Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo

19 684 4
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 10:10

Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 1 Gi¸o viªn: L­¬ng VÜnh Long Tr­êng tiÓu häc §«ng S¬n Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 2 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: * Em hãy cho biết bức ảnh chụp cảnh gì? Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 3 C¶nh tai n¹n giao th«ng. Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 4 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy kể về tai nạn giao thông mà em chứng kiến và cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông đó? Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 5 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là: - Phóng nhanh vượt ẩu. - Lái xe khi say rượu. - Vượt đèn đỏ. - Khi rẽ không quan sát. - Trời mưa đường trơn. Luong Vinh Long - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 6 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy chỉ ra những việc làm vi phạm luật giao thông và nêu hậu quả có thể xảy ra của những sai phạm trong các hình sau? Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 7 Chë hµng cång kÒnh. Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 8 Chë qu¸ nhiÒu ng­êi. Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 9 Luong Vinh Lon g - TT Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 10 Ch quá s ngở ố iườ quy đ nh ị Không đ i mũ b o hi mộ ả ể Đùa gi n, ỡ ch ở ba Níu kéo nhau trên đ ngườ . Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Em hãy kể về tai nạn giao thông mà em chứng kiến và cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông đó? Luong. Bo Ha - Yen The - Bac Giang DT: 0982678677 5 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Khoa học: Phòng tránh tai nạn giao thông * Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo, Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo, Lop 5: Phong tranh tai nan giao thong duong bo

Bình luận về tài liệu lop-5-phong-tranh-tai-nan-giao-thong-duong-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP