Kỹ thuật bào chế Hỗn Dịch thuốc

39 5,345 83
Mộc Gô

Mộc Gô Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,995 tài liệu

  • Loading...
1/39 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 09:43

KỸ THUẬT BÀO CHẾ HỖN DỊCH THUỐC(suspensions) 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 1Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc(suspensions)Mục tiêu học tập:1. Trình bày được định nghĩa, phân loại và ưu nhược điểm của HDT.2. Trình bày vai trò các thành phần trong công thức HDT.3. Phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và ổn định của HDT.4. Trình bày được các kỹ thuật điều chế HDT.5. Trình bày được một số tiêu chuẩn chất lượng của HDT.10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 2I. Đại cương.II. Thành phần của HDTIII. Một số yếu tố ảnh hưởngIV. Kỹ thuật bào chế.V. Tiêu chuẩn chất lượng.DN BI10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 3Tài liệu tham khảoTài liệu học tập: KTBC - SDH các dạng thuốc, 2003, t.1.Tài liệu tham khảo: 1. H.A. Lieberman, Pharmaceutical dosage forms, Disperse Systems, Vol.2,1996.2. M. Aulton, 1998, Pharmaceutics: The science of dosage form design.10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 4I. Đại cươngĐịnh nghĩa: -Dạng thuốc lỏng để uống, tiêm, dùng ngoài.- Cấu tạo: dược chất rắn không tan được phân tán đồng đều trong chất lỏng (MT phân tán) dưới dạng các hạt rất nhỏ, d 0,1àm.2. Phân loại: Đọc TL.10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 53. Ưu, nhược điểm (đọc TL)Ưu điểm:- Điều chế dạng thuốc lỏng đối với d/chất không tan hoặc rất ít tan trong dung môi, có thể dùng theo nhiều đường dùng khác nhau.- Thích hợp với người già, trẻ em.- Cải thiện SKD của thuốc:+ Hấp thu tốt hơn dạng viên, bột, cốm.+ Kéo dài tác dụng : HD tiêm penicilin, insulin+ HD thuốc nhỏ mắt có SKD cao hơn dạng dd.- Thuốc dùng tại chỗ dạng HD (sát khuẩn, săn se) sẽ hạn chế hấp thu vào máu, gây độc.- Hạn chế mùi vị khó uống, kích ứng10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 6Nhược điểm- Khó điều chế và không ổn định do các tiểu phân rắn có xu hướng tích tụ và lắng đọng.Nhãn có dòng chữ: Lắc kỹ trước khi dùng.- Khó phân liều chính xác do sự phân bố không đồng nhất của dược chất trong MT phân tán.Thường chế bột, cốm pha hỗn dịch đã phân liều đóng trong gói, túi hoặc lọ.10/25/1210/25/12Biờn son: Nguyn Trng ipBiờn son: Nguyn Trng ip77II. Thành phần1. Dược chất:-Dạng rắn không tan hoặc rất ít tan trong chất dẫn => tạo thành hỗn dịch thuốc.- Dược chất tan trong chất dẫn, có tác dụng hiệp đồng.- Chú ý: Không bào chế dạng hỗn dịch với dược chất có tác dụng mạnh, không tan trong chất dẫn.- Dược chất rắn không tan có 2 loại:+ Dễ thấm nước: MgO, MgCO3, ZnO+ Sơ nước, dễ thấm dầu: terpin hydrat, menthol, long não- Dược chất cần phân chia đến độ mịn thích hợp, tuỳ theo yêu cầu của chế phẩm: Uống, tiêm, dùng ngoài.10/25/1210/25/12Biờn son: Nguyn Trng ipBiờn son: Nguyn Trng ip88Dược chất dùng trong DHT:- DH uống: AlOH, Mg(OH)2, chloramphenicol, ibuprofen, paracetamol, bari sulphat- HD dùng ngoài: ZnO, lưu huỳnh, long não- HD tiêm: bethamethasone, dexamathasone acetat, cortisone acetat, estradiol, một số vaccin, penicillin thường dùng với tỷ lệ 0,5 5%, có TH đến 30%.- Nhỏ mắt: Chloramphenicol, indomethacin, corticoidCorticosteroid:Hydrocortisone acetateMethylprednisolone acetateTriamcinolone diacetateTriamcinolone hexacetonide tan/nc 250C (mg/mL)0.010.0160.00560.001610/25/1210/25/12Biờn son: Nguyn Trng ipBiờn son: Nguyn Trng ip992. Môi trường phân tán:- Nước cất, các chất lỏng phân cực (ethanol, PG, glycerin ).- Các loại dầu lỏng không có tác dụng dược lý.- Các chất lỏng tổng hợp, bán tổng hợp.- Dung dịch dược chất.- Nhũ tương.- MT phân tán chứa các chất: + Chất gây thấm, gây tán (chống kết tụ).+ Tác nhân treo (keo thân nước).+ Chất bảo quản, điều hương, điều vị, điều chỉnh pH 10/25/1210/25/12Biờn son: Nguyn Trng ipBiờn son: Nguyn Trng ip10103. Chất gây thấm:- Dược chất sơ nước, khó thấm nước và các chất lỏng phân cực sẽ khó tạo thành hỗn dịch và hỗn dịch kém bền vững.- Vai trò chất gây thấm: làm thay đổi tính thấm của bề mặt tiểu phân dược chất rắn đối với MT phân tán.- Tiểu phân d.chất rắn thân nước sẽ dễ phân tán đồng trong MT phân tán hơn.[...]... đồng nhất hỗn dịch bằng cối xay keo hoặc thiết bị - Làm đồng nhất hỗn dịch bằng cối xay keo hoặc thiết bị thích hợp.thích hợp.- Kiểm tra bán thành phẩm, đóng gói.- Kiểm tra bán thành phẩm, đóng gói.iv. Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 6Nhược điểm- Khó điều chế và không ổn định do các tiểu phân rắn có xu hướng tích tụ và lắng đọng.NhÃn có dòng chữ: Lắc kỹ trước... soạn: Nguyễn Trọng ĐiệpBiên soạn: Nguyễn Trọng Điệp3737 vv. Kiểm tra chất lượng hỗn dịch thuốc . Kiểm tra chất lượng hỗn dịch thuốc 1.1. Chỉ tiêu cảm quan, vật lý:Chỉ tiêu cảm quan, vật lý: - Cảm quan: Hỗn dịch phải đồng nhất khi lắc nhẹ lọ - Cảm quan: Hỗn dịch phải đồng nhất khi lắc nhẹ lọ thuốc. thuốc. - Kích thước tiểu phân dược chất rắn. - Kích thước tiểu phân dược chất rắn. -... esters (span) 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 1 Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc (suspensions)Mục tiêu học tập:1. Trình bày được định nghĩa, phân loại và ưu nhược điểm của HDT.2. Trình bày vai trò các thành phần trong công thức HDT.3. Phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và ổn định của HDT.4. Trình bày được các kỹ thuật điều chế HDT.5. Trình bày được một số tiêu chuẩn chất... hợp3. Chuẩn bị MTPT:- Hoà tan các chất trong MTPT- Ngâm trương nở4. Tạo hỗn dịch đặc5. Pha loÃng hỗn dịch 6. Đồng nhất hoá7. Đóng gói8. Kiểm tra chất lượng9. nhập khosơ đồ tóm tắt các giai đoạn bào chế hỗn dịch thuốc bằng phương pháp phântán 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 4I. Đại cươngãĐịnh nghĩa: -Dạng thuốc lỏng để uống, tiêm, dùng ngoài.- Cấu tạo: dược chất rắn không tan được... Trọng Điệp2727III. Mét số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, độ ổn định và skd của hỗn dịch thuốc 1. Tính thấm MT phân tán của tiểu phân dược chất rắn ảnh hưởng tới:- Sự hình thành - Khả năng ổn định của hỗn dịch - Cải thiện tính thấm sẽ làm tăng tốc độ hình thành và độ ổn định của hỗn dịch. - Tá dược và cơ chế làm tăng tính thấm: xem phần trước. 10/25/1210/25/12Biên soạn: Nguyễn Trọng ĐiệpBiên... các hạt rất nhỏ, d 0,1àm.2. Phân loại: Đọc TL. 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 23VD 5. Hỗn dịch kẽm oxydKẽm oxyd 20,0gCarbomer 934 0,8gDung dịch natri hydroxyd 10% 3,2gN­íc cÊt 76,0g 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 2I. Đại cương.II. Thành phần của HDTIII. Một số yếu tố ảnh hưởngIV. Kỹ thuật bào chế. V. Tiêu chuẩn chất lượng.DN BI 10/25/1210/25/12Biên soạn: Nguyễn Trọng ĐiệpBiên soạn:... 0,01%Nước cất vừa đủ 100,0%VD8. Hn dch antacid 10/25/1210/25/12Biờn son: Nguyn Trng ipBiờn son: Nguyn Trng ip3636Bột và cốm pha hỗn dịch (đọc tài liệu)Chú ý:- Các TH bào chế dạng bột hoặc cốm pha hỗn dịch. - Thành phần công thức bột, cốm.- Tiêu chuẩn chất lượng của chế phÈm. 10/25/1210/25/12Biên soạn: Nguyễn Trọng ĐiệpBiên soạn: Nguyễn Trọng Điệp30301. ChuÈn bị:- Nguyên liệu- Thiết bị,... của dược chất trong MT phân tán.Thường chế bột, cốm pha hỗn dịch đà phân liều đóng trong gói, túi hoặc lọ. 10/25/1210/25/12Biờn son: Nguyn Trng ipBiờn son: Nguyn Trng ip992. Môi trường phân tán:- Nước cất, các chất lỏng phân cực (ethanol, PG, glycerin ).- Các loại dầu lỏng không có tác dụng dược lý.- Các chất lỏng tổng hợp, bán tổng hợp.- Dung dịch dược chất.- Nhũ tương.- MT phân... pyrrolidon K-30 1gPolysorbat 80 4gSorbitol 52,5gNatri saccarin 1gAcid citric 0,6gSucrose 400gMethyl paraben 1gPropyl paraben 0,2gNước cất vừa đủ 1000mlVD3: Hỗn dịch uèng Cotrimoxazol 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 24VD 6. Hỗn dịch tiêm triamcinolon diacetatTriamcinolon diacetat 40mgTween 80 0,2%Polyethylen glycol 3350 3,0%Natri clorid 0,85%Alcol benzylic 0,9%Nước cất pha tiêm vừa đủ...10/25/1210/25/12Biên soạn: Nguyễn Trọng ĐiệpBiên soạn: Nguyễn Trọng Điệp2626Mét sè mẫu bao bìMột số mẫu bao bì (dùng cho hỗn dịch lỏng và bột khô)(dùng cho hỗn dịch lỏng và bột khô) 10/25/1210/25/12Biên soạn: Nguyễn Trọng ĐiệpBiên soạn: Nguyễn Trọng Điệp15156. ChÊt ổn định keo thân nước:Có td ổn định do:-Tăng quá trình hydrat hoá . 10/25/12 Biờn son: Nguyn Trng ip 1Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc( suspensions)Mục tiêu học tập:1. Trình bày được định nghĩa,. chất dẫn => tạo thành hỗn dịch thuốc. - Dược chất tan trong chất dẫn, có tác dụng hiệp đồng.- Chú ý: Không bào chế dạng hỗn dịch với dược chất có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật bào chế Hỗn Dịch thuốc, Kỹ thuật bào chế Hỗn Dịch thuốc, Kỹ thuật bào chế Hỗn Dịch thuốc

Bình luận về tài liệu ky-thuat-bao-che-hon-dich-thuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng 3Đã
xem
RFD TOP