de thi hoc sinh gioi (truong thi tran)de thi va dap an mon toan va TV lop 4,5.doc

13 289 3
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 06:10

Phòng GD&ĐT Quảng Xơng đề thi học sinh giỏi lớp 4 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Toán Thời gian: 90 phút Năm học 2008 2009 Câu 1: (4 điểm): Tính giá trị biểu thức: a) 5625 5000 : ( 726 : 6 113 ) b) 5000 5000 : ( 428 : 4 57 ) Câu 2: ( 4 điểm ): Tính nhanh a) 56 x 25 + 25 x 44 b) 20 x 25 x 5 x 4 Câu 3: (3 điểm ) Tìm hai số có tích bằng 5292, biết rằng nếu giữ nguyễn thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 6 đơn vị thì đợc tích mới bằng 6048. Câu 4: ( 4 điểm ): Ba bạn Hồng, Hoa, Lan có tất cả 134 bu ảnh: Biết rằng số bu ảnh của Hoa nhiều hơn Hồng 14 chiếc song lại kém Lan 16 chiếc. Tính số bu ảnh của mỗi bạn. Câu 5: ( 5 điểm ) Ngời ta chia hình vuông ABCD thành hai hình chữ nhật ABNM và CNMD (nh hình vẽ ). Biết tổng chu vị hình chữ nhật là 48 cm. Tính chu vi hình vuông ABCD. A B MN D C Đáp án môn toán câu 1: Tính giá trị biểu thức ( mỗi câu đúng cho 2 điểm ) a) 5625 - 5000 : ( 726 : 6 - 113 ) = 5625 - 5000 : ( 121 - 113 ) = 5625 - 5000 : 8 = 5625 - 625 = 5000 b) 5000 5000 : (428 : 4 5 ) = 5000 5000 : (107 57 ) = 5000 5000 : 50 = 5000 100 = 4900. Câu 2: Tính nhanh ( mỗi câu tính đúng cho 2 điểm ) a) 56 x 25 + 25 x 44 = 25 x ( 56 + 44 ) = 25 x 100 = 2500 b) 20 x 25 x 5 x 4 = (20 x 5 ) x ( 25 x 4 ) = 100 x 100 = 10000 Câu 3: Gọi thừa số thứ nhất là a ( a 0 ); thừa số thứ 2 là b (b 0 ) Theo bài ra ta có: a x b = 5292 (1) a x ( b + 6 ) = 6048 (2) Hay a x b + a x 6 = 6048 (3) Từ (1) và (3) ta thấy khi tăng thêm thừa số thứ hai 6 đơn vị thì tích tăng lên 6 lần thừa số thứ nhất ( 1đ ) 6 lần thừa số thứ nhất là: 6048 - 5292 = 756 ( 0,5đ) Thừa số thứ nhất là: 756 : 6 = 126 (0,5đ ) Thừa số thứ hai là: 5292 : 126 = 42 (0,5đ ) Đáp số: 126 và 42 (0,5 đ ) Câu 4: Ta có sơ đồ: Số bu ảnh của Hồng: 14chiếc Số bu ảnh của Hoa: 134 bu ảnh 14 chiếc 16 chiếc Số bu ảnh của Lan: Ba lần số bu ảnh của Hồng là: 134 - (14 + 14 + 16 ) = 90 ( chiếc ) (2đ ) Số bu ảnh sủa Hồng là: 90 : 3 = 30 (Chiếc ) (0,5đ ) Số bu ảnh của Hoa là: 30 + 14 = 44 (chiếc ) (0,5đ ) Số bu ảnh của Lan là: 44 + 16 = 60 (chiếc) (0,5đ ) Đáp số: Hồng: 30 chiếc Hoa: 44 chiếc Lan: 60 chiếc (0,5đ) Câu 5: Nhìn trên hình vẽ ta thấy: AM + MD = AD BN + NC = BC Tổng chu vi các hình chữ nhật là: AB + BC + DC + AD + MN + MN = 6 lần cạnh hình vuông ABCD (2,5đ ) Cạnh hình vuông ABCD là: 48 : 6 = 8 (cm) (1đ) CHu vi hình vuông ABCD là: 8 x 4 = 32 (cm ) (1đ) Đáp số: 32 cm (0,5đ) Phòng GD&ĐT Quảng Xơng đề thi học sinh giỏi lớp 4 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Tiếng Việt Thời gian: 90 phút Năm học 2008 - 2009 Câu 1: ( 4 điểm ) Hãy sắp xếp các từ sau vào 3nhóm từ loại đã học: Danh từ, động từ, chính từ: Niềm vui, vui mừng, niềm nở, học hành, phố phờng, tơi tắn. Câu 2 ( 4 điểm ): Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu sau: a) Mấy chú dế bị sặc nớc loạng choạng bò ra khỏi tổ. b) Mấy chú dế bị sặc nớc, loạng choạng bò ra khỏi tổ. Câu 3 ( 2 điểm ): Đoạng văn sau còn thiếu dấu câu, em hãy điền dấu câu và viết lại đoạn văn cho đúng. Trớc khi đi công tác bố mẹ em dặn ở nhà chăm chỉ học bài. Câu 4 ( 3 điểm) Trong bài Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Du có đoạn: Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm Thơng nhau tre chẳng ở riêng Luỹ thành từ đó mà nên hỡi ngời Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng cách nói gì để ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của tre: Sự đùm bọc, đoàn kết ? Cách nói này hay ở chỗ nào ? Câu 5: ( 6 điểm ) Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 25 dòng ) tả cảnh đẹp của quê hơng em vào buổi sáng mùa thu. Chữ viết và cách trình bày cho 1 điểm toàn bài. đáp án tiếng việt Câu 1: Xếp đúng mỗi từ cho 0,65 điểm - Danh từ: Niềm vui, phố phờng. - Động từ: Vui mừng, học hành. - Tính từ: Niềm nở, tơi tắn. Câu 2: Xác định đúng mỗi câu cho 2 điểm. a) Mấy chú dế bị sắc n ớc loạng choạng bò ra khỏi tổ CN VN b) Mấy chú dế bị sắc n ớc , loạng choạng bò ra khỏi tổ CN VN1 VN2 Câu 3: Điền đúng dấu câu cho 1 điểm, viết lại đúng đoạn văn cho 1 điểm Trớc khi đi công tác, bố em dặn : Con ở nhà chăm chỉ học bài Câu 4: - Học sinh nêu đợc cái hay về biện pháp nghệ thuật cho 1,5 điểm - Học sinh nêu đợc cái hay về nội dung cho 1,5 điểm. Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá để ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của tre, đó là sự đùm bọc, đoàn kết. Tác giả ví tre nh con ngời, cũng biết yêu thơng, che chở lẫn nhau. ở đây tác giả đã dùng óc quan sát tinh tế của mình để ví cây tre nh hình ảnh con ngời Việt Nam. Câu 5: Học sinh viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài có đủ mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn cho (3đ) Trong phần thân đoạn học sinh miêu tả những vẻ đẹp của phong cảnh quê hơng với những từ ngữ gợi cảm, gợi tả, giàu hình ảnh cho (2đ) Học sinh biết diễn đạt mạch lạc, trôi chảy cho (1đ). Phòng GD&ĐT Quảng Xơng đề thi giao lu toán tuổi thơ lớp 5 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Toán Thời gian: 90 phút Năm học 2008 - 2009 Bài 1: ( 5 điểm ): a) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: 675 2 2523 2 . 99 2 63 2 35 2 15 2 + ì +++++ b) Viết tất cả các phân số có tích tử số và mẫu số bằng 16. c) Viết tất cả các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 5. Bài 2: ( 5 điểm) Một cửa hàng có tất cả 11.550 kg gạo nếp và gạo tẻ. Buổi sáng cửa hàng đã bán 2/3 số gạo nếp và 3/5 số gạo tẻ. Nh vậy, số gạo còn lại của 2 loại bằng nhau. Hãy tính: a) Số kg gạo mỗi loại có ban đầu của cửa hàng đó? b) Cửa hàng đã bán bao nhiêu kg gạo mỗi loại ? Bài 3: (4 điểm): Trong một tháng có 3 chủ nhật là ngày chẵn. Tính xem ngày 14 của tháng đó là ngày thứ mấy ? Bài 4 ( 6 điểm ): Cho hình thang vuông ABCD ( góc A; D là hai góc vuông ). Đáy CD gấp 3 lần đấy AB. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. a) So sánh S. ABC và S. ADC ? b) So sánh S. ABM và S. ACM ? c) S. ABCD là 64 m 2 . Tìm S. MBA ? biểu điểm và đáp án Bài 1 ( 5 điểm ): a) ( 3 điểm ): 675 2 2523 2 99 2 63 2 35 2 15 2 + ì +++++ Ta có: 2725 2 2523 2 . 119 2 97 2 75 2 53 2 ì + ì ++ ì + ì + ì + ì Nhận xét: * Tử số giống nhau bằng: 2 * Mẫu số là tích hai số tự nhiên hơn kém nhau 2 đơn vị. * Thừa số thứ nhất của mẫu số phân số sau bằng thừa số thứ 2 của mẫu số phân số trớc. (0,5 đ ). Ta có: 5 1 3 1 53 2 = ì 7 1 5 1 75 2 = ì 9 1 7 1 97 2 = ì 11 1 9 1 119 2 = ì . 25 1 23 1 2523 2 = ì 27 1 25 1 2725 2 = ì (1đ) Ta viết lại dãy số: 27 1 25 1 25 1 23 1 . 11 1 9 1 9 1 7 1 7 1 5 1 5 1 3 1 ++++++ (1 đ ) 27 8 27 1 3 1 = ( 0,5 đ ) b) (1 đ )Viết mỗi số đúng cho 0,2 đ. ; 4 4 3 2 ; 2 3 ; 1 4 ; 5 0 Bài 2 ( 5 đ ) a) Phân số chỉ số phần còn lại của số gạo nếp là 1 - 3 1 3 2 = ( số gạo nếp ) ( 0,5đ ) * Phân số chỉ số phần còn lại của số gạo tẻ là: 1 - 5 2 5 3 = ( số gạo tẻ ) ( 0,5đ ) Theo đề bài số gạo còn lại của mỗi loại bằng nhau Ta có: 3 1 số gạo nếp = 5 2 số gạo tẻ. Hay 6 2 số gạo nếp = 5 2 số gạo tẻ Coi số gạo nếp là 6 phần thì số gạo tẻ là 5 phần. Tổng số gạo là 11.550 kg. Ta có sơ đồ:: Số gạo nếp: Số gạo tẻ: (0,5đ) Tổng số phần bằng nhau là: 6 + 5 = 11 ( phần ) ( 0,25đ ) Giá trị 1 phần là: 11550 : 11 = 1050 (kg) ( 0,25đ ) Số gạo nếp lúc đầu là: 1050 x 6 = 6300 (kg) (0,5đ ) Số gạo tẻ lúc đầu là: 1050 x 5 = 5250 (kg) (0,5đ) b) Số gạo nếp đã bán là: 6300 x 3 2 = 4200 (kg) (0,5đ) Số gạo tẻ đã bán là: 5250 x 5 3 = 3150 (kg) (0,5đ) Đáp số: (0,5đ) a. Gạo nếp: 6300 kg (0,5đ) 11.550 kg Gạo tẻ: 5250 kg b. Gạo nếp: 4200 kg Gạo tẻ: 3150 kg Bài 3 ( 4 điểm ) Vì một tháng nhiều nhất có 31 ngày -> có nhiều nhất 5 ngày chủ nhật. Ngày chủ nhất đầu tiên là ngày chẵn mà nếu ngày chẵn là ngày 4 -> các ngày chủ nhật tiếp theo là: 11; 18; 25; 32. Vậy tháng đó có 32 ngày. (loại) (1,5đ). * Vậy, chủ nhật đầu tiên là ngày 2 -> các chủ nhật tiếp theo là ngày 9; 16;23; 30 (3 chủ nhật là ngày chẵn là 2; 16; 30 ) (1đ) * Vậy ngày 15 là ngày thứ bảy, ngày 14 là ngày thứ sáu (1,5đ) Đáp số: Thứ 6 Bài 4 (6 điểm ): A B D C ( 1đ ) a, * S. ABC = 1/3 S. ADC vì - Đáy AB = 1/3 đáy DC - Chiều cao hạ từ A -> DC = chiều cao hạ từ C -> AB (1đ ) b, S. ABM = 1/3 S. AMC vì: - Chung đáy AM - Chiều cao hạ từ B -> AM = 1/3 chiều cao hạ từ C -> MD (1đ ) c, S. ABC = 1/3 S. ADC ( Chứng minh câu a ) M Coi S. ABC là 1 phần; S. ADC là 3 phần. Tổng S của 2 tam giác ( S. ABCD ) là 64 m 2 . Ta có sơ đồ: ? S. ABC ? 64 m 2 S. ADC (0,5đ) Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần ) S. ABC là: 64 : 4 x 1 = 16 ( m 2 ) (0,5đ) S.ADC là: 64 - 16 = 48 ( m 2 ) (0,5đ) * S. AMB = 1/3 S.AMC (chứng minh câu b) Vậy S. AMB là 1 phần; S. AMC là 3 phần => S. ABC = S. AMC - S. AMB = 3 - 1 = 2(phần) (0,5đ) Vậy S. ABC gấp 2 lần S. AMB => S. AMB = S. ABC : 2 = 16 : 2 = 8 (m 2 ) (0,5đ) Đáp số: (0,5đ) a, S. ABC = 1/3 S.ADC b, S. ABM = 1/3 S.AMC c, S. AMB = 8m 2 . Phòng GD&ĐT Quảng Xơng đề thi học sinh giỏi lớp 4 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Toán Thời gian: 90 phút Năm học 2008 2009 Câu 1: (4 điểm):. cm (0,5đ) Phòng GD&ĐT Quảng Xơng đề thi học sinh giỏi lớp 4 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Tiếng Việt Thời gian: 90 phút Năm học 2008 - 2009 Câu 1: (
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc sinh gioi (truong thi tran)de thi va dap an mon toan va TV lop 4,5.doc, de thi hoc sinh gioi (truong thi tran)de thi va dap an mon toan va TV lop 4,5.doc, de thi hoc sinh gioi (truong thi tran)de thi va dap an mon toan va TV lop 4,5.doc

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-sinh-gioi-truong-thi-tran-de-thi-va-dap-an-mon-toan-va-tv-lop-4-5-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP