Tiết luyện tập hình học 8

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11568 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 153
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 10:10

Mô tả: Đơn vò: Trường THCS Hải Phú GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN THÀNH DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt Cho hình chữ nhật có diện tích là: S = 16 cm 2 và hai kích thước của nó là x (cm) và y (cm). Hãy điền vào ô trống trong bảng sau: x x 1 1 3 3 y y 8 8 4 4 16 16 3 2 4 Bµi tËp A B C D E 12 H x bµi 9: SGK / tr 119 A B C D E 12 b Bµi tËp: T×m vÞ trÝ cña ®iÓm E trªn c¹nh AD ®Ó diÖn tÝch tam gi¸c ABE 2 5 b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD. Các tính chất của diện tích đa giác:  Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.  Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.  Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m … làm đơn vò đo diện tích thì đơn vò diện tích là 1cm 2 , 1 dm 2 , 1m 2 …. . T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700 100 100 280 0 280 0 280 000 280 000 A A I I M M O O P P H H G G T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700. 700dm 400m 700 400 280 000 28 0, 28 280 0 A A I I O O P P G G T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700 100 100 280 0 280 0 280 000 280 000 P P I I T T A

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết luyện tập hình học 8, Tiết luyện tập hình học 8, Tiết luyện tập hình học 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-luyen-tap-hinh-hoc-8

Đăng ký

Generate time = 0.273702859879 s. Memory usage = 18.41 MB