi, bí, thân (cây) , sồi, bí Củng cố – dặn dò (5phút) G Giới thiệu trực tiếp G Đọc toàn bài, nêu yêu cầu đọc H Đọc nối tiếp câu (nhiều H) G Theo dõi, uốn nắn tư đọc H Đọc nối tiếp đoạn G Theo dõi, uốn nắn cách ngắt, nghỉ H Luyện đọc nhóm H Thi đọc nhóm H+G Nhận xét H Nêu yc H Đọc thầm lại để TLCH ? G HD học sinh H Làm vào thực hành TV toán tập – chữa H+G Nhận xét G Nhận xét học Đạo đức Tiết 28 : GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1) I Mục tiêu - Biết: Mọi người cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật - Nêu số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật - Có thái độ cảm thơng, khơng phân biệt đối xử tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật lớp, trường cộng đồng phù hợp với khả - Khơng đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Kiểm tra ( phút ) Lịch đến nhà người khác Dạy ( 30 phút ) 2.1 Giới thiệu 2.2 Phân tích tranh a) nhận biết hành vi cụ thể để giúp đỡ người khuyết tật KL: b thảo luận theo cặp b) hiểu cần thiết số việc cần làm để giúp đỡ người khuyết tật KL: 2.3 Bày tỏ ý kiến Đúng: a, c, d ý kiến b chưa hồn tồn người khuyết tật cấn giúp đỡ Củng cố, dặn dò (5 phút) Cách thức tổ chức H: trả lời câu hỏi Lớp nhận xét G: đánh giá G: nêu y/c học H: Quan sát tranh thảo luận theo câu hỏi lớp H Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét G: kết luận G Bày tỏ ý kiến H: bày tỏ thái độ đồng tình khơng đồng tình H thảo luận theo cặp H Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét G: kết luận H: làm tập H: nêu ý kiến - 4h/s Lớp bổ sung nhận xét G: đánh giá đưa đáp án G Nhận xét học H Về nhà thực hành Luyện toán LUYỆN TẬP TIẾT I Mục tiêu * Giúp H củng cố : - Củng cố kỹ đọc viết chữ số, so sánh số tự nhiên II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức Kiểm tra Bài 2.1 Giới thiệu G Giới thiệu 2.2 Luyện tập Bài 1: Viết (theo mẫu): H Nêu yêu cầu H Tự làm theo mẫu H- G Nhận xét - chữa Bài 2: Điền dấu > ; < ; = ? a) 100 … 200 400 … 500 500 = 500 200 < 300 600 > 500 100 = 30 + 70 300 < 400 700 > 600 40+ 60 = 100 Bài 3: Viết tiếp số thích hợp vào trống: a) Bài 4: Viết số tròn trăm thích hợp vào ô trống: < 110 Bài 5: Đố vui: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Số “một trăm mười” viết 10010 Số “một trăm mười” viết 110 a) Số gồm trăm chục viết 120 Số gồm trăm chục viết 12 Củng cố, dặn dò H Nêu yêu cầu làm H Đổi chéo kiểm tra - báo cáo kết G Nhận xét, sửa chữa bảng H Nêu yêu cầu G HD làm H Tự làm theo mẫu H- G Nhận xét - chữa H Nêu yêu cầu G HD làm H Tự làm H: NX - G đánh giá chốt kết G NX học Thứ ba ngày 25 tháng năm 2014 Thể dục Tiết 55: TRỊ CHƠI “TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH”… I Mục tiêu - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II Địa điểm, phương tiện Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, 12 - 20 vòng nhựa tự làm tre, mây vòng có đường kính - 10 cm, - bảng đích III Nội dung phương pháp lên lớp Nội dung Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: phút - Xoay khớp cổ tay, cánh tay, cổ chân, đầu gối, hông: - phút * Giậm chân chỗ, đếm theo nhịp: - phút - Ôn bốn động tác tay, chân, toàn thân nhảy TD phát triển chung: động tác - nhịp, GV cán điều khiển * Trò chơi : - phút Phần - Trò chơi "Tung vòng vào đích": - 10 phút - Trò chơi "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau": - 10 phút Phần kết thúc - Đi theo - hàng dọc hát: - phút * Một số động tác thả lỏng: - phút * Một trò chơi hồi tĩnh: - phút Cách thức tổ chức G Nhận lớp H Thực x x x x x x x x x x x x x H Thực G Nhắc lại cách chơi H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - GV nhận xét học, giao tập nhà: phút Thứ tư ngày 26 tháng năm 2014 Thể dục Tiết 56: TRỊ CHƠI “TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH”… I Mục tiêu - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II Địa điểm, phương tiện Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, 12 - 20 vòng nhựa tự làm tre, mây vòng có đường kính - 10 cm, - bảng đích III Nội dung phương pháp lên lớp Nội dung Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: phút - Xoay khớp cổ tay, cánh tay, cổ chân, đầu gối, hông: - phút * Giậm chân chỗ, đếm theo nhịp: - phút - Ơn bốn động tác tay, chân, tồn thân nhảy TD phát triển chung: động tác - nhịp, GV cán điều khiển * Trò chơi : - phút Phần - Trò chơi "Tung vòng vào đích": - 10 phút - Trò chơi "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau": - 10 phút Phần kết thúc - Đi theo - hàng dọc hát: - phút * Một số động tác thả lỏng: - phút * Một trò chơi hồi tĩnh: - phút Cách thức tổ chức G Nhận lớp H Thực x x x x x x x x x x x x x H Thực G Nhắc lại cách chơi H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - GV nhận xét học, giao tập nhà: phút Luyện chữ Bài 28 : CHỮ HOA Y I Mục tiêu - Rèn kỹ viết cho H 28: " Chữ hoa Y " + Viết đẹp chữ thờng + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ - Viết mẫu, nét, nối chữ quy định - thông qua tập ứng dụng - Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết hình thành em lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy- học Nội dung KTBC Bài 2.1 Giới thiệu ( 2p) 2.2 Hướng dẫn viết a) Luyện viết 28 " Chữ hoa Y " Từ ứng dụng: Ý đẹp lời hay Yêu nước thương nòi Yêu nên tốt, ghét nên xấu 2.3 Hướng dẫn viết vào ( 25p) 2.4 Chấm chữa ( 5p) Củng cố - dặn dò ( 3p) Cách thức tổ chức G Nêu yêu cầu tiết học G Cho H quan sát chữ viết mẫu Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết chữ : Viết mẫu, nét, nối chữ quy định G uốn nắn sửa sai cho H G quan sát giúp đỡ H yếu G nêu y/c viết H Cả lớp viết vào luyện chữ đẹp G nhắc nhở H tư ngồi viết Viết nét độ cao, khoảng cách trình bày đẹp G thu chấm tổ Nhận xét đánh giá - rút kinh nghiệm G nhận xét tiết học Nhắc nhà : luyện viết phần nhà Khen H viết đúng, đẹp Ký duyệt tổ chuyên môn Ngày tháng năm 2014 TUẦN 29 Thứ hai ngày 31 tháng năm 2014 Luyện tiếng việt LUYỆN TẬP TIẾT I Mục đích yêu cầu - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Hiểu Bài văn : Giàn mướp chọn câu trả lời II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức KTBC (5 phút) G Kiểm tra Bài (30 phút) 2.1 Giới thiệu 2.2 Luyện tập Đọc văn sau : Giàn mướp * Luyện đọc a Đọc mẫu b Luyện đọc + giải nghĩa từ * Đọc câu * Đọc đoạn 2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời : a) Giàn mướp tả nằm đâu ? Trên mặt ao Giữa vườn Bên nhà b) Hoa mướp có màu ? Xanh mát Vàng tươi Đỏ tươi c) Những hoa mướp so sánh với ? Những đốm nắng Làn nước ao lấp lánh Những sáng d) Quả mướp lớn lên ? Bằng cá rô, chuột, cá chuối to Bằng chuột, cá chuối to, cá rô Bằng ngón tay, chuột, cá chuối to e) Câu cấu tạo theo mẫu Ai ? Mấy cá rô lội quanh lội quẩn Mấy bơng hoa vàng tươi, đốm nắng Bà sai mang biếu tơi, dì tơi, cậu tơi, tơi, bác tôi, người Củng cố – dặn dò (5phút) G Giới thiệu trực tiếp G Đọc toàn bài, nêu yêu cầu đọc H Đọc nối tiếp câu (nhiều H) G Theo dõi, uốn nắn tư đọc H Đọc nối tiếp đoạn G Theo dõi, uốn nắn cách ngắt, nghỉ H Luyện đọc nhóm H Thi đọc nhóm H+G Nhận xét H Nêu yc H Đọc thầm lại để TLCH ? G HD học sinh H Làm vào thực hành TV toán tập – chữa H+G Nhận xét G Nhận xét học Đạo đức Tiết 29 : GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 2) I Mục tiêu - Biết: Mọi người cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật - Nêu số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật - Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật lớp, trường cộng đồng phù hợp với khả - Không đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung Kiểm tra ( phút ) Lịch đến nhà người khác Dạy ( 30 phút ) 2.1Giới thiệu a xử lý tình a) Biết lựa chọn cách ứng xử để giúp đỡ người khuyết tật KL: b Giới thiệu tư liệu việc giúp đỡ người khuyết tật - củng cố khắc sâu học cách cư xử người khuyết tật KL: Củng cố, dặn dò (5 ph) Cách thức tổ chức H: trả lời câu hỏi Lớp nhận xét G: đánh giá G: nêu y/c học G : Nêu tình + Nếu Thủy em làm sao? H Thảo luận H Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét - kết luận G Yêu cầu H trình bày giới thiệu tư liệu sưu tầm H: Trình bày tư liệu H thảo luận theo cặp H Đại diện nhóm trình bày G Khen ngợi H khuyến khích H thực việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật H+G: Nhận xét G: kết luận H Nhắc lại KL G Nhận xét học H: Về nhà thực hành Luyện toán LUYỆN TẬP TIẾT I Mục tiêu * Giúp H củng cố : - Củng cố kỹ đọc viết chữ số, so sánh số tự nhiên II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức Kiểm tra Bài 2.1 Giới thiệu 2.2 Luyện tập Bài 1: Viết (theo mẫu): Bài 2: Viết (theo mẫu): a) Đọc số Bảy trăm ba mươi Sáu trăm mười Năm trăm hai mươi mốt Bốn trăm linh năm Tám trăm ba mươi lăm Chín trăm chín mươi chín G Giới thiệu H Nêu yêu cầu H Tự làm theo mẫu H- G Nhận xét - chữa Viết số 730 611 …… …… …… …… Bài 3: Số ? a) Bài 4: Các số 780; 896; 699; 1000; 939 viết theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn là: …………………… b) Từ lớn đến bé là: …………………… Bài 5: Đố vui: Củng cố, dặn dò H Nêu yêu cầu làm H Đổi chéo kiểm tra - báo cáo kết G Nhận xét, sửa chữa bảng H Nêu yêu cầu G HD làm H Tự làm theo mẫu H- G Nhận xét - chữa H Nêu yêu cầu G HD làm H Tự làm H: NX - G đánh giá chốt kết G NX học Thứ ba ngày 01 tháng 04 năm 2014 Thể dục Tiết 57: TRÒ CHƠI "CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI" “CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC” I Mục tiêu - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi - Bước đầu biết cách tâng cầu bảng cá nhân vợt gỗ II Địa điểm, phương tiện Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, HS chuẩn bị đủ em có cầu III Nội dung phương Nội dung Cách thức tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: phút - Xoay khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai: - phút - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên: 90 100m - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu: 1phút * Ơn động tác tay, chân, toàn thân nhảy TD phát triển chung: động tác x nhịp, cán GV điều khiển Phần - Trò chơi "Con cóc cậu ơng Trời": - 10 phút GV nêu tên trò chơi, cho HS học vần điệu 1- lần, sau chơi trò chơi có kết hợp đọc vần điệu - Tâng cầu: - 10 phút GV nêu tên trò chơi, làm mẫu tâng cầu, chia tổ để HS tự chơi theo quản lý tổ trưởng Từng em tâng cầu vợt gỗ bảng nhỏ Phần kết thúc G Nhận lớp H Thực x x x x x x x x x x x x x H Thực G Nhắc lại cách chơi H Thực H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - Đi theo - hàng dọc hát: - phút - G/V nhận xét học, giao - Một số động tác thả lỏng: - phút BTVN: * Trò chơi: phút Thứ tư ngày 02 tháng 04 năm 2014 Thể dục Tiết 58: TRÒ CHƠI "CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI" “CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC” I Mục tiêu - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi - Bước đầu biết cách tâng cầu bảng cá nhân vợt gỗ II Địa điểm, phương tiện Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, HS chuẩn bị đủ em có cầu III Nội dung phương Nội dung Cách thức tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: phút - Xoay khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai: - phút - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên: 90 100m - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu: 1phút * Ơn động tác tay, chân, toàn thân nhảy TD phát triển chung: động tác x nhịp, cán GV điều khiển Phần - Trò chơi "Con cóc cậu ơng Trời": - 10 phút GV nêu tên trò chơi, cho HS học vần điệu 1- lần, sau chơi trò chơi có kết hợp đọc vần điệu - Tâng cầu: - 10 phút GV nêu tên trò chơi, làm mẫu tâng cầu, chia tổ để HS tự chơi theo quản lý tổ trưởng Từng em tâng cầu vợt gỗ bảng nhỏ Phần kết thúc G Nhận lớp H Thực x x x x x x x x x x x x x H Thực G Nhắc lại cách chơi H Thực H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - Đi theo - hàng dọc hát: - phút - G/V nhận xét học, giao - Một số động tác thả lỏng: - phút BTVN: * Trò chơi: phút Luyện chữ Bài 29 : CHỮ HOA A I Mục tiêu: - Rèn kỹ viết cho H 29: " Chữ hoa A " + Viết đẹp chữ thường + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ - Viết mẫu, nét, nối chữ quy định - thông qua tập ứng dụng - Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết hình thành em lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy- học: Nội dung KTBC Bài 2.1 Giới thiệu ( 2p) 2.2 Hướng dẫn viết: a) Luyện viết 29 " Chữ hoa A " Từ ứng dụng: Ao cá Bác Hồ Ăn vóc học hay ấm áp tình người 2.3 Hướng dẫn viết vào ( 25p) 2.4 Chấm chữa ( 5p) Củng cố - dặn dò ( 3p) Cách thức tổ chức G Nêu yêu cầu tiết học G Cho H quan sát chữ viết mẫu Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết chữ : Viết mẫu, nét, nối chữ quy định G uốn nắn sửa sai cho H G quan sát giúp đỡ H yếu G nêu y/c viết H Cả lớp viết vào luyện chữ đẹp G nhắc nhở H tư ngồi viết Viết nét độ cao, khoảng cách trình bày đẹp - G thu chấm tổ Nhận xét đánh giá - rút kinh nghiệm G nhận xét tiết học Nhắc nhà : luyện viết phần nhà Khen H viết đúng, đẹp Ký duyệt tổ chuyên môn Ngày tháng năm 2014 TUẦN 30 Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 Luyện tiếng việt LUYỆN TẬP TIẾT I Mục đích yêu cầu - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Hiểu câu chuyện : Chiếc vòng bạc chọn câu trả lời II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức KTBC (5 phút) G Kiểm tra Bài (30 phút) 2.1 Giới thiệu 2.2 Luyện tập Đọc truyện sau : Chiếc vòng bạc * Luyện đọc a Đọc mẫu b Luyện đọc + giải nghĩa từ * Đọc câu * Đọc đoạn 2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời : a) Em bé muốn Bác mua cho ? Một vòng bạc Một vòng sắt Một túi b) Bác công tác trở ? Hơn nửa năm Hơn hai năm Hơn ba năm c) Thái độ cô bé người thấy Bác nhớ mua q tặng bé ? Vừa ngạc nhiên, vừa cảm động Ngỡ ngàng q q đẹp Vơ mừng rỡ, thích thú d) Câu chuyện cho thấy điều Bác Hồ kính u ? Bác nhân hậu có trí nhớ tốt Bác ln chăm lo cho tương lai thiếu nhi Việt Nam Bác yêu thương, quan tâm tới mong muốn em nhỏ e) Câu “Bác lấy vòng bạc tinh.” Được cấu tạo theo mẫu ? Ai ? Ai làm ? Ai ? Củng cố – dặn dò (5phút) G Giới thiệu trực tiếp G Đọc toàn bài, nêu yêu cầu đọc H Đọc nối tiếp câu (nhiều H) G Theo dõi, uốn nắn tư đọc H Đọc nối tiếp đoạn G Theo dõi, uốn nắn cách ngắt, nghỉ H Luyện đọc nhóm H Thi đọc nhóm H+G Nhận xét H Nêu yc H Đọc thầm lại để TLCH ? G HD học sinh H Làm vào thực hành TV toán tập – chữa H+G Nhận xét G Nhận xét học Đạo đức Tiết 30 : BẢO VỆ LỒI VẬT CĨ ÍCH (Tiết 1) I Mục tiêu - Kể lợi ích số loài vật quen thuộc sống người - Nêu việc cần làm phù hợp với khả để bảo vệ loài vật có ích - u q biết làm việc phù hợp với khả để bảo vệ loài vật có ích nhà, trường nơi công cộng - Biết nhắc nhở bạn bè tham gia bảo vệ lồi lồi vật có ích - GDBVMT: Tham gia nhắc nhở người bảo vệ loài vật có ích góp phần bảo vệ cân sinh thái, giữ gìn mơi trường, thân thiện với mơi trường góp phần BVMT tự nhiên II Tài liệu phương tiện - Tranh, ảnh, mẫu vật các lồi vật có ích để chơi trò chơi đố vui Đốn xem - Vở tập đạo đức lớp III Các hoạt động dạy học Nội dung Kiểm tra ( phút ) Vì cần giúp đỡ người khưyết tật ? Dạy ( 30 phút ) 2.1Giới thiệu a) Biết số lợi ích số lồi vật có ích Trò chơi đố vui Đốn xem ? b Hiểu cần thiết phải tham gia bảo vệ lồi vật có ích c: Phân biệt việc làm đúng, sai đối sử với loài vật - Nhận xét sai Củng cố , dặn dò ( phút ) Cách thức tổ chức H trả lời H: nhận xét, G đánh giá G: phổ biến luật chơi G: giơ tr/ảnh mẫu vật H: trả lời : ? Nó có ích cho người ? G: ghi lợi ích lên bảng - G: kết luận G: chia nhóm H nêu câu hỏi : Em biết vật có ích ? Hãy kể lợi ích chúng H: thảo luận nhóm Đại diện nhóm lên báo cáo G: kết luận H: thảo luận nhóm Các nhóm trình bày - G kết luận * GDBVMT: Tham gia nhắc nhở người bảo vệ lồi vật có ích góp phần bào vệ cân sinh thái, giữ gìn mơi trường, thân thiện với MT góp phần BVMT tự nhiên G Nhận xét tiết học, sưu tầm tranh loài vật có ích Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT I Mục tiêu * Giúp H củng cố : - Củng cố kỹ tính giải tốn có lời văn kèm theo đơn vị đo II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học Nội dung Kiểm tra Bài 2.1 Giới thiệu 2.2 Luyện tập Bài 1: Số ? G Giới thiệu a) 1000m = 1km 1km = 1000 m 1000mm = 1m 10mm = 1cm 1cm = 10mm 1m = 1000mm Bài 2: Tính(theo mẫu): a) 64 k + 35km= 99km 86km- 53km = 33km Cách thức tổ chức b) 35mm+ 52mm= 87mm 97mm – 65mm = 32mm Bài 3: Viết km, cm, mm vào chỗ chấm thích hợp: H Nêu yêu cầu H Tự làm H- G Nhận xét - chữa H Nêu yêu cầu làm H Đổi chéo kiểm tra - báo cáo kết G Nhận xét, sửa chữa bảng a) Chiều dài bút chì khoảng 19… b) Bề dày sách Tiếng Việt khoảng … c) Quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng dài khoảng 285… Bài 4: Nhìn hình vẽ, viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài … km b) Quãng đường từ B đến D (qua C) dài … km c) Quãng đường từ A đến D (qua B qua C) dài … km Bài 5: Đố vui : H Nêu yêu cầu G HD làm H Tự làm H: NX - G đánh giá chốt kết Củng cố, dặn dò G NX học Thứ ba ngày 08 tháng 04 năm 2014 Thể dục Tiết 59: TÂNG CẦU - TRỊ CHƠI “TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH”… I Mục tiêu - Biết cách tâng cầu bảng cá nhân vợt gỗ - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi II Địa điểm, phương tiện Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng vật đích, HS chuẩn bị đủ số cầu cho em chơi III Nội dung phương pháp lên lớp Nội dung Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: phút - Xoay khớp cổ tay, vai, đầu gối, hông: phút - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên: 90 100m - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu: phút - Ơn động tác vươn thở, tay, chân, toàn thân, nhảy thể dục phát triển chung: động tác x nhịp, cán điều khiển Phần - Ôn Tâng cầu: - phút Điểm số 1- - Ơn Trò chơi "Tung bóng vào đích": 10 - 12 Cách thức tổ chức G Nhận lớp H Thực x x x x x x x x x x x x x H Thực G Nhắc lại cách chơi H Thực GV nhắc lại cách chơi, làm mẫu giải thích cách chơi H Chơi trò chơi Phần kết thúc - Đi theo - hàng dọc hát: - phút - Một số động tác thả lỏng: - phút - Trò chơi hồi tĩnh H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - GV nhận xét học, giao BTVN: Thứ tư ngày 09 tháng 04 năm 2014 Thể dục Tiết 60: TÂNG CẦU - TRỊ CHƠI “TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH”… I Mục tiêu - Biết cách tâng cầu bảng cá nhân vợt gỗ - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi II Địa điểm, phương tiện Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng vật đích, HS chuẩn bị đủ số cầu cho em chơi III Nội dung phương pháp lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: phút - Xoay khớp cổ tay, vai, đầu gối, hông: phút - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên: 90 100m - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu: phút - Ơn động tác vươn thở, tay, chân, toàn thân, nhảy thể dục phát triển chung: động tác x nhịp, cán điều khiển Phần - Ôn Tâng cầu: - phút Điểm số 1- - Ơn Trò chơi "Tung bóng vào đích": 10 - 12 G Nhận lớp H Thực x x x x x x x x x x x x x H Thực G Nhắc lại cách chơi H Thực GV nhắc lại cách chơi, làm mẫu giải thích cách chơi H Chơi trò chơi Phần kết thúc - Đi theo - hàng dọc hát: - phút - Một số động tác thả lỏng: - phút - Trò chơi hồi tĩnh H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - GV nhận xét học, giao BTVN: Luyện chữ Bài 30 : CHỮ HOA M I Mục tiêu: - Rèn kỹ viết cho H 30: " Chữ hoa M " + Viết đẹp chữ thường + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ - Viết mẫu, nét, nối chữ quy định - thông qua tập ứng dụng - Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết hình thành em lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy- học: Nội dung KTBC Bài 2.1 Giới thiệu ( 2p) 2.2 Hướng dẫn viết: a) Luyện viết 30 " Chữ hoa M " Từ ứng dụng: Môi hở lạnh Muôn người Mênh mông sông nước 2.3 Hướng dẫn viết vào ( 25p) 2.4 Chấm chữa ( 5p) Củng cố - dặn dò ( 3p) Ký duyệt tổ chun mơn Ngày tháng năm 2014 Cách thức tổ chức G Nêu yêu cầu tiết học G Cho H quan sát chữ viết mẫu Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết chữ : Viết mẫu, nét, nối chữ quy định G uốn nắn sửa sai cho H G quan sát giúp đỡ H yếu G nêu y/c viết H Cả lớp viết vào luyện chữ đẹp G nhắc nhở H tư ngồi viết Viết nét độ cao, khoảng cách trình bày đẹp - G thu chấm tổ Nhận xét đánh giá - rút kinh nghiệm G Nhận xét tiết học Nhắc nhà : luyện viết phần nhà Khen H viết đúng, đẹp Ký duyệt chuyên môn Ngày tháng năm 2014 ... Phần kết thúc - Đi theo - hàng dọc hát: - phút - Một số động tác thả lỏng: - phút - Trò chơi hồi tĩnh H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - GV nhận xét học, giao BTVN: Luyện chữ Bài 30 : CHỮ HOA... Thực - GV HS hệ thống bài: phút - Đi theo - hàng dọc hát: - phút - G/V nhận xét học, giao - Một số động tác thả lỏng: - phút BTVN: * Trò chơi: phút Luyện chữ Bài 29 : CHỮ HOA A I Mục tiêu: - Rèn... chơi H Chơi trò chơi Phần kết thúc - Đi theo - hàng dọc hát: - phút - Một số động tác thả lỏng: - phút - Trò chơi hồi tĩnh H Thực - GV HS hệ thống bài: phút - GV nhận xét học, giao BTVN: Thứ tư
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 27 30 , TUAN 27 30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn