Tiết luyện tập hình học 8

19 169 4 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 10:10

Đơn vò: Trường THCS Hải Phú GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN THÀNH DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt Cho hình chữ nhật có diện tích là: S = 16 cm 2 và hai kích thước của nó là x (cm) và y (cm). Hãy điền vào ô trống trong bảng sau: x x 1 1 3 3 y y 8 8 4 4 16 16 3 2 4 Bµi tËp A B C D E 12 H x bµi 9: SGK / tr 119 A B C D E 12 b Bµi tËp: T×m vÞ trÝ cña ®iÓm E trªn c¹nh AD ®Ó diÖn tÝch tam gi¸c ABE 2 5 b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD. Các tính chất của diện tích đa giác:  Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.  Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.  Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m … làm đơn vò đo diện tích thì đơn vò diện tích là 1cm 2 , 1 dm 2 , 1m 2 …. [...]... 1cm2 , 1 dm2, 1m2 …. AAIIMMOOPPHHGGTT0, 28 0, 28 40040010001000 28 28 700700100100 280 0 280 0 280 000 280 000Diện tích của hình chữ nhật laø: . = m2 = km2 = a = ha700dm400m700 400 280 000 28 0, 28 280 0AAIIOOPPGGTT0, 28 0, 28 40040010001000 28 28 700700100100 280 0 280 0 280 000 280 000PPIITTAAGGOO AB CDE12Hxbài 9: SGK / tr 119... bảngBước 3: Dựa vào 6 chữ cái tìm ra tên nhà toán học Dieọn tớch cuỷa hỡnh chửừ nhaọt laứ: . = m2 = km2 = a = ha700m400mAAIIMMOOP P HHGGTT0, 28 0, 28 40040010001000 28 28 700700100100 280 0 280 0 280 000 280 000 ... ) Tính diện tích các hình dưới đây ( H.124 ). ( Mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích )A b C Trò chơi : Tìm tên nhà toán học Để tìm tên nhà toán học thực hiện như sau:Bước 1: Lần lượt điền các số thích hợp đà cho trong bảng vào chỗ trốngBước 2: Tìm các chữ cái tương ứng với các kết quả thích hợp đà cho trong bảngBước 3: Dựa vào 6 chữ cái tìm ra tên nhà toán học Dieọn tớch cuỷa hỡnh... xin trân trọng cảm ơn ban giám khảoCác thầy giáo cô giáo cùng các em học sinh Các tính chất của diện tích đa giác: Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó. Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m … làm đơn vị đo diện tích thì đơn . T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700 100 100 280 0 280 0 280 000 280 000 A A I I M M O O P P H H G G T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700. 700dm 400m 700 400 280 000 28 0, 28 280 0 A A I I O O P P G G T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700 100 100 280 0 280 0 280 000 280 000 P P I I T T A
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết luyện tập hình học 8, Tiết luyện tập hình học 8, Tiết luyện tập hình học 8

Bình luận về tài liệu tiet-luyen-tap-hinh-hoc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP