Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 652
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 10:10

Mô tả: Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 1 Gi¸o viªn: L­¬ng VÜnh Long Tr­êng tiÓu häc §«ng S¬n Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 2 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: * Em hãy cho biết bức ảnh chụp cảnh gì? Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 3 C¶nh tai n¹n giao th«ng. Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 4 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy kể về tai nạn giao thông mà em chứng kiến và cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông đó? Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 5 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là: - Phóng nhanh vượt ẩu. - Lái xe khi say rượu. - Vượt đèn đỏ. - Khi rẽ không quan sát. - Trời mưa đường trơn. Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 6 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm luật giao thông và nêu hậu quả có thể xảy ra của những sai phạm trong các hình sau? Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 7 Chë hµng cång kÒnh. Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 8 Chë qu¸ nhiÒu ng­êi. Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 9 Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 10 Ch quá s ngở ố iườ quy đ nh ị Không đ i mũ b o hi mộ ả ể Đùa gi n, ỡ ch ở ba Níu kéo nhau trên đ ngườ . Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy kể về tai nạn giao thông mà em chứng kiến và cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông đó? Luong. Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 5 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao

— Xem thêm —

Xem thêm: Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo, Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo, Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lop-5-phong-tranh-tai-nan-giao-thong-duong-bo

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.12886095047 s. Memory usage = 18.42 MB