Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(9636 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 250
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 10:10

Mô tả: Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 1 Gi¸o viªn: L­¬ng VÜnh Long Tr­êng tiÓu häc §«ng S¬n Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 2 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: * Em hãy cho biết bức ảnh chụp cảnh gì? Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 3 C¶nh tai n¹n giao th«ng. Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 4 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy kể về tai nạn giao thông mà em chứng kiến và cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông đó? Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 5 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là: - Phóng nhanh vượt ẩu. - Lái xe khi say rượu. - Vượt đèn đỏ. - Khi rẽ không quan sát. - Trời mưa đường trơn. Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 6 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm luật giao thông và nêu hậu quả có thể xảy ra của những sai phạm trong các hình sau? Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 7 Chë hµng cång kÒnh. Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 8 Chë qu¸ nhiÒu ng­êi. Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 9 Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 10 Ch quá s ngở ố iườ quy đ nh ị Không đ i mũ b o hi mộ ả ể Đùa gi n, ỡ ch ở ba Níu kéo nhau trên đ ngườ . Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy kể về tai nạn giao thông mà em chứng kiến và cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông đó? Luong. Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 5 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao

— Xem thêm —

Xem thêm: Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo, Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo, Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.154051065445 s. Memory usage = 17.57 MB